0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Oran Avukat ve Hukuk Bürosu

11oran avukat hukuk burosu

Oran avukat ve hukuk büroları, Ankara Oran bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Oran bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Oran avukatları bu bölgede özverili çalışmalar göstererek iş takibini olması gerektiği gibi yürütmektedirler. Müvekkillerine hukuki konularda gerekli desteği sağlamakta olup,  danışmanlık hizmeti vermektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Oran avukatları gelişmeleri yakından takip ederek güncel bilgiler ışığında dosyalarını titizlikle takip etmektedir.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Büromuz her ne kadar Ankara’da kurulmuş olsa da ülkemizin pek çok ilinde, özellikle de İstanbul, Adana, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir gibi metropol şehirlerde bulunan hukuk büroları ile eş zamanlı şekilde çalışmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık ulusal ve uluslararası ağa sahip olup bu alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Yukarıda da görüldüğü üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu bazı çalışma alanları şu şekildedir:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Oran Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Oran Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Oran Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Oran ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Oran ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.

oran avukat ucretleri
oran avukat ucretleri

Oran Avukat Ücreti

Oran avukat ücreti,  Ankara Barosunun yayınladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında müvekkil ve avukatı arasında bağımsız bir biçimde belirlenmektedir. Söz konusu tarifede düzenlenmiş olan ücretler yapılan işin kapsamına, niteliğine, zorluk-kolaylık derecesine göre değişkenlik göstermekte olup, her iş için aynı olmamaktadır. Zira Ankara Barosu tarafından her sene değişkenlik gösteren bu ücretler tavsiye niteliğindedir, herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Taraflar kendileri arasında bu ücreti serbest şekilde tayin etmektedirler.

Oran avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 3.375,00 TL
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzerem alın muhammen bedelinin %15’i
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Hükümsüzlük Davası 13.315,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzerem alın muhammen bedelinin %15’i
 • Bireysel BaşvuruDuruşmalı25.625,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 11.315,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.815,00 TL
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 17.125,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği22.625,00 TL
 • Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.190,00 TL

Ankara Oran Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Oran ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Oran İş Hukuku Avukatı

Ankara Oran bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesi Dava öncesi müvekkille görüşme, dava açmadan önce yapılan hazırlık işlemleri, arabuluculuk nezninde başvuru yapılması ve bu sürecin takibi, sonuçlandırılması
Davanın Açılması Açılmış dava dosyasına delillerin sunulması, ihtarnamenin düzenlenmesi, iş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, fazla çalışma, diğer tüm işçi alacakları davaları, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, asıl işveren ile taşeron işveren arasında işçilik alacaklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal Uyuşmazlıklar Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler

Oran Boşanma ve Aile Avukatı

Oran boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi Boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, müvekkille görüşme yapılarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma türleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ön hazırlık ve delillerin toplanması,  gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava Süreci Dava dilekçesinin düzenlenerek aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ziynet eşyaları, velayet, ortak konutun kullanımı, maddi ve manevi tazminat gibi dava, bu davayla ile ilgili gereken tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi,  nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava Sonrası Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi konularda gerekli icra prosedürlerinin yapılması, mal paylaşımı sürecinin yürütülmesi

Oran Ceza Avukatı

Ankara Oran bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma Aşamasında Şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklamaya itiraz, el koyma, adli kontrole itiraz, el koyma. cezaevi işleri, ifadeye katılma ve müvekkili hukuki konularda bilgilendirme ve diğer tüm soruşturma işlemlerini takip etme
Kovuşturma Aşamasında Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi,  sanık açısından etkin savunma yapılması, itiraz dilekçelerinin hazırlanması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf  ve Temyiz Süreci İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, denetimli serbestlik takibinin yürütülmesi ,başvuruları ve sürecin takibi,  haksız tutuklama tazminatı süreci,  hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Oran Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK Şirketlere KVKK eğitimi, Envanter defterinin düzenlemesinin sağlanması, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,  KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, Veri matrisi düzenlemek, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim Suçları Siber saldırı durumunda yapılacak işlemler, herhangi bir sisteme izin olmadan giriş halinde yapılacak prosedürler vs. bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesi İnternetten içerik sildirme, erişimin kısıtlanması veya engellenmesi,
Yandex, Google, Yahoo, Facebook,  Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma ve bunun ilgili tüm süreçlerin takibi
Online İtibar Yönetimi Bilişim kanununda yer alan hükümler gereğince şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz izlenim veren içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Oran Yabancılar Avukatı

Oran bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinler İkamet izni, çalışma izni, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
resmi mercilere  vatandaşlık başvurusunda gerekli olan prosedürlerin uygulanması ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları, Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına karşı itirazın yapılması ve akabinde dava süreci,  idari gözetim kararının kaldırılması talebinde bulunma, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki Hizmetler Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, şirketlere danışmanlık hizmeti sunma, yabancı müvekkilin Türkiye’de açmış olduğu şubenin devamlılığını sürdürme ve bu konuda hukuki bilgi aktarımında bulunma, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Oran Gayrimenkul Avukatı

Oran ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davaları Ortaklığın giderilmesi, Kat irtifakı davası, Müdahalenin men’i davası,
Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, sözleşmeden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalar Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, yolsuz tescilin kaldırılması davası, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleri İntifa, kat irtifakı, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, ayırma(ifraz),kat mülkiyeti gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleri İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma akti ve benzer sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda kaydedilmesi

Oran İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Oran bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, rehin takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, ipotek takibi, alacakların tahsili işlemleri, çocuk teslim takibi
Haciz İşlemleri Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, ihtiyati haciz
İcra Davaları Kiranın ödenmediği gerekçesiyle yapılan icra takibi, istihkak davası, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, ihtiyacı haciz kararı alınması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, ihalenin feshi davası memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Oran Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Oran ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirkete karşı açılmış bulunan davalarda taraf vekilliğinin yapılması, şirket bölünme, tür değiştirme işlemlerini yapmak, şirketlere ve ticari işletmelere,
sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, şirket genel kurul kararlarının takibini sağlamak
Dava Takibi Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, genel kurul kararlarının iptali davaları, ticari işletmelerin sözleşmelerinden kaynaklanan davaları, şirketlerin ve ticari işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Oran İdare Hukuku Avukatı

Oran ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Oran Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Oran avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlar İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, idare mercine gerekli başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi, varsa uzlaşma prosedürünün takibi yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat) Sağlık çalışanlarının ihmal, kusur gibi eylemlerinden kaynaklanan tazminat davaları, dağlık personelinin yanlış teşhisi sonucu oluşan uzuv kaybında açılan tazminat davaları, idarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Oran Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Oran ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Oran avukat; Oran bölgesinde avukatlık ve hukuki hizmet sunan avukata denir.

Oran Avukat ve Hukuk Bürosu; ceza ve boşanma davaları olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Oran'da hukuki hizmet sunmaktadır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın