Blockchain Teknolojisi Nedir?

Blockchain Teknolojisi Nedir?

blockchain teknolojisi

Blockhain; yapılan her iş, işlemin ve verilerin bloklar halinde kaydedilmesini sağlayan sistemdir. Bu sistem içerisinde veriler katman halinde her bir işleme dair bütün bilgileri içerecek şekilde kaydedilmektedir. Bu sisteme dahil olabilmek için duruma uygun bir programlama gerekmekte ve bu programa dahil olmak gerekmektedir. Sistem şifreleme üzerine kurulmuş bulunmaktadır ve bu nedenle sistem içerisinde bulunan paralara kripto para denmektedir.

Blockchain teknolojisi, dağıtık bir veri tabanı sistemidir. Bu sistem, merkezi bir sunucu yerine bir ağ üzerindeki birçok bilgisayarın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bilgisayarlar, birbirleriyle doğrudan iletişim kurarak verileri paylaşırlar. Bu sayede, verilerin güvenliği artar ve veri manipülasyonu daha zor hale gelir.

Teknolojinin hayatımızdaki yerinin hızla artması ile birlikte bilgi ve veri güvenliğine olan ihtiyaç da hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle finans gibi kişisel verilerin de içinde olduğu ve birçok işlemin bir arada yürütüldüğü alanlarda bu ihtiyaç çok daha fazla. İşte, blockchain teknolojisi bu noktada devreye girerek veri güvenliğini ve şeffaflığını sağlamayı amaç ediniyor. Peki, blockchain ne demek? Blockchain teknolojisi nedir? Gelin, bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını birlikte inceleyelim.​

blockchain teknolojisi nedir
blockchain teknolojisi nedir

Blockchain Nedir?

Blockchain, dijital bir defterdir. Bu defterde yapılan tüm işlemler blok adı verilen birimlere kaydedilir ve bu bloklar birbirleriyle zincirleme şekilde bağlanır. Bu sayede, işlemler geriye dönük olarak değiştirilemez ve silinemez hale gelir. Blockchain teknolojisi, verilerin dağıtılmış bir ağda saklanması ve yönetilmesi üzerine kuruludur. Bu nedenle, veriler tek bir merkezi otorite tarafından yönetilmez. Bunun yerine, veriler birçok düğümün oluşturduğu bir ağda dağıtılır. Bu düğümler arasındaki işlemler, matematiksel algoritmalar kullanılarak doğrulanır. Bu doğrulama süreci, verilerin güvenli ve şeffaf bir şekilde saklanmasını sağlar.

Blockhain teknolojisinin farklı görünümlerine rastlamak mümkündür. En önemli iki ayrım şartsız, katılımın serbest olması, kamuya açık olması ve katılımın belirli şartlara bağlanması, kamuya kapalı olması konularında yapılmaktadır. Katılımın serbest olduğu, kamuya açık olan haline örnek olarak kripto para teknolojisini verebiliriz.

Blockchain Teknolojisi ile Güvenli Veri Saklama

Blockchain teknolojisi, merkezi olmayan ve dağıtık bir veri depolama yöntemi olarak kullanıldığından, güvenli bir veri saklama yöntemi olarak öne çıkar. Bu teknoloji, verilerin güvenliğini arttırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

 1. Dağıtık veri saklama: Blok zinciri, her düğümde bir kopya içerir. Bu sayede verilerin tamamen kaybolması veya bozulması imkansızdır.
 2. Şifreleme: Blok zinciri, verilerin şifrelenmesinde kullanılan karmaşık matematiksel algoritmaları kullanır. Bu sayede, verilerin gizliliği korunur.
 3. İşlem doğrulama: Blok zinciri, işlemlerin doğruluğunu diğer düğümlerle paylaşarak doğrulanmasını sağlar. Bu sayede, verilerin doğruluğu ve bütünlüğü garanti altına alınır.
 4. İzlenebilirlik: Blok zinciri, tüm işlemlerin takip edilmesine ve kaydedilmesine olanak tanır. Bu sayede, verilerin izlenebilirliği arttırılır.
 5. Merkezi otorite yok: Blok zinciri, herhangi bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapabilir. Bu sayede, verilerin güvenliği arttırılır ve merkezi bir noktanın saldırıya uğraması riski azaltılır.

Bu yöntemler, blockchain teknolojisi ile güvenli bir veri saklama yöntemi sağlamaktadır. Bu sayede, finans, sağlık, eğitim, lojistik ve diğer birçok endüstride veri güvenliğini arttırmak ve riskleri azaltmak için blockchain teknolojisi kullanılmaktadır.

Blockchain Nasıl Çalışır?

Blockchain teknolojisi, dağıtık bir sistem üzerine kuruludur. Bu sistemde, işlemler tüm katılımcılar tarafından onaylanır ve kaydedilir. Bu sayede, güvenilirliği artar ve merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmaz. Blockchain kullanımı, özellikle kripto para birimleri için yaygınlaşmıştır. Bu para birimleri, blockchain teknolojisi sayesinde güvenli ve anonim işlemlere imkan verir.

Blockchain teknolojisi, verilerin değiştirilemez bir şekilde saklanmasına olanak tanır. Bu nedenle, verilerin manipüle edilmesi veya değiştirilmesi mümkün değildir. Bu özellik, blockchain teknolojisini finansal işlemler, sağlık hizmetleri, tedarik zincirleri ve hatta oy verme sistemleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilir hale getirir.

Blockchain teknolojisi aynı zamanda güvenliği artıran bir yapıya sahiptir. Verilerin dağıtılmış bir ağda saklanması nedeniyle, bir düğümün çökmesi veya hacklenmesi verilerin kaybına neden olmaz. Bu nedenle, blockchain teknolojisi, verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve işlenmesi için çok önemlidir.

blockchain avukati
blockchain avukati

Kripto Para Birimleri ve Blockchain Teknolojisi

Kripto para birimleri, blockchain teknolojisi kullanarak güvenli ve anonim bir şekilde para transferi yapılabilen dijital para birimleridir. Kripto para birimleri, blok zinciri teknolojisi sayesinde merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapabilen, güvenli ve şeffaf bir para birimidir. Blockchain teknolojisi, kripto para birimleri için anahtar bir bileşendir. Kripto para birimlerinin güvenliği, blok zinciri üzerinde yapılan işlemlerin doğruluğuna ve işlemlerin birbirleriyle bağlantılı olarak kaydedilmesine dayanır. Blok zinciri teknolojisi, işlemlerin takip edilmesini ve manipüle edilmesini zorlaştırarak, kripto para birimlerinin güvenliğini arttırır.

Ayrıca, blockchain teknolojisi, kripto para birimlerinin anonimliğini de sağlar. Blok zinciri teknolojisi, her kullanıcının kimliğinin gizli kalmasını ve işlemlerin anonim olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak, kullanıcıların gizlilik haklarını korur.

Kripto para birimleri, blockchain teknolojisi sayesinde dünyadaki birçok insan ve kuruluş için ilgi çekici bir seçenek haline gelmiştir. Özellikle, sınır ötesi işlemler ve düşük maliyetli para transferleri gibi avantajlar sunması nedeniyle, birçok insan ve kuruluş kripto para birimlerini kullanmayı tercih etmektedir.

Blockchain Hukuku Nedir?

Blockchain hukuku, blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri gibi blok zinciri tabanlı teknolojilerin hukuki yönlerini inceleyen bir alandır. Blok zinciri teknolojisi, geleneksel hukuk sistemlerinde bazı yeni ve özgün sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, blok zinciri teknolojisi hukuku, blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili hukuki sorunları ele alır. Blockchain hukuku, blok zinciri teknolojisinin hukuki yönleri hakkında çeşitli konuları içerir. Bu konular arasında şunlar yer alır:

 • Kripto para birimleri ve vergilendirme: Kripto para birimleri, geleneksel para birimlerinden farklı vergi kuralları uygulanabilir.
 • Kripto para birimleri ve suç: Kripto para birimleri, para aklama ve terörizm finansmanı gibi suçlarda kullanılabilir.
 • Kripto para birimleri ve düzenleme: Kripto para birimleri, ülkeler arasında düzenleyici farklılıklara sahip olabilir.
 • Akıllı sözleşmeler ve hukuki yönleri: Akıllı sözleşmeler, hukuki anlaşmaların yerini alabilir mi?
 • Blockchain ve fikri mülkiyet hakları: Blok zinciri teknolojisi, dijital varlıkların haklarının korunmasını nasıl etkiler?
 • Blockchain ve veri gizliliği: Blok zinciri teknolojisi, kişisel verilerin korunması ve gizliliğine nasıl etki eder?

Bu gibi konular, blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleriyle ilgili hukuki sorunları ele alan blockchain hukuku alanında çalışan uzmanlar tarafından incelenir.

Blockchain teknolojisi, son yıllarda giderek daha fazla popüler hale gelmiş bir teknolojidir. Bu teknolojinin popülerliği, özellikle kripto para birimleri gibi dijital varlıkların artan önemi ile birlikte artmıştır. Ancak blockchain teknolojisi sadece kripto para birimleri için değil, birçok farklı endüstride kullanılmaktadır.

Bahsettiğimiz üzere yaptığımız her iş, işlem ve veri bloklar halinde bir veri tabanına kaydedilmektedir. Bu durumu konu edinen ve bu durumun sonuçlarını inceleyen dala blockhain hukuku denmektedir. Blockchain teknolojisi, finans, sağlık, eğitim, seyahat ve diğer birçok endüstride kullanılabilecek birçok farklı uygulama sunar. Bu teknoloji, güvenli ve şeffaf bir veri saklama yöntemi arayan herhangi bir kuruluş veya birey için potansiyel faydalar sunar.

Verilerin Korunması Hukuku Bakımından

Verileri koruma alanındaki düzenlemelere göre veriler tek bir merkez tarafından toparlanır ve farklı amaçlarla işlenir. İlgili kişi ise verilerinin işlenmesine dair bilgileri bu merkezden talep edebilir. Blockhain teknolojisinde ise böyle bir merkez bulunmadığı için hakkı olan kişi bilgilere ulaşabilme sorunu yaşamaktadır. Blockhain sisteminde yaptığımız işlemler adımız, soyadımız üzerinden değil sadece harf ve sayılar yığını üzerinden takip edilebilmektedir. Bu şekilde bakacak olursak kişisel verilerimizin bulunmadığını düşünebiliriz. Ancak sisteme giriş için kayıt yapmamız gerekiyorsa kişisel verilerimizin ilgili tabanda bulunduğundan bahsedebiliriz.

Yakın dönem Avrupa Adalet Divanı kararlarına bakacak olursak Ip adreslerini elinde bulunduran kişiye erişim sağlayıcısı üzerinden kişiye dair bilgiye ulaşma imkanı tanıması halinde Ip adresleri kişisel veri olarak kabul edilmiştir. Blockchain teknolojisi her ne kadar verilerin gizliliğini, kişilerin bilinmezliğini esas alsa da bu durumların varlığından ötürü kişilerin belirlenebilirliği gündeme gelmektedir.

Veri sorumlusu bakımından inceleyecek olursak blockhain teknolojisiyle mevcut hukuk düzenimiz arasında çelişki olduğunu görürüz. KVKK 3.maddesinde veri sorumlusu kavramı “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kanun maddesi sayesinde veri sorumlusu kanundan doğan yükümlülüklerin muhatabı olmaktadır. Oysa blockhain teknolojisinin en önemli özelliklerinden birisi veriler dağınık bir şekilde bulunmakta, tek bir merkezde işlenmemekte ve bütün dağıtımcılara dağıtılmaktadır. Bir işlemin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından blockchain ağına bilgi gönderiliyor, bulunan bilgiler kıyaslanıyor ve değiştiriliyor. Böylece her bir katılımcı ağın bir parçası haline geliyor. Bu durum göz önünde bulundurularak her bir ağ katılımcısı ve ağda işlem gerçekleştiren her node’un veri sorumlusu olabileceği görüşleri savunulmaktadır.

Bunlar verilerin korunmasına dair temel kısımlar olmakla birlikte blockchain teknolojisi zamanla kendisine KVKK içerisinde yer bulabilecek, veri silme, unutulma hakkı vb. konularda da bir zemine oturacaktır.                                      

Akıllı Sözleşmeler ve Blockchain Teknolojisi

Akıllı sözleşmeler 1994 yılından itibaren Nick Szabo sayesinde hayatımızda zaten bulunmaktadır. Günlük hayatımızda akıllı sözleşmelere çok sık denk gelebilmekteyiz. İçerisine belirli bir miktarda para atarak su aldığımız otomatları akıllı sözleşmelere örnek olarak verebiliriz. Akıllı sözleşmeler, blok zinciri teknolojisi kullanılarak oluşturulan, önceden belirlenmiş şartlara göre otomatik olarak çalışan sözleşmelerdir. Akıllı sözleşmeler, insan müdahalesine gerek kalmadan, blok zinciri üzerinde programlanmış işlemleri gerçekleştirebilirler.

Akıllı sözleşmeler, blockchain teknolojisi sayesinde güvenli ve şeffaf bir şekilde çalışabilirler. Blok zinciri, herhangi bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapılabilen dağıtık bir veri tabanıdır. Bu sayede, akıllı sözleşmeler de merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan işlem yapabilirler.

Blok zinciri teknolojisi, akıllı sözleşmeler için birçok avantaj sağlar. Örneğin, blok zinciri sayesinde, akıllı sözleşmelerin şartları değiştirilemez ve değişmez hale gelir. Bu sayede, sözleşmelerin doğruluğu ve bütünlüğü garanti altına alınır. Akıllı sözleşmeler, birçok farklı endüstride kullanılabilir. Örneğin, sigorta şirketleri, akıllı sözleşmeleri kullanarak tazminat ödemelerini otomatikleştirebilirler. Bu sayede, işlemlerin hızı artar ve maliyetler azalır. Ayrıca, akıllı sözleşmeler, gayrimenkul alım satım işlemleri gibi işlemlerde de kullanılabilir ve işlemlerin güvenliği arttırılabilir.

Akıllı sözleşmeler, blockchain teknolojisi ile birlikte, gelecekte daha birçok endüstride kullanılabilir hale gelecektir. Ancak blockhain teknolojisiyle birlikte akıllı sözleşmeler daha ilginç hale gelmiştir. Akıllı sözleşmelerde ifa için bağımsızlık aranmaktadır. Tarafların güvenini kazanan ve sözleşmeyi daha hızlı şekilde ifa etmeye yarayan ve bu bağımsızlık ihtiyacını da karşılayacak olan blockchain teknolojisidir. Akıllı sözleşme esas itibarıyla blcokchain ağına üye olan tarafların protokol şeklindeki bir yazılımla gerçekleştirdikleri işlemlerdir. Bu protokoller çok karmaşık veya çok sade, kolay olabilmektedir. Bu durum blockchain ağına üye olan kişinin ağ içerisinde yaptığı işlemin niteliğine göre değişmektedir.

Blockchain Avukatı

Blockchain hukuku alanındaki karmaşık hukuki sorunlar nedeniyle, blok zinciri teknolojisi ile ilgili işlemleri gerçekleştiren şirketler ve girişimciler, hukuki konuları anlamak ve işlemlerini doğru bir şekilde yürütmek için blockchain avukatlarına başvurabilirler. Blockchain avukatları, blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleriyle ilgili hukuki sorunları anlayan ve işlemlerin hukuki yönlerini yöneten avukatlardır. Bu avukatlar, müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunabilirler:

 1. Kripto para birimleri hukuku: Kripto para birimleri vergilendirme, suç, düzenleme ve diğer hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunabilirler.
 2. Akıllı sözleşmeler: Akıllı sözleşmelerin hukuki doğası ve hukuki sonuçları hakkında danışmanlık hizmetleri sunabilirler.
 3. Fikri mülkiyet hakları: Blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili fikri mülkiyet hakları konularında danışmanlık hizmeti sunabilirler.
 4. Düzenleme uyumluluğu: Blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili düzenleyici gereksinimler hakkında danışmanlık hizmetleri sunabilirler.
 5. Yatırım ve finansman: Blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili yatırım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti sunabilirler.

Blockchain avukatları, blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili hukuki konulara hakim olan ve müşterilerine bu alanda hizmet veren uzman avukatlardır. Blockchain teknolojisi yeni ancak hayatımızda yoğun şekilde bulunması nedeniyle konuya henüz yabancı olunup bir o kadar da etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Blockchain teknolojisi günümüzde yaygın olan kripto para transferi, ICO gibi süreçleri yakından ilgilendirmektedir ve kullanıcılar hukuki ilişkiler içerisine girmektedir. Dolayısıyla bu süreçler, mağdur olmamak ve daha sağlıklı hareket etmek adına bilgi birikimi olan, bu alanla ilgilenen bilişim avukatı tarafından yürütülmelidir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık