Adli Sicil Kaydı Sildirme (Sabıka ve Arşiv)

Adli Sicil Kaydı Sildirme (Sabıka ve Arşiv)

adli sicil kaydi sildirme nasil yapilir

Adli sicil kaydı sildirme nasıl yapılır? Adli sicil kaydının sildirilmesi sık sık gündeme gelen bir konudur. Adli sicil kaydı; bir kişinin hakkında verilen hüküm infaz edildikten sonra Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurularak silinir. Bir çok kişi adli sicil kaydı sildirme, sabıka kaydı sildirme, adli sicil kaydı nasıl silinir , sabıka kaydı nasıl silinir , adli sicil kaydı ne zaman silinir,  şeklinde açılan sitelere ve yanlış hukuki bilgilendirmeden dolayı mağdur edilmektedir. Hatta Adli Sicil Müdürlüğü tarafından yapılan adli sicil kaydı silme işlemini, kurumda tanıdığımız var, bir günde hallediyoruz gibi yalan ve hukuk dışı bilgiler ile kişileri dolandırmaktadırlar. Bu nedenle Adli sicil kaydı sildirme işlemi yaparken dikkatli ve titiz davranılmalıdır. Kısaca kavramlar şu şekildedir:

 • Adli sicil; kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme denir.
 • Adli sicil kaydı, vatandaşın devlet nezdinde tutulan suç kaydı olarak tanımlanır. Adli sicil kaydına halk dilinde sabıka kaydı da denilmektedir.

Adli sicil kaydı silme işlemi Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılır. Kuruma dilekçe ile başvurulmalıdır. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi Ankara’da olup tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir. Yani adli sicil kaydının sildirilmesi için Ankara’ya gelerek işlem yapılmasına gerek yoktur, tek avantajı işlemlerin daha hızlı ilerlemesidir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak adli sicil kaydı (sabıka kaydı) sildirme, adli sicil arşiv kaydı sildirme ve memnu (yasaklanmış) hakların iadesi gibi konularda hizmet vermekteyiz.

sabika sicil kaydi sildirme nasil yapilir
sabika sicil kaydi sildirme

Adli Sicil Nedir?

Adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi tarafından tutulur. Adli sicilde bulunanlar, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirleri ile mahkumiyet bilgileridir. Bu mahkumiyet, güvenlik ve ceza tedbirleri hakkındaki kararlar Türk mahkemelerinde verilebileceği gibi yabancı mahkemede verilen kararın ülkemizde tanınması şeklinde de sicile kaydı yapılabilir. Sicile aşağıda yer alan bilgiler dahil tüm adli sicil bilgileri kaydedilir ve bilgisayar ortamına aktarılır. Sicile kaydedilen kararlar şunlardır:

 • Türk mahkemeleri tarafından kesinleşen mahkeme kararları
 • Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinde verilen ve Türkiye’de tanınan mahkumiyet kararları
 • Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları

Adli sicil merkezi adli sicil ve mahalli adli sicil olarak ikiye ayrılır. Merkezi adli sicil; adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli sicillere ulaştırılması ile görevlidir. Mahalli adli sicil ise, bulunduğu yerde adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktarılması ve merkezi adli sicilden bilgilerin alınıp şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir. Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinir. Sabıka kaydı; bir şahsın önceden bir suçtan dolayı mahkûm olup olmadığının bilinmesi, tekerrür hükümlerinin uygulanması ve kamu görevine alınma açısından önemlidir.

Kanunda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde adli sicil sabıka kaydının silinmesi mümkündür. Silinen bilgiler, doğrudan adli sicil arşiv kaydına işlenir ve Devlet tarafından muhafaza edilmeye devam eder. Kişilerin adli sicil ve arşiv kayıtlarında işlemiş oldukları suçlardan ötürü ceza ve güvenlik tedbirlerinin kayıtlı olması, yeniden topluma karışma ve kamu kuruluşlarında veya özel sektörlerde iş bulabilmelerini engelleyici rol oynayabilir. Bu yüzden adli sicil kayıtlarının silinmesi önem taşır.

Adli Sicil Kaydı Nerede Tutulur?

Sabıka kaydı ile adli sicil kaydı aynıdır. Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri mahallinde bilgisayar ortamına aktarılarak takiben Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi tarafından tutulan sicile sabıka kaydı denir. Bu sebeple bu bilgilerin adli sicil kaydından silinmesi önem teşkil eder. Adli sicil kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararı uyarınca kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme denir. Adli sicil kaydı, kişilerin Türkiye Cumhuriyet nezdinde tutulan suç kaydı olarak açıklanır. Adli sicilde, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgileri bulunur. Bu kararlar Türk mahkemeleri veya ülkemiz tarafından tanınan ülke mahkemeleri tarafından olabilir. 2 türlü adli sicil bulunur. Bunlar;

 • Merkez adli sicil ve
 • Mahalli adli sicildir.

Merkezi adli sicil; adli sicil kayıtlarının güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve mahalli sicillere ulaştırılması ile görevlidir. Mahalli adli sicil, bulunduğu yerde adli sicil bilgilerinin bilgisayara girilmesi, bu bilgilerin merkezi adli sicile aktarılması ve merkezi adli sicilden bilgilerin alınıp şahıs ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir. Adli sicil kaydı halk arasında sabıka kaydı olarak bilinir. Sabıka kaydı; bir şahsın önceden bir suçtan dolayı mahkum olup olmadığının bilinmesi, tekerrür hükümlerinin uygulanması ve kamu görevine alınma açısından önemlidir.

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı, kişiler hakkında verilen kesinleşmiş cezalara ve güvenlik tedbirlerine ilişkin karar ve bilgilerin yer aldığı resmi kayıt olup bu kayıtlar Adalet Bakanlığı tarafından tutulmaktadır. Adli sicil kaydına, yalnızca Türk Mahkemelerinin hükmetmiş oldukları ceza ve güvenlik tedbirleri değil, bunun yanında yabancı devlet yargı organlarınca da hükmedilmiş ceza ve güvenlik tedbirleri de işlenebilir. Kanunda sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde adli sicil sabıka kaydının silinmesi mümkündür. Silinen bilgiler, doğrudan adli sicil arşiv kaydına işlenir ve Devlet tarafından muhafaza edilmeye devam eder. Kişilerin adli sicil ve arşiv kayıtlarında işlemiş oldukları suçlardan ötürü ceza ve güvenlik tedbirlerinin kayıtlı olması, yeniden topluma karışma ve kamu kuruluşlarında veya özel sektörlerde iş bulabilmelerini engelleyici rol oynayabilir.

Hangi Kelimelerin Hakaret Olup Olmadığını Hakaret Sözlüğü İle Hızlıca Öğrenebilirsiniz. Hakaret Sözlüğüne Gitmek İçin Tıklayınız.
adli sicil kaydi ornegi
adli sicil kaydi ornegi

Failin adli geçmişi suçu işleyip işlemediği konusunda işlevi yoktur. Fakat verilecek hükümde önemli bir işleve sahiptir. Zira mükerrir ya da itiyadi suçlu olup olmadığı, hakkında erteleme kararı verilip verilmeyeceği ya da hükmün para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği adli sicil kaydı göz önüne alınarak karar verilir. Sabıka kaydı (Adli sicil kaydı) E devlet üzerinden veya en yakından yer adliyesinden alınabilir. E devlet üzerinden adli sicil kaydı almak için www.turkiye.gov.tr  internet sitesine T.C ve E devlet şifresiyle giriş yapılmalıdır. Adliyeden adli sicil kaydını alabilmek için şahısların bizzat başvurması gerekmektedir. Avukatın almasını istiyorsanız vekaletnamede bu hususta açıkça adli sicil kaydı alabilir şeklinde yetki bulunmalıdır. Aynı şekilde adli sicil kaydı sildirme işlemi içinde vekaletnamede bu yetki olmalıdır.

 

İş başvuruları sırasında özel sektör genellikle sadece adli sicil kaydı ister. Arşiv kaydı istemez.

 

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Failin adli sicil kaydı başka bir suç işleyeceğine dair bir kanıt değildir. Ancak eğer başka bir suç işlerse tekerrür hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ya da HAGB verilip verilmeyeceğine karar verilirken adli sicil kaydı göz önünde bulundurulur. Çünkü bu gibi hükümlerin kurulabilmesi için önceden bir mahkumiyet hükmü olup olmadığı incelenir. Kişiler sabıka kayıtlarını e-devlet üzerinden öğrenebileceği gibi yakınlarındaki adliyelerden de öğrenebilir.

E devlet üzerinden adli sicil kaydı almak için www.turkiye.gov.tr  internet sitesine T.C ve E devlet şifresiyle giriş yapılmalıdır. Adliyeden adli sicil kaydını alabilmek için şahısların bizzat başvurması gerekmektedir. Avukatın almasını istiyorsanız vekaletnamede bu hususta açıkça adli sicil kaydı alabilir şeklinde yetki bulunmalıdır. Aynı şekilde adli sicil kaydı sildirme işlemi içinde vekaletnamede bu yetki olmalıdır. Adli sicil bilgileri talep edilirken kullanım amacının belirtilmesi gerekmektedir. Adli sicil bilgileri aşağıdaki kişilere verilebilir:

 • İlgili kişiye ve vekaletnamede açıkça yetki verilmiş olmak koşuluyla vekiline,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
 • Yabancı devletler tarafından istenmesi halinde mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına göre verilir.

Adli sicil kaydı adliyelerde bulunan adli sicil müdürlüklerinden alınabileceği gibi, e-devlet üzerinden de kolaylıkla alınabilmektedir. Bunun dışında, yurtdışında yaşayanlar bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerden de adli sicil belgelerini temin edebilirler. Adli sicil kayıtları şuralardan alınabilir:

 • E-devlet üzerinden,
 • Büyükelçiliklerden,
 • Konsolosluklardan,
 • Kaymakamlıklardan,
 • Adliyelerdeki adli sicil müdürlüklerinden
 • Mahalli adli sicil ise Cumhuriyet başsavcılıklarından
 • Merkezi ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce temin edilebilir.
adli sicil kaydi nedir
adli sicil kaydi

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı ceza almış kişilerin adli geçmişinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt adli sicil kaydı olarak halk arasında bilinir. Adli sicil kayıtlarında kişilerin kesinleşmiş mahkumiyet kayıtları ve mahkeme tarafından verilen para cezaları yazılır. Kesinleşme şerhi tüm yasal yolların tükendiği veya süresinde istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmamış hükümler için kullanılır. Sabıka kaydı; adli sicil kaydı ve arşiv kaydı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Adli sicil kaydı silinme işlemi için hükmün infazının tamamlanması gerekir. Yani hapis cezası varsa yatılmış, para cezası varsa ödenmiş olması gerekir. Şayet hapis cezası ertelenmiş ise erteleme süresinin dolmuş olması gerekir.

Hapis cezası yerine getirildikten sonra adli sicil kaydının, adli sicil arşiv kaydına otomatik geçiş yapması gerekir. Fakat bu işlem Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü iş yükünden dolayı ve sicil kaydı ile UYAP’ın birbiriyle entegre olmaması nedeniyle gerçekleşmemektedir. Bu nedenle sabıka kaydının ilk aşaması olan adli sicil kaydının silinmesi için Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne avukat ile dilekçe verilmesi gerekir.

Adli Sicil Müdürlüğü’ne adli sicil sildirme işlemi şahsen yapılabileceği gibi vekaleten avukat aracılığı ile de yapılabilir. Başvuru yaparken dilekçe ekine hapis cezasının tamamlandığına dair belge eklenmelidir. Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sabıka kaydını adli sicil arşiv kaydına alınması karar verir. Sabıka kaydının ikinci aşaması olan adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekir. Suç tipine ve cezanın çeşidine göre 5 yıllık, 15 yıllık ve 30 yıllık süreler bulunmaktadır.

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme “adli sicil” denir. Adli sicil kaydının silinmesi kanun kapsamında mümkündür. Adli sicil kaydı sildirme, 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 9. madde ile Adli Sicil Yönetmeliği 11. maddesinde düzenlenmiştir. Silinme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’nce yapılır. Ölüm dışında diğer sebeplerle adli sicil kaydının silinmesi halinde durum arşiv kaydına alınır. Ancak ölüm halinde tamamen silinir. Eski kanunda adli sicil kaydı sildirme talep halinde gerçekleşirken yeni kanunda otomatik silme sistemi getirmiştir. Fakat kurumun iş yoğunluğu ve sicillerin fazlalığından dolayı kurumu bizzat veya avukat aracılığıyla dilekçe ile başvurulması daha hızlı ve doğru yoldur. Yazılı başvuru üzerine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır.

Üstte belirtilen şartları taşıyorsanız adli sicil kaydı sildirme için hukuki süreci başlatabilirsiniz. İnternet ortamında Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’ne dilekçe verilerek adli sicil kaydı silineceği belirtilse de süreç bu şekilde basit değildir. Yukarı da belirtilen şartlar sağlanıyorsa sadece adli sicil kaydı silinebilir duruma gelmektedir. Kurum silme işlemini resen maalesef yapmamaktadır. Bu konuda avukat aracılığıyla hukuki destek alınmalıdır. Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanılarak kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği sisteme “adli sicil” denir. Adli sicil kaydının silinmesi kanun kapsamında mümkündür. Adli sicil kaydı sildirme, 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 9. madde ile Adli Sicil Yönetmeliği 11. maddesinde düzenlenmiştir. Silinme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’nce yapılır. Ölüm dışında diğer sebeplerle adli sicil kaydının silinmesi halinde durum arşiv kaydına alınır. Ancak ölüm halinde tamamen silinir.

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Şikayetten vazgeçme,
 • Cezayı tamamen ortadan kaldıran etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af
 • Ölüm

halinde Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğünce silinerek arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydının silinmesi ve arşiv kaydına alınması için üstteki şartların gerçekleşmesi gereklidir. Bir mahkumiyete ilişkin adli sicil kaydının silinip bilgilerin arşiv kaydına alınması için infazın tamamlanması yeterlidir.

 

Genel af halinde adli sicil kaydı silme işlemi Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü tarafından resen yapılır. Arşiv kaydına alınır.

 

 

Eski kanunda adli sicil kaydı sildirme talep halinde gerçekleşirken yeni kanunda otomatik silme sistemi getirmiştir. Fakat kurumun iş yoğunluğu ve sicillerin fazlalığından dolayı kurumu bizzat veya avukat aracılığıyla dilekçe ile başvurulması daha hızlı ve doğru yoldur. Yazılı başvuru üzerine Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından adli sicil kaydı silinerek arşiv kaydına alınır. Üstte belirtilen şartları taşıyorsanız adli sicil kaydı sildirme için hukuki süreci başlatabilirsiniz. İnternet ortamında Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’ne dilekçe verilerek adli sicil kaydı silineceği belirtilse de süreç bu şekilde basit değildir. Yukarı da belirtilen şartlar sağlanıyorsa sadece adli sicil kaydı silinebilir duruma gelmektedir. Kurum silme işlemini resen maalesef yapmamaktadır. Bu konuda avukat aracılığıyla hukuki destek alınmalıdır.

adli sicil kaydi sildirme
adli sicil kaydi nasil sildirilir

Sabıka Kaydı Nedir?

Sabıka kaydı ceza almış kişilerin adli geçmişinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt adli sicil kaydı olarak halk arasında bilinir. Adli sicil kayıtlarında kişilerin kesinleşmiş mahkumiyet kayıtları ve mahkeme tarafından verilen para cezaları yazılır. Kesinleşme şerhi tüm yasal yolların tükendiği veya süresinde istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmamış hükümler için kullanılır. Sabıka kaydı; adli sicil kaydı ve arşiv kaydı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Adli sicil kaydı silinme işlemi için hükmün infazının tamamlanması gerekir. Yani hapis cezası varsa yatılmış, para cezası varsa ödenmiş olması gerekir. Şayet hapis cezası ertelenmiş ise erteleme süresinin dolmuş olması gerekir.

Hapis cezası yerine getirildikten sonra adli sicil kaydının, adli sicil arşiv kaydına otomatik geçiş yapması gerekir. Fakat bu işlem Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü iş yükünden dolayı ve sicil kaydı ile UYAP’ın birbiriyle entegre olmaması nedeniyle gerçekleşmemektedir. Bu nedenle sabıka kaydının ilk aşaması olan adli sicil kaydının silinmesi için Ankara’da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne avukat ile dilekçe verilmesi gerekir.

Adli Sicil Müdürlüğü’ne adli sicil sildirme işlemi şahsen yapılabileceği gibi vekaleten avukat aracılığı ile de yapılabilir. Başvuru yaparken dilekçe ekine hapis cezasının tamamlandığına dair belge eklenmelidir. Kurum gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sabıka kaydını adli sicil arşiv kaydına alınması karar verir. Sabıka kaydının ikinci aşaması olan adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adli Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelerin geçmiş olması gerekir. Suç tipine ve cezanın çeşidine göre 5 yıllık, 15 yıllık ve 30 yıllık süreler bulunmaktadır.

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Bir suça ilişkin olarak soruşturma ve kovuşturma evresi esnasında kişinin adli sicil kaydı ya da arşiv kaydı araştırılabilir. Ancak tüm kuruluşların doğrudan sorgulama yetkisi bulunmamaktadır. Örneğin mahkeme, hakim, Cumhuriyet başsavcılığı doğrudan sorgulama yaparken kolluk kuvvetleri ve diğer kuruluşlar Adalet Bakanlığı’nın onayı ile sorgulama yapar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatında sorgulama öngörülmüşse doğrudan sorgulama yapabilirler. Ki kişiler de aynı şekilde kimlik doğrulama bilgileri ile sorgulama yapabilir.

Adli sicil kaydına alınan ve alınmayan bilgilere yer vermiştik. Adli sicil kaydında kural olarak hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararları yer almaz. Ancak bir soruşturma ya da kovuşturma ile bağlantılı olduğu takdirde yetkili mercilerin istemi ile bu kararlar da adli sicile kaydedilir. Yetkili merciler; hakim, mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılıklarıdır. Adli sicil kaydında bulunması gereken bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 4. Madde de sayılmıştır. 4. maddeye göre:

 • Hapis cezaları.
 • Ertelenen hapis cezaları,
 • Adli para cezaları,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet hali
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma kararları,
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar,
 • Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin kararlar,
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar,
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

adli sicil kaydında bulunur.

adli sicil kaydi arsiv ornegi
adli sicil kaydi arsiv ornegi

Adli Sicil Kaydına İşlenen Suçlar

Adli Sicil Kanunu’nun 2. maddesine göre adli sicil kaydına “Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dâhil tüm adlî sicil bilgileri” işlenmektedir. Adli sicil kaydına işlenecek bu bilgiler öncelikle mahallinde bilgisayar ortamına aktarılır. Ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur. Sicile işlenen suçlar ve adli sicil kaydı sildirme tarafımıza sürekli yöneltilen  soruların başında gelmektedir. Adli sicil kaydına işlenebilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Hapis cezaları ile ilgili olarak;
 1. Hapis cezasına mahkumiyet kararı,
 2. Koşullu salıverilme kararı,
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 6. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları (istisnaları mevcut olmakla birlikte), adli sicile kaydedilmez.

Bunların yanında kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da adli sicil kaydına işlemez. Kişinin adli sicil kaydında bu hususlar görülmemekle birlikte Adli Sicil Kanunu’nun 6. maddesine göre bir soruşturma veya kovuşturmaya bağlı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmesi halinde gösterilir. Bu nedenle kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ayrı bir yerde kayıt altına alınmaktadır. Adli sicil kaydına işlenebilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Hapis cezaları ile ilgili olarak;
 • Hapis cezasına mahkumiyet kararı,
 • Koşullu salıverilme kararı,
 • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
 1. Denetim süresi,
 2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 • Adli para cezası ile ilgili olarak;
 1. Adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü,
 2. Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 3. Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
 4. Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde;
 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkumiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 2. Mahkumiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 • Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar,
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

adli sicile kaydedilir.

Ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasına göre kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi hallerinde yapılan değişiklik kararları da aynı şekilde adli sicil kaydına işlenmektedir. Bazı suçlar ise adli sicil kaydına işlenmezler. Bu suçlar da Adli Sicil Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar,

adli sicile kaydedilmez. Bunların yanında kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da adli sicil kaydına işlemez. Kişinin adli sicil kaydında bu hususlar görülmemekle birlikte Adli Sicil Kanunu’nun 6. maddesine göre bir soruşturma veya kovuşturmaya bağlı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmesi halinde gösterilir. Bu nedenle kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ayrı bir yerde kayıt altına alınmaktadır.

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Bilgiler

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Yasası 5. Madde de tek tek belirtilmiştir.  Bu madde kapsamın da;

 • Disiplin suçlarına ve
 • Sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı adli sicil kaydına yazılmaz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması halinde sabıka kaydına işlenmez.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?

Adli sicil kaydının sildirilebilmesi için öncelikle kanunda belirtilen şartların taşınması gerekmektedir. Kişiler Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bizzat başvuru yapabileceği gibi avukat aracılığıyla başvuruda da bulunabilir. Kuruma başvururken aşağıda yer alan dilekçe örneği doldurulabilir ve bizler de Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak hizmet verebiliriz. Kurum şartların taşınıp taşınmadığını kontrol ettikten sonra bir karar verir ancak bu kararı verirken sicil kaydında yer alan ceza dosyasını mahkemeden talep edebilir. Dosya mahkemeden geldikten sonra sildirme işlemi yapılabilir.

Adli sicil kaydı sildirme işlemi için Adli Sicil Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. Kurumun merkezi Ankara’dan dilekçe verilebilir. Ankara dışında kurumun bulunduğunuz ildeki teşkilatına başvuru yapabilirsiniz. Dilekçe şahsen verilebileceği gibi avukatınız aracılığıyla da verilebilir. Dilekçe eklerinde gerekli evraklar eklenmelidir. Adli Sicil Kanunu, adli sicil kaydının ne zaman silineceğini açıkça belirtmiş, uygulamada oluşan tereddütler de Yargıtay tarafından içtihatlar yoluyla giderilmiştir. Buna göre adli sicil kaydı şu şekillerde silinebilir:

Eğer ceza ve güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa adli sicil kaydı infazın tamamlanmasıyla kendiliğinden silinmelidir. İnfazın tamamlanmasından anlaşılması gereken, ceza hapis cezasıysa bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresinin son bulduğu tarihtir. Ceza adli para cezası ise, adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmişse cezaevinden çıkış tarihidir. Örneğin, 4 yıllık kesinleşen cezası için 01.01.2020 tarihinde cezaevine giren, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak 01.01.2021 tarihinde tahliye edilen bir kişinin adli sicil kaydı ( sabıka kaydı ) 01.01.2024 tarihinden sonraki gün silinebilir hale gelecektir.

Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık halinde adli sicil kaydı silinir. Ceza zamanaşımının dolması veya genel af veya kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir. Uygulamada adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili mağduriyetler oluştuğundan Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu durumlarda hizmet vermekteyiz. Kısaca özetlemek gerekirse;

 • Cezanın infazı tamamlanmışsa kendiliğinden,
 • Güvenlik tedbirinin infazı tamamlanmışsa kendiliğinden,
 • Şikayetten vazgeçme halinde,
 • Etkin pişmanlık halinde,
 • Ceza zamanaşımının dolması halinde,
 • Genel af halinde,
 • Kişinin ölümü halinde adli sicil kaydı silinir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı birbirinden farklı kavramlardır. Mahkumiyet hükümleri önce adli sicil kaydına yazılır, daha sonra belli koşulların oluşması halinde, mahkumiyet hükmüne dair kayıtlar adli sicilden silinerek arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydında bulunan cezanın infaz edilmesiyle birlikte bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere “Arşiv Kaydı” denir. Adli sicil kaydı ile arşiv kaydı arasındaki temel fark adli sicil kaydı infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden mahkumiyet kayıtları içerirken, arşiv kaydı infazı tamamlanmış etkisi ortadan kalkmış eski kayıtları tutmasıdır. Adli sicil kaydı silindiği takdirde bu kayıt arşiv kaydına alınır.

Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı; adliyelerden, kaymakamlıklardan, yurt dışında Büyükelçiliklerden ve e devlet sistemiyle internet üzerinden alınır. E devlet üzerinden adli sicil kaydı almak için T.C ve e devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/ sitesine giriş yapmanız gereklidir. Günümüzde resmi ve özel kurumlara yapılan tüm iş başvurularında sabıka kaydı istenmektedir. Bu sebeple gerek iş başvurularında gerek işyeri açma hususunda gerekse diğer tüm alanlarda adli sicil ve arşiv kaydı silinmiş olması iş başvuruları için hayati önem taşımaktadır. Yine adli sicil kaydı sildirme e devlet üzerinden yapılabilir. Bunun için linke tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/adalet-adli-sicil-silme-ve-duzeltme-talebi Arşiv kaydı şu durumlarda silinir:

 • Kişinin ölümü,
 • Anayasa’nın 76. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren;
  1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılın geçmesiyle,
  2. Diğer mahkumiyetler bakımından 30 yılın geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler için arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı silinir.
 • Fiil suç olmaktan çıkarılırsa adli sicil kaydı ve arşiv kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.
adli sicil arsiv kaydi
arsiv kaydi ornegi

Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Arşiv kaydı ne zaman silinir? Bu sorunun cevabı suçun niteliğine göre değişmektedir. Arşiv kaydı;

 1. Kişinin ölümü,
 2. Anayasa’nın 76. Maddesi ve Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren;
 • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yılın geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından 30 yılın geçmesiyle,
 1. Diğer mahkumiyetler için arşiv kaydına alınma koşulları oluştuğu tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle arşiv kaydı silinir.
 2. Fiil suç olmaktan çıkarılırsa adli sicil kaydı ve arşiv kaydı talep aranmaksızın tamamen silinir.
 3. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Nasıl Yapılır?

 • Adli sicil kaydı sildirme işlemi yapabilmek için öncelikle üstte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığınız kontrol edilmelidir. Üstte belirtilen şartları taşıyorsanız adli sicil kaydı sildirme işlemi yapabilirsiniz.
 • Adli sicil kaydı sildirme için kişilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat veya avukat aracılığıyla başvuruda bulunması gerekir.
 • Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne aşağıda örneğini paylaştığımız dilekçeyi doldurarak başvurmanız gereklidir. Kurum başvurunun neticesinde adli sicil kaydı sildirme işlemine uygun olup olmadığına karar verecektir.
 • Karar vermeden önce adli sicil kaydınızda belirtilen ceza dosyanız mahkemeden talep edilir.
 • Mahkeme dosyanız kuruma geldikten sonra incelenir ve karara bağlanır.
 • Adli sicil kaydı sildirme şartları oluşmuş ve eksik evrak bulunmuyor ise adli para cezasına ilişkin kayıt adli sicilden silinir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

Adli sicil kaydı adli sabıkaların belgelenmesi, kaydedilmesi ve saklanması için kurulan bir sistemdir. Hem tekerrür hükümlerinin uygulanması hem de kişilerin kamu görevlerine alınması için adli sicil kaydı incelenir. Kural olarak sicildeki bilgiler adli sicilden silindikten sonra arşiv kaydına alınır. Mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu kişilerin talebi ile sabıka kayıtlarını silerken 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu sistemdeki kayıtların otomatik olarak silinmesi hususunu kabul etmiştir. Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil kaydı silinmesi gerekir. Fakat kurumun iş yükü ve işleyişinden dolayı kuruma başvuru neredeyse zorunlu hale gelmiştir.   Adli sicil kaydının silinmesi dilekçe örneği ile kuruma başvurarak adli sicilinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Dilekçenizi bizzat, avukat aracılığıyla ya da PTT vasıtasıyla gönderebilirsiniz. Adli sicil kaydı sildirme ile ilgili sorun yaşıyorsanız Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak bu noktada hizmet vermekteyiz.

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil/arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                          …. / …. / …..

                                                                                                          Adı ve Soyadı

                                                                                                                 İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No      : …

Adı              : …

Soyadı       : …

Ana Adı    : …

Baba Adı  : …

Doğum Yeri       : …

Doğum Tarihi   : …

İletişim bilgileri           

Telefon                : …

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres                    : …

Not: Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2024

T.C. ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İSTEMDE BULUNAN : İsim Soyisim (TC)
Adres

TALEP : Adli sicil kaydının silinmesi talebine havidir.

AÇIKLAMA:

Adli sicil kaydında … … … … cezasına ilişkin kayıt yerine getirilmiştir. Yerine getirme sebebiyle bu kaydın adli sicilden silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmasını talep ediyoruz. Adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatı hem de diğer sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Halihazırda çalışmakta olduğu şirket adli sicil bilgilerine ehemmiyet vermektedir. Bu sebeple işlemlerin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesini, resmi ve özel yapılacak herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kayıtlarının arşive alınmasını talep ediyorum.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve resen gözetilecek sebeplerle; adli sicil kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak adli sicil arşiv kaydına alınarak silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 07.01.2024

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli sicil kaydı silme işlemi Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Adli Sicili ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi Ankara’dadır. Fakat bu kurum tüm il ve ilçelerde örgütlenmiştir. Kuruma başvuru yapabilmek için Ankara’ya gelmeniz gerekmemektedir. Fakat Ankara’dan başvuru yapılması halinde süreniz daha hızlı ilerleyecektir. Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi ile ilgili kararları alan bir komisyon bulunmaktadır. Bu komisyonun kanunda verilen diğer görevleri yerine getirmek gibi görevleri de vardır. Komisyon Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün teklif etmesi ve Adalet Bakanı’nın onaylaması ile kurulur ve üç hakimden oluşur. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü;

 • Adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı sicillerini tutar.
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından Türk vatandaşları hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine istinaden düzenlenen bildirim fişleri, Genel Müdürlük tarafından tercüme edilerek sisteme kaydetmek.
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydında yer almasına rağmen, mevzuat değişikliği ile suç olmaktan çıkartılan veya cezası idari para cezasına dönüşen fiillere ilişkin mevcut kayıtların silinmesi işlemini yapar.
 • Adli sicil kaydı, adli sicil arşiv kaydı sicillerinin silinmesi işlemlerini yapar.
 • Adli sicil kayıtlarının tutulması veya silinmesine ilişkin kurum tarafından tesis edilen işlemler nedeniyle Adalet Bakanlığına karşı açılan davalarda savunma görevi üstlenir.
 • Mahkemeler tarafından mevzuata aykırı olarak verildiği düşünülen kararlara karşı, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından kanun yollarına başvurulması talep eder.
 • Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirdikleri taleplere ilişkin değerlendirme ve işlemleri yapar. İlgilisinin talebi üzerine, Almanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç ayrı dilde adli sicil sorgulama bilgilerine dair tercüme hizmeti verir.
 • Türkiye’de suç işlemiş yabancılar hakkında verilmiş kesinleşmiş mahkûmiyete ait kararlar ve bildirim fişleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla iletir.
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının e-Devlet üzerinden alabilmesini sağlar.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Avukat Hizmetlerimiz

 • Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı inceleme ve hukuki danışmanlık
 • Adli sicil kaydı sildirme
 • Arşiv kaydı sildirme
 • Yasaklanmış (memnun) hakların iadesi
 • Yasaklanmış hakların iade kararına rağmen kamu idarelerinin güvenlik soruşturması gerekçesiyle kamuya almama kararları karşı idari dava açılması ve yürütülmesi.

Avukatlık Yasası uyarınca avukatların ücretsiz iş görme yasağı bulunmaktadır. Türkiye genelinde yürüttüğümüz dosyalardaki iş yükü ve ücretsiz iş görme yasağı nedeniyle telefon vasıtasıyla ücretsiz şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlayamadığımızı değerli müvekkillerimize hatırlatmak isteriz. Danışmanlık ücreti kapsamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Hakkında Mahkeme Kararları

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 24.11.2009 Tarih 2009/5538 E. ve 2009/44231 K. sayılı Kararı

 • Adli Sicil Kaydı Sildirme

Sanığın, sabıka kaydında yeralan önceki hükümlülüklerine ilişkin suçları 18 yaşını doldurmadan işlemiş olduğu, 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 8. maddesinin 1. fıkra- sının (e) bendi uyarınca cezalarını çektiği tarihten itibaren 2 yıl geçmesi nedeniyle adli sicildeki bu kayıtların silinme koşulları oluştuğu anlaşıldığından; hükümden sonra 08.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231. maddesi uyarınca; hükmolunan cezanın tür ve süresine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı hususunun değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması


Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2006/7477 E. 2007/420 K. ve 01.02.2007 Tarihli Kararı

 • Adli Sicil Kaydı Sildirme

Dosya kapsamına göre, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun Geçici 2. maddesinin suç tarihi itibariyle aynı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki kayıtların silinmesine ilişkin koşulları düzenlenmiş olduğundan, Necmettin’in mahkumiyetine konu kaydın da bu kapsamda olduğu, dolayısıyla mülga 3682 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen şartlar oluştuğunda, silinmesi mümkün suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarının mahkemelerce verilen silme kararlarına istinaden veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından adli sicil kaydından çıkartıldığı, anılan madde metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan, başta Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda (2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun 11. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7. maddesi vb. gibi) sayılan suç ve cezaların ise 5352 sayılı Kanun’un 10. maddesine istinaden, istenildiğinde verilmek üzere arşiv kaydına alındığı, aynı Kanun’un 12. maddesinde sayılan şartlar dışında silinmesine yasal olanak bulunmadığı, bu bağlamda; adı geçenin silmeye konu suçunun, Anayasa’nın 76. maddesi ile özel kanunlarda sayılan suçlardan olması sebebiyle bahse konu kaydın mevzuat gereği adli sicil kaydından çıkartılarak arşiv kaydına alındığının anlaşılması karşısında, arşiv kaydının da silinmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 06.10.2006 gün ve 45736 sayılı yazılı emirlerine atfen Yargıtay C.Başsavcılığının 06.11.2006 gün ve YE.2006251323 sayılı ihbarnamesiyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

Hükümlünün sabıka kaydını oluşturan suçun Anayasa’nın 76. maddesinde sayılan “sahtecilik” suçu olup, 5352 sayılı Adli Sicil ve İstatistik Yasası’nın 12. maddesinde yazılı koşulların gerçekleşmemesi halinde arşiv kaydının silinemeyeceği gözetilmeden, yazılı şekilde arşiv kaydının silinmesine karar verilmesi isabetsiz olup, yasa yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görüldüğünden Trabzon İkinci Asliye Ceza Mahkemesinin 24.07.2006 gün ve 2006/101 değişik iş sayılı kararının (BOZULMASINA), gereğinin mahallinde ifasına, dosyanın Yargıtay C.Başsavcılığına İADESİNE, 01.02.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/14445 E. 2021/17747 K. ve 26.10.2021 Tarihli Kararı

 • Adli Sicil Kaydı Sildirme

Sanık hakkında verilen düşme kararına istinaden, karar kesinleştiğinde bir suretinin Adli Sicil Kanunu’nun 6/2. maddesi uyarınca mahsus siciline kaydı için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasına “Karar kesinleştiğinde bir suretinin Adli Sicil Kanunu’nun 6/2. maddesi uyarınca mahsus siciline kaydı için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine” ibaresinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26.10.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Adli Sicil Kaydı Konusunda Sık Sorulan Sorular

 • Adli para cezası ödendikten sonra sicilden silinir mi ?

Adli para cezası bir mahkumiyet hükmü çeşididir. Bu nedenle adli sicil kaydına işlenir. Adli para cezası ödenmediği takdirde adli sicil kaydında durur. Adli para cezası ödenmesi durumundan adli sicil kaydından kendiliğinden silinmez. Adli sicil kaydından sildirmek için kuruma bizzat veya özel yetki verilmiş avukat ile başvuru yapılarak sildirilir. . Adli sicil kaydı sildirme koşulları oluşmuşsa ve eksik evrak bulunmuyor ise adli para cezasına ilişkin kayıt adli sicil kaydından silinir.

 • Adli para cezası sicilden ne zaman silinir ?

Adli para cezasının adli sicil kaydından silinmesi kayda esas ceza türüne göre farklılık göstermektedir. Şayet sadece adli para cezası verilmişse para cezası ödendikten sonra 30-40 gün içince adli para cezası sicilden silinir.  Bu soru adli sicil kaydı nasıl sildirilir? sorusu ile aynıdır. Fakat para cezası ile birlikte hak kısıtlaması karadı da verilmişse adli para cezasının ödenmesi ile birlikte memnun hakların iadesi kararı alınmalıdır. Bu durumda mahkemeden memnun hakların iadesi kararı alınmalı. Memnu hakların iadesi kararı kişinin yargılandığı mahkeme veya kişinin ikamet ettiği yerdeki aynı dereceli ceza mahkemesinden alınır. Sonrasında adli para cezası silinmesi için başvuru yapılmalıdır. Bu durumda süreç 2-3 ay uzamaktadır. Adli sicil kaydı sildirme işlemi her dosya için farklılık gösterir.

 • Adli sicil arşiv kaydı nedir ?

Adli sicil kaydında bulunan cezanın tamamen infaz edilip bu kaydın adli sicilden silinip tekrar tutulduğu yere adli sicil arşiv kaydı denir.

 • Adli sicil kaydı nasıl sildirilir ?

Adli sicil kaydı, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak sildirilir.

 • Adli sicil kaydı nereden alınır ?

Adli sicil kaydı, adliye, büyükelçilik, konsolosluk veya E devlet üzerinden alınır. E devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı e imzalı ve barkod numaraları olarak kişiye verilir.

 • Adli sicil kaydı ne zaman silinir ?

Adli sicil kaydı infazın tamamlanması, şikayetten vazgeçme, etkin pişmanlık, zamanaşımı, genel af ve ölüm halinde silinir. Adli sicil kaydının silinmesi için kuruma başvuru yapılmalıdır. Başvuru sonrasında şartları taşıyorsanız 30 günden kısa süre içinde adli sicil kaydı silinir.

 • Adli sicil arşiv kaydı silinir mi ?

Adli sicil arşiv kaydı yasada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, 15 yıl, 30 yıl ve 5 yıllık süreler içinde silinir. Bu süreler suçun türüne göre değişir.

 • Adli para cezası sabıka kaydından ne zaman silinir ?

Adli para cezası ödendikten sonra sabıka kaydı silinir. Adli para cezasının sabıka kaydından silinmesi için Adli Sicil Müdürlüğü’ne bizzat veya avukata vekalet verilerek başvuru yapılmalıdır.

 • Adli sicil kaydı sildirme kaç gün sürer ?

Adli sicil kaydı kuruma başvuru yapılarak 1-2 ay içerisinde silinir. Başvuru yaparken tüm evrakların eksiksiz olması ve gerekli sürelerin dolması önemlidir. Bu gibi teknik konularda avukattan hukuki danışmanlık alınması sürecinizin doğru ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sicile işler mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları CMK 231. maddesi uyarınca dli sicil ve adli sicil arşiv kaydına işlenmez. Özel bir sicilde tutulur ve ilgili hakim savcılar harici kimse göremez. Amacı dışında kullanılamaz. Şayet adli sicil kaydı ya da arşiv kaydınızda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yer alıyorsa kurum tarafından hukuka aykırı bir işlem tesis edilmiştir. Avukat aracılığıyla HAGB kararının silinmesini talep edebilirsiniz.

 • GBT Nedir?

GBT polis ve jandarma tarafından kendi bölgelerinde hakkında yakalama, tutuklama ya da yurt dışına çıkma yasağı kararı çıkarılmış olan veya yakalanmış olsa da suç işlemiş olanlardan haklarında mahkemeler tarafından kovuşturma yürütülenlere ilişkin kayıtların girildiği bilgi sistemidir. GBT genel bilgi toplama sistemi, polis ve jandarmanın kullandığı ve T.C kimlik numarası sorgulaması ve doğrulaması yapan bir veri tabanı sistemidir.

 • İdari para cezaları sicile işlenir mi?

İdari para cezaları adli sicile işlenmez. Adli sicile üstte belirtildiği üzere adli makamlar tarafından verilen kararlar işlenir.

 • Adli para cezası ne kadar?

Adli para cezası alt sınırı beş gün üst sınırı yediyüzotuz gündür. Bu gün sayısı sanığın ekonomik durumuna göre günlük 20 ile 100 TL arasında para üzerinden hakimin takdiri ile hesaplanır. Misal; asgari ücret üzerinden maaş alan sanık 200 gün adli para cezası alırsa 200×20=4000TL adli para cezası ödeyecektir.

 • Sabıka kaydı 5 yılda bir silinir mi?

Sabıka kaydı infaz edilmediği sürece adli sicilden silinmez. Burada önemli olan cezanın hükümlü tarafından infaz edilmesidir. İnfaz edildikten sonra kuruma dilekçe ile başvurularak sildirilir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık