Milli Savunma Üniversitesinden Atılma (Öğrencilikten Çıkarılma)

Milli Savunma Üniversitesinden Atılma (Öğrencilikten Çıkarılma)

milli savunma universitesinden atilma ogrencilikten cikarilma

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gündeme gelen, askerî kurumların yeniden düzenlenmesi sürecinde askerî okullar da düzenlenme kapsamına alınmıştır. Bu süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay ve subay ihtiyacını karşılayan Heybeliada Deniz Lisesi, Işıklar Askerî Hava Lisesi, Kuleli Askerî Lisesi, Maltepe Askerî Lisesi ile astsubay hazırlama okulları ve Harp Akademileri 31 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile kapatılmış, tüm öğrencilerin bu okullarla ilişiği kesilmiştir. Aynı kararname ile bu okulların kapanmasıyla oluşacak subay ve astsubay ihtiyacını karşılayan öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim verecek olan Milli Savunma Üniversitesi kurulmuştur. Öğrencilikten çıkarılma işlemi Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğü tarafından yapılır.

31 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kurulmuştur. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmış; Harp Akademiler, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları kapatılmıştır. Üniversitenin faaliyete başlamasıyla ile Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulunun kuvvet komutanlıklarına bağlılığı ortadan kaldırılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren okullar en az 4 yılda, siviller tarafından verilen eğitimler sonucu mezun olmaktadır. Üniversitenin ön lisans eğitimi, eskiden Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan, ancak bundan sonra söz konusu üniversiteye bağlanan astsubay meslek yüksekokulları, lisans eğitimi fakülte dengi harp okullarında, lisansüstü eğitimler ise kapatılan Harp Akademileri yerine kurulan enstitüler aracılığıyla verilmektedir.

Üniversitenin ön lisans eğitimi;

 • Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,
 • Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu,
 • Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
 • Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu tarafından,

Üniversitenin lisans eğitimi;

 • Deniz Harp Okulu,
 • Hava Harp Okulu
 • Kara Harp Okulu tarafından,

Üniversitenin lisansüstü eğitimi;

 • Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,
 • Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü,
 • Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü,
 • Deniz Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü,
 • Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü,
 • Hava Harp Enstitüsü, Kara Harp Enstitüsü,
 • Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü
 • Müşterek Harp Enstitüsü tarafından verilmektedir.

14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile MSÜ akademik birimleri aşağıdaki gibi teşkil edilmiştir:

 • Rektörlüğe bağlı; Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu,
 • Rektörlüğe bağlı; Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu,
 • Rektörlüğe bağlı; Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezârfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ve Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü.

Milli Savunma Üniversitesi Öğrencilikten Çıkarılma (Okuldan Atılma) ile ilgili danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İdare Hukuku Avukatı ile irtibata geçebilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu: Kara Harp Okulu, 2016 yılında, diğer harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile birlikte Millî Savunma Üniversitesi çatısı altına alınmıştır. Kara Harp Okulu’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda erkek ve kadın subay yetiştirilir.  Eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıldır. Askerî öğrenciler; Dekanlık bünyesindeki akademik öğretimleri ile eşzamanlı olarak Öğrenci Alay Komutanlığı tarafından yürütülen uygulamalı askerî eğitimler ile beden eğitimi ve spor faaliyetlerini başarıyla tamamlamaları durumunda mezun olmakta ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına muvazzaf subay olarak atanmaktadırlar. Mezuniyetleri sonrası muvazzaf teğmenliğe nasbedilen Harbiyeliler, bir yıllık sınıf okulu eğitimleri sonrasında TSK’nın yurt içindeki birlik ve kurumlardaki görevlerin yanında; yurtdışı temsil ve ataşelik, Birleşmiş Milletler barışı koruma ve tesis etme, NATO, Eğitim ve Görev Maksatlı Yurtdışı İnceleme kadrolarına da atanabilmekte veya görevlendirilebilmektedir. Subaylar, devlet memurudur. KHO’ dan mezun olur olmaz maaş almaya başlamaktadırlar.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu: Hava Harp Okulunda; alanlarında seçkin, ihtisas sahibi, temsil gücü yüksek rol model seviyede asker ve sivil öğretim üyeleri tarafından yurt içi ve yurt dışı muadilleri ile rekabetçi akademik ve askeri eğitim verilmektedir. Bununla birlikte Askeri Bil. Böl. Bşk.lığı, Sosyal Bilimler Böl. Bşk.lığı, Temel Bilimler Böl. Bşk.lığı ve Yabancı Diller Böl. Bşk.lığı tarafından lisans eğitimleri desteklenmektedir. Hava Harp Okulunda Eğitim Öğretim süresi hazırlık sınıfı dâhil beş yıl olup öğrenimlerini tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasının yanında subay diploması alarak mezun olurlar.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu: Okulun amacı; görev bilinci, şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri ile donatılmış, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, yeterli fiziki yeteneğe ulaşmış, gelişmeye açık komutanlık ve liderlik niteliklerine sahip, lisans düzeyinde eğitim ve öğretim görmüş, kendisini Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete adamış muvazzaf deniz subayı yetiştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim vermektir.

Harp okullarının amacı 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen asker kişilerde bulunması gerekli niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fiziki yeteneğe sahip, ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf subay yetiştirmektir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelerin araştırılacağını bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-nedir-nelere-bakilir-ne-yapmaliyim
harp okulu ogrencilikten cikarilma
harp okulu ogrencilikten cikarilma

Milli Savunma Üniversitesi Disiplin Yönetmeliği

Öğrencilerin disiplinin bütün gereklerine, severek ve inanarak uymaları temel ilkedir. Disiplin amirleri tarafından, öğrencilere katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre durum ve tutumları ile davranışları öğretilir ve bu temel ilkenin gerektirdiği şuurlu bir disiplin ruhu geliştirilmektedir.

Öğrenciler uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirleri tam olarak öğrenmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Mevzuatı bilmemek, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmamayı gerektirmeyecektir. Öğrencilerden;

 • Altı aydan az süreli eğitim ve öğretime tabi olanlara 30 disiplin puanı,
 • Altı aydan fazla, bir yıldan az(bir yıl dahil) süreli eğitime tabi olanlara 50 disiplin puanı,
 • Bir yıldan fazla, iki yıldan az(iki yıl dahil) süreli eğitime tabi olanlara 80 disiplin puanı,
 • İki yıldan fazla, dört yıldan az(dört yıl dahil) süreli eğitime tabi olanlara 120 disiplin puanı,
 • Dört yıldan fazla süreli eğitime tabi olanlara ilk dört yıl için 120 disiplin puanı, beşinci sınıfa geçişte ilave 30 disiplin puanı, altıncı sınıfa geçişte ilave 30 disiplin puanı verilir.

Disiplin amirleri tarafından, öğrencilerin disiplinsizlik ve cezaları ile disiplin durumları ve puanlarının takibi maksadıyla her öğrenci için bir disiplinsizlik ve ceza takip çizelgesi tutulur. Bu çizelge öğrencinin özlük dosyasında muhafaza edilir. Disiplin cezaları ve diğer idari yaptırım ve hususlara ilişkin bilgi ve belgeler, ilgililerin özlük dosyalarına konularak muhafaza edilir ve kayıt altına alınır.

Sınıf Okullarında Eğitimde Disiplin Esasları ve Okuldan Çıkarılma

Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları, sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından aşağıdaki hallerde olanların öğrencilik statülerine yüksek disiplin kurulu kararıyla son verilmektedir.

 • Disiplin notunun tamamını kaybedenler,
 • Disiplin notuna bakılmaksızın; sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adayları ile yedek astsubay adaylarından intibak süresi içinde
  • Öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanları ile rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,
  • Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda kopya verdikleri/çektikleri kesinleşenler,
  • Diğer ahlaka aykırı (homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler,
  • Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan ya da kullanılmasını özendirenler,
  • Öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

Disiplin Nedeniyle Çıkarılma

Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla harp okulundan çıkarılır:

 • Disiplin notunun tamamını kaybetmek.
 • Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çektiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.
 • Evlenmek, harp okulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.
 • Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.
 • Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul etmek.
 • Eğitim ve öğretim gereği bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzaklaşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içerisinde dönmemek.
 • Adli veya askerî suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturması neticesinde anlaşılmış olmak.
 • 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan birini veya ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.

Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğrencinin harp okulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, harp okulunda kalmasında sakınca görülecek askerî öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde bu süre Rektör onayı ile bir katına, Bakan onayı ile de bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci veya aday öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder. Disiplin soruşturması usulü 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

harp okulu ogrencilikten cikarilma atilma
harp okulu ogrencilikten cikarilma atilma

Mahkeme Kararı ile Harp Okulundan Çıkarılma

 • Askeri öğrencilik hukukunun kaybedilmesine neden olacak şekilde hakkında mahkumiyet kararı verilen öğrencinin harp okulu ile ilişiği disiplin kurulu kararı ile kesilir. Disiplin kurulu kararı Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.
 • Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder.

Sağlık Nedeni ile Çıkarılma

 • Lisans öğrenimi süresince sağlık nedeni ile iki yıldan fazla sınıf kaybeden veya yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkânı kalmadığı sabit olan öğrencinin harp okulu ile ilişiği yönetim kurulu kararı üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesilir.
 • Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmî elbise giyemez, ancak askerî öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek Disiplin Kurulu ve Görevleri

Yüksek disiplin kurulu, hakkında karar verilmesi istemi ile gönderilen, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay, yedek subay, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay, yedek astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er adaylarından sınıf okulları/sınıf okulu ve eğitim merkez komutanlıklarında eğitim-öğretimde bulunan öğrencilerle ilgili disiplin konularını inceleyip karara bağlayan kuruldur. Yüksek disiplin kurulu, aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapmaktadır. Genel olarak görevleri şunlardır;

 • Öğrencilerden; disiplin bozucu hareketlerde bulunan, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmayanların, tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeyenlerin, içkiye, kumara, borçlanmaya ve şahsi menfaatine aşırı derecede düşkün olanların, Silahlı Kuvvetlerin manevi şahsiyetine gölge düşürücü davranışta bulunanların, tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsedikleri anlaşılanların, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanların, durumlarını görüşür.
 • Hakkında karar verilecek öğrenci ile ilgili olarak; ceza ve mükâfat fişini, ahlak (disiplin) notunu, yüksek disiplin kurullarına daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini, Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılası ile mükerrer disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını, yüksek disiplin kurullarına yollanması nedenlerini ve bunun delillerini, kırılan disiplin notlarının yasa, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olup olmadığını, yanlış veya hatalı uygulama yapılıp yapılmadığını, inceler.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarından temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli astsubay adaylarından temel askerlik ve astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminin, toplam eğitim yapılan ders gün sayısının üçte birine herhangi bir sebeple katılmayanlar başarısız sayılır ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilir. Firar veya özürsüz izin tecavüzü nedeniyle eğitim-öğretim süresi içinde ders yapılan günlerin üçte birine veya daha fazlasına devam etmeyen öğrenci hakkında, mahkeme kararı beklenilmeden ve disiplin notuna bakılmaksızın okuldan çıkarılma kararı verilebilir.

Zamanaşımı

Disiplin amirleri tarafından, disiplinsizliğin kendileri tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Fiil inceleme ve araştırma yapmayı gerektirmiş ise, bir ay içerisinde inceleme ve araştırmaya başlanmış olmak ve altı ayı geçmemek kaydıyla, inceleme ve araştırma için geçen süre bir aylık süreye dâhil edilmez. Öğrenci disiplin kurullarında yapılan tahkikatlarda, fiilin disiplin amiri tarafından öğrenilmesinden itibaren altı ay ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra disiplin cezası verilemez. Savunmanın istendiği ve alındığı zaman aralığında geçen süre ise, zamanaşımı açısından dikkate alınmayacaktır.

Öğrencilerin disiplin puanının tamamının kaybedilmesi nedeniyle veya disiplin puanına bakılmaksızın okuldan çıkarılma işlemleri kendi özel Yönetmeliklerinde yazılı usul ve esaslara göre yapılır.

Okuldan atılma durumunda yürütme durdurma talepli idari bir dava açılması gerekmektedir. Böyle hallerde, idari dava açma süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. 60 gün içerisinde dava açılmaz ise, söz konusu işleme karşı dava açma hakkınızı kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle, idari davalarda profesyonel süreç yönetimi, dolayısıyla profesyonel bir idare avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık