0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir? Nasıl Yapılır?

11bilisim suclari nereye sikayet edilir

Bilişim suçları nereye şikayet edilir? Bu soruların cevabı internette sürekli aranmaktadır. Bilişim suçlarının nereye ve nasıl şikayet edileceği sorusuna cevap vermeden önce bilişim suçlarının neler olduğunun doğru tespit edilmesi önemlidir. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 245. maddelerinde “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak bu suç türleri arasına girmese de niteliği itibari ile internet veya bilişim sistemleri üzerinden işlenebilen suçlar bilişim suçu olarak nitelendirilmektedir. Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ya da buna bağlı verileri ve kullanıcısını hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırılabilir. 5237 sayılı TCK’nin 16. Bölümü (TCK 243-246) “Bilişim Alanında Suçlar” başlığını taşımaktadır. Bilişim suçları şu yerlere şikayet edilir;

 • Cumhuriyet Savcılıkları
 • Emniyet ya da Jandarma Karakolları
 • Siber Suçlar Şube Müdürlüğü
 • CİMER

Bilişim suçları nereye şikayet edilir? Nasıl şikayet edilir? Sorusunun en net cevabı şikayet dilekçesi veya bizzat ifade vermek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da Siber Suçlarla Mücadele Eden Şube Müdürlükleri şikayet edilebilir. Başvurunun mail yoluyla yapılması mümkün değildir. Şikayet dilekçesi ile bizzat veya avukatınız aracılığı başvurmanız gereklidir. Dilekçedeki hususların detaylandırılması ve dilekçenin içeriğindeki bilgiler önem arz edecek bir durumdur.

Siber suçlar şikayet et ile başlar. Sonrasında savcılık soruşturma başlatır. Devamında savcılık takipsizlik kararı verebilir ve dosyayı kapatabilir. İkinci ihtimalde iddianame düzenler ve kovuşturma aşamasına geçilir. Bilişim suçları nereye şikayet edilir? Nasıl şikayet edilir? Sorusunu cevaplamadan önce bilişim suçlarında en fazla yaşanan örnekleri saymakta fayda vardır.

bilisim suclari nereye nasil sikayet edilir

Bilişim Suçlarına Örnekler

Bilişim suçları nereye şikayet edilir? sorusuna cevap vermeden önce bilişim suçlarına örnekler vermek daha doğru olacaktır. Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim suçları;

 • İntihara Yönlendirme (TCK Madde 84)
 • Çocukların Cinsel istismarı (TCK Madde 103)
 • Cinsel Taciz (TCK Madde 105)
 • Tehdit (TCK Madde 106)
 • Şantaj (TCK Madde 107)
 • Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Madde 124)
 • Hakaret (TCK Madde 125)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Madde 132)
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133)
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Madde 135)
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Madde 136)
 • Nitelikli Hırsızlık (TCK Madde 142/2 e)
 • Nitelikli Dolandırıcılık (TCK Madde 158/1)
 • Müstehcenlik (CK Madde 226)
 • Fuhuş (TCK Madde 227)
 • Kumar Oynanması için Yer ve imkan Sağlama (TCK Madde 218)

Kişisel bilgilerinizin çalınması, siber tacize, şantaja ya da herhangi bir bilişim suçu nedeniyle mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, suç duyurusu ya da şikayet dilekçesi ile bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz nokta, bilişim suçları nereye şikayet edilir sorusunun cevabını bilmektir. Bu nedenle şikayet dilekçesini detaylı olarak hazırlamaktır.

bilisim suclari nereye nasil sikayet edilir
bilisim suclari nereye nasil sikayet edilir

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Bilişim suçlarının tamamı şikayete bağlı değildir. Bazı suçlar şikayete bağlı olmaksızın ihbar üzerine savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulur. Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar Türk Ceza Kanunu’nda ilgili suçun düzenlendiği maddede belirtilir. Bu bağlamda söz konusu suç için şikayet öngörülmüş ise suçun şikayet süresi geçmeden derhal şikayet edilmesi gerekmektedir. Ancak suç türü için şikayet öngörülmemiş ise yine şikayet formatında bir dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ihbarda bulunulabilir, suç duyurusu yapılabilir veya bu ihbarı sözlü şekilde yapabilirsiniz. Yani bilişim suçları şu yerlere şikayet edilir;

 • Cumhuriyet Savcılıkları
 • Emniyet ya da Jandarma Karakolları
 • Siber Suçlar Şube Müdürlüğü
 • CİMER

Bilişim suçları hazırlanacak bir siber suçlar şikayet dilekçesi ile bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına veya bulunduğunuz yerdeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine yapılabilir. Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Ancak bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçenizi ibraz etmeniz üzerine dilekçeniz yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Süreci hızlandırmak adına bu husus bir üst yazı ile belirtilmelidir.

Bilişim suçları online nereye şikayet edilir?

 • Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
 • Adres: İncek Mah. Boztepe Sk. No:125 Gölbaşı – ANKARA
 • Mail: [email protected]
 • Telefon: 0 312 462 55 00
 • Fax: 0 312 286 92 06

Bilişim Suçları Nasıl Tespit Edilir?

Bilişim suçlarının tespit edilebilmesi için birçok farklı yol kullanılır. Bu suçların tespiti için ciddi anlamda teknik bilgi ve özel uzmanlık gerekmektedir. Çünkü bu suçlarda failin tespiti diğer suçlara kıyasen daha zordur. Bu suçlarda şüphelinin tespiti için genellikle şüphelinin suçu işlerken kullandığı bilişim sisteminin tespiti ile yapılır. Şikâyet edilen şüpheli şahıs ya da kurumun IP adresi takibe alınarak, tüm paylaşımları ve yazışmaları incelenebilir.

Şüpheli şahsın bulunabilmesi için IP adresinin bulunması önemlidir. Siber suçlarda şüphelinin tespiti için en yaygın kullanılan yöntem IP adresinin tespitidir. Yanlış bulunan IP adresi yanlış kişiye şüpheli gözüyle bakılmasına sebep olabilir. Bunun yaşanmaması için tespit edilen ya da edilecek olan IP adresinin tespitinde titiz davranmak önemlidir. Ancak IP adresinin bulunması tek başına failin tespiti için yeterli olmaz. İlgili birim önce suçun işlendiği IP adresini bulup ardından bulunan IP adresinin sahibini tespit eder. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimler, önce suç sonra suçlunun tespitini yapar. Kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Şüphelinin mail adreslerine ulaşmak.
 2. Farklı farklı isimlerle açılan sosyal medya hesaplarının şifrelerine ulaşmak.
 3. Kişi veya kurumların sayfalarında yaptıkları paylaşımları mercek altına almak.

Bilişim suçu, şikayet dilekçesi düzenlemek ya da suç duyurusunda bulunmak suretiyle şikayet edilir. Şikayet, kanunda öngörülen şikayet süresi içinde yapılmak durumundadır. Failin ve suç fiilinin öğrenildiği andan itibaren altı aylık şikayet süresi vardır. Altı aylık şikayet süresi, ancak suç fiilinin ve failin öğrenilmesiyle birlikte işlemeye başlar. Kişi, suç fiilinden ya da failden yalnızca birini öğrendiği takdirde de pekala suç hakkında şikayette bulunabilir.

Bilişim Suçları Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim suçlarının şikayeti; suç duyurusu veya şikayet dilekçesi ile yapılır. Şikayet hakkı süresi içinde kullanılmalıdır. Şikayet süresi suç fiilinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve 6 aydır. Şikayet süresinin başlaması için hem suç fiilinin hem de suç failinin öğrenilmesi gerekmektedir. Ancak şikayetçi bunlardan birini bildiği takdirde de şikayette bulunabilir. Bilişim suçları nereye nasıl şikayet edilir? Siber suçlar şikayet dilekçesi ile başvurulur. Siber suçlar şikayet dilekçesi detaylı olarak hazırlanmalıdır. Çünkü savcılık bu dilekçe ile araştırmaya başlayacaktır. Bu nedenle bilişim avukatı ile çalışmanız önerilir. Bilişim suçunun şikayetinin yapıldığı şikayet dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile bilişim suçları nasıl şikayet edilir sorusunun cevabı şunlardır:

 • Dilekçeye başlarken şikayet dilekçesinin gönderilmesini istediğiniz Cumhuriyet Başsavcılığını başlık olarak belirtmelisiniz.
 • Şikayette bulunan kişi adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını ve adresini dilekçede yazmalıdır. Böylece soruşturmanın ileriki safhalarında yapılacak tebligatlar adınıza ve adresinize yapılabilmektedir.
 • Şikayete konu suçun failinin başka bir deyişle suçu işleyenin kim olduğu biliniyorsa adı soyadı belirtilmelidir. Ancak ceza soruşturmalarında şüphelinin tespiti zordur ve şüpheli her zaman şikayetçi tarafından tanınmayabilir. Bu durumda kimlik tespiti savcılık tarafından yapılacaktır.
 • Şikayet dilekçesinde aleyhinize hangi bilişim suçunun işlendiğini açıkça belirtmelisiniz. Ceza soruşturmasının yürütülebilmesi için hangi bilişim suçunun işlendiğinin tespiti önemlidir.
 • Suçun gerçekleştiği tarihin belirtilmesi de soruşturma açısından önemlidir. Öncelikle suç tarihinin belirtmeniz şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığının tespiti açısından önemlidir. Ayrıca suç tarihinin bilinmesi durumunda savcılık yapacağı soruşturmada hangi tarihlere ilişkin araştırma yapacağını bilir ve sürecin hızlı yürütülmesine yardımcı olmuş olursunuz.
 • Bu bilgilerin ardından suça konu olay ayrıntılarıyla açıklanarak şüpheli hakkında ve olay hakkında detaylı bilgiler verilmelidir.
 • Dilekçenin sonunda ileri sürülebilecek hukuki deliller belirtilmelidir. Bilişim suçu internet üzerinden işlendiyse buna dair ekran görüntüsü ve saire bilgi ve belgeler Savcılığa sunulmalıdır.
 • Sonuç ve istem kısmında ise şikayetin kabulü, (şüpheli bilinmiyorsa) şüphelinin kimlik tespiti, soruşturma başlatılması ve kamu davası açılmasına hükmedilmesi istemlerinde bulunularak dilekçe sonlandırılmalıdır.
 • Dilekçeye tarih ve imza atmak unutulmamalıdır.

Bilişim hukuku günümüzde yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Bilişim suçları da bu alanın bir alt kategorisidir. Bilişim suçlarına ilişkin olarak yapacağınız şikayetler için veya hakkınızda yapılan şikayetlere karşı bilişim hukukunda avukatlar ile çalışmanızın sürecin yararınıza sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bilişim suçları nereye nasıl şikayet edilir konusunda sorun yaşamamak için bir avukat ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.

Siber Suçlar Şikayet Süreci Nasıl İlerler?

Siber suçlar  şikayetinizi emniyet veya savcılığa yapabilirsiniz. Sonrasında savcılık adli süreci başlatır. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamında delilleri toplar. Delilleri emniyet aracılığıyla toplar. Siber suçlar yapısı gereği soruşturması zor suç tiplerindedir. Zira delillerin toplanması veya bulunması oldukça zordur. Örnek olarak internet üzerinden hakaret suçuna maruz kaldığınızda ekran görüntüsü ve videosu almanız önemlidir. Zira sonrasında kişi bu paylaşımı kaldırabilir ve delil kaybolabilir. Bu nedenle hızlı olunmalıdır. İkinci bir husus ise bilgisayar, telefon veya diğer dijital materyallerin incelenmesidir. Siber suçlar genel olarak bu aletler ile işlenmektedir. Bu nedenle incelenmesi hayati öneme sahiptir. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı, Sulh Ceza Hakiminden izin alarak şüphelinin telefon ve bilgisayar incelemesini yaptırabilir. Bunun için izin şarttır. Son olarak siber suçlar ile karşı karşıya kaldığınızda e-noter aracılığıyla internet ortamında bulunan veriyi noter onaylı hale getirebilirsiniz. Siber suçlar şikayet dilekçesi;

 • Savcılığa şikayet dilekçesi: En faydalı, kesin ve sağlıklı yol budur. Savcılığa doğru bir şikayet dilekçesi ile, hukuka uygun ifadelerle şikayet dilekçesi iletilir ve dilekçenin kalitesine göre soruşturma başlatılır.
 • Emniyete (Polise) şikayet: Polise şikayet yöntemi, ilk yöntem kadar kesin çözüm değilse de, polise doğrudan şikayet edilerek de siber suçlar soruşturma kapsamına alınabilmektedir. Emniyet güçleri işlemleri gerçekleştirmekte ve soruşturma başlayabilmektedir.
 • CİMER Şikayet: Basit olsa da en sağlıksız yöntemdir. Çünkü ilk olarak yapılan şikayetin hukuka uygunluğu ve niteliği soruşturma açısından yeterli olamayabilir. İkinci olarak ise çok genel bir şikayet yeri olduğu için, belki hergün binlerce siber suç şikayeti arasından sizin şikayetinizin görülmesi ve savcılığa iletilmesi düşük ihtimal olabilmektedir.

Bilişim Suçlarında Savcılık Neler Yapar?

 • Şüphelinin ifadesini alma
 • Tanıkların beyanlarını alma
 • Whois sorgusu
 • İnternet sitesinden kullanıcı bilgilerinin sağlanması
 • Hesaba ait email ve telefon bilgilerinin tespit edilmesi
 • Şüphelinin log in ip adresi bilgisinin talebi
 • Servis sağlayıcısından ip adresi tespiti
 • Kripto para hareketleri
 • Banka hesap dökümleri ve kamera kayıtları
 • Dijital materyallerine el koyma
 • Arama işlemi
 • Telefona el konulması ve inceleme işleminin yapılması
 • Şüphelinin iletişiminin denetlenmesi ve HTS kayıtlarının istenmesi
 • Meslek ve faaliyetlerinin incelenmesi
 • Masak raporu
 • Para transferleri

Bu işlemler hariç savcılık maddi gerçekliğe ulaşmak için farklı delillere başvurabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilişim suçlarına ilişkin şikayet başvuruları Cumhuriyet Başsavcılıklarına, karakola, valilik ve kaymakamlığa yapılabilir.

Bilişim suçları şikayeti Cumhuriyet Başsavcılıklarına, karakola, valilik ve kaymakamlığa dilekçe veya sözlü olarak beyanda bulunarak şikayet haline getirilmesi ile yapılır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.