Bilişim Hukuku

18 Şubat 2020
Sosyal Medya Suclari

Sosyal Medya Suçları

Sosyal Medya Suçları Günümüzde internet kullanımının artması ve farklı mecralarda “sosyal medya” olarak adlandırılan uygulamaların yaş aralığı geniş kitlelerce kullanılmaya başlanması Türk Ceza Kanunu ve diğer çeşitli kanunlarla düzenlenen suç tiplerinin sosyal medya mecraları üzerinden de işlenir hale gelmesine yol açmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden suç tipinin oluşması için fiziken işlenmesine gerek olmayan suçlar aynı zamanda sosyal […]
24 Ocak 2020
Bilisim Suclari Nereye Nasil Sikayet Edilir

Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir? Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir? Bu soruların cevabı internette sürekli aranmaktadır. Bilişim suçlarının nereye ve nasıl şikayet edileceği sorusuna cevap vermeden önce bilişim suçlarının neler olduğunun doğru tespit edilmesi önemlidir. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 245. maddelerinde “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak bu suç türleri arasına girmese de […]
26 Kasım 2019
Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları ve Cezaları Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilişim suçları ortaya çıkmıştır. Teknolojik araçların, suç işlemede sağladığı kolaylıktan faydalanan failler, yeni suç işleme yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu nedenle bilişim sistemleri yoluyla gerçekleştirilebilecek ihlalleri saymak mümkün değildir. Giderek artan ihlaller nedeniyle, henüz çok yeni bir alan olan bilişim hukuku ortaya çıkmıştır. Bilişim suçları ve cezaları bu nedenle önemli bir konudur. […]
12 Kasım 2019
internetten içerik kaldırma

İnternetten İçerik Kaldırma

İnternetten İçerik Kaldırma İnternetin ortaya çıktığı ilk yıllarda Türkiye’de internet kullanımı hakkında hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak internet çok kısa bir süre içinde çok büyük bir gelişme kaydetmiş ve öngörülemeyecek bir şekilde hukuku etkilemeye başlamıştır. İnternetin bu beklenmeyen gelişmesi üzerine kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların önlenmesi ve sorumluluk boyutunun düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur.  İnternetten içerik kaldırma da bunların en başında yer almaktadır. […]
20 Ağustos 2019
Ankara Ceza Avukatı Ve Ağır Ceza Avukatı

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Instagram/Twitter/Face)

Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu (Instagram/Twitter/Face) Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu Nedir, Nasıl Oluşur? Bilişim Yoluyla İşlenen Hakaret Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1 ve 125/2’de düzenlenmiş olup  bahse konu kanun hükmü şu şekildedir: Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref […]