bosanma avukati ucretleri 2020

Boşanma avukatı ücretleri dava açacak kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Çünkü avukatlık ücretini her avukata göre değişen, insanların gözünü korkutan bir durumdur. Evlilik bağlarının koparılmak istenmesi birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Bu durumda, evlilik bağlarının zedelendiğini ve bir daha toparlanamayacağını düşünen eşler ya da eşlerden biri oldukça normal bir durum olarak boşanmaya karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 8.830,00 TL 

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Ücreti : 13.910,00 TL’dir.

NOT: Bu ücretler Ankara Barosu tarafından önerilen tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleridir. Ancak pratik hayatta bu ücretlerin çok üstünde boşanma avukatları ücret talep edilebilmektedir. Dolayısıyla iyi bilgi ve emek noktasında bir avukat ile çalışacaksanız bu ücretleri gözden çıkarmanız gereklidir.

Boşanmak isteyen eş, aile mahkemesine boşanma sebeplerini ve boşanma süreci sonrasında taleplerini içeren bir dilekçe sunarak boşanma davası sürecini başlatmaktadır. Bu süreci başlatmadan önce ise, boşanmak isteyen eş, her bilinçli bireyin yapması gereken şekilde her işte olduğu gibi, işin erbabına gitmelidir. Başka bir deyişle, her ne kadar bir zorunluluk olmasa da bir takım olumsuzluklarla karşılaşmamak adına söz konusu sürecin bir boşanma avukatı eşliğinde başlatılması ve sürdürülmesi faydalı her zaman faydalı olandır.

Koruma ve uzaklaştırma kararı almak istiyorsanız bu makalemizi okuyunuz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/koruma-tedbiri-ve-uzaklastirma-karari/

Boşanma davası açmak isteyen eşin de ilk düşüncesi, haliyle boşanma avukatı ücretleri ne kadar? olacaktır. Boşanma avukatı ücretleri 2020 senesi için anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak değişiklik göstermektedir. İki boşanma davası türü için de boşanma avukatı ücretleri aşağıda detaylıca izah edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın fer’ileri hakkında anlaşabilmiş ve ortak bir karara varabilmiş iseler, bu durumda anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Boşanma davalarının fer’ileri, nafaka miktarı, çocuk var ise velayetin kimde kalacağı hususu, mal paylaşımı, şeklinde hususlardır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar ortak irade ile belirledikleri şartları bir protokol ile delillendirirler. Bu protokol, taraflarca iyi bir avukat eşliğinde hazırlandıktan sonra aile mahkemesine sunulur. Aile mahkemesi ise, işbu protokol doğrultusunda tarafların boşanmasına ve boşanmanın ferilerine karar verecektir.

Belirtmek gerekir ki yukarıda bahsedilen süreçte bir avukat tutulması zorunlu bir unsur değildir. Söz konusu protokolün iyi bir avukat eşliğinde hazırlanması taraflar açısından hak kaybı olmaması adına önemli bir husustur.

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler bu makalemizi okuyabilir. https://kadimhukuk.com.tr/makale/zina-nedeniyle-bosanma-davasi/

Boşanmak ve bu süreci bir avukatla birlikte yürütmeyen isteyen kişilerin aklına gelen ilk soru boşanma avukatı ücreti nedir iken internet üzerinden yapılan ilk aramada da yazılan soru anlaşmalı boşanma avukatı ücreti 2020 nedir? şeklindedir.

Boşanma davalarına ilişkin avukatların kesin bir ücret sınırı bulunmamaktadır. Ancak, her baronun kendi belirlediği asgari tutarlar mevcuttur. Bu tutarlara göre de, Ankara Barosu’nun belirlediği anlaşmalı boşanma davasındaki boşanma avukatı ücreti 2020 senesi için 8.830,00 TL’dir. Asgari ücret tarifesine göre ise de Aile Mahkemesi görevine giren dosya olduğu için 3.400,00 TL’dir. Bu ücretin altında avukatların dosya alması yasaktır. Fakat her avukat bilgi ve emeğine göre ücret talep edebilir. Bu tarafların anlaşmasıyla ilgilidir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarında taraflar boşanma veya boşanmanın nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi fer’ileri hususlarında bir anlaşma sağlayamamışlar ise bu durumda boşanma davası çekişmeli bir şekilde sürdürülecektir. Çekişmeli boşanma davalarında bir protokol bulunmamaktadır. Taraflar, zorunlu olmasa da iyi birer avukat eşliğinde taleplerini içeren dilekçelerini aile mahkemesine sunacaklardır. Tarafların dilekçelerinde taleplerini sunmalarının akabinde ise, aile mahkemesi bu talepleri değerlendirerek boşanma davası hakkında bir nihai karar verecektir.

Avukatlık asgari ücret tarifesine buradan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102-3.htm

Bu süreçte de her ne kadar avukat tutulması zorunlu bir husus olmasa da hak kaybına uğramamak, zararlı çıkmamak adına avukat tutulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, evlenirken yapılan düğünlerde nasıl ki pasta, nikâh şekeri, limonata yahut fotoğrafçı zorunlu olmasa da düşünülen ve para verilen şeyler ise, daha önemli bir husus olarak hukuki bir süreçte de bir boşanma avukatı düşünülmeli ve bu noktada verilecek ücret önemsenmemelidir.

Yukarıda bahsedilen bu süreci avukat ile yönetmek isteyen bilinçli bireyler ilk olarak doğal bir durum olarak boşanma avukat ücretleri 2020 sorusunu araştırmaya başlayacaklardır. Şöyle ki, boşanma davalarında kesin ve net bir ücret bulunmamaktadır. Ancak, anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi her baronun çekişmeli boşanma davaları için de belirlediği ücretler mevcuttur. Bu doğrultuda Ankara Barosu’nun belirlediği çekişmeli boşanma davasındaki boşanma avukatı ücreti 2020 senesi için 13.910,00 TL’dir.

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre ise de Aile Mahkemesi görevine giren dosyalar için 2020 yılında 3.400,00 TL’dir. Bu ücretin altında avukatların dosya alması yasaktır. Fakat her avukat bilgi ve emeğine göre ücret talep edebilir. Bu tarafların anlaşmasıyla ilgilidir. Nitekim çekişmeli boşanma davası 2-3 yıl sürdüğü ve en az 5-6 duruşma yapıldığı düşünülürse en az 20-30 bin TL gibi rakamları gözden çıkarmanız gerekmektedir.

Boşanma Davaları Masrafları 2020

Yargılama sürecinde her dava türü için zorunlu masraf kalemleri bulunmaktadır. Bu masraflar, yargılama giderleri olarak da adlandırılmaktadırlar. Boşanma davalarında yargılama giderleri şu şekildedir:

  • Başvuru Harcı
  • Dosya Gideri
  • Peşin Harç
  • Tebligat Gideri
  • Vekalet Suret Harcı
  • Bilirkişi Ücreti
  • Tanık Gideri
  • Diğer İş ve İşlemler

Yukarıda belirtilen bu yargılama giderleri boşanma davaları için 2020 senesinde 600 TL – 800 TL arasında bir değerde olacaktır. Bu tutar tanık ve bilirkişi sayısına göre artabilir.

Contact Us