0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdari Yargılama Usulü Kanunu 59. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 59. Madde

Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler

  1. Danıştay meslek mensupları ile Danıştay’da görevli idari yargı hakim ve savcılarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için net aylık tutarlarının otuzda biri oranında gündelik verilir. Bu gündelikler, zorunlu giderleri karşılamazsa, aradaki fark belgelere dayalı olmak şartı ile ayrıca ödenir. Ancak, bu suretle yapılacak ödemeler, gündeliklerin yüzde ellisini geçemez.
  2. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri hakimleri ile diğer görevlilerin yol giderleri ve tazminatları hakkında 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 59. Madde Açıklaması

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 59. Maddesi “Yol Giderleri, Tazminat ve Gündelikler” başlığıyla düzenlemiştir. Madde, Danıştayda görevli idari yargı Hakim ve savcılarından keşif, bilirkişi incelemesi veya delillerin tespiti için görevlendirilenlere gerçek yol giderleri ile görevde geçen günler için verilecek gündeliğin miktarını belirlemiştir. Verilecek olan bu gündelik  miktarının, zorunlu giderleri karşılamaması halinde aradaki farkın belgelerle ispatlanmasıyla arttırılabileceği ancak gündeliklerin yüzde ellisini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 59. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

idari yargilama usulu kanunu 59 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 59 madde iyuk

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın