Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Mahkeme Masrafları (2024)

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Mahkeme Masrafları (2024)

bosanma davasi avukatlik ucreti

Boşanma davası avukatlık ücreti; boşanma davasını yürütecek olan avukatlar tarafından, 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış ve 2023-2024 tarihleri arasında geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde en az 17.900,00 TL tayin edilmiştir. Ancak avukatlar genel olarak tayin edilen ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre bir ücret tayin etmektedir.  Avukat, dava türüne, davanın zorluk derecesine, delillerin zorluğuna, harcayacağı emek ve mesaiye göre avukatlık ücretini serbestçe tayin etme hakkına sahiptir. Ancak avukatça belirlenecek ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenip Resmî Gazete’ de yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ nde belirtilen ücretten az olamaz. Bu tarifenin altında bir avukatlık ücretine anlaşmak disiplin suçudur. Ankara Barosu tarafından 2024 yılı için yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tavsiye ücret çizelgesine göre:

 • 2024 yılı çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 44.500 TL’dir.
 • 2024 yılı anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 28.500 TL’dir.
 • Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davaları vb . 44.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’ i olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere avukatlık ücretleri asgari olarak her yıl barolar tarafından belirlenmektedir. Tavsiye niteliğinde olan bu tutarlar tavan ücretler olup dava niteliğine göre daha yukarılara çıkabilmektedir. Ayrıca belirtmekte fayda var ki baroların bir dava için belirlediği tutarın altında kalacak şekilde ücret talep etmek disiplin suçudur. Boşanma davaları için asgari ücret olarak belirlenmiş olan bu rakam çoğunlukla yalnızca mal paylaşımsız anlaşmalı boşanma davaları için teklif edilmektedir.

bosanma davasi avukatlik ucreti ne kadar
bosanma davasi avukatlik ucreti ne kadar

Ankara Barosu Boşanma Davası Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nden az olmamak üzere avukatlar bir de bağlı oldukları yerel baroların kendine has tarifesinden yararlanarak ücret belirlerler. Ankara Barosu tarafından hazırlanan Ankara Barosu 2024 Avukat – İş Sahibi arasındaki en az ücret çizelgesine göre:

 • 2024 yılı çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti 44.500 TL’dir.
 • 2024 yılı anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 28.500 TL’dir.
 • Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli boşanma davaları vb . 44.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’ i olarak belirlenmiştir.

Ancak özellikle belirtmek gerekiyor ki ifade edilen tutarlar asgari tutarlar olup uygulamada  bu ücretler değişebilmektedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ise  2024 yılı için aile mahkemesinde görülen işlerde alınması gereken 17.900,00 TL’nin altında olmamalıdır. Bu konuyla ilgili daha net ve sağlıklı bir bilgi elde edinebilmek adına bir avukattan danışma hizmeti almakta fayda vardır.

Boşanma Davası Avukat Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukat Boşanma davasının çekişmeli veya çekişmesiz olmasına göre istenecek maddi manevi tazminat veya diğer taleplere göre boşanma davası için ne kadar emek ve zaman sarf etmesi gerektiğini düşünerek avukatlık ücreti talep eder. Avukatın boşanma davası için talep edeceği ücret 2023 – 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen meblağ olabilir; Türkiye Barolar Birliği’nin Resmi Gazete’de yayımlayarak belirlediği ücretler kanunen uyulması mecburi olan asgari miktarlardır. Bu tarifenin altında bir avukatlık vekalet ücretine anlaşmak yasaktır.

Ayrıca, TBB’nin ücret tarifesinin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği şehre göre yerel baroların yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Uygulamada avukatlar hem Türkiye Barolar Birliği’nin, hem de bağlı bulundukları yerel baronun yıllık belirlediği fiyatlarını değerlendirir. Dolayısıyla boşanma avukat masrafı, davanın görüleceği ile göre değişebilir. Boşanma davası avukatlık ücreti bilgisi almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Uygulamada, 2024 yılında boşanma davalarına bakan avukatlar tarafından ortalama 20.000,00 ile – 200.000,00 Türk Lirası ücret talep edildiği görülmektedir. İşin zorluğuna, dosyaya ne kadar vakit gerektiğine, delillerin ne zorlukta olacağına, davanın ne kadar süreceğine, avukatın bilgi, emeğine  ve avukatın üstlenmek durumunda kalacağı sorumluluğun ağırlığına göre bu tutar değişiklik gösterebilmektedir. Uygulamadaki  durum değişiklik gösterebilmektedir. Avukatlık ücretlerine dair kesin ve spesifik olarak bir açıklamada bulunmak rekabet yasağına aykırılık teşkil edeceğinden dolayı yapılacak en mantıklı hareket, bir avukat ile görüşüp hukuki danışma hizmeti temin etmek ve yapacağınız bu görüşmede ücretlendirme hususu üzerine de konuşmak olacaktır.

 • Çekişmeli Boşanma Avukatı Ücreti Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanmaya ilişkin hukuki  ve mali sonuçlar üzerinde uzlaşamadığı durumlarda açılır. Bunlar anlaşmalı boşanma dışında kalan tüm durumlardır. Çekişmeli boşanma davaları; tanıkların dinletilmesi, bilirkişi raporlarına ihtiyaç duyulması,  kusur tespitine gidilmesi ve birtakım delillerin incelenmesi gibi işlemler yapılması gerektiğinden uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Sürecin daha fazla uzamaması ve bu süreçte daha fazla zorlukla karşılaşılmaması için uzman bir avukatla bu süreci yürütmek önemlidir. Avukat olmadan bu davaların yürütülmesi davanın seyrini olumsuz etkileyebilmektedir.

2024 yılları için çekişmeli boşanma avukatı ücretleri, avukatın uzmanlığı ve tecrübesine, işin zorluğuna sarf edilecek emek ve zamana göre değişmekle beraber 40.000-50.000 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Çekişmeli boşanma davası sonucunda maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal paylaşımı alacakları gibi alacak kalemleri üzerinden nispi bir oranda ücret belirlenmesi söz konusu olacaktır.  Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre çekişmeli boşanma davası avukatlık ücreti için tavsiye edilen tutar 44.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i kadarıdır.

 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti Nedir?

Anlaşmalı boşanma, en az 1 sene süren evliliklerde eşlerin boşanmaya ilişkin hukuki ve mali sonuçların tümü üzerinde uzlaşmaya sağlaması durumudur. Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğer eşin davasını kabul etmesi ile olur. Anlaşmalı boşanma davasında evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu kabul edilir. Anlaşmalı boşanma davasında, davaya taraf olan eşler, aralarında boşanmanın hukuki ve mali sonuçları ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olmadığına dair bir protokol hazırlarlar. Bunun için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak anlaşmalı boşanma sürecinin bir avukat eşliğinde yürütülmesi daha faydalı olacaktır. Boşanma protokolünün hazırlanması, tarafların herhangi  bir hak kaybına uğramaması ve davanın daha hızlı şekilde neticelenmesi için boşanma avukatından destek almak bu sürecin en doğru ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Anlaşmalı boşanma avukatlık ücretleri, çekişmeli boşanmaya göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanmada hukuki prosedürlerin daha az olması, çekişmeli boşanma davasına göre daha erken sonuçlanması, ispat yükünün olmaması, tanık dinletilmemesi gibi hususlar dava ücretinin daha düşük olmasında etkin rol oynamaktadır.

2024 yılı için anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmiş olan 17.900,00 Türk Lirası ücretin altında olmamak kaydıyla belirlenmektedir. Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesine göre anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti için tavsiye edilen tutar 28.500 TL’dir.

Boşanma Avukatı Ücreti 2024

Boşanma davası açmak isteyenler maddi durumlarından dolayı bazen boşanma davası açamamakta veya ertelemektedir. Bu nedenle sıklıkla tarafımıza “Boşanma avukatı ücreti 2024 yılında ne kadardır?” sorusunu sormaktadırlar. Boşanma davasını avukat ile açacaksanız bu maliyet farklılık gösterebilir. Zira her avukat asgari ücret tarifesinin altında olmamak şartıyla kendi emek ve bilgisine göre ücret belirler. Yani bir avukatlar 20 bin TL ücret isterken diğer avukat 500 bin TL isteyebilir. Bu tamamen avukat ile sizin kararlaştıracağınız bir durumdur. Boşanma davası avukatlık ücreti belirlenirken taraflar asgari ücret tarifesinin altına inemez. Bu hususa dikkat edilmelidir.

Boşanma avukatı ücreti 2024 yılında avukatınıza ödenecek ücreti ve dava açmak ve dava sürecinde ödenecek olan harçları kapsamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde boşanma davaları aile hukukunun konularına giren dava türlerinden bir tanesidir. Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak iki şekilde boşanma avukatı tarafından aile mahkemelerinde açılabilir. Bir boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı konusunda tarafların istekleri rol oynamaktadır.

Boşanma davası, kusursuz ya da daha az kusurlu eşin boşanma istemi ve talebiyle açmış olduğu davadır. Boşanma davası açabilmek için bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir. Yetkili aile mahkemesi ise, tarafların son 6 ay oturdukları aile mahkemesi ya da taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılabilir. Tarafların bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Yetkili ve görevli mahkemeye başvurulan boşanma dilekçesinde boşanma sebepleri, varsa talepler ve deliller yer almalıdır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Neleri Kapsar?

Boşanma davası avukatlık ücretleri bazı kapsamlar göz önüne alınarak belirlendiği için farklılıklar gösterir. Kendi davanızın özelinde boşanma avukatı ücreti belirleneceğini bu noktada bilmelisiniz. Boşanma davalarında, içerik önemlidir ve içerikteki detaylar avukatınızın ücretini belirler. Boşanma avukatları ücretleri böylelikle değişkenlik gösterir. Boşanma avukatı ücretleri şu faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir:

 • Anlaşmalı boşanma davalarının açılması ve takibinin sağlanması
 • Çekişmeli boşanma davalarının açılması ve takibinin gerçekleştirilmesi
 • Eşlerden birinin şiddet göstermesi üzerine evden uzaklaştırılma davasının açılması ve takibi
 • Velayet davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat davası açılması ve takibi
 • Nafaka uyarlama davaları ve takibinin sağlanması
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açma ve takibinin yapılması
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibinin gerçekleştirilmesi

Boşanma davalarında yukarıdaki hukuki durumlar değerlendirilir. Açtığınız dava türüne göre, en iyi boşanma avukatı seçiminizi yaptıktan sonra sizin için net bir ücret belirlenecektir. Avukatınız hangi konularla ilgileneceğini ayrıntılı olarak size bildirecektir. Böylece sağlıklı bir şekilde davanızın sonuçlanması sağlanacaktır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası avukat ücreti belirlenmesinde en önemli faktör avukatın dava için harcayacağı emek ve zamandır.  Boşanma davası avukat ücreti, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumuna göre farklılık gösterir. Avukat, boşanma davası için dilekçeler hazırlayacak, hukuka uygun delilleri derleyip dosyaya sunacak, dava sırasında müvekkili için savunma yapacaktır. Boşanma davası sonucunda müvekkil aleyhine karar çıkması durumunda; boşanma davasını istinaf edecek ve sonrasında gerekirse temyiz sürecini de takip edecektir. Tüm süreçler günümüz şartlarında ortalama 2-3 yıl sürebilmektedir. Sayılan hususların tümü boşanma davalarında avukat ücretinin belirlenmesinde rol oynamaktadır.

Her dava kendi içindeki etkenler nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Avukatlık ücreti belirlenirken avukat, somut olayın niteliklerine göre sarf edeceği emeğe göre bir ücret belirler. Örneğin davanız bir çekişmeli boşanma davası ise mahkeme süreci 2 yılın üzerinde devam edebilmektedir. Bu süreç içerisinde avukat davanın niteliğine göre cevap dilekçeleri, beyan dilekçeleri, istinaf ve temyiz dilekçeleri yazmakta ve bazı konulara dair Yargıtay kararlarına ihtiyaç duyup, kararlar  arasında tarama yaparak en uygun kararı bulmak için de emek vermektedir.

Yukarıda bahsedilen işleri uzun bir süreç içerisinde yaptığımızı düşünürsek avukat bu dava dosyası için çok uzun zamanlar çalışmakta ve yoğun bir emek vermektedir. Avukat alacağı ücreti belirlerken tüm bu süreçler içerisinde emeği, harcayacağı zamanı göz önünde bulundurarak ücret tarifesine de uygun olacak şekilde bir ücret belirleyecektir. Boşanma davası avukatlık ücreti sadece boşanma davasına ilişkindir. Mal paylaşımı, düğün takıları gibi hususlar varsa o davalar için ayrıca ücret alınacaktır.

Boşanma Davalarında Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında avukatlık ücreti dışında bazı mahkeme masrafları bulunmaktadır. Mahkeme masrafları mahkeme tarafından talep edilecek ve davayı usulüne uygun, doğru bir şekilde yönetebilmek adına bu masrafların mutlaka ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde zaten davayı açma şansı bulunmamaktadır.  Mahkeme harçları, tebligat giderleri, tanık giderleri gibi masraflar en başında 1.000 – 2.ooo TL gibi bir meblağa tekabül etmekle birlikte davanın seyrine göre ekstra masraflar çıkabilmektedir. Örneğin dava sürecinde bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulması halinde bu iş için de ekstra ödeme yapılması gerekecektir.

Boşanma davalarında mahkeme masrafı en az 1000 TL olarak düşünebiliriz. Dosyada gerekli delil ve evraklara göre bu miktar artabilir. Yine bu ücret avukatlık ücreti değildir. Sadece mahkeme veznesine yatırılan ve dava açmak için gereken ücrettir. Eğer tarafların yargılama giderleri ve harcı ödeyebilecek maddi durumları yok ise, belirtmek gerekir ki bu durumda taraflar barodan adli yardıma başvurabilirler. Adli yardım talebinde bulunabilmek için başvuru dilekçesinde bu hususa ilişkin bir talepte bulunmaları gerekmek ve tarafların ekonomik durumlarının olmadığına ilişkin evrak sunulmalıdır. Bu belge, muhtardan alınabilecek bir fakirlik kağıdı, tarafların çalışmadığını gösteren ekonomik araştırma niteliğindeki bir belge ya da üzerine gayrimenkul olmadığını gösteren bir belge olabilecektir. Bu hususa karar verecek mahkeme ise, boşanma davasının açıldığı yer olan Aile Mahkemesi’dir.

bosanma davasi masrafi
bosanma davasi masrafi

Boşanma Davaları Masrafları 2024

Yargılama sürecinde her dava türü için zorunlu masraf kalemleri bulunmaktadır. Bu masraflar, yargılama giderleri olarak da adlandırılmaktadırlar. Boşanma davası avukatlık ücreti masraflar hariçtir. Masraflar ayrıca alınır. Boşanma davalarında yargılama giderleri şu şekildedir:

 • Başvuru Harcı
 • Dosya Gideri
 • Peşin Harç
 • Tebligat Gideri
 • Vekalet Suret Harcı
 • Bilirkişi Ücreti
 • Tanık Gideri
 • Diğer İş ve İşlemler

Yukarıda belirtilen bu yargılama giderleri boşanma davaları için 2024 senesinde 1.500 TL – 2.000 TL arasında bir değerde olacaktır. Bu tutar tanık ve bilirkişi sayısına göre artabilir. 2024 senesi için boşanma davalarında uygulanacak asgari harç ve masraf  tutarları aşağıdaki gibidir:

Başvuru HarcıVekalet HarcıPeşin HarçGider Avansı

Vekalet Pulu

Tutar (TL)

179,9025,60179,90710,00

60,50

Boşanma Davası Ne Kadara Mal Oluyor?

Boşanma davası açılırken taraflardan harç ve yargılama giderleri talep edilecektir. Burada bahsedilen harç masrafı maktu bir masraf olup her yıl devlet tarafından belirlenmektedir ve sabittir. Gider avansı ise, boşanma sürecinde yargılama giderlerinin karşılanabilmesi için taraflardan talep edilmektedir. Boşanma davası açma ücreti altta sayılan kalemlerin hepsinin toplanması ile çıkan rakamdır. Bütün bu masraf kalemlerinin toplanması sonucunda yapılan bir hesap ile çekişmeli bir boşanma davası açmanın maliyeti 2024 senesi için ortalama olarak 1000 TL – 2000 TL’dir.

Boşanma davası açtığınızda davanızı UYAP Vatandaş sistemi üzerinden bu adresten takip edebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/

Boşanma Davalarında Masrafları Kim Öder?

Evli taraflardan herhangi birisinin boşanma davası açması için öncelikle boşanma davası dilekçesi hazırlayıp aile mahkemesine başvurması gerekecektir. Bu noktada yargılama giderleri söz konusu olacaktır. 2024 senesi için yayınlanan 2024 Yılı Yargı Harçları Tarifesine göre Aile Mahkemelerine başvurma harcı 179,90 TL’dir. Bunun dışında posta ve tebligat giderler için ise 700 TL ücret belirlenmiştir. Bu maktu ve sabit olan başvurma harcına ek olarak, tanık sayısına, bilirkişi delili talebinde bulunulup bulunulmamasına, vekil ile temsil edilip edilmemesine göre yargılama giderleri değişkenlik gösterecektir. Başvurma harcı dışında yargılama gideri olarak tebligat gideri, vekalet suret harcı, bilirkişi ücreti, keşif gideri, tanık gideri, diğer iş ve işlemler yer almaktadır.  Davanın seyrine göre ve tarafların taleplerine göre; tanık dinletilmesi, keşif yapılması ya da bilirkişi incelemesine göre ekstra yargılama giderlerinin de ödenmesi istenebilir.

Boşanma davalarında masrafların kim tarafından ödeneceği davanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında masrafları hangi tarafın ödeyeceği hususu tarafların kendi inisiyatifindedir. Tek bir kişi tarafından ödenebileceği gibi aralarındaki anlaşmaya göre müşterek olarak da ödenebilir. Yargılama giderlerine ilişkin taraflar anlaşarak davacının ödemesi veya davalının ödenmesi yönünde protokolde düzenlemede bulunabilirler. Tarafların kararı doğrultusunda mahkeme, yargılama giderlerinin kim tarafından ödeneceği yönünde kararını verecektir. Çekişmeli boşanma davalarında ise davayı açan taraf yani davacı tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Ancak dava kazanılırsa mahkeme giderlerinin bir kısmı karşı taraftan alınabilmektedir. Davanın başında tüm masrafları davacı ödemiş olsa bile davanın sonucuna göre masraflar davalıdan istenebilmektedir. Ancak bu talep dava dilekçesinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Belirtilmediyse dava sonuçlandığında herhangi bir geri ödeme alınması mümkün olmamaktadır.

Davayı açan tarafın veya karşı tarafın, avukat tutmak isterlerse kendi avukat ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Avukatlar ücreti almadan vekaleti alıp hizmet edemezler. Bu yüzden müvekkillerin vekaleti vermeden avukat ücreti peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Avukat ücreti, davanın durumuna göre karşı tarafa yüklenemez.

Boşanma Davasında Taraflar Kendini Savunabilir Mi?

Boşanma davaları zorlu ve takip edilmesi gereken davalardır. Dava sürecinin uzunluğu, tarafları yorabileceği gibi eğer müşterek çocuk var ise çocuğun psikolojisini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle davanın iyi takip edilip en kısa sürede sonlandırılması en sağlıklısı olacaktır. Boşanma davalarında kanunen avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak boşanma davaları sadece evliliğin sona erdirildiği davalar değillerdir. Maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi kişiyi daha büyük ekonomik sıkıntıya sokmakta ve bu ödenecek miktarlar avukatlık ücretinin çok üstünde kalmaktadır. Boşanma davaları sadece ekonomik yönüyle değil taraflar arasında bıraktığı psikolojik etkileriyle de gündeme gelmektedir. Boşanma davasında bir avukat ile temsil olunması halinde bu yük avukatın üzerinde olacak ve karşı tarafla doğrudan teması avukat sağlayarak müvekkili üzerinde bir psikolojik rahatlama sağlayacaktır.

Hukukun her alanında olduğu gibi boşanma davalarında da bir avukat ile temsil edilmenin çeşitli avantajları vardır. Bunlardan biri de avukatların usul kurallarına hakim olmalıdır. Bir davada her ne kadar haklı olsanız da usul kurallarına uyulmaması durumunda hak kaybı yaşanmaktadır. Örneğin belirli bir süre içerisinde verilmesi gereken dilekçeyi vermeyerek bir hak kaybına uğrayabilirsiniz. İşte avukat süreci en iyi şekilde yöneterek müvekkilinin haklarına sahip çıkacak kişidir. Görülüyor ki hak kaybına uğramamak ve haklılığımızı en iyi şekilde ispatlamak adına mutlaka avukatla çalışılması gerekmektedir.

İllere Göre Boşanma Davası Ücretleri

Yerel baroların Türkiye Barolar Birliğinin yayınladığı ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla, boşanma davasının görüleceği ile göre yerel baroların ayrı olarak hazırladığı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Avukatlar hem Türkiye Barolar Birliğinin hem de yerel baroların ücret tarifelerini değerlendirip uygun bir avukatlık ücreti belirlerler. Aşağıda yerel baroların belirlediği ücret tarifelerini görebilirsiniz:

 

İstanbul

Ankaraİzmir

Antalya

Anlaşmalı Boşanma

35.000 TL

28.500 TL28.130 TL

30.000 TL

Çekişmeli Boşanma

52.000 TL

44.500 TL36.364 TL

47.500 TL

Boşanma Davasında Adli Yardımdan Yararlanmak İçin Neler Gerekir?​

Avukatlık Kanunu ve avukatlık meslek etik kuralları gereği avukatların ücretsiz iş alması meslek etiğine, kanuna ve rekabet yasağına aykırıdır. Hiçbir avukat, ücret almaksızın müvekkillerinin iş ve işlemleri ile ilgilenemez; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olacaktır. Ancak maddi durumu avukatlık ücretini karşılamayanlar için adli yardım müessesesi getirilmiştir. Devlet, boşanma avukatı ücretini karşılayamayacak kişilere avukat atamaz. Ancak adli yardım kapsamında ödeme güçlüğü çeken kişilere yerel barolardan avukat tayin edilir.

Kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin avukatlık ücretleri ile yargılama giderlerini karşılaması mümkün olmayan ve adli yardıma konu isteminde haklı olan başvuru sahipleri adli yardımdan yararlanabilmektedir. Adli yardımdan yararlanmak için kişinin üzerine kayıtlı herhangi taşınmaz, araç vs bulunmamalı ve sigortalı bir işte çalışıyor olmamalıdır.

Adli Yardımdan Yararlanma: Sigortalı bir işte çalışmayan ve adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulmayan vatandaşlarımız, muhtarlıktan alacakları fakirlik belgesiyle birlikte adliyede bulunan adli yardım bürosuna başvurabilir ve masrafları devlet tarafından karşılanarak kendilerine avukat atanmasını talep edebilirler.

Adli yardımdan faydalanabilmek için kişinin üzerinde kayıtlı bir malvarlığı olmamalı ve sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Bu durumlardan biri sağlanmıyorsa kişi avukatlık ücretini kendisi ödemek zorunda kalacaktır.

Boşanma Davası Ücreti Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi , 2012/13700 E.  ,  2013/829 K. , 17.01.2013 T.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı ( koca ) tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, tazminat, vekalet ücreti ve tedbir nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle eşindeki cilt hastalığı nedeniyle eşinden tiksindiğini söyleyerek cinsel ilişkiye yanaşmayan ve eşini baba evine göndermek suretiyle birlikte yaşamaktan kaçınan davacı-davalı kocanın, birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersidir.
 2. Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Davacı-davalı koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekirken, davacı-davalı kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 17.01.2013 tarihinde karar verildi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2012/21314  E. , 2013/6993 K. , 14.03.2013 T.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca ) tarafından; kusur belirlemesi, nafakalar, tazminatlar, velayet, vekalet ücreti ve birleşen nafaka davasının kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

 1. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı (koca)’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
 2. Boşanma davalarında vekalet ücreti, davada asıl talep olan boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir Boşanma davası içinde istenen boşanmanın feri (eki) niteliğindeki nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya ret durumuyla boşanmaya neden olan olaylardaki tarafların kusur dağılım ve derecesi vekalet ücretine esas alınamaz. Bu nedenlerle; davacı-davalı (koca)’nın boşanma davası kabul edildiği halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince koca lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken tarafların kusur dağılım ve derecesi esas alınarak davalı yararına vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık