Avukat Nasıl Olunur? Avukatlık Mesleği Hakkında Her Şey

Avukat Nasıl Olunur? Avukatlık Mesleği Hakkında Her Şey

avukat nasil olunur

Avukat nasıl olunur? Bu soru bir çok gencin merak ettiği sorulardan biridir. Çünkü lise ve öncesi dönemde bir çok gencin hayalini süsler avukatlık mesleği. Bu makalemizde avukat nasıl olunur, avukat ne kadar maaş alınır, avukat olmak için ne okunmalı gibi en temel soruların cevabını mesleki tecrübelerimize dayanarak vereceğiz. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Peki avukat nasıl olunur? Avukat hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. 1136 numaralı Avukatlık Kanununda, “kamu hizmeti ve serbest meslek” olarak tanımlanan avukatlık mesleği, temel olarak hukuki mesele ve anlaşmazlıkların kanunlara uygun bir şekilde çözümlenmesini sağlayan şahısları temsil eder. Mesleki yükümlülükleri ise şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,
 • Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
 • Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, istinaf, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

Avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra Avukat unvanını kullanma hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde yemin eda etmesi istenir. Yemin ile birlikte avukatlık mesleği icra edilebilir hale gelir.

avukat nasil olunur hukuk
avukat nasil olunur hukuk

Avukat Nasıl Olunur?

Dünyanın saygın meslekleri arasında gösterilen avukatlık mesleğini icra edebilmek için öncelikle lise eğitimi sonrası girmeye hak kazanılan üniversite sınavı sonuçlarına göre Hukuk Fakültesi tercih edilir. Dört sene olarak programlanmış eğitim süresini başarı ile tamamlayan kişiler fakülteden mezun olduktan sonra sadece Hukuk Fakültesi mezunu olarak adlandırılırlar. Avukat olabilmek için hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra ilgili baroya başvurularak yasal ve zorunlu olan avukatlık stajına başlanmalı ve staj sonunda yapılacak olan mülakatta başarılı olunmalıdır.

Avukatlık stajını yapmak isteyen aday, Baroya dilekçe ile başvurur. Avukatlık stajına başlamak için yazılı olarak yapılan staja kabul değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir. Yasal ve zorunlu olarak düzenlenen staj süresi adliye stajı ve avukat yanı stajı olarak ikiye ayrılır. Avukat adayları 6 ay adliye ve 6 ay avukat yanında stajlarını tamamlamalıdırlar. Staj süresi akabinde mülakatı da başarılı olarak bitiren avukat adayları, gerekli incelemeden geçerek yemin etmeye davet edilir. Avukat olmak için okunması gereken üniversite bölümü ise sadece hukuktur. Hukuk dışında bir bölüm okursanız avukat olamazsınız.

Avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra Avukat unvanını kullanma hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, baro yönetim kurulu önünde yemin eda etmesi istenir. Yemin ile birlikte avukatlık mesleği icra edilebilir hale gelir.

Avukatlığa Kabul Şartları

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
 • Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
 • Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak,
 • Avukatlık Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Avukat Maaşları

Her kişi gibi avukatlar da hayatını idame ettirebilmek için çalışmakta ve bunun karşılığında para kazanmaktadır. Serbest olarak yani kendi adına çalışan avukatların geliri yapılan işlere ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında kalmamak kaydıyla serbestçe belirlenebilirken, bağlı olarak yani sigortalı olarak çalışan avukatların maaşları da yanında çalışacakları avukatla yapacakları müzakerelere göre asgari ücret altında kalmamak kaydıyla serbestçe belirlenebilir. Bölgeden bölgeye, kişiden kişiye, deneyimden deneyime göre serbestçe belirlenebilen avukat maaşları aynı zamanda Avukat pozisyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerlemelerine göre de artabilmektedir. Avukat ne kadar maaş alır sorusunun cevabı ise;

 • Kıdemli bağlı çalışan avukat 40.000 TL üstü,
 • Kıdemi az olan bağlı avukatlar için 20.000 TL civarı,
 • Kurumsal şirketlerde çalışan avukatlar 20.000 – 30.000 TL arasında,
 • Kendi ofisi olan avukat 20.000 TL – 200.000 TL arasında

Avukatların alabileceği maaş belirtilen meblağlardan fazla olabilir. Kamu avukatı olarak görev yapan en düşük avukat maaşı 31 bin 740 TL iken bu oran özel veya kamu fark etmeksizin ortalama 25 – 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Hukuk İşleri Müdürü ortalama 50.000 TL, Hukuk Müşaviri 40.000 TL, Hukuk Müşaviri Yardımcısı ise 35.00 TL civarı almaktadır. Deneyimli ve donanımlı avukatlar hak ettiği meblağı kazanabilmektedir. Hayatın her alanında hukukun gereksinimi ile birlikte hukuk mezunları çeşitli yerlerde çalışarak kazançlarını ve deneyimlerini arttırabilmektedir.

avukat maaslari
avukat maaslari

Avukatlık Nasıl Bir İştir?

Hak, hukuk ve yasa işlerinde isteyenlere yol gösteren, mahkemeler, devlet örgütleri ya da özel kuruluşlar önünde başkalarının hakkını savunmayı meslek edinmiş olan ve bunun için yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimselere avukat denmekle, tanımdan anlaşılacağı üzere yoğun tempoya sahip ve özen yükümlülüğü gerektiren bir iştir. Avukat kelimesi dilimize Fransızca yahut İtalyancadan (avvocato) geçmiştir. Kelimenin asıl kökeni Latincedir (advocatus). Latincede advocare fiili yardıma çağırmak anlamına gelir. Avukatlık mesleğinin yeri ve zamanı çoğu zaman belirsizdir. Avukat her daim nitekim tatilde bile çalışmaktadır.

Kişilerin menfaatini savunmakla kalmayan bu meslekte aynı zamanda gerektirdiği meslek kuraları nedeniyle de oldukça külfetlidir. Avukatın uymakla yükümlü olduğu etik çerçevesinde işleri görünenden daha ağırdır. Avukatın en önce özen yükümlülüğüne uyması gerekmektedir. Havana Kuralları madde 14’te belirtildiği gibi Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler. Zorlu ama maddi ve manevi tatmin sağlandığında oldukça keyifli bir meslektir. Açıklanan bağlamda kısaca avukatların görev ve sorumluluklarını belirtmek gerekirse;

 • Avukatlar adalet dağıtımında temel bir unsur olarak, her zaman mesleklerinin şeref ve itibarını korurlar,
 • Müvekkillerine sahip oldukları haklar ve yükümlülükler ile müvekkillerinin haklarını ve yükümlülüklerini ilgilendirdiği ölçüde hukuk sisteminin işleyişi konusunda kendilerine bilgi verirler,
 • Müvekkillerine uygun yoldan her türlü yardımda bulunmak ve onların haklarını korumak için hukuki muamelede bulunurlar,
 • Müvekkillerine mahkemeler, yargı yerleri ve eğer uygunsa idari makamlar önünde yardım ederler,
 • Avukatlar her zaman müvekkillerinin menfaatlerine saygı gösterirler,
 • Avukatlar müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarının ve temel özgürlükleri yüceltmeye çalışırlar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun biçimde serbestçe ve özenle hareket ederler.

Avukat Olmak İçin Okunması Gereken Üniversite Bölümü

Avukatlık birçok kişinin hayalindeki meslektir. Ancak avukat olmaya nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyenler için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Avukat olabilmek için en başta 4 yıllık eğitim veren herhangi bir üniversitenin Hukuk Fakültesini kazanarak, mezun olmak gerekir. Yüksek puanlı bir bölüm olan Hukuk Fakültesine girip avukat olmak için ise; Türkçe, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinin iyi olması önemlidir. Bu derslerden iyi bir net çıkarılmadan hukuk fakültesi kazanmak mümkün değildir.

Hukuk fakültesi kazandıktan sonra da süreç oldukça zordur. Hukuk Fakültelerinde hem zorunlu olan hem de seçmeli olan dersler bulunur. Zorunlu dersler avukatlık mesleğinin gereği olan, bilinmesi zorunlu hukuk dersleridir. Seçmeli olan dersler ise avukat adaylarını çalışma hayatına hazırlayan uygulamaya yönelik ve sosyolojik derslerdir. Dört yıllık eğitim sürecindeki yer alan hukuka dayalı zorunlu derslerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Anayasa Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • İdare Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Genel Kamu Hukuk
 • Ceza Hukuk
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Borçlar Hukuku Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • Ticaret Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra İflas Hukuk
 • Milletler Arası Özel Hukuk
 • Miras Hukuk
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ceza Usul Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Hukuk

Bu dersler 4 senelik eğitim süresinde haftada belirli saatlerde verilir. Zorunlu dersler üniversiteden üniversiteye değişmez yani her fakültede aynıdır. Seçmeli dersler dekanlık kararı ile belirlendiğinden saati, sayısı veya dönemi farklılık gösterecektir.

Avkat Mı Avukat Mı?

TDK’ da düzenlenmiş kelimelerin halk arasında oldukça farklı şekillerde kullanıldığına şahit olmaktayız. Nitekim her ne kadar günlük konuşmaların içeriğindeki kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da halk arasında kişiden kişiye, Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü ağız olarak adlandırılan farklılıklar oldukça doğaldır. Çoğu mesleğin adı yanlış ifade edilmekle avukat kelimesi de avkat, avgat, avugat gibi çeşitli versiyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Avkat kelimesi günlük hayatta daha çok duyulmakta fakat avkat kelimesi konuşma fiilinin ya olağan zamandan hızlı olması ya da kişilerin avukat yerine avkat kelimesini daha rahat teleffuz etmesinden ileri gelebilmektedir. Nitekim avkat, avgat, avugat gibi kelimelerin doğru kullanılışının avukat kelimesi olduğu bilinmelidir.

Sürekli gelişen çağa ve teknolojiye ve buna bağlı olarak sürekli güncellenen bilgiler neticesinde sadece avukatlar değil, diğer tüm meslek erbapları kendini güncel tutmaları ve akışa uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bunun için de hem teknoloji aracılığı ile hem de fiziki yayınlarla gelişmelere adapte olunması şarttır. Toplumsal yapılara ve olaylara göre sürekli şekillenen ve değişen hukuk düzeninde her dönem yasa düzenlemeleri mevcuttur. Bu düzen, sistem ve içerik değişikliklerini en önce avukatların takip etmesi ve işlerine uyarlaması gerekmektedir. Bu sebeple işinde uzman kişilerce yazılan hukuk kitapları ve resmi gazetenin güncel olarak takibinin yanı sıra topluma hizmet eden avukatların makale ve köşe yazıları da okudukları belirtilmektedir.

Ne Çeşit Avukat Vardır?

Avukatlar, bitirdikleri hukuk fakülteleri akabinde yaptıkları yasal staj başta olmak üzere edindikleri tüm tecrübelerle ilgili her konu için mesleklerini icra edebilirler. Avukatların ruhsatnamelerini aldıktan sonra mesleklerine dair bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Özel Hukuk, Karma Hukuk ve Kamu Hukuku olarak kabaca üç başlık altında toplayabileceğimiz fakat bilgi ve hayatın sınırsızlığı yanında asla bir sonu olmayan hukuk bilgisini ve alanını kısaca detaylandırmak gerekirse;

 • Kamu Hukuku; Devlet ile devlet arasındaki ilişkileri, devletin kendi kurumları arasındaki ilişkiyi, devletin başka devletle olan ilişkisini ifade eder. Kamu hukuku içerisine; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuku, Vergi Hukuku girmektedir.
 • Özel Hukuk; Kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler. Özel hukuk içerisine; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku girmektedir.
 • Karma Hukuk içerisinde hem kamusal yararı hem de özel menfaatleri barındırdığından ayırmakta fayda olmakla birlikte içerisine; İş Hukuku, Fikir- Sanat Hukuku, Bankacılık Hukuku girmektedir.

Avukatlar istedikleri her tür ve sayıda dava alabilme hakkına sahiptirler. Bu nedenle yukarıda genel hatlarıyla belirtilen alanlardaki her türlü dosya ile ilgilenebilme hakları vardır. Bunun yanı sıra avukatların kendi kişisel tecrübeleri doğrultusunda da ilgi alanları oluşabilmekte ve yine dava ve dosya seçme özgürlükleri kapsamında ilgi duydukları alanlara yönelebilmektedirler. Bu sebeple çoğu yerde görülebileceği gibi Boşanma Avukatı, Ağır Ceza Avukatı, Ceza Avukatı, İdare Hukuku Avukatı gibi çeşitli adlarla kendileri hakkında ve uzmanlıkları hakkında bilgi vermektedirler.

ankara avukat nasil olunur
ankara avukat nasil olunur

Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri

Türkiye’de 2022 yılı itibariyle 91 adet hukuk fakültesi vardır. Vakıf üniversitelerinin burslu, %50 indirimli, %25 indirimli ve ücretli gibi seçenekleri vardır.

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa))
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Çarşamba) (4 Yıllık) (Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi )
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MEF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) (Hukuk Fakültesi)

Gönüllü Avukat

Her avukatın mesleğini icra edebilmesi için öncelikle mesleklerini icra edecekleri il barolarına kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Avukatların iletişim bilgileri de bağlı bulundukları baro sayfasındaki baro levhası aramasında görülebilmektedir. Her meslek gibi avukatlar da hayatını idame ettirebilmek için çalışmaktadır. Aldıkları iş ve verdikleri hukuksal danışmanlık karşılığında en doğal hakları olan ücreti talep etmekte ve buna bağlı olarak vergilendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Bu sebeple de avukatın birinci derece yakınları hariç ücretsiz olarak mesleğini icra etmesi kanunen yasaktır. Nitekim yukarıda belirtildiği üzere de yapmış oldukları iş karşılığında da kanunen belirtilen meblağlardan aşağı olacak şekilde ücret talep etmeleri yasaktır.

Belirtilen hususların yanı sıra gönüllü olarak da yine baroya bağlı bir şekilde gönüllü avukatlık yapabilmektedirler. Gönüllü avukatlık, hem ceza yargılamasında hem de adli yardım uygulamasında kendisine anlam bulmaktadır. Ceza yargılaması için CMK Müdafiliği, Hukuk yargılaması için de Adli Yardım Kurulunca atanacak avukatlar gönüllü avukat olarak adlandırılabilir. Bu iki husus için ayrı ayrı koşullar bulunmakta ve bireyler gönüllü avukat hizmeti için avukatları kendileri seçememektedir. Bu kurumlar haricinde bireysel olarak gönüllü avukatlık bulunmamaktadır.

En İyi Avukat

En iyi avukat işini iyi yapan avukattır. Bunun yanında avukatın meslek etiğine önem vermesi ve aldığı işi en iyi şekilde icra etmesi gerekmektedir. Avukatın ilgilendiği dosyalar iyi ya da kötü sonuçlanabilir bu durum müvekkilinin dosyadaki haklılığı ile orantılıdır lakin sonuç aleyhe bile sonuçlansa avukatın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması gerekmektedir. Sadece avukatlar değil, tüm meslek sahipleri işini en iyi şekilde yapmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.”

Avukatların meslek etiğine uymaları ve gelişen çağda bilgiye ve gelişmelere ayak uydurmalarının gerekliliği yanında aynı zamanda bir avukatın dış görünüşüne özen göstermesi, çalıştığı ortamı temiz tutması, müvekkillerine gerekli bilgiyi aktarması ve bunu yaparken net olması, iletişim yönünün kuvvetli olması, azimli ve mücadeleci olması gerekmektedir. Tüm bunları sağlayabilen ve işini en iyi ve doğru şekilde yapabilen avukat en iyi avukattır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktayız. Ofisimizin merkezi Ankara ilinde bulunmaktadır. Çoğunlukla idare hukuku, ceza hukuku gibi kamu hukuku davaları ile ilgilenen büromuz diğer alanlarda da müvekkillerine hizmet vermektedir. Ankara ilinde avukatlık yapmak diğer küçük illere nazaran daha zordur. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin birçok adliyesi bulunmaktadır. Bölgelere göre ayrılan yargı sınırları bulunmaktadır. Açılacak yahut açılmış olan davaların görev ve yetki uyuşmazlıklarına daha çok dikkat edilmesi gereken Ankara ilinde avukatlık bir nebze daha meşakkatli olabilmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak ülkenin her bir iline avukatlık hizmeti sağlamakta ve müvekkillerimize her zaman hukuksal danışmanlık ve destek vermekteyiz.

Ceza Avukatı

Ceza Hukuku ile ilgilenen ve ceza hukuku alanında çalışmalar yapan avukat kendisine ceza avukatı diyebilmektedir. Bir avukatın her türlü dosya ile ilgilenmesin mümkün olmasının yanı sıra, avukatların ilgi alanlarına ve çalışmak istediği alanlara göre kendilerine boşanma avukatı, ceza avukatı, icra avukatı gibi betimlemeler yaptığını görmemiz oldukça doğaldır.

Ceza avukatı adından da ileri geldiği gibi ceza hukuku alanında çalışmalar yapmayı seçmiş ve kamu hukukunun en zorlu ve meşakkatli dalı olan ceza hukuku ile alakalı davalara bakmayı kendine görev edinmiş avukattır. Ceza hukukunda süreler özel hukuk davalarına göre farklıdır. Ceza avukatının tüm süreleri özenle takip etmesi, araştırılması gereken hususları ilgili ve görevli mercilere iletmesi gerekmektedir. Ceza hukuku yargılamalarında yapılacak olan en ufak hata insanların hayatlarında derin izler bırakabilmektedir. Bu sebeple her alanda olduğu gibi ilgili dosyada bir avukatlık hizmeti isteniyorsa o alanda yetkin avukatlarla birlikte çalışılması gerekmektedir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık