0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu

11nallihan avukat hukuk burosu

Nallıhan avukat ve hukuk büroları, Ankara Nallıhan bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık  I Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Nallıhan bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar.

Nallıhan avukatları  müvekkillerini dosyalarıyla büyük bir titizlikle ilgilenir ve davanın en başından en sonuna dek büyük bir özveri ile dosyalarını takip ederler. İlgilendikleri dava dosyaları ile ilgili olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarına gidebilirler. Bu nedenle hukuki bir soru ya da sorun halinde bir avukata başvurulması hak kayıplarını ciddi ölçüde engeller.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara’da kurulmuş bir avukatlık bürosudur. Bununla birlikte, İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Erzurum gibi büyük şehirlerde de hizmet vermektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık yerli ve yabancı müvekkillerine ulusal ve uluslararası her alanda hizmet vermekle birlikte temel bazı faaliyet alanları şu şekildedir:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Nallıhan Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Nallıhan Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Nallıhan Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Nallıhan ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Nallıhan ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.

nallihan avukat ucretleri
nallihan avukat ucretleri

Nallıhan Avukat Ücreti

Ankara Barosu her sene Avukatlık Asgari Ücret tarifesi çerçevesinde avukatlık ücreti belirlemektedir. Nallıhan avukat ücreti de, Nallıhan avukatı ve müvekkili arasında Ankara Barosunca belirlenen ücret listesi kapsamında kararlaştırılabilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, burada belirlenen ücretler her dava için geçerli değildir. Somut işin niteliği ve mahiyetine göre farklılık göstermektedir. Ankara Barosunca belirlenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesi bağlayıcı nitelikte değildir. Sadece tavsiye niteliğindedir.

Nallıhan avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Tespit İstemleri 6.190,00 TL
 • Evlat Edinme Davası 10.190,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tespit İstemleri 7.815,00 TL
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • YİDK Karar İptali Davası 7.690,00 TL
 • Hükümsüzlük Davası 13.315,00 TL
 • Tasarrufun İptali Davaları 11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Taşınmaz Mal İhlalleri 10.500,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

Ankara Nallıhan Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Nallıhan İş Hukuku Avukatı

Ankara Nallıhan bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesi Dava açmadan önce gerekli tüm hazırlıkların yapılması, İstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığının tespiti, arabuluculuk sürecine hazırlık, arabuluculuk görüşmelerinin yapılması,
Davanın Açılması İş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçesinin hazırlanması, davada kullanılacak delillerin tespit edilmesi ve dosyaya sunulması.
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt, yıllık izin ücreti alacağı gibi davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi, işten çıkarılan işçilere haklarının iadesi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal Uyuşmazlıklar Sendika ve işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçlere ilişkin uyuşmazlıkların takibi.

Nallıhan Boşanma ve Aile Avukatı

Nallıhan boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi Boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, müvekkille olaya ilişkin görüşme yapılması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava Süreci Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası vb. nafakaların ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası,
Dava Sonrası Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
taşınır yahut taşınmazlara ilişkin mal paylaşımının sağlanması.

Nallıhan Ceza Avukatı

Soruşturma Aşamasında Şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, el koyma ve adli kontrole itiraz, KYOK kararına itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma Aşamasında Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmalara aktif katılım sağlanması.
İstinaf

ve Temyiz Süreci

Süresi içerisinde istinaf dilekçesi ve temyiz dilekçesinin hazırlanması, sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Ankara Nallıhan bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Nallıhan Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, Veri sorumlusuna başvuru yapılması.
Bilişim Suçları Bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, gerekli hallerde istinaf ve temyize başvurma.
Erişimin Engellenmesi İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, Instagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma başvuruları, dilekçelerin hazırlanması vs. süreçler,
Online İtibar Yönetimi Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik tüm yasal yolların takip edilmesi.

Nallıhan Yabancılar Avukatı

Nallıhan bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinler Oturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
yabancılar için Türk vatandaşlığı başvurusu ve sürecin takip edilmesi.
Deport ve İdari Gözetim Kararları, Yabancılar hakkında verilen sınır dışı kararına itiraz ve gerekli hallerde dava açılması, dava sürecinin takip edilmesi,
idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki Hizmetler Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların Türkiye’de şirket devralma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Nallıhan Gayrimenkul Avukatı

Nallıhan ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davaları Ortaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları, Tapu iptal ve tescil davaları vs.
Tapu İşlemleri İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, tapu belgesinde değişiklik yapılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleri İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Nallıhan İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Nallıhan bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedi takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleri Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, haciz ihbarnamesi gönderilmesi işlemleri.
İcra Davaları İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet, taşınmazın tahliyesi vs. davaların açılması ve takibi.

Nallıhan Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Nallıhan ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik,
çeşitli usulde hukuki destek sağlanması hizmeti.
Dava Takibi Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, şirket esas sözleşmelerinden kaynaklanan, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibinin sağlanması.

Nallıhan İdare Hukuku Avukatı

Nallıhan ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Nallıhan Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Nallıhan avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlar İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, yürütmeyi durdurma talebinin reddi kararına itiraz, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat) İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye başvurulması ve ortaya çıkmış zararın tazmin edilmesi talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Nallıhan Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Nallıhan ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Nallıhan avukat; Nallıhan bölgesinde avukatlık ve hukuki hizmet sunan avukata denir.

En iyi şeklinde bir tanımla Avukatlık Kanunu kapsamında yapmak yasaktır. Önemli olan işini en doğru, dürüst ve hızlı şekilde yapan avukat ile çalışmaktır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın