Bilişim Hukuku

26 Kasım 2019
Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları ve Cezaları Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim suçları ortaya çıkmıştır. Teknolojik araçların, suç işlemede sağladığı kolaylıktan faydalanan failler, yeni suç işleme yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu nedenle bilişim sistemleri yoluyla gerçekleştirilebilecek ihlalleri saymak mümkün değildir. Giderek artan ihlaller nedeniyle, henüz çok yeni bir alan olan bilişim hukuku ortaya çıkmıştır. Bilişim suçları ve cezaları bu nedenle önemli bir konudur. […]
12 Kasım 2019
internetten içerik kaldırma

İnternetten İçerik Kaldırma

İnternetten İçerik Kaldırma İnternetin ortaya çıktığı ilk yıllarda Türkiye’de internet kullanımı hakkında hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak internet çok kısa bir süre içinde çok büyük bir gelişme kaydetmiş ve öngörülemeyecek bir şekilde hukuku etkilemeye başlamıştır. İnternetin bu beklenmeyen gelişmesi üzerine kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların önlenmesi ve sorumluluk boyutunun düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur.  İnternetten içerik kaldırma da bunların en başında yer almaktadır. […]
20 Ağustos 2019
Ankara Ceza Avukatı Ve Ağır Ceza Avukatı

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek)

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Facebook / Instagram Üzerinden Küfür Etmek) Hakaret Suçu Nedir, Nasıl Oluşur? Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/2’de düzenlenmiş olup  bahse konu kanun hükmü şu şekildedir: Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve […]