Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu

Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu

umitkoy avukat hukuk burosu

Çayyolu – Ümitköy avukat ve hukuk büroları, Ankara Çayyolu ve Ümitköy bölgelerinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Çayyolu – Ümitköy bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Çayyolu – Ümitköy avukatları söz konusu ilçedeki adli işlemlerin fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda etkin bir faaliyet gösterirler. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Çayyolu – Ümitköy avukatları tecrübelerini güncel bilgiler ışığında dinamik bir biçimde müvekkillerinin hukuki sorunlarını çözmede etkin olarak kullanırlar.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara merkezli bir hukuk bürosu olmakla beraber ülkemizin birçok ilinde, özellikle de İzmir, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile eş güdümlü olarak çalışmaktadır.Hukuk büromuz yerli ve yabancı uyruklu müvekkillerine hizmet vermektedir. Yukarıda da ele alındığı üzere birbirinden farklı birçok hukuk dallarında çalışmalarını titizlikte sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu-Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu bazı faaliyet alanlarını belirtmekte yarar vardır.Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Çayyolu – Ümitköy Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Çayyolu – Ümitköy Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Çayyolu-Ümitköy Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Çayyolu – Ümitköy ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Çayyolu – Ümitköy ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
umitkoy avukat ucretleri
umitkoy avukat ucretleri

Çayyolu – Ümitköy Avukat Ücreti

Çayyolu – Ümitköy avukat ücreti Ankara Barosu Asgari Ücret tarifesi baz alınarak müvekkil ve avukat arasında serbestçe belirlenir .Söz konusu tarifedeki ücret listesi her sene yenilenmekte olup, tavsiye niteliğindedir ve taraflar arasında bir bağlayıcılığı yoktur. Aynı zamanda her hukuki işin kapsamı, niteliği, davanın nihayete varacağı zaman birbirinden farklıdır, ücret de haliyle bu duruma göre değişiklik göstermektedir.

Çayyolu – Ümitköy avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 11.690,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Bedel Artırımı Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 38.315,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 17.125,00 TL
 • Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak);
 • Sermaye Şirketleri (A.Ş.)13.190,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 3.375,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)14.000,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL

Ankara Çayyolu – Ümitköy Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Çayyolu – Ümitköy ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Çayyolu – Ümitköy İş Hukuku Avukatı

Ankara Çayyolu – Ümitköy bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava ÖncesiDava açmadan önce hazırlık, işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, Arabuluculuk sürecine başvuru ve değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması.
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİşe iade davası,kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, ücret,fazla çalışma,ulusal ve bayram genel tatil gibi işçilik alacaklarından kaynaklı davalar
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlığı ve uyarlanması, fesih bildiriminin yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendikal tazminat, sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler

Çayyolu – Ümitköy Boşanma ve Aile Avukatı

Çayyolu – Ümitköy boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi   Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması, boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, koruma tedbirlerinin ön hazırlık ve delillerin toplanması,
Dava Süreci Dava dilekçesi ve eklerinin hazırlığı yapılması ve aile mahkemesine sunularak boşanma davasının açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat gibi davaları  açarak bu davayla ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması, açılan duruşmaların takibi nafaka ve tazminatların icraya konulması, gerektiği zaman istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava Sonrası Mal paylaşımın sağlanması, nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,

Çayyolu – Ümitköy Ceza Avukatı

Ankara Çayyolu – Ümitköy bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaMüvekkile  efektif şekilde hukuki durumu hakkında bilgilendirme yapmak, Şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklamaya itiraz dilekçesinin düzenlenmesi ve sunulması, adli kontrole itiraz dilekçesinin sunulması, cezaevinde görüşme sağlanması ve diğer soruşturma işlemlerinin yürütülmesi
Kovuşturma AşamasındaAçılan ceza davasındaki dosyanın takibi ve gereken hallerde delil eklenmesi,
sanık yönünden  etkili savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
tutukluluğa itiraz dilekçesinin düzenlenmesi ve sunulması, duruşmaların takibi
İstinaf ve Temyiz Süreci İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve bu sürecin takibi,
denetimli serbestlik takibi,  haksız tutuklama tazminatı süreci,  hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Çayyolu – Ümitköy Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKKurumlara ve şirketlere KVKK eğitimi, Veri envanterinin hazırlığı, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,  KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, Uyum raporunun hazırlanarak düzenlenmesi ve sunulması
Bilişim SuçlarıGerekli hallerde istinaf ve temyiz sürecine başvuru yapılması ve takibi, Yasadışı bahis suçları ve bununla ilgili takibin yapılması, Bankanın bloke edilmesi durumunda yapılacak işlemler, Bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi,  Twitter, İnstagram, Facebook gibi sosyal medya sitelerinden  içerik kaldırma, Yandex, Yahoo, Google gibi arama motorlarından içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim  mevzuatında düzenlenen bilgiler ışığında şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki sürecin takibi

Çayyolu-Ümitköy Yabancılar Avukatı

Çayyolu – Ümitköy bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerİkamet izni, çalışma izni gibi resmi mercilerden gerekli izinlerin alınması için başvuruların yapılarak bu sürecin takibi, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,
idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu için gerekli evrakların tamamlanması  veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, yabancı müvekkillerin banka hesabı açmaları ve benzer hukuki işlemlerin başvurusu ve sürecin takibi

Çayyolu – Ümitköy Gayrimenkul Avukatı

Çayyolu – Ümitköy ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davalarıİzale-i şuyu davası, Kamulaştırma davaları, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira tespitine ilişkin davalar ve tahliye davaları, Kira davaları. tapu davaları vs.
Tapu İşlemleriSatış, ipotek, intifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi vb. gerekli hallerde şerh konulması veya kaldırılması işlemleri, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul SözleşmeleriTahliye taahhütnamesi, ipotek, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Çayyolu – Ümitköy İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Çayyolu – Ümitköy bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu-Ümitköy Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra TakibiKambiyo takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, çocuk teslim takibi, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, geçici haciz, kesin haciz, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İcra Davalarıİcra takibine itiraz davası, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davası, menfi tespit davası, rehnin paraya çevrilmesi, istirdat davası sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Çayyolu – Ümitköy Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Çayyolu-Ümitköy ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirketlere ve ticari işletmelere sözleşmelerin hazırlanması ve uyarlanması konusunda hukuki destek verilmesi,haksız rekabet konusunda danışmanlık hizmeti sunma, şirketlere ve ticari işletmelere  danışmanlık hizmeti sunma
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden kaynaklı davaların açılması, şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Çayyolu – Ümitköy İdare Hukuku Avukatı

Çayyolu – Ümitköy ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Çayyolu – Ümitköy Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Çayyolu – Ümitköy avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması ve bu sürecin takibi
yürütmenin durdurulması talebi, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı olarak doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Çayyolu – Ümitköy Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Çayyolu – Ümitköy ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık