0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçesi

11guvenlik sorusturmasi iptal davasi dilekcesi

Güvenlik soruşturması olumsuz geldiği takdirde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Açılacak idari davada dava dilekçesi çok önemlidir. Çünkü idari yargıda yazılı yargılama esastır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1.maddesinin 2.fıkrasına göre, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. Yani dilekçeler üzerinden yargılama yapılır. Bu da güvenlik soruşturması iptal davası dilekçesi hazırlanmasının önemini ortaya koymaktadır.

Dilekçe örneğini paylaşmadan birkaç hususa değinmek isteriz. Açılacak güvenlik soruşturması iptal davası dilekçesi içeriğinde yürütme durdurma talep edilmelidir. Yine duruşma talep etmekte fayda vardır. Son olarak idari davalarda dava dilekçesi hazırlamak zor bir süreçtir. Dava dilekçesinde yapacağınız bir hata sonrasında telafi edilemeyecek sorunlara neden olabilir. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile dava dilekçenizi hazırlamanız sizlerin menfaatine olacaktır.

Güvenlik soruşturmasında nelere bakılır? Bu sorunun cevabı için bu https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir/ makalemizi okuyabilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması Dava Dilekçesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar

İdari Yargılama Usulü Kanunun 3. maddesinde idari davaların açılması konusunda genel olarak düzenleme yapılmıştır.

İdari yargının hukuka uygun, doğru ve gecikmesiz yapılabilmesi için zorunlu koşullardan biri de, güvenlik soruşturması dava dilekçesinin doğru yazılmış olması ve dava dilekçesinde belirli hususların açıkça gösterilmesidir. Dava dilekçesinde zorunlu hususların gösterilmemesi ya da eksik gösterilmesi dava dilekçesinin reddine neden olur. Dilekçe ret durumunda 30 gün için dilekçede bulunan eksikliklerin giderilmesi yoluna gidilir. Bu hemen zaman kaybı hem de ikinci defa aynı hata yapılırsa davanızın tamamen reddedileceği demektir. Bu nedenle güvenlik soruşturması dava dilekçesi avukat tarafından hazırlanması önemlidir. İYUK 3. uyarınca; gösterilmesi gerekir. Aksi durumda dilekçe ret kararı verilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf

Güvenlik Soruşturması İtiraz Süresi

Güvenlik soruşturması itiraz sonuç alınması neredeyse imkansız olan ve zaman kaybına neden olan bir süreçtir. Süre kaybedilmeden güvenlik soruşturması için yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Fakat güvenlik soruşturması olumsuz gelen adaylar kuruma başvurmak istediği için açıklama yapmak istedik.

Güvenlik soruşturması olumsuz olması durumunda size tebligat yapılır. Tebligat yapıldıktan sonra 60 gün içinde İdare Mahkemesine iptal davası açabilirsiniz. İptal davasına alternatif bir yol ise itiraz sürecidir. Başvuru yaptığınız kuruma 60 günlük dava açma süresinde dilekçe ile başvurarak idari işlemin geri alınmasını talep edebilirsiniz.

[box color=”blue-light” ]Güvenlik soruşturması itiraz süresi üstte belirtildiği üzere 60 gündür. Bu süre içinde başvuru yapılırsa dava açma süresi durur. İdare 60 gün içinde cevap vermek zorundadır. 60 gün içinde cevap vermediği takdir de zımni ret kabul edilerek idari dava açılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus idare 60 gün içinde cevap vermediği takdirde idari dava açma süreniz sıfırdan başlamaz. Nerede durduysa oradan devam edecektir. Örnek; 10. gün idareye geri alması için başvurduysanız 50 gün süreniz kalmıştır.[/box]

Güvenlik Soruşturması İtiraz Dilekçesi Örneği

Güvenlik soruşturması iptal davası dilekçesi arayanlar için örnek dilekçe aşağıdadır. Sadece örnek olması için paylaşılmıştır. Asla bu dilekçe ile dava açmaya kalkmayın. Zira güvenlik soruşturması iptal davası dilekçesi profesyonelce hazırlanmalıdır. Tüm olaylar birbirinden farklı olduğu için her olaya özgü dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

                                          … NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                    Yürütmenin Durdurulması

                                                                                                                    ve

                                                                                                      Duruşma İstemlidir.

DAVACI                    : … ( TC: …)

Adres

VEKİLİ                     : Av. Umur YILDIRIM

Koç Kule Blok No:7 Çankaya / ANKARA

DAVALI                    : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,

06100 Bakanlıklar / ANKARA

DAVA KONUSU      : Davalı Milli Savunma Bakanlığı’nın Sivil Memur alımı kapsamında başarılı olan müvekkilime tebliğ edilen  .. Ekim … tarihli ….-1190-.. -../pl.ş yazısında  “yapılan araştırmalar neticesinde, memur olmak için gerekli şartları sağlamadığınız tespit edildiğinden işlemleriniz iptal edilmiştir” şeklinde; müvekkilin memurluğa atamasının yapılmamasına dair açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç ve imkansız zararlara yol açan işlemin, öncelikle davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulması, savunma alınacaksa, savunma süresinin kısaltılması ve sonrasında yürütmesinin durdurulması ve nihayetinde iptaline  karar verilmesi taleplerimizden ibarettir .

TEBLİĞ TARİHİ    : 04.10.2018

AÇIKLAMALAR

1.OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2.HUKUKİ AÇIKLAMALARIMIZ

A.HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİMİZ

B.YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ GEREKÇELERİMİZ
  • Yürütmenin durdurulması talebini hakkındaki kararın idarenin savunması sonrasına bırakması durumunda savunma süresini kısaltmalıdır. Aksi takdirde açıkça hukuka aykırı ola dava konusu işlemin yol açtığı telafisi güç ve imkansız zararlar artarak devam edecek, savunma sonrasında verilecek yürütmenin durdurulması ya da dava sonunda verilecek iptal kararının bir anlamı olmayacaktır. Bu rendenle İdarenin savunmasının alınmasına gerek görülmesi durumunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 25. maddesinin beşinci fıkrası gereğince öncelikle savunma süresi kısaltılmalı ve bilahare yürütmenin durdurulması kararı verilmelidir.

HUKUKİ NEDENLER      : 1982 TC Anayasası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili sair tüm mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : Dilekçemiz ekinde yer verilen ve Sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM          : Yukarıda ayrıntılı bir biçimde açıklanan ve sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle;

Davalı Milli Savunma Bakanlığı’nın Sivil Memur alımı kapsamında başarılı olan müvekkilime tebliğ edilen  .. 2018 tarihli …1-11..-828-../pl.ş yazısında  “yapılan araştırmalar neticesinde, memur olmak için gerekli şartları sağlamadığınız tespit edildiğinden işlemleriniz iptal edilmiştir” şeklinde; müvekkilin memurluğa atamasının yapılmamasına dair açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç ve imkansız zararlara yol açan işlemin,

  • Öncelikle davalı idarenin savunması alınmaksızın Yürütmesinin Durdurulmasına,
  • Savunma alınacaksa, Savunma Süresinin Kısaltılması ve Sonrasında Yürütmesinin Durdurulmasına,
  • Nihayetinde İptaline ,
  • Yargılamanın Duruşmalı olarak yapılmasına,
  • Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına

karar verilmesini vekaleten ve saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../2020

Davacı Vekili

Av. Umur YILDIRIM

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.