0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Siber Suçlar Şikayet Dilekçesi Örneği

11siber suclar dilekce ornegi

Siber suçlar şikayet dilekçesi örneği ile savcılık veya karakola başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Siber suçlar için şikayetinizi aşağıdaki dilekçe örneğinden faydalanarak yapabilirsiniz. Son yıllarda bilgisayar, internet ve bilişim sistemlerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte ekonomi/bankacılık, ticaret, iletişim, saldın/savunma, sosyal ilişkiler örgütlenme gibi alanlarda küresel boyutta önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Kurum ve kuruluşlar, şirketler ve bankalar için internet ve bilişim sistemleri hayati önem taşımaktadır. İnternet çoğu kişi için adeta bir yaşam şeklini almıştır. Aşağıda sıkça karşılaşılan siber suçla ilgili şahısların Cumhuriyet Savcılıklarına yönelik yapacağı şikayetlere dair örnek siber suçlar şikayet dilekçesi yer almaktadır. Bilişim suçu şikayet sürecinde emniyet ya da savcılığa gidilmesi gerekir. Savcılık makamı adli süreci başlatan taraftır. Soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamaları bilişim suçu işlendiğinde takip edilen süreçtir. Soruşturma aşamasında savcılık delilleri toplarken bunu emniyet vasıtası ile yapar. Bilişim suçlarının şikayeti  Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne ya da jandarma karakoluna da yapılabilmektedir.

İnternet ve bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, bu alanda işlenen suçlarda da önemli bir artış meydana getirmiştir. Artık Türk Ceza Kanunu ve diğer yasalarda düzenlenen birçok suçun internet üzerinden de işlenebildiğini görmekteyiz. Bu makalemizde, Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak tarafımızca, internet üzerinden işlenen suçlar karşısında neler yapılması gerektiği, hangi adli mercilere başvurulabileceği, bu başvurularda bulunurken hangi delillerin kullanılması gerektiği detaylı bir şekilde izah edilmiş, örnek dilekçelere yer verilmiştir.

Bilişim Hukuku Alanında Yasal Düzenlemeler Nelerdir?

Bilişim suçu alanında ilk düzenleme, 1 Haziran 2005 tarihi öncesi yürürlükte olan 765 sayılı TCK’ya 14/06/1991 tarihinde (3756 sayılı Kanunla) bilişim alanında suçlar başlığı altında eklenen 525. madde ile yapılmıştır. 237 sayılı TCK’da ise İkinci Kitap Üçüncü Kısım’da, Topluma Karşı Suçlar içerisinde, 10. Bölümde ve Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında; 243, 244, 245 ve 246. maddelerde ayrıntılı olarak düzenleme yapılmıştır. Yine TCK 142/2-e maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” ve TCK 158/1-f maddesinde düzenlenen “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçları da cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak; yani dolaylı bilişim suçu sayılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca ‘bilişim alanında suçlar’ başlığı altında bilişim alanında işlenebilecek suçların hepsi düzenlenmiş değildir. Esasen bu suçların hepsinin aynı bölümde düzenlenmesi de mümkün değildir. Zira bilişim sistemleri artık hayatın her alanında kullanılmaktadır. Kişiler başkaları ile yaptıkları yazışmalarını, haberleşmelerini, bankacılık faaliyetlerini, alışverişlerini, fikri çalışmalarını, araştırmalarını bilişim sistemleri üzerinden yapmakta ve kendilerine ait olan çeşitli bilgileri bilişim sistemlerine kaydederek muhafaza etmektedirler. Keza kamuya veya özel sektöre ait birçok kurum ve kuruluş, gerek kamuya yönelik gerekse iç işlerine ilişkin işlemlerini bu sistemleri kullanarak gerçekleştirmektedir. Bilişim alanında suçlar hakkında şikayette bulunmak için siber suçlar dilekçe örneği başvuru yapmalısınız.

Bu nedenle örneğin tehdit, hakaret, şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, sahtecilik, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, devlet sırlarının ifşası, fikri hakların ihlali gibi çok sayıda suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi mümkündür. Ancak bu ve benzeri suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi bu suçları bilişim alanında işlenen suçlar haline getirmeyecektir. Bu fiiller bilişim sistemleri aracığıyla işlendiğinde de failin ceza sorumluluğu, korunan hukuki değer esas alınarak kanunların ilgili bölümlerinde yapılan suç tanımlarına göre belirlenecektir.

Siber Suçlar Şikayet Dilekçesi Örneğinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve yazılımlardan oluşan veri işleme, saklama, iletmeye yönelik sistemdir. Türk Ceza Kanununda düzenleme yapılırken bilgisayar suçu, siber suç gibi kavramlar yerine bilişim alanında suçlar kavramının kullanılması öğretide de son derece yerinde bulunmuş; bilgisayar suçları kavramının daha dar kapsamlı olduğu, siber suç kavramının ise bilişim sistem ağları (özellikle internet) vasıtasıyla gerçekleştirilen eylemler için kullanıldığı, bilişim suçlarının daha üst bir kavram olduğu ifade edilmiştir.

 1. Kimliğinizi açıklayın: Kendinizi tanıtmak için adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi suç duyurusu dilekçenize ekleyin.
 2. Konuyu net bir şekilde belirtin: Şikayet ettiğiniz olayı ve suçlama nedeninizi net bir şekilde belirtin.
 3. Delillerinizi sunun: Delillerinizi dilekçenize ekleyin veya ilgili belgelerin yargı mercileri tarafından erişilebileceği bir şekilde kaydedin.
 4. Talebinizi belirtin: Savcılıktan ne talep ettiğinizi suç duyurusu dilekçenizde net bir şekilde belirtin.
 5. Üslubunuza dikkat edin: Dilekçenizde resmi bir dil kullanarak, doğru ve özlü bir şekilde ifade etmeye özen gösterin.
 6. Dilekçenizi imzalayın: Dilekçenizi imzalayarak, dilekçenin doğruluğunu taahhüt etmiş olursunuz.
 7. Dilinize dikkat edin: Dilbilgisi, imla ve noktalama hatalarına dikkat edin.
 8. Delillerin asıllarının ibraz edilmesi gerekiyorsa, ibraz etmeyi unutmayın.
 9. Şikayet konusu vakıanın zaman, yer ve kişiler hakkında mümkünse detay ihtiva eden bilgiler verin.

Siber Suçlar Şikayet Dilekçesinde Delil Olarak Neler Sunulabilir?

Özellikle vurgulamak gerekir ki; bilişim suçlarında deliller büyük oranda soruşturma aşamasında toplanabildiğinden ve bu deliller ışığında kanaate varıldığından, kovuşturma aşamasında yeni bir bilgi-delil temin edilebilmesi genellikle çok zor ya da imkansızdır. Sanal ortamda veriler zamanla değişmekte ya da kaybolmaktadır. Bu nedenle soruşturma aşamasında toplanamayan deliller nedeniyle yargılama aşaması delil yetersizliğinden beraat kararları ile sonuçlanmaktadır.

Uygulamada genellikle CİMER ya da e-posta yoluyla ihbar ve şikâyette bulunulabildiği gibi, gerçek veya tüzel kişilerin kendileri ya da temsilcilerinin Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı üzerine de soruşturma başlatılmaktadır. Belirtilen başvuruların haricinde ise, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suç ile ilgili ilgili yeterli şüpheye sahip olduğunu düşündüğünüz içerikler için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na www.ihbarweb.org adresinden de ihbarda bulunulması mümkündür.

Sanal ortamda işlenen bu suçların delillendirilmesi oldukça güç olduğundan en önemli ve güvenilir delil dijital materyaller üzerinde yapılacak inceleme ve failin eylemi kabul etmesidir. Eylemi kabul genellikle az rastlanan bir durum olduğundan suça konu sistem üzerinde yapılacak inceleme son derece önemlidir.

Yetkisiz erişim sağlandığı iddia edilen sistem bir bankaya ait ise, ilgili bankadan bir yazı ile inceleme sonucu elde edilen tüm bilgiler istenebilir. Sisteme erişim sırasında tespite düşen IP adres bilgileri, sisteme ne şekilde girildiği, bu sistemden başkasına yarar sağlanıp sağlanmadığı, bilgi temin edilip başka yerde kullanılıp kullanılmadığı, sisteme zarar verilip verilmediği, TCK’nın 243. maddesinde yazılı suçlar haricinde başka suçların ayrıca oluşup oluşmadığını tespit bakımından önemlidir. Tespit edilecek IP adresi kullanıcıları bilgileri hızlı bir şekilde internet servis sağlayıcılarından (Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone vs.) temin edilmelidir.

Siber Suçlar Şikayet Dilekçesi Örneği

 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Dilekçe Örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

MÜŞTEKİ  : İsim Soyisim (TC Kimlik No)- Adres Bilgileri

VEKİLİ       : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

ŞÜPHELİ   : İsim Soyisim (TC Kimlik No) – Adres Bilgileri

SUÇ              : Hakaret (TCK Madde 125), Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK Madde 123)

SUÇ TARİHİ VE YERİ     : …/…/…

KONU        : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 • Burada müvekkil hakkında kim olduğu, şüphelinin kim olduğu, şüpheli tarafından hangi sosyal medya platformu üzerinden nasıl bir söylemde bulunulduğuna, bu durumun müvekkili nasıl etkilediğine ve yıprattığına, saygınlığını nasıl etkilediğine, ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederiz.

                 Müşteki Vekili

             Av. Umur YILDIRIM

                     İmza

 • İnternet Yoluyla Dolandırıcılık Dilekçe Örneği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

MÜŞTEKİ   : İsim Soyisim (TC Kimlik No) – Adres Bilgileri

VEKİLİ        : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7, 06530 Çankaya

ŞÜPHELİ    : İsim Soyisim (TC Kimlik No) – Adres Bilgileri

SUÇ              : Nitelikli Dolandırıcılık (TCK Madde 158)

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …/…/…

KONU        : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 • Burada müvekkil hakkında kim olduğu, şüphelinin hangi sosyal medya platformu üzerinden satış gerçekleştirdiğine, dolandırıcılık olayına konu olan hususa ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Burada yaşanılan olay anlatılmalıdır.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederiz.

                   Müşteki Vekili

                  Av. Umur YILDIRIM

                              İmza

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.