Tazminat Hukuku

tahliye taahhutnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair kiraya verene verdiği yazılı belgedir. Diğer bir ifadeyle tahliye taahhütnamesi ile […]

ankara icra daireleri mudurluk

Ankara İcra Daireleri Adres – Telefon – İBAN Bilgileri

Ankara İcra Daireleri adres, telefon ve iban bilgilerini bu yazımızda sizlere aktaracağız. Ankara icra dairelerine gitmek isteyen vatandaşlar aşağıda yer […]

ankara asliye ticaret mahkemesi nerede

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi Telefon – Adres – İletişim

Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi nerede? Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile Ankara ilinin merkez ilçelerindeki ticaret mahkemesi […]

ankara is mahkemesi nerede

Ankara İş Mahkemesi Telefon – Adres – İletişim

Ankara İş Mahkemesi telefon, adres ve iletişim bilgilerini bu yazımız ele aldık. Ankara İş Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile […]

eyt

EYT “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”

EYT; “Emeklilikte Yaşa Takılanlardır.” EYT sorunu 1999 yılında yürürlükte olan Sosyal Sigortalar Kanununda yapılan değişiklikle ortaya çıktı. Bu yasal değişliğin […]

isten cikis kodlari

İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodlar işçinin işten çıkarılma sebeplerini açıklamaktadır. İşçi ile işveren arasındaki iş akdini sonlandırmak amacı ile yapılan anlaşmalarda iten […]

cek iptal davasi

Çek İptal Davası

Çekin iptali davası, çekin hamili elinden rızası dışında çıkmış olduğunu ve kimin elinde olduğunun bilinmediği durumlarda söz konusudur. Çek iptali […]

yeniden kiralama yasagi

Yeniden Kiralama Yasağı

Yeniden kiralama yasağı, Kiracıyı koruyan bir hüküm olarak kiralayandan doğan sebeplerden ötürü tahliye edilen kiracının, kiralananın boşaltılmasından itibaren üç yıllık […]

yabanci plakali arac kazalarinda ne yapilmali

Yabancı Plakalı Araç Kazalarında Ne Yapılmalı?

Yabancı plakalı araç kazalarında ne yapılmalı? Bu soru yurtdışında gelen her araç sahibinin merak ettiği bir sorudur. Nitekim yabancı plakalı araçların […]

delil tespiti davasi

Delil Tespiti Davası

Delil tespiti davası, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400-406 maddeleri arasında “geçici hukuki koruma tedbirleri” olarak düzenlenmiştir. Delil tespiti davası, […]

endikasyon nedir

Endikasyon Nedir?

Endikasyon, “tıbbi gereklilik” kavramı ile açıklanabilir. Yani endikasyon; bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun […]

dosyanin islemden kaldirilmasi

Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Yenilenmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 150.maddesinde düzenleme alanı bulan dosyanın işlemden kaldırılması, derdest davanın bir süreliğine takipsiz kalmasına izin veren ve hükme […]

telif hakki

Telif Hakkı Nedir? Nasıl Alınır? İhlali ve Cezası

Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, eser ve ürününün kullanılması ile ilgili hukuken sağlanan haklara denir.

banka haciz kaldirma

Banka Haciz Kaldırma (E-Haciz)

Banka haciz kaldırma işlemleri icra dairesi tarafından yapılır. Bunun için borç tamamen kapatılmalı ya da alacaklının talepte bulunması gereklidir. Başka […]

ankara icra mahkemeleri

Ankara İcra Mahkemeleri Adres – Telefon – İletişim

Ankara İcra Mahkemeleri, ilk derece mahkemesi sıfatı ile Ankara ilinin merkez ilçelerindeki icra mahkemesi görev alanına giren icra uyuşmazlıklarının çözümünün […]

arsa payim duzeltim davasi nedir

Arsa Payı Düzeltim Davası

Arsa payı düzeltim davası; arsa paylarının belirlenmesinde dikkate alınacak kıstaslara aykırı olarak arsa payı belirlenmiş ve kat mülkiyeti kurulmuşsa, bazı […]

X
kadim hukuk ve danışmanlık