0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu

11kizilcahamam avukat hukuk burosu

Kızılcahamam avukat ve hukuk büroları, Ankara Kızılcahamam bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Kızılcahamam bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlık mesleği ve kapsamı Avukatlık Kanunu ile belirlenmiştir. Avukatlık mesleği niteliği itibariyle hem kamu görevi hem de serbest meslektir. Avukatlık yargının üç sac ayağından birini temsil etmesi nedeniyle, kamuda güvenin simgesidir. Kamu nazarında eskiden sadece ihtilaf ve dava açılması durumunda avukata başvurulması durumu, gelişen teknoloji ve farklı ihtiyaçların doğması ile birlikte artık hukuki danışmanlık hizmeti olarak da avukata başvurulması durumuna evrilmiştir.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara’da kurulan Kadim Hukuk Bürosu ülkemizin pek çok ilinde, özellikle de Gaziantep, Eskişehir, Mersin, Konya, Manisa ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile koordineli şekilde çalışmaktadır. Büromuz her türlü ulusal ve uluslararası alanda hizmet vermektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Kızılcahamam Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Kızılcahamam Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Kızılcahamam Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Kızılcahamam ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Kızılcahamam ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.

kizilcahamam avukat ucretleri
kizilcahamam avukat ucretleri

Kızılcahamam Avukat Ücreti

Avukatlık ücret sözleşmesine konu Kızılcahamam avukat ücreti, müvekkil ile Kızılcahamam avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak tarafların iradesiyle belirlenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl yeni meblağlar üzerinden yenilenir. AAÜT’de dava ve hukuki iş kalemleri için ayrı ayrı avukatlık ücret listesi yayınlanmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; bu ücretler, her dava için geçerli ücretler değildir. Zira her hukuki işin kapsamı birbirinden farklıdır. AAÜT’de belirtilen ücret sadece tavsiye ücret niteliğindedir.

Kızılcahamam avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Ecrimisil Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 13.625,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tasarrufun İptali Davaları 11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 3.375,00 TL
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • YİDK Karar İptali Davası 7.690,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmalı 19.315,00 TL

Ankara Kızılcahamam Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Kızılcahamam İş Hukuku Avukatı

Ankara Kızılcahamam bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesi Müvekkilin işçi ya da işveren olması durumunda iş akdinin sonlandırılması ile ilgili lehe olan kanun hükümlerinden faydalanmak için gerekli hukuki destek verilmesi, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması. İş kazasından kaynaklanan davalarda ilgili savcılık soruşturma dosyalarının takibi, dava açmadan önce ön hazırlık kapsamında dosyaya gereken belgelerin toplanması işlemleri.
Davanın Açılması Açılacak iş davasının konusuna göre  dava sürecinin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Açılacak iş davası ile ilgili ihbar edilecek başkaca işveren durumunda gerekli işlemlerin takibi. Dava dosyasına delillerin eklenmesi. İş davaları ile birlikte devam eden ceza davası olması durumunda her iki dava sürecinin müvekkil lehine en iyi şekilde yürütülmesi işlemi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ulusal bayram, genel tatil, dini bayram çalışması alacağı gibi davalar. İşyeri değişikliğinden kaynaklanan harcırah/yolluk alacağı gibi kalemlerin ödenmemesi, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Şirketin devrinden sonra devreden şirketin işçilerine ödemekle yükümlü olduğu işçilik alacaklarına ilişkin devralan şirketin yapması gereken işlemler, belirli süreli iş sözleşmeleri ve belirsiz iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenmesi, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal Uyuşmazlıklar Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçlerin takibi, işçinin üyelik aidatından kaynaklanan icra takibi süreci, işçinin haklı sebeple sendikal haklarını kullanmasının işveren tarafından engellenmesi halinde oluşan ihtilafların çözüm sürecinin takibi.

Kızılcahamam Boşanma ve Aile Avukatı

Kızılcahamam boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi  Müvekkille ön görüşmede belirtilen hususlar çerçevesinde, açılacak dava konusunda ön hazırlığın yapılması, açılacak davaya ilişkin delillerin toplanması, davalı tarafın mallarına tedbir konulması ve karşı taraf aleyhine koruma kararının aldırılması.
Dava Süreci Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, çocukla kişisel ilişki kurulması konusunda çocuğun yüksek menfaati adına geçici tedbir alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava Sonrası Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması. Müvekkil adına sonrasında nafaka arttırım/nafaka indirim/nafakanın kaldırılması davalarının açılması. Velayetin değiştirilmesi davasının açılması.

Kızılcahamam Ceza Avukatı

Ankara Kızılcahamam bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma Aşamasında Müvekkilin çocuk/yetişkin/engelli olması durumlarında ayrı özen ve hassasiyetle kolluk ve savcılık aşamalarında ifade verme sürecinde gerekli hukuki desteğin verilmesi, müşteki müvekkil adına Cumhuriyet Başsavcılığı makamı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik şikeyet/başvuru  dilekçelerinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma Aşamasında Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, ceza dosyaları ile bağlantılı hukuk davalarının da koordineli bir şekilde ilerlemesinin sağlanması, sanık açısından lehine kanun hükümlerinin uygulanması için etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi.
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama için açılacak hukuk davasındaki tazminat sürecinin takibi, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Kızılcahamam Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,KVKK kapsamında ilgili kişinin hakları konusunda hukuki destek verilmesi,VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim Suçları TCK’da düzenlenen bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Erişimin Engellenmesi İnternetten içerik kaldırma, suç işlenmesi ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçlerin takibi.
Online İtibar Yönetimi Bilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik başlatılacak  hukuki sürecin takibi. Bu hususlarda tedbir ve tekzip dahil gerekli işlemlerin yapılması ve akabindeki sürecin takibi.

Kızılcahamam Yabancılar Avukatı

Kızılcahamam bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinler Oturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, alınan izinlerin süresinin uzatılması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına yürütmeyi durdurma talepli itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki Hizmetler Türkiye’de şirket kurmak için gerekli izin ve belgelerin toplanması, yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kızılcahamam Gayrimenkul Avukatı

Kızılcahamam ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davaları Tasarrufun iptali davası, Kazandırıcı zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescili davası, Ortaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,  Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri,  Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleri İntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, dava sonuçlanıncaya kadar satılamaz şerhi konulması, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler, tapudaki maddi hataların düzeltilmesi işlemleri.
Gayrimenkul Sözleşmeleri İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi, takasa konu gayrimenkullerin sözleşmesinin hazırlanması.

Kızılcahamam İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Kızılcahamam bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi talepli ilamsız icra takibi, alacakların tahsili işlemleri.
Haciz İşlemleri Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, haczin fekki işleminin yapılması.
İcra Davaları İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, kıymet takdirine itiraz davası, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, tasarrufun iptali davası, menfi tespit davası, istirdat davası, memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Kızılcahamam Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Kızılcahamam ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirketlere ve ticari işletmelere, faaliyet alanları kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.
Dava Takibi Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi. Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinin takibi.

Kızılcahamam İdare Hukuku Avukatı

Kızılcahamam ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kızılcahamam Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Kızılcahamam avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlar Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumsuz raporu neticesinde ilişiğin kesilmesi işlemin yürütmeyi durdurma talepli iptali davası,  vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri.
Tam Yargı Davaları (Tazminat) İdari işlemin iptalinden kaynaklanan taleplerin idarece yerine getirilmemesi neticesinde maddi manevi tazminat davaların takibi.

Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Kızılcahamam ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kızılcahamam avukat; Kızılcahamam bölgesinde avukatlık ve hukuki hizmet sunan avukata denir.

Kızılcahamam Avukat ve Hukuk Bürosu; ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Kızılcahamam'da hukuki hizmet sunmaktadır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın