Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku konu olarak haksız olaylardan yada herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen  tanzimat anlaşmazlıkları konu alan hukuk dalıdır. Tazminat davaları kişilerin uğradığı hak kayıpları ve zararlarının telafisi olarak açtıkları hukuksal davalardır.

Tazminat Hukuku

Tazminat davaları genel olarak iş hukuku alanında işveren ve çalışan arasında gerçekleşen uyuşmazlıklarda ve eşler arasında oluşan boşanma davalarında yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Tazminat davaları kaza, ölüme sebebiyet verme ve yanlış tedavi durumlarında, sigorta kanunlarında yoğun şekilde karşımıza çıkan davalardır.

Kadim hukuk ve danışmanlık firmamız tazminat hukuku davalarında uzun süreli tecrübe ve profesyonel bilgiye sahiptir. Tazminat hukuku farklı hukuk dallarını kapsayan ve ilgilendiren konuları içeren hukuk alanı olarak yer almaktadır. Bu nedenle günümüzde farklı uzmanlık alanlarının bir arada bulunması; mükemmel hizmet verebilmek için adeta bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kişiler arasında adaletli ve özgür yaşamın devamlılığı için hukuksal sınırların ve eşitliğin korunması için belirli yöntemler uygulanarak düzenin korunması çalışılmaktadır. Bu uygunlanan yöntemlerden birisi de tazminattır.

Tazminat Hukuku Ve Tazminat Davası

Tazminat Hukuku içeriği ve oluşturulan kurallara göre tazminat, kişilerin devlet tarafından yada kişiler tarafından gerçekleştirilen olaylar sonrasında oluşan zararların giderilmesi için yapılan çalışmadır. Bu zarar kişiler yada devlet tarafından da meydana gelebileceği gibi zarar gören kişi de tüzel kişilerde olabilmektedir.  Zarar gören Devlet  de olabilmektedir. Bu noktada zarar sebebiyet veren olayların hukuka aykırı olaylar olması gerekmektedir. Hukuksal düzenin dışında yer alan olaylar da tazminata hükmedilmemektedir.

Tazminat davası ile ilgili önemli olan bir nokta da tazminat hakkının oluşması için ortaya çıkan zararın oluşan eylem ile ilgi bağı olmasıdır. İlgi bağının ise sonucun mevzu bahis olaydan dolayı meydana gelmesi ve zarara neden olay gerçekleşmeseydi bu zararın meydana gelmeyeceğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Tazminat davası birden farklı alanda farklı çeşitler de yer almaktadır.  Manevi tazminat, Maddi Tazminat, Cezalandırıcı tazminat şeklinde çeşitleri bulunmaktadır. Maddi tazminat  hukuk dışı yaşanan eylem sonrasın da kişilerin mal varlığında azalmaların meydana  gelmesinden sonra yaşanan zararın karşılanması için ödenen tazminat türüdür.

Manevi tazminat davası ise yaşanan hukuka aykırı durum sonrasında kişinin acı, ve ızdırap gibi durumların oluşturduğu manevi tahribatın giderilmesi için açılan manevi tazminattır. Cezanlandırıcı tazminat davası ise hukuka aykırı yaşanan olay sonrasında bütün zararın giderilmesi için kararlaştırılan tazminat davasıdır.

 

 

En yukarı çık