İncek Avukat ve Hukuk Bürosu

İncek Avukat ve Hukuk Bürosu

incek avukat hukuk burosu

İncek avukat ve hukuk büroları, Ankara İncek bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşmelerin hazırlanması süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine İncek bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. İncek avukatları söz konusu bölgedeki adli işlerin yoğunluğu neticesinde müvekkillerin hukuki işlemlerini çözümlemede yardımcı olarak, onları hukuki konularda aydınlatırlar. Kadim Hukuk ve Danışmanlık İncek avukatları bilgi birikimlerini değişen koşullara uyarlayarak ve güncel bilgilerini  kullanarak müvekkilleri hak ve kayıplardan önlemek için elinden geleni yaparlar.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara’da kurulmuş bir hukuk bürosunun olmasının yanında ülkemizin çoğu ilinde, özellikle de Antalya, Gaziantep, Samsun, Van, Sakarya, Denizli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile eş zamanlı şekilde çalışmaktadır. Büromuz her türlü hukuksal uyuşmazlıkta ulusal ve uluslar arası alanda müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Yukarıda da değinildiği üzere birbirinden farklı hukuksal alanlarda çalışmalarını devamlı olarak yürüten Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler.

İncek Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

İncek Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

İncek Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara İncek ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

İncek ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
incek avukat ucretleri
incek avukat ucretleri

İncek Avukat Ücreti

İncek avukat ücreti, müvekkil ile İncek avukatı arasında serbestçe belirlenmektedir. Bu ücret Ankara Barosu tarafından her sene yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret tarifesinden belirlenmektedir. Ayriyeten söz konusu ücret her hukuki işlemin niteliğine, kapsamına, davada tarafların sayısına, yapılan işin zorluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Tarifede belirlenen ücret tavsiye niteliğinde olup taraflar arasında bağlayıcı değildir. İncek avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.375,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 3.375,00 TL
 • Evlat Edinme Davası 10.190,00 TL
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 15.315,00 TL
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.)7.815,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Büroda Sözlü Danışma 2.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00TL eklenir.) Yazılı Danışma 4.000,00 TL
 • Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 17.125,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmalı19.315,00 TL
 • Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 3.375,00 TL
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 17.125,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL

Ankara İncek Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın İncek ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

İncek İş Hukuku Avukatı

Ankara İncek bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava ÖncesiDava öncesi yapılan hazırlık, işten çıkarma işleminin veya istifanın hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi, arabuluculuk sürecine başvuru  yapılması, işlemin takibi ve sonuçlandırılması
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİşe iade davası, iş kazası tazminat davası, hizmet tespit davası, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai gibi diğer işçilik alacaklarına ilişkin davalar
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçinin dosyalarının takibi ve açılan iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler, sendikal tazminat istemi ve bu sürecin takibi

İncek Boşanma ve Aile Avukatı

İncek boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli olan hukuki zeminin oluşturulması,
ön hazırlık aşamasının tamamlanması ve delillerin toplanması,
gerekli mallara tedbir konulması ve buna ilişkin koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması,
duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması.

İncek Ceza Avukatı

Ankara İncek bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaCezaevi işlerinin yapılması, şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklamaya itiraz, elkoymaya itiraz ve adli kontrole itiraz,  ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi
İstinaf ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi,
denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

İncek Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, Gerekli olan aydınlatma metinleri hazırlamak
KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, Taşeronlarla gizlilik sözleşmesi hazırlamak ve uyarlamak, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim mevzuatında yer alan suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, Sosyal medya kanallarından ve arama motorlarından içerik kaldırma, Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma,  şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatına düzenlenen hükümler gereğince şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

İncek Yabancılar Avukatı

İncek bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerÇalışma izni, ikamet izni, öğrenci izni gibi resmi mercilerden gerekli izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci,  idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu için gerekli evraklar veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

İncek Gayrimenkul Avukatı

İncek ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davalarıİzale-i şuyu davası, Eklentinin tespiti davası, Kira bedeli tespiti ve tahliye davaları, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, tapu davaları vs.
Tapu İşlemleriSatış, irtifak, intifa, geçit hakkı, kullanım hakkı, intikal, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, trampa, gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul SözleşmeleriAlım ve satıma aracılık sözleşmesi, ipotek, kat karşılığı inşaat, hizmet ortaklığı sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi, cayma tazminatı kapora sözleşmesi  ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

İncek İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara İncek bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra TakibiKambiyo takibi, ilamlı icra takibi, rehin takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, nafaka takibi, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, tamamlama haczi, ihtiyati haciz, gayrimenkul, ilave haciz, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri,
İcra Davalarıİcra takibine itiraz, ihalenin feshi davası, istihkak davası, itirazın kaldırılması,
sıra cetveline itiraz,  ihtiyati haciz kararı alınması, kiranın ödenmemesi nedeniyle icra takibi, haczin kaldırılması,  tahliye davası, memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

İncek Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara İncek ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlerin ve ticari işletmelerin işlerini yürütmek gerekli olan hukuki bilgileri kendilerine sağlamak, şirketlere ve ticari işletmelere gelen ihbarnamelere ve ihtarnamelere cevap verme ve çeşitli usullerde danışmanlık hizmeti verme
Dava TakibiŞirket adına dava açarak o davaları gerektiği şekilde yürütme, şirketlere karşı açılmış olan davalarda iş takibinin yapılması, şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

İncek İdare Hukuku Avukatı

İncek ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I İncek Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına İncek avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdarenin hukuka aykırı biçimde gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin iptal davaları, idari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması,  yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdari eylemlere karşı tazminat davaları, Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları, idarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, imar kanunundan kaynaklı tazminat davaları, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

İncek Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

İncek ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık