Tazminat Hukuku

22 Ocak 2020
Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları

Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları

Trafik Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları 1. Trafik Kazalarında Tazminat Davası Konuları Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedele hukuk terminolojisinde tazminat adı verilmektedir. Bir diğer tanımıyla tazminat; oluşan zararların zarar görene, zarar veren ya da sorumlu tarafından ödenmesi, yahut mahkeme tarafından bu zararlar için bir parasal değer veya edim ödenmesine karar verilmesi […]
21 Ocak 2020
Noterden İhtarname

Noterden İhtarname

Noterden İhtarname İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler” şeklinde tanımlamıştır. İhtarname faks, mail vb yollarla gönderilebileceği gibi kimi zaman zorunlu bir yol olan ya da ispatı diğer yollara nazaran daha […]
19 Ocak 2020
Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara En İyi İcra Avukatı

Ankara En İyi İcra Avukatı İcra ve İflas Hukuku Nedir? Günlük yaşamlarında insanlar birbirleri ile birçok borçlu-alacaklı ilişkisi kurmaktadırlar. Kurulan bu ilişkide borçlu alacaklıya karşı bir yükümlülük altına girmektedir. Bu yükümlülükler, bir şeyi teslim etme, bir parayı ödeme, bir hakkı verme, bir işin yapma gibi alacaklı ile gerçekleştirilmiş anlaşmaya göre farklılıklar gösterebilen yükümlülüklerdir. Borçlu bu yükümlülükleri kendi isteği ile yerine […]
18 Ocak 2020
Ticaret hukuku avukatı ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara Ticaret Hukuku Nedir? Ticaret hukuku, bireyler arası ticari ilişkilere dair düzenlemeler getirmiş, ticaret ve ticari yaşam ile ilişkili bütün hususları düzenleyen bir hukuk dalıdır.  Ticari ilişkilerin sağlıklı kurulması, devam etmesi ve sonlandırılması adına Türk Ticaret Kanunu, önemli düzenlemelerde bulunmuştur. Ticaret hukuku; ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku (ortaklıklar hukuku) olarak üç ana bölüme […]
18 Ocak 2020
İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara İş hukuku işçi ve işveren arasındaki ilişkileri, borçları, yükümlülükleri ve hakları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu ilişkilerin temeldeki ilk ilişkisi bireysel iş ilişkisini de oluşturan işçi ve işverenler arasında hizmet akdinden (iş akdinde) kaynaklanır. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi hukuki çerçeveye oturtulduğu zaman ortada bir iş akdinin olması gerekir. İş akdi konusu, çalışma/emek/iş olan bir […]
9 Aralık 2019
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 4857 sayılı İş Kanunu, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu düzenlemeler ile birlikte İş Kanunu, işçi ile işverene bir takım yükümlülükler öngörmüştür. Öngörülen yükümlülüklere ve borçlara aykırı davranılması takdirinde işveren ile işçi arasındaki sözleşmenin feshi gündeme gelecektir. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı İş Kanunu 25. madde de düzenlenmiştir. Örneğin, yıllık ücretli izin […]
5 Aralık 2019
Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası

Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası Haksız fiil ile ilgili TBK madde 49’da “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” denmektedir. Haksız fiil, bir kişinin kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar […]
25 Kasım 2019
Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Trafik kazaları, bir taşıtın, bir başka taşıta, hayvana, insana ya da bir nesneye çarpması ile gerçekleşen aşırı hız, dikkatsizlik, bilinçsizlik, alkollü araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak gibi etmenlerden kaynaklanan olaylardır. Bu olaylar sonucunda ise, maddi zararlar, yaralanmalar ve ölümler meydana gelebilir. Ölümlü trafik kazası ise insan ölümüyle sonuçlanan vahim bir kazadır. Yukarıda bahsedildiği üzere, bir taşıtın […]
2 Kasım 2019
Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Araç Değer Kaybı Davası Araç değer kaybı davası, kaza sebebiyle araçta oluşan hasarın onarımı sonrasında söz konusu aracın ikinci el piyasa değerindeki maddi değer kaybını ifade eder. Araçta ufak bir hasar dahi meydana gelmiş olması ve işbu hasarın hiç olmamış gibi onarılması halinde dahi araçta bir değer kaybı oluşmaktadır. Söz konusu bu maddi değer kaybını, kaza sırasında kusurlu olan araç […]