Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu

Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu

etimesgut avukat hukuk burosu

Etimesgut avukat ve hukuk büroları, Ankara Etimesgut bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Etimesgut bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

yargı yerlerinde görülen davalara bakar. Ceza hukuku maddi gerçeğe ulaşmaya çalışır. Bu nedenle ceza muhakemesinde üç taraf vardır. Bunlar; iddia, savunma ve yargılamadır. Avukatlar olarak savunmak makamını temsil eder. Bu kapsamda deliller toplanarak yargılama gerçekleştirilir. Kadim Hukuk olarak tüm bu hukuki süreçler titizlikle yürütülür. Detaylı araştırmalar ile ele alınması gereken hususlar ve deliller özenle toplanır, hukuka uygun bir çerçevede gerekli işlemler gerçekleştirilir.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara ilinde faaliyetine başlayan Kadim Hukuk ve Danışmanlık I başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok büyük şehirlerde avukatlık hizmeti vermektedir. Hukukun yeknesak olarak uygulandığı ülkemizde, mevki fark etmeksizin her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Etimesgut Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Etimesgut Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Etimesgut Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Etimesgut ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Etimesgut ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dâhil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekâlet vermesi istenir.
 • Vekâletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dâhil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
etimesgut avukat ucretleri
etimesgut avukat ucretleri

Etimesgut Avukat Ücreti

Etimesgut avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında serbestçe tayin edildiği gibi nitekim bu tutar Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde belirlenir. Her sene güncellenen bu tarife Baro tarafından duyurulur. Her bir dava için geçerli olmayan bu ücretler, işin kapsamına göre belirlenmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi, belirtilen hukuki işler ve davalar için tavsiye edilen meblağ olarak açıklanabilir.

Etimesgut avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Tespit İstemleri 6.190,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Terkin ve Mirasta İade Davaları 15.625,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • Şikâyet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL

Ankara Etimesgut Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Etimesgut İş Hukuku Avukatı

Ankara Etimesgut bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİş sözleşmesinin feshinin hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuğa başvuru, yürütülmesi ve neticelendirilmesi.
Dava öncesi genel hazırlık
Davanın Açılmasıİş mahkemelerinde yürütülecek davalara ilişkin süreci tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dilekçesinin hazırlanması ve dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötü niyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi hukuki ihtilafı bünyesinde bulunduran davalar., işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi. İşveren-işçi sorumluluklarına dair ayırım yapılması ve tesbiti
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler, toplu iş sözleşmeleri ve buna dair tüm hukuki süreçler

Etimesgut Boşanma ve Aile Avukatı

Etimesgut boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, müvekkil ile istişare
ön hazırlık ve delillerin toplanması, süreç hakkında kapsamlı bilgi verilmesi,
gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi,
nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı ve zilyetlik davası ile süreç hakkında eşzamanlı bilgilendirme
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması. Dava sonuçlarının müvekkillere anlatımı ile gerekli hukuki desteğe devam edilmesi. Boşanma davası sonrası açılabilecek davalara dair bilgilendirme

Etimesgut Ceza Avukatı

Ankara Etimesgut bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet yahut suç duyurusu dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri ve görüşmeleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutuklu sanıkların bizzat dinlenmesini sağlama, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve mahkemesine sunulması, süreç takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Etimesgut Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi ve ön bilgilendirme metni düzenlenmesi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi ile kuruma verilecek savunma dilekçesi hazırlanması,
VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması,
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma evresi ile ve kovuşturma evresinin takibi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçların takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, Instagram, Youtube gibi çeşitli mecralardan video, haber ve içerik kaldırma,
şikayet sitelerinden şikâyet kaldırma vs. süreçler, takibi ve bilgilendirilmesi
Online İtibar YönetimiTüketicilerin marka ile ilgi alanlarını değiştirmek, Bilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Etimesgut Yabancılar Avukatı

Etimesgut bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukatı, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, yürütülmesi ve neticelendirilmesi
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz ve dava ile ilgili hususların yapılması ve takibi, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi ve neticelendirilmesi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, şube ile merkeze ait işlemlerin ayrımı,
Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Etimesgut Gayrimenkul Avukatı

Etimesgut ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu iptal ve tapu tescil davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, tapu senedi işlemleri, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi, şerh düşülmesi.

Etimesgut İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Etimesgut bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus haciz istemi, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, taşınır taşınmaz satışı
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, menfi tespit davası, memur muamelesini şikâyet vs. davaların açılması ve takibi.

Etimesgut Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Etimesgut ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik,
çeşitli usulde hukuki destek ve danışmanlık hizmeti, Şirketin tarafı olduğu sözleşmelerin hazırlanması, kontrol edilmesi ve düzenlenmesi,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması, sulh usulleri, arabuluculuk ve takibi, Tescil işlemleri

Etimesgut İdare Hukuku Avukatı

Etimesgut ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Etimesgut Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Etimesgut avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdareye başvuru yapılması, savunma hazırlanması, idari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması, dilekçelerin düzenlenmesi ve takibi.

Etimesgut Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Etimesgut ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık