Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?


Genel olarak modern ceza hukuku iki ana kısımda oluşur. Genel ve özel kısımdır. Ceza kanunlarının özel kısmı, kanun koyucu tarafından ceza yaptırımları ile yasaklanan suçlardan oluşurken; genel kısmı, özel kısımda öngörülen ortak kulları kapsar.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlükte kaldırılmıştır. Eski kanun gelişen ve değişen çağın gereklerine cevap veremez duruma geldiğinden bu denli köklü bir değişikliğe ihtiyaç uyulmuştur. Zira eski Türk Ceza Kanunu 1926 yılında hazırlanmış ve başka bir ülkeden aynen alınmıştır.

Ceza Yasasının özel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler ile genel kısmını oluşturan hükümler arasında oldukça ciddi yapısal farklılıklar bulunmaktadır. Özel kısım hukuk düzeni tarafından ceza ile yaptırım uygulanan fiilleri kapsar. Yani hangi fiillerin suç olduğu, bu suçların cezasının ne kadar olduğu gibi. Genel kısım ise bu suçların hepsine uygulanan genel düzenlemeleri içerir. Haksız tahrik, meşru savunma, meşru savunmada sınırın aşılması gibi.

Türk Ceza Kanunu’ nda düzenlenmiş tüm suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takibi, ifade ve sorguda saat fark etmeksizin iştirak, fikri ve sınai haklar mevzuatından kaynaklanan ekonomik suçlar ile ilgili uyuşmazlıklar ve cezai yaptırım riski taşıyan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık ve hukuki yardımı Kadim Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize sunmaktayız.  Asker ve Polis kökenli, uygulamanın içinden gelen avukatları sayesinde müvekkillerinin en doğru şekilde yargılanmasını ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla titiz şekilde çalışan Kadim Hukuk Bürosu aynı zamanda müvekkil/avukat gizliliğini de her aşamada dikkatle ele almaktadır.

Ceza Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri;

 • Ağır ceza davaları.
 • Asliye ceza davaları.
 • Bilişim Davaları.
 • Kovuşturma işlemleri.
 • Ceza soruşturma işlemleri
 • Suç duyurusunda bulunma.
 • Ceza kararlarına itiraz.
 • Cezalarda mahsup talebi.
 • Ceza kararlarının temyizi.
 • Ceza kararlarının istinafı
 • Çocuk ceza davaları.

Ceza avukatı suç tiplerini doğru bilmesi, benzer suçlardan ayırt etmesi, adli hataların önlenmesi ve müvekkiline doğru hukuki yardım verebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle mesleki tecrübe ve birikimleri ile ceza davanızda maddi gerçeğin otaya çıkması için hukuki destek sağlar.

Ceza Hukuku Nedir?

Hukuk, insan davranışlarını düzenleyen kuralların oluşturduğu bilim dalıdır. Amacı toplumda barışı ve güvenliği sağlamak, birey haklarını güvence altına almak, anlaşmazlıkları çözmek için başvurulacak muhakeme sistemini oluşturmaktadır.

Ceza hukuku ise suç oluşturan fiillerin hangilerinin hangi koşullar altında suç olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve bu davranışların karşılığında hangi yaptırımların ne şekilde uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır.

Bir başka ifadeyle ceza hukuku; “suç olarak nitelenen insan davranışlarını, bu davranışlara uygulanacak yaptırımları, uygulama koşullarını, hukuki sonuçlarının inceleyen ve belirleyen kuralların bütünüdür.”

Genel olarak, ceza hukukundaki yasaklar halkı genel olarak korumak ve toplumun kabul edilen değerlerini korumakla ilgilidir. Bu değerler arasında ahlakın korunması (müstehcenlik ve fuhuş suçları gibi yasalar aracılığıyla); kişinin korunması (örneğin, öldürme suçları); mülkiyetin korunması (örneğin, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları); ve devletin korunması (örneğin ihanet suçları).

Ceza hukuku ayrıca teknik ilerlemelere, örneğin Ceza Kanununda bilişim hırsızlığına ilişkin son değişikliklere ve kredi kartı sahtekarlığına yanıt vermek zorunda ve gelişmesi gerekmektedir.

Ceza hukukunda uzmanlaşmış avukata, ceza avukatı denir. Bir suçla itham edildiğiniz durumda hakkınızda ceza soruşturması başlatılır. Suç işlediğiniz ispat edilene kadar suçlu sayılmazsınız; fakat hakkınızda soruşturma veya kovuşturma başlatıldığı da bir gerçektir. Bu durumda ceza avukatıyla çalışarak, dava ile ilgili tüm bilgileri toplamak, hızlı bir çözüm bulmak ve maddi gerçeği ortaya çıkarmak için ceza avukatıyla çalışmanız gerekmektedir.

En yukarı çık