Tazminat Hukuku

4 Ağustos 2020
intifa hakki nedir

İntifa Hakkı

İntifa Hakkı İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar ve mal varlığı üzerinde kurulabilen ve sahibine kullanma ve ondan yararlanma hakkı veren bir irtifak hakkıdır.  İntifa hakkı belirli bir gerçek veya tüzel kişiye, hakkın konusunu teşkil eden mülkiyeti bir başkasına ait bir […]
9 Temmuz 2020
tasinmaz haciz talebi dilekce ornegi

Taşınmaz Haciz Talebi

Taşınmaz Haciz Talebi Taşınmaz haciz talebi icra dairesine yapılır. Haciz yapılabilmesi için alacaklının mutlaka haciz talebinde bulunmuş olması gerekmektedir. Alacaklı haciz talebinde bulunmadan icra dairesi borçlunun malını kendiliğinden haczedemez. Alacaklının haciz talebinde bulunabilmesi için ise takibin kesinleşmiş olması gerekir. Takip […]
9 Temmuz 2020
maas haciz talebi ornegi

Maaş Haciz Talebi

Maaş Haciz Talebi Maaş haciz talebi icra takibinde borcu tahsil etmenin en önemli yollarından biridir. Maaş haciz talebi borçlu alacaklı ilişkisinde alacaklının talebi ile maaşta yapılacak kesinti ile borcun ödenmesine ilişkindir. Borcunu ödemeyen borçluya karşı alacaklının başlatacağı icra takibi neticesinde […]
9 Temmuz 2020
ev haciz talebi ornegi

Ev Haciz Talebi

Ev Haciz Talebi Ev haciz talebi icra iflas uygulamasında sıkça başvurulan bir yoldur. Alacaklı borcunu, borçlunun evini haczederek karşılamaya çalışır. İcra İflas Hukukuna tabi alacaklı borçlu ilişkilerinde alacaklının icra dairesine giderek takip talebinde bulunması üzerine, takip talebinde borçlu olarak taahhüt […]
9 Temmuz 2020
arac haciz talebi ornegi

Araç Haciz Talebi

Araç Haciz Talebi Araç haciz talebi, alacaklının borcunu tahsil etmek amacıyla borçlunun aracına elkonulması için icra dairesine yaptığı başvurudur. Alacaklının icra dairesine giderek, kendisinin bir başkasından alacağı olduğunu, bir borçlusu olduğunu ve vadesi geldiğinde borcunu ödemediğini veya eksik ödediğini söyleyerek […]
12 Haziran 2020
ise iade dava

İşe İade Davası

İşe İade Davası Çalıştığı işyerindeki iş akdi herhangi bir haklı ya da geçerli nedene dayanmaksızın feshedilen işçilerin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. İşçilerin bu gibi hukuki haklarını ve hangi hükümlere tabi tutulacağı gibi hususlar genel olarak 4857 Sayılı İş […]
12 Haziran 2020
kidem tazminati

Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda çalıştığı yılar için ödenen ücrettir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Türkiye’de 1936 […]
22 Nisan 2020
korona virusunun is yeri kira sozlesmelerine etkileri

Covıd19 Virüsünün İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkileri

Covıd19 Virüsünün İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkileri İlk kez 2019 senesinin Aralık ayında Dünya’da görülen ve 2019-nCoV olarak adlandırılan Corona virüsü ya da Covid19 virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de 11.03.2020 tarihinde ilk […]
25 Mart 2020

Genel Haciz Talebi

Genel Haciz Talebi Genel haciz yoluyla takip para alacakları için kullanılabilen ve en çok tercih edilen yoldur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için elinde herhangi bir belge olmasına bile gerek yoktur. İcra dairesine gidip “A şahsının bana 10.000TL borcu var” şeklindeki […]