Ceza Avukatı

Ceza davası cumhuriyet savcısının kontrolünde soruşturma aşaması ile başlayıp sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yani kovuşturma aşamasıyla devam eden bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde gözaltı, tutuklama, el koyma, ifade verme, adli kontrol. (Yurtdışı yasağı, imza atma yükümlülüğü) gibi birçok hürriyeti ve yaşantıyı kısıtlayan tedbir ile karşı karşıya kalmanıza neden olabilir. Bu sebeple ceza davanızı, ceza avukatı ankara veya ağır ceza avukatı ile yürütmeniz sizler açısından mutlak fayda sağlayacaktır.

Ceza avukatı ankara, ceza dosyalarına bakan, soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Modern ceza hukuku genel olarak iki kısımdan oluşur: Genel ve özel kısım. Ceza kanunlarının özel kısmı, yasa koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısımda, özel kısımda öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar bulunur.

Ceza Kanununun özel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler arasında oldukça ciddi yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özel kısım hukuk düzeni tarafından ceza ile tehdit edilen fiillerin tek tek sayılması şeklinde oluşur. Yani hangi fiillerin suç olduğunu, bunların unsurlarını ve yaptırımlarını ne olacağını düzenler. Bu anlamda tüm suçlar için ortak ilke ve kurallar getiren genel kısım işte bu özel kısımda uygulama alanı bulur.

Özel kısmının bir özelliğini de kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin kaçınılmaz sonucudur. Bilindiği üzere ilke, kanun tarafından açıkça öngörülen haller dışında cezalandırmayı yasaklamaktadır. Bununla birlikte bu ilke olmasaydı dahi özel kısma ihtiyaç olacaktı. Çünkü kıyas için benzer durumu düzenleyen hukuk kurallarına ihtiyaç bulunmaktadır.

"<yoastmark

Son olarak Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ceza genel ve özel kısımlarına ek olarak nitelikte demek yanlış olmayacaktır. Ceza Muhakemesi Kanunu bir suç işlendiği takdir de uygulanacak hükümleri, yapılacak işlemleri ve süreci düzenleyen kitaplar. Sonuç olarak ceza kanunu ile ceza muhakemesi kanunu bir bütün olarak suç işlenmesi sürecini baştan sona düzenlemektedir.

Tüm bu süreçleri soruşturma aşamasından başlayarak, kovuşturma ve devamında istinaf ve temyiz süreçlerini yürüten avukata ceza avukatı denir. Ceza avukatı, ceza kanunlarına hakim, şüpheli/sanık veya müşteki/katılanının haklarını savunan avukattır. Tüm bu süreçleri kişiler adına yürütür ve haklarınızı savunur. Ceza avukatı nedir? Bu sorunun cevabı ayrıntılı olarak üstte izah edilmiştir.

Ankara Ceza Avukatı Olarak Hangi Alanlarda Hizmet Veriyoruz?

Ankara ceza avukatı olarak yalnızca, Ankara’da olan davalar ile değil; Adana Ceza Mahkemeleri, İzmir Ceza Mahkemeleri, İstanbul Ceza Mahkemeleri gibi bütün Ceza Mahkemeleri’nde ceza davaları ile ekip halinde ilgileniyoruz. Peki ya hangi davalar ile ilgileniyor, hangi ceza alanlarında hizmet veriyoruz?

Bilindiği üzere, ceza yargılamasında soruşturma ve kovuşturma evreleri ve bu evrelere hazırlık işlemleri yer almaktadır. Şüphelinin ifadesinin alınması, mağdurun şikâyette bulunması, tutukluluğa itiraz edilmesi, istinaf başvurusunda bulunulması, temyiz başvurusunda bulunulması gibi ceza yargılamasında yer alan birçok işlemde Ankara Ceza Avukatı olarak müvekkillerimizin yanında yer alıyoruz.

Bu kapsamda ceza hukukunda yer alan;

 • Kasten Öldürme,
 • Kasten Yaralama,
 • Cinsel Saldırı,
 • Çocuğun Cinsel İstismarı,
 • Tehdit,
 • Şantaj,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma,
 • Zimmet,
 • İftira,
 • Rüşvet,
 • Görevi Kötüye Kullanmak,
 • Hakaret,
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret,
 • Yağma,
 • Hırsızlık.

Suçları başta olmak üzere Ceza Kanunu’nda yer alan bütün suç tipleri adına ceza hukuku alanında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ağır Ceza Avukatı Ankara

Ağır ceza avukatı ise ceza avukatının aksine sadece ağır ceza davalarına bakan avukattır. Ceza davaları Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. Ağır ceza avukatı işte belirtilen davalardan sadece Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren davalara bakan avukattır.

Basitçe tanımlamak gerekirse, Ağır Ceza Mahkemeleri cezası ve niteliği ağır olan davalara bakan mahkemedir. Tek tek saymak gerekirse Ağır Ceza Mahkemeleri; kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m.148), irtikap (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161), cinsel saldırı, kasten öldürme! taksirle birden fazla kişiyi öldürme! çocukların cinsel istismarı, soykırım, işkence, örgütlü suçlar gibi suçlarda ile ağırlaştırılmış müebbet hapis! müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.

Yani üstte sayılan suç tipleri veya suç tipinden bağımsız 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür. Bu davaları da ağır ceza avukatı yürütür. Ağır ceza mahkemesinde görülen suç tiplerinin daha ciddi olması ve yürütülecek kovuşturma sonrası verilecek! cezaların alt ve üst sınırlarının bir hayli yüksek olmasından dolayıdır. Bu sebeple ağır ceza mahkemelerinin teşekkülü bir başkan, 2 üye olmak üzere üç hakimdir. Ağır ceza avukatı  Ankara sizlerin hayatını kurtaracak derecede önemlidir.

Ceza Avukatı Ücretleri

Ceza avukatı ücreti, avukatın bilgisine ve tecrübesine göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında olmamak şartıyla taraflar arasında özgürce kararlaştırabilirler. Burada avukatın harcayacağı emek ve işinde başarısı önem taşımaktadır. Yine suçun tipine ve hangi tarafı olduğunuzda önemlidir.

Örneğin, hakaret davasında sanık müdafisi olmak ile örgüt suçlarında sanık müdafisi olmak arasında büyük fark vardır. Çünkü ilki basit ve kısa sürecek bir davayken, örgüt dosyası karışık ve uzun soluklu bir davadır. Bu nedenle ücretleri farklı olacaktır. Yani öldürme dosyasından bir avukat 20 bin tl talep ederken başka bir avukat 200 bin tl talep edebilir. Bu konuda tamamen serbesttirler.

Avukatın mesleki bilgi ve tecrübesi bu noktada çok önemlidir. Daha önce benzer şekilde dava yürütüp yürütmediği, bu konuda ulusal ve uluslar arası yazıları, yerel ve ulusal düzeyde önemli davaları yürütüp yürütmediği ceza avukatı ücretlerini etkileyen faktörlerdir. Bu kriterler ışığında taraflar ücreti karşılıklı anlaşarak kararlaştırır.

Ceza davaları niteliği itibariyle zor ve karışık davalardır. Aynı şekilde süreç sonunda alınacak ceza hürriyetinizi bağlayıcı niteliktedir. Bu sebeple ceza avukatı ile yürütülmesi kişilerin menfaatinedir.

Ceza Avukatı Arıyorum

Ceza avukatı arıyorum cümlesi herkes tarafından zikredilebilir. Çünkü hayatımız boyunca ne ile karşılaşacağımızı hiç birimiz bilemeyiz. Bu sebeple Google ve diğer arama motorlarından sıkça aratılan bir cümledir.

Ceza avukatı arıyorum şeklinde ceza avukatı arayışına giren kişilerin dikkatli ve özenli hareket etmesi gereklidir. Zira internet ortamı yanıltmaya ve farklı şekilde aktarmaya çok uygun ortamdır. Bu sebeple arayışınızın sonucu hüsranla sonuçlanmaması için bulduğunuz avukatın ismini internette tekrar araştırmanızı öneririz. Zira ceza avukatı ararken boşanma avukatı veya hiç avukat olmayan biriyle karşılaşabilirsiniz.

Ceza avukatı arayışınız sizlerin hayatını kurtaracak süreci ifade eder. Bu süreçte titiz olmak ileride yaşanacak olumsuzların önüne geçer. Ceza hukuku üstte belirtildiği üzere uzmanlık ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle uzman ceza avukatını bulmanız ve kendisiyle çalışmanız sizlerin menfaatine olacaktır.

Adana Ceza Avukatı

Adana ceza avukatı, Adana ili sınırları içinde gerçekleşen davalara bakan avukattır. Burada önemli husus Adana ilinde dava bakabilmek için Adana’da avukatlık yapmak gerekli değildir. Zira avukatlar il dışında dava yürütebilir. Buna yasal engel yoktur.

Adana Türkiye’nin en büyük dördüncü ilidir. Yapısı gereği bir çok farklı kültürden insanı barındıran bu şehir, en çok suç işlenen iller arasındadır. Bu nedenle Adana ceza avukatına ihtiyaç duymaktadır.

Adana genel olarak insan öldürme ve yaralama hırsızlık tehdit uyuşturucu ticareti! ve örgütlü suçların ülke genelinde nüfusa oranla en fazla işlendiği şehirlerden biridir. Adana ilinde yürütülen ceza davaları yetki kurallarına göre ilçede işlenmiş ise o ilçeye gönderilir. İlçede adliye yoksa bağlı bulunduğu ilçe veya il adliyesinde görülür.

Sadece Adana ilinde ceza avukatı aranmamaktadır. Kayseri ceza avukatı, Antalya ceza avukatı, İzmir ceza avukatı, avukat aranan iller arasındadır. Bu iller üstte belirttiğimiz üzere nüfusu fazla ve suç oranı bir hayli yüksek illerdir.

Trabzon’un en iyi ceza avukatı afyon ağır ceza avukatları veya diyarbakır ağır ceza avukatları google yahoo da sıkça aranan kelimeler. Böyle olması sebebiyle sürekli sponsorlu reklamlara çıkılmaktadır. Bu da siz müvekkil adaylarını yanıltmaya elverişli bir ortama davetiye çıkarmaktadır. Araştırma yaparken sadece üstte belirtilen terimleri aramakla yetinmeyip ilgili avukatın ismini de araştırmanız sizin menfaatinize olacaktır.

Ceza avukatı ceza yargılamasına, cumhuriyet savcılığı aşamasından itibaren; kovuşturma, istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimine ve sonrasında! AYM ve AHİM süreçleri dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerin ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak, hak kaybı yaşamalarını engeller. Özgürlüğünüz değerlidir ve bu sebeple emekle verilmelidir.
Paylaş