Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku kişilerin hak ve hürriyetlerine internet ortamında yapılacak saldırı, hakaret ve saygınlığını rencide edecek olacak oluşumları önlemek için oluşturulan hukuk dalıdır. Bilişim kelimesi , bilgi ve iletişim sözcüklerini bir birleştirilmesi  ile türemiştir.. Bilişim hukuk alanında İnternet ortamlarında belge yada resim paylaşımı, iletişim kurma konuları hukuki boyuta taşınması ve incelenmesi ile  hukuka aykırı bir eylemin oluşması halinde ceza işlemlerinin uygulanması ve kişilerin haklarının korunması üzerine düzenlenmiştir. Teknoloji ve bilişim ortamının kötüye kullanılması, hukuksal suçların sanal ortamlarda oluşması engellenmek istenmiştir.

Günümüzde sosyal medyanın her geçen güç kazanarak yaygınlaşması ve insanlarının gündelik hayatlarının büyük bir kısmını sosyal medya uygulamalarında geçirmesi neticesinde sosyal medya alanında hakaret yada kişilerin saygınlığına saldırıcı yazılar yada paylaşımlar da çoğunluk ile ortaya çıkmaktadır.  Bu eylemlerin bu şekilde yaygınlaşması neticesinde sosyal medya da işlenen bilişim suçları da günümüzde karşımıza sıkça çıkmaktadır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku birden fazla hukuksal konuları tek çatı altında barındırmaktadır. Bunları örnek ile açıklamak gerekirse bilgisayar ortamında imzalanacak anlaşmaların niteliği ve şartları Borçlar hukukuna ait ve yazılımlarının kullanılması ise Fikri Mülkiyet Hukuk alanın konusuna girmektedir. Bu noktada görüldüğü üzere tek çatı altında toplanmış ama birden fazla hukuk dalını kapsayan hukuk dalına Bilişim Hukuku denilmektedir.

Günümüzde Bilişim hukuku ile ilgili en çok karşımıza çıkan ise Ceza hukukunu ilgilendiren Bilişim Suçlardır. İnternet ortamında işlenen suçlara verilen Bilişim Suçlar adı verilmektedir. Burada korunmak istenen nokta ise kişilerin bilgilerinin tutulduğu ve bilgilerin hukuka aykırı davranışlarda bulundurulması yada kullanılması halindeki davranışlardır. Aynı zamanda gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte sürekli yeni bilişim suçu türleri de bu hukuk dalı altında toplanmaktadır.

Bilişim Suçları

Bilişim Hukuku kişilerin haklarının sanal ortamda korunmasını sağlamaktadır. Kişilerin kişilik haklarının ihlal edilmesi sanal ortamda da mevcuttur. İnsanların internet ortamında Kişisel haklarının ihlal edilmesi durumunda kişilerin talep etmesi durumunda erişimin engellemesine karar verilmesine talep edebilmektedir. Böyle bir durumda, erişimin engellenmesi kararı verilmiş ise erişim sağlayıcıya bu karar gönderilecektir.

Bilişim hukuku  özel hayatın korunmasını da sağlamaktadır. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçlarının internet ortamında işlenmesi görülen bir suçtur. Bu durumlarda 5651 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesinin a bendi gereği, Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Başvurularak erişimin engellemesine ve tedbir konulması talebinde bulunulabilmektedir. Bu talepde bulunulması durumunda 4  saat içerinde alınan karar yerine getirelecektir.

İnternet üzerinden hakaret suçları Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre internet yazı, görüntü ve sesi içeren çok yönlü bir iletişim aracı olmasından dolayı ilgili madde hükmüne göre huzura karşı işlenen hakaret suçu olarak kabul edilir.Ayrıca belirtmek gerekir ki internet yoluyla işlenen hakaret suçları TCK’nın ilgili hükmünde sayılan hakaret suçlarının nitelikli halleri içerisinde sayılmadığı için bu suçun işlenmesi durumunda kişi hakaret suçunun temel cezası üzerinden cezalandırılacaktır.

En yukarı çık