guvenlik sorusturmasi bank asya olumsuz

“Bank Asya’da hesabın olması” güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması için bir kriterdir. Fakat Bank Asya hesabının olması tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırmaya yeterli değildir. Yani Asya Katılım Bankası A.Ş. de hesabın bulunmasını, örgüt üyeliği için delil sayılamaz. Burada diğer kriterlere bakmak gereklidir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da iltisak kapsamında değerlendirilemez. Yine  eğer örgütün talimatıyla bankada hesap açıp para yatırmamışlarsa güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilememesi gereklidir. Önemli olan husus örgütün talimatıyla para yatıran kişilerle, örgütten habersiz bankada hesap açıp işlem yapanları birbirinden ayrılmasıdır. Güvenlik soruşturması Bank Asya sebebiyle olumsuz sonuçlananlar bu makalemizi sonuna kadar okuması tavsiye edilir.

Güvenlik soruşturması hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim

Güvenlik Soruşturması kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesine ilişkin yapılan soruşturmadır. Arşiv araştırması ise  kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması adına yapılan araştırmadır.

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Sebebiyle Olumsuz Gelen Askerler Ne Yapmalı?

 • İdare Mahkemesi’ne idari dava açmalı.
 • Açılan iptal davasında yürütme durdurma talep edilmeli.
 • Bank Asya hesabının hangi tarihlerde açıldığı ve kapatıldığı belirtilmelidir.
 • 17-25 Aralık sonrasın açılan hesaplar örgüte destek amaçlı olmadığı ispat edilmelidir.
 • Hesap hareketleri tek tek açıklanmalıdır.
 • Bank Asya tek başına güvenlik soruşturmanızı olumsuz yapabilecek önemde delildir. Nitekim Ceza Mahkemeleri salt bu sebeple mahkumiyet hükmü kurabilmektedir. Bu sebeple savunmalarınızın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi mesleğe dönüşünüz için hayati öneme sahiptir.
 • Bank Asya hesabı güvenlik soruşturması olumsuz gelen subay, astsubay, uzman çavuş, polis, öğretmen ve diğer memurlar 60 gün içerisinde idari dava açmaları gerekmektedir.

Bank Asya Güvenlik Soruşturması Araştırılacak Kriterler

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

 1. Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,
 2. Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,
 3. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,
 4. Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,
 5. Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

 araştırılır.

Bank Asya’da Hesabın Olması Güvenlik Soruşturması İçin Bir Kriter midir?

“Bank Asya’da hesabın olması” güvenlik soruşturması kapsamında dikkate alınan kriterlerden biri olarak belirtilmemiş olsa dahi pratikte kişinin veyahut yakının  “Bank Asya’da hesabının olması” güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Fakat Bank Asya hesabının olması tek başına güvenlik soruşturmasını olumsuz sonuçlandırmaya yeterli değildir. Dolayısıyla Asya Katılım Bankası A.Ş. de hesabın bulunmasını, örgüt üyeliği için delil sayılamaz. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da iltisak kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Yine  eğer örgütün talimatıyla bankada hesap açıp para yatırılmamışsa güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilememesi gereklidir. Önemli olan husus örgütün talimatıyla para yatıran kişilerle, örgütten habersiz bankada hesap açıp işlem yapanları birbirinden ayrılmasıdır. Bu noktada bu ayırımı yapabilmek adına hesabın hangi tarihlerde açıldığı, hangi tarihlerde kapatıldığı bilgileri önem arz etmektedir. Özellikle 17-25 Aralık 2013 sürecinden sonra açılan hesapların örgüte destek olma amacını içermediği ispat edilmelidir. Dolayısıyla hesap hareketleri de tek tek açıklanmalıdır.

Güvenlik Soruşturması Bank Asya Sebebiyle Olumsuz Gelenler Ne Yapmalı?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz geldiği takdirde kurum tarafından yazılı tebligat yapılabilir. Ancak bazı durumlarda kurum tebligat yapmaz böyle bir durumda  CİMER’e başvuru yaparak Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın durumunu öğrenebilirsiz. Fakat güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanızın hangi sebepten olumsuz sonuçlandığı bilgisi size verilmez. Çünkü söz konusu bilgiler gizli bilgi kapsamındadır. Cimer üzerinden yapacağınız başvuruda veyahut kurum tarafından yapılacak olan tebligatta size sadece güvenlik soruşturmanızın olumsuz olduğu bilgisi verilir.İçeriği hakkında bilgi verilmez. Bu bilgi gizlilik derecesine haiz bir bilgi olup Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değildir. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkan kişiler idare Mahkemesinde 60 gün içerisinde Yürütme Durdurma (YD) talepli iptal davası açmalıdır. 60 günlük hak düşürücü süre  işlemin size tebliği ile başlar. Bu tebligat SMS, Cimer, eve yazılı tebligat şeklinde olabilir.

Bank Asya Olumsuz Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması kapsamında açılacak yürütmeyi durdurma istemli iptal davasında görevli mahkeme İdare Mahkemeleridir. Yetkili mahkemenin doğru belirlenmesi de 2577 sayılı Kanun kapsamındaki hükümlere istinaden yapılır.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Süreci

Güvenlik Soruşturması sebebiyle açılan iptal davası aslen 3 aşamadan oluşur. Bunlar; İdare Mahkemesi Aşaması(ilk derece mahkemesi) , Bölge İdare Mahkemesi Aşaması (istinaf) ve Danıştay (Temyiz) aşamasıdır. İlk aşama için; işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli ve tercihen duruşma istemli iptal davası açılmalıdır. İkinci aşama olan Bölge İdare Mahkemesi Aşamasında  (istinaf) davayı idare mahkemesinde kaybettiyseniz kararı, size tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde istinaf etmelisiniz. Eğer ki davayı kazandıysanız, yüksek ihtimalle kurum istinafa gidecektir. Üçüncü aşama olan Danıştay (Temyiz) aşamasında ise, Bölge İdare Mahkemesinin aleyhinize karar vermesi durumunda karar 30 gün içerisinde temyiz edilmelidir. Eğer ki Bölge İdare Mahkemesi talebiniz doğrultusunda bir karar verdiyse davalı taraf(kurumunuz)  yüksek ihtimalle temyiz yoluna başvuracaktır.

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar; güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna dair tebligatın yapıldığı tarih ile davayı kazanıp ilamın işleme konulduğu tarih arasında mahrum kaldıkları tüm parasal ve özlük haklarını talep edebilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar iptal davasını kazandıkları takdirde  bu şekilde hiçbir hak kaybına uğramayacaklardır.

Dava süresi boyunca sigortalı bir işte çalışmaları durumunda kazandıkları ücret mahsup edilir. Aynı şekilde SGK primleri, kıdem ve kademeleri çalışıyor gibi geriye dönük yatırılır. Güvenlik Soruşturması İptal Davası süreci 3 aşamayı da kapsamakla birlikte ortalama 3-4 yıldır.  Ancak ilk aşama olan birinci derece mahkemelerinde davayı kazandığınız takdirde davalı idare söz konusu kararı uygulamak zorunda kalacaktır.

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Bank Asya Emsal Karar

İzmir 4. İdare Mahkemesi Esas No   :2019/.. Karar No: 2019/..

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 2017 yılı muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu ve Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesine yerleştiği ancak adaylık işlemlerinin, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda ”kendisi hakkında bilgi bulunmadığı, ancak babası Cemal Gültekin hakkında Bank Asya’da hesap açanlar arasında ‘Hesap Açma Tarihi:…, … tarihi Bakiye: Giriş:…. -TL, Çıkış:….. -TL, … tarihi Bakiye’ ibaresiyle yer aldığı” yönündeki bilgi notuna dayanılarak, Aday Değerlendirme Kurulunun ….sayılı karar tutanağıyla olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Danıştayın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, güvenlik soruşturması sonucu düzenlenen raporların istihbari nitelikte bilgiler içermekte olduklarından bu raporlara, hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça ilgililer hakkında aleyhe sonuç doğuracak bir nitelik ve değer verilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz.

Bakılan davada, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kendisiyle doğrudan ilgili herhangi olumsuz bir bilgiye rastlanmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmeyen davacının, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi davacının üniversite öğrenimi sırasında ve öncesinde terör örgütü ile ilgisi, irtibatı ve ilişkisinin bulunup bulunmadığı, faaliyet ve eylemlerine katılıp katılmadığının tespitine ve sürdürdüğüne dair hiçbir iddianın öne sürülmediği, bilgi ve belgenin ibraz edilmediği gibi, davacının babası hakkındaki tek başına hukuki delil olarak kabul edilemeyecek olan istihbari bilgi dışında; somut ve kesin kanıta veya mahkeme kararına dayanan başkaca bir bilgi ve belge de bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumda, atanılacak görevin, doğrudan ülkenin güvenliğinde, asayişin sağlanmasında önemli bir yere sahip olması ve ilgililer hakkında tespit edilen hususların niteliği ve doğrudan kamu düzeniyle ilgili olması durumunda ilgililerin eğitim sonunda atanacağı Kurumun ve yürüteceği kamu görevinin özelliği de göz önünde bulundurularak ilgililerle alakalı bilgi notlarında yer alan istihbari bilgilerin somut verilere dayanması durumunda işlem tesisine esas alınabileceği kabul edilebilecek ise de; mevcut tespitler karşısında, hakkında hukuken geçerli kabul edilebilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunduğundan söz edilemeyecek olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle tesis edilen davaya konu işlemde kamu yararı ve hizmetin gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 2.075,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta gideri avansının talep edilmesi halinde derhal, aksi halde kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 25/10/2019 tarihinde oy birliğiyle  karar verildi.

Güvenlik soruşturması Bank Asya hesabı ve SGK kaydı bulunması sebebiyle olumsuz sonuçlanan uzman erbaş hakkında İdare Mahkemesi’ne açılan yürütme durdurma istemli iptal davası lehe sonuçlanmış ve uzman erbaş adayı kursa alınmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusunda sayın Mahkeme ilk derece mahkemesinin kararını yerinde bularak Jandarma Genel Komutanlığı’nın istinaf istemini reddetti. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen polis, subay, astsubay, uzman çavuş, öğretmen, hemşire ve sivil memur adaylarının 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açma hakları bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücü süredir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi Esas No:2018/… Karar No: 2018/…

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN

(DAVALI)                           Jandarma Genel Komutanlığı /ANKARA

VEKİLLERİ                       Av. Pınar Çelebi Taştan

Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Kısmı Merkez/KASTAMONU 

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ                             

İSTEMİN ÖZETİ        Safranbolu 125. Jandarma Eğitim  Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli  uzman erbaş kursiyer (adayı) olarak görev yapan davacının, hakkında adaylık süresi içerisinde yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının  olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada;  davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, davacının, Bank Asya’daki hesabını  maaş hesabı olarak kullandığı, zira Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan getirtilen belgelerden davacının Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101 Marketler grubu) isimli iş yerindeki işe giriş tarihi ile Bank Asya da hesap açma tarihinin eş zamanlı olduğu, ayrıca davacının hesap hareketlerinin incelenmesinden 2014 yılında FETÖ/PDY terör örgütü ele başının talimatı ile hesap açma ve hesaba para yatırma yoluna gitmediğinin anlaşıldığı, davacının sadece Bank Asya’da maaş hesabı bulunmasının bu haliyle sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe olamayacağı, öte yandan  kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetinin yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan  kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali  ile dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının dava açma tarihi olan  13/02/2017 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde Kastamonu İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2018 gün ve E:2017/…, K:2018/…sayılı kararın,  davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı, uzman erbaş için koşulları taşımadığı,  tesis edilen işlemin  hukuka uygun olduğu ileri sürülerek, kaldırılması istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ     
:  Savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince, 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek, gereği görüşüldü :

Kastamonu İdare Mahkemesi’nce verilen ../../2018 gün ve E:2017/.., K:2018/… sayılı karar usul ve hukuka uygun olup, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın kararın kesinleşmesi halinde istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 46. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, ../../2018 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi Y.D. İtiraz No : 2019/…

“Dava dosyasının incelenmesinden davacının 2017 yılı muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olduğu ve Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesine yerleştiği ancak adaylık işlemlerinin, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda ”kendisi hakkında bilgi bulunmadığı, ancak babası Cemal Gültekin hakkında Bank Asya’da hesap açanlar arasında ”Hesap Açma Tarihi:18.02.201., 01.01.201. Bakiye: Giriş:…496,07 TL, Çıkış:…063,82- TL, …05.2015 Bakiye” ibaresiyle yer aldığı” yönündeki bilgi notuna dayanılarak, Aday Değerlendirme Kurulunun …06.2018 sayılı karar tutanağıyla olumsuz olarak değerlendirilmesi neticesinde iptal edilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.”

Bakılan davada, hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda kendisiyle doğrudan ilgili herhangi olumsuz bir bilgiye rastlanmayan ve herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmeyen davacının, devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde ya da kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi davacının üniversite öğrenimi sırasında ve öncesinde terör örgütü ile ilgisi, irtibatı ve ilişkisinin bulunup bulunmadığı, faaliyet ve eylemlerine katılıp katılmadığının tespitine ve sürdürdüğüne dair hiçbir iddianın öne sürülmediği, bilgi ve belgenin ibraz edilmediği gibi Anayasanın 38. maddesinde yer alan ve hukukun evrensel bir prensibi olan ceza sorumluluğunun şahsiliği ve hiç kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ilkesi gereğince davacının babası hakkındaki tek başına hukuki delil olarak kabul edilemeyecek olan istihbari bilgi dışında; somut ve kesin kanıta veya mahkeme kararına dayanmadan, istihbari bilgi esas alınarak davacının muvazzaf subay adaylığının sonlandırılmasına ilişkin işlemde hukuka, hak ve adalet ilkelerine uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, dava konusu işlem ile davacının öğrenimine son verildiği dikkate alındığında telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; davacı itirazının kabulüne, itiraz konusu İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 08/05/.. günlü ve E:2019/… sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen açıkça hukuka aykırı olmak ve telafisi güç veya imkansız zararların doğması şartları birlikte gerçekleşmiş olduğundan, 2577 sayılı yasanın 27/7. maddesi gereğince dava konusu işlemin yürütmesinin teminat alınmaksızın durdurulmasına 23/05/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.