Tazminat Hukuku

22 Nisan 2020
korona virusunun is yeri kira sozlesmelerine etkileri

Covıd19 Virüsünün İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkileri

Covıd19 Virüsünün İş Yeri Kira Sözleşmelerine Etkileri İlk kez 2019 senesinin Aralık ayında Dünya’da görülen ve 2019-nCoV olarak adlandırılan Corona virüsü ya da Covid19 virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12/03/2020 tarihinde pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de 11.03.2020 tarihinde ilk corona virüs vakıasının açıklanmasının ardından birçok önlem alınmış, idari düzenlemeler ve kararlar çıkarılmıştır. Bu yazımızda covıd19 virüsünün iş yeri kira […]
25 Mart 2020

Genel Haciz Talebi

Genel Haciz Talebi Genel haciz yoluyla takip para alacakları için kullanılabilen ve en çok tercih edilen yoldur. Alacaklının bu yola başvurabilmesi için elinde herhangi bir belge olmasına bile gerek yoktur. İcra dairesine gidip “A şahsının bana 10.000TL borcu var” şeklindeki beyan dahi icra takibi açmak için yeterlidir. Bu işleme genel haciz talebi denir. Takip talebi, takibi başlatan işlem olup; yazılı, […]
17 Mart 2020
corona ücretli izin

Corona Ücretsiz İzin ve Evde Çalışma

Corona Ücretsiz İzin ve Evde Çalışma Corona ücretsiz izin sebebi oluşturur mu? Öncelikle ücretsiz izin, karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Her iki taraf da kabul ederse çalışanlar ücretsiz izne çıkartılabilir. Yani taraflar anlaşırsa işçi corona sebebiyle ücretsiz izin kullanabilir. Ücretli izinin ise kullanılacağı zamanın tespiti işverenin yönetim yetkisi dahilindedir. Ancak işverenlerin bu yetkilerini kullanırken dürüstlük kuralına uygun davranması ve eşitlik ilkesine uyması […]
23 Ocak 2020
Sahsa Verilen Genel Vekaletname Örnegi

Şahsa Verilen Genel Vekaletname Örneği

Şahsa Verilen Genel Vekaletname Örneği Bu yazımızda şahsa verilen genel vekaletname örneğini vermeden önce vekalet sözleşmesi ve vekaletname nedir, vekaletname nasıl çıkartılır, vekaletname neleri kapsar sorularına cevap vermek faydalı olacaktır. Türk Borçlar Kanunu’nun 502. Maddesi vekaletnameyi “ Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlamıştır. Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi […]
23 Ocak 2020
İcra Mudurlugune Dilekce

İcra Müdürlüğüne Dilekçe

İcra Müdürlüğüne Dilekçe Alacaklının borçluya yaptığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte borçlunun taşınır ve taşınmaz olmak üzere tüm malvarlığı üzerinde sorgulama yapılması gerekmektedir. Ardından ise söz konusu mal varlıkları üzerine haciz şerhinin işlenmesini sağlamak alacaklının hak kaybına uğramaması adına önem arz etmektedir. Bu noktada alacaklının veyahut alacaklı vekilinin günlük hayatta genel sorgu ve haciz talebi olarak bilinen talep dilekçesini İcra Müdürlüğü’ne […]
22 Ocak 2020
Trafik Kazalari Nedeniyle Tazminat Davalari

Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları

Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları 1. Trafik Kazalarında Tazminat Davası Konuları Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedele hukuk terminolojisinde tazminat adı verilmektedir. Bir diğer tanımıyla tazminat; oluşan zararların zarar görene, zarar veren ya da sorumlu tarafından ödenmesi, yahut mahkeme tarafından bu zararlar için bir parasal değer veya edim ödenmesine karar verilmesi […]
21 Ocak 2020
Noterden İhtarname

Noterden İhtarname

Noterden İhtarname İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler” şeklinde tanımlamıştır. İhtarname faks, mail vb yollarla gönderilebileceği gibi kimi zaman zorunlu bir yol olan ya da ispatı diğer yollara nazaran daha […]
19 Ocak 2020
Ankara En İyi İcra Avukati

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara En İyi İcra Avukatı İcra ve İflas Hukuku Nedir? Günlük yaşamlarında insanlar birbirleri ile birçok borçlu-alacaklı ilişkisi kurmaktadırlar. Kurulan bu ilişkide borçlu alacaklıya karşı bir yükümlülük altına girmektedir. Bu yükümlülükler, bir şeyi teslim etme, bir parayı ödeme, bir hakkı verme, bir işin yapma gibi alacaklı ile gerçekleştirilmiş anlaşmaya göre farklılıklar gösterebilen yükümlülüklerdir. Borçlu bu yükümlülükleri kendi isteği ile yerine […]
18 Ocak 2020
Ticaret hukuku avukati ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara Ticaret Hukuku Nedir? Ticaret hukuku, bireyler arası ticari ilişkilere dair düzenlemeler getirmiş, ticaret ve ticari yaşam ile ilişkili bütün hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Ticari ilişkilerin sağlıklı kurulması, devam etmesi ve sonlandırılması adına Türk Ticaret Kanunu, önemli düzenlemelerde bulunmuştur. Ticaret hukuku; ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku (ortaklıklar hukuku) olarak üç ana bölüme […]