Polisle Kiracı Çıkarma

Polisle Kiracı Çıkarma

polisle kiraci cikarma

Polisle kiracı çıkarma mümkün mü, polisle kiracı nasıl çıkarılır gibi soruları, kiraların sürekli olarak değişkenlik gösterdiği günümüzde sık sık tarafımıza sorulmaktadır. Çok net bir şekilde bu soruya cevap vermek gerekirse; polisin kiracıyı çıkarma hakkı yoktur. Şikayet edilse dahi polisin kiracıyı evden çıkarma yetkisi yoktur.  Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerine göre kiracının tahliyesi sebepleri belirlenmiştir. Türk Borçlar Kanunu hükümlerine ile belirtilen tahliye sebeplerine göre açılan tahliye davası sonunda tahliye kararı alınması ile kiracının tahliye edilmesi gündeme gelir. Tahliye kararının icraya koyulması neticesinde ise kiracının evi tahliye etmesi söz konusu olur. Sanılanın aksine direkt olarak polis zoru ile kiracının evden çıkarılması söz konusu değildir. Şayet tahliyeye yönelik bir karar varsa bu durumda icra memuru vasıtasıyla kiracı çıkarılır. Bu esnada polis çağrılabilir. Ama bu demek değildir polisle kiracı çıkarma mümkündür. Sadece icra yoluyla kiracı çıkarılırken polis yardımcı olur. Polisin bu durum harici görevi yoktur.

Yani polisin, kiracıyı evden çıkarma hakkı yoktur. Polisin kiracıyı evden çıkarabilmesi için, yetkili sulh hukuk veya icra mahkemesinin tahliye kararı mevcut olmalıdır. Mahkeme kararının, kiracının çıkarılması yönünde verilmesinin ardından tahliye talepli icra süreci başlatılmalıdır. Bu süreçte kiracı hala tahliyeye direniyorsa polis kiracıyı zorla çıkarabilir. Borçlar Kanunu ile belirtilen tahliye sebepleri sonucunda mahkeme tarafından tahliye kararı alınmasından sonra tahliye kararı icraya konur. Bu süreçte kiracının evi tahliye etmemesi durumu söz konusu olur ise yani çok zor bir durumda kalınması durumunda polis desteği talep edilebilir.  Yani polis desteğinin talep edilebilmesi için ortada bir tahliye kararının bulunması gerekir. Ancak bu durum çok uç bir durum olup uygulamada bu aşamaya gelinmeden evin tahliyesi yapılmaktadır.

Polisle Kiracı Çıkarma Hangi Durumlarda Yapabilir?

Polisle kiracı çıkarma olarak bilinen durum aslında mahkeme kararının icraya konulmasıyla başlayan bir süreçtir. Bu nedenle, kiracının doğrudan polis zoruyla çıkarılması yasal olarak mümkün değildir. Ev sahibinin evi tahliye ettirebilmesi için Borçlar Kanunu ile belirtilen tahliye sebepleri bulunmalı ve bu sebeplere binaen mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda ev sahibi haklı görülerek tahliye kararı alınması gerekmektedir. Ev sahibinin direkt olarak polise başvurarak evin tahliyesini talep etmesi mümkün değildir. Polisin böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

Polisle kiracı çıkarma ancak mahkeme kararı ile mümkün olabilirken bizzat ev sahibinin kiracıyı zor kullanarak çıkarması mümkün değildir. Aksi takdirde bu durum, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu teşkil edecektir. Kanun; fiilen konutta oturan kişiyi, mahkeme kararı olmaksızın gelecek müdahalelere karşı korumuştur. Polisle kiracı çıkarma noktasında dikkat edilmesi gereken bu hususların gözetilmemesi halinde, hem kiracının tahliyesi sağlanamayacak hem de ev sahibi için cezai sorumluluk doğma ihtimali ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumla yüzleşmemek adına, alanında uzman bir gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

Kiracının evi tahliye etmemesi durumunda ev sahibinin polis zoruyla kiracıyı tahliye ettirmesi mümkün olmadığı gibi, ev sahibinin kendisinin de kiracıyı zorla tahliye edebilmesi kanunen mümkün değildir. Böyle bir zorlama konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur ve kiracının şikayet etmesi durumunda ev sahibinin cezai sorumluluğuna gidilebilir. Böyle durumların yaşanmaması adına ev sahibinin tahliye davası açarak kiracıyı tahliye ettirmesi gerekir. Tahliye kararı sonrası hala evi tahliye etmeyen kiracı için kolluk yardımı talep edilebilir.

polisle kiraci cikarilir mi
polisle kiraci cikarilir mi

Kiracı Nasıl Evden Çıkarılır?

Kiracının evden tahliye ettirilmesi usulüne uygun olarak icra veya sulh hukuk mahkemesine yapılan tahliye başvurusuna binaen tahliye kararı alınmasıyla mümkün olabilir. Türk Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre kiracının tahliyesi sebepleri;

 • Sözleşmeye aykırı kullanım sonucu tahliye talebi,
 • Temerrüt nedeniyle tahliye talebi,
 • Belirli süreli sözleşmelerde sürenin dolması sonucu tahliye talebi,
 • Belirsiz süreli sözleşmelerde tahliye talebi,
 • Önemli sebeplerin varlığı halinde tahliye talebi.

Konut ve Çatılı İşyerlerinde Tahliye Sebepleri,

 • Kiralayanın konut gereksinimi sebebiyle tahliye talebi,
 • Kiralayanın işyeri gereksinimi sebebiyle tahliye talebi,
 • Kiralananın imar ve inşası sebebiyle tahliye talebi,
 • Yeni iktisap sebebiyle tahliye talebi,
 • Yazılı tahliye taahhütnamesine dayanılarak yapılan tahliye talebi,
 • Kirayı geciktiren kiracıya iki haklı ihtar gönderilmesi ile tahliye talebi,
 • Kiracının veya eşinin aynı ilçede evinin bulunması nedeniyle tahliye talebi,
 • 10 yıllık uzama süresinin dolması sebebiyle tahliye talebidir.

Kanunda belirtilen tahliye sebeplerinden birinin bulunması durumunda süresi içerisinde yapılacak başvuru ile sulh hukuk veya icra hukuk mahkemesine tahliye talepli dava açılabilmesi mümkündür. Şartlarının sağlanması halinde mahkemece tahliye kararı verilir. Tahliye kararı sonrasında kiracının evi tahliye etmesi beklenilir. Kiracının evi tahliye etmemesi durumunda tahliye kararı icraya konur ve kiracının tahliye kararını icra etmekte direnmesi neticesinde polisten yardım talep edilerek kiracının evden çıkarılması sağlanabilir. Tahliye kararı olmadan polisin kiracıyı evden zorla çıkarması mümkün değildir.

Polisle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Sulh Hukuk Mahkemesi veya İcra Hukuk Mahkemesi tarafından tahliye kararının verilmesi ile kiracı evi tahliye etmelidir. Ancak kiracının evi tahliye etmekte direnmesi halinde polisle kiracının çıkarılması mümkündür. Polisle kiracının çıkarılabilmesi için mahkemece verilen tahliye kararının yanında icra dairesinde de gerekli işlemlerin ve taleplerin yapılması gerekir. Tahliye kararı alabilmek için;

 • Türk Borçlar Kanunu ile belirtilen tahliye sebeplerinden birinin mevcut olması gerekir.
 • Tahliye davasının kanunen belirtilen sürede gerekli usulü işlemlerin tamamlanması ile açılması gerekir.
 • Tahliye davası sonucunda ev sahibinin haklı görülerek mahkemece tahliye kararı verilmesi gerekir.
 • Tahliye kararı kiracının evi tahliye etmekten imtina etmesi sonucunda tahliye kararının icraya konu edilmesi ve icra memurları aracılığıyla tahliye edilmeye çalışılmalıdır.
 • İcra memurları aracılığıyla da tahliyesi sağlanamayan ev için polis yardımına başvurulması gerekmektedir.

Uygulamada mahkeme kararı sonrasında genellikle kiracılar evi tahliye etmekte olup polisle çıkarma yoluna pek gidilmemektedir. Tahliye kararı sonrasında kiracının evi tahliye etmekten başka çaresi kalmamaktadır. Ancak tahliye kararına direnen kiracıların belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda polis zoruyla çıkarılması mümkün olmaktadır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık