Evren Avukat ve Hukuk Bürosu

Evren Avukat ve Hukuk Bürosu

evren avukat hukuk burosu

Evren avukat ve hukuk büroları, Ankara Evren bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme hazırlanma süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Evren bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

yargı yerlerinde görülen davalara bakar. Sayılan mahkemelerdeki tüm dava ve hukuksal işler icra edilip takibi sağlanır. Muhakeme bir bütün olarak yetkin avukatlar tarafından yürütülmeli ve bu bağlamda olası hak kayıpları önlenebilmektedir.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Esas faaliyet alanı Ankara olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık I, müvekkillerin isteği doğrultusunda tüm Türkiye genelinde avukatlık hizmeti sunmaktadır. Hukukun her alanında dosyaya sahip olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak isteyen tüm müvekkillerle deneyimlerini paylaşmaktadır. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Evren Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Evren Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Evren Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Evren ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Evren ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dâhil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekâlet vermesi istenir.
 • Vekâletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dâhil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
evren avukat ucretleri
evren avukat ucretleri

Evren Avukat Ücreti

Evren avukat ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen minimum yasal oranlardan az olmamak kaydı ile taraflar arasında serbestçe belirlenir. Bu belirleme, işin nev’ine ve özelliğine göre değişiklik göstermektedir.

Evren avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.375,00 TL
 • Kayyım ve Veraset Davaları 7.815,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 10.190,00 TL
 • Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Terkin ve Mirasta İade Davaları 15.625,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 7.815,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 22.625,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 14.315,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 19.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 11.315,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hâkimliği 9.790,00 TL

Ankara Evren Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Evren ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Evren İş Hukuku Avukatı

Ankara Evren bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava ÖncesiMüvekkili süreç hakkında bilgilendirme, İstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi, tanıkların belirlenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar. Boşta geçen süreye dair taleplerin belirlenmesi, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİşyerine özgü gerekli hukuki desteğin sağlanması, İş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması,  fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler ile toplu iş sözleşmesinden doğan hakların tazmini

Evren Boşanma ve Aile Avukatı

Evren boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiMüvekkil ile toplantı dâhilinde sorunun anlaşılması, Boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,  ön hazırlık ve delillerin toplanması,  gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, gerekli delillerin toplanmasının sağlanması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması,  duruşmaların takibi,  nafaka ve tazminatların icrası,  gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıMahkeme sonucu çıkan karar neticesinde hükmedilen nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,  mal paylaşımının sağlanması.

Evren Ceza Avukatı

Ankara Evren bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikâyet dilekçesinin hazırlanması ile savcılık makamına başvurma,
tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz,  cezaevi işleri, kolluk ve savcılık ifadelerine katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma Aşamasındaİddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile başlayan ceza yargılama evresinde ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi,  sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf

ve Temyiz Süreci

Olağan kanun yolları yargılaması istinaf ve temyiz mercilerine dilekçe hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi,  denetimli serbestlik takibi,
haksız tutuklama tazminatı süreci,  hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Evren Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK bilgilendirme metni hazırlanması ve şirketlere sunulması, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikâyet süreçlerinin takibi, savunması VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, savunma hazırlanması, kuruma başvuruda bulunma
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,
Google, Twitter, İnstagram, Youtube, Tiktok’dan video, haber ve içerik kaldırma,  şikayet sitelerinden şikâyet kaldırma, hak ihlali tespiti vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler ile bu yönde gelişmeye açık olumlamalar ile itibarın korunması

Evren Yabancılar Avukatı

Evren bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerYabancılar için gerekli oturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi
Deport ve İdari Gözetim Kararları,Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz, kuruma başvurma ve dava süreci,  idari gözetim kararının kaldırılması,
ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi ile süreç hakkında bilgilendirme
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Bbanka hesabı açmaları vb. hukuki işlemler ile taşınmaz kirasına dair hak kayıplarını engellemek için gerekli hukuki destek

Evren Gayrimenkul Avukatı

Evren ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi,  Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,  miras paylaşımı, kadastro işlemleri, tecavüzün men’i davası kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs.
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, tapu devri ve tapunun paylara bölünmesi,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi ile tapu kaydı kontrolleri ile gayrimenkul alım öncesi bilgilendirme

Evren İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Evren bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, Rehinin paraya çevrilmesi yolları ile takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri veya aşkın hacze itiraz işlemleri
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, süreli yahut süresiz şikayet işlemleri,
sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikâyet vs. davaların açılması ve takibi.

Evren Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Evren ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, şirket ana sözleşmeleri ve bilumum ticari sözleşmelerin hukuk çerçevesinde düzenlenmesi, Acentelik, imtiyaz veya bayilik sözleşmeleri, Şirket sermayesinin azaltılması ve artırılması işlemlerinde gerekli hukuk danışmanlığının sağlanması, sürekli veya tek seferlik,  çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, ticari ilişkilere özgü sözleşme hazırlanması
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı dava dilekçesi hazırlanmasıyla davaların açılması ve takibi ve icrası, Şirket ile personel arasında yaşanan uyuşmazlıkların ve davaların takibi, Sözleşmelerden doğan davaların takibi

Evren İdare Hukuku Avukatı

Evren ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Evren Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Evren avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdarelere başvuru süreci ile ilgili işlemler, İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,  yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması, delil tespiti ve takibi.

Evren Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Evren ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık