0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Faaliyet Alanlarımız

11

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suçun unsurları, şartları ve yaptırımlarını düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

 
11

Polis-Asker-Memur Hukuku

Memur, polis ve askerlerin disiplin, atama ve her türlü idari işlemleriyle ilgilenen hukuk dalıdır.

 
11

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

 
11

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, kişinin bilgisi olmadan sanal ortamdaki verilerine yasadışı erişimini inceleyen hukuk dalıdır.

 
11

Vergi Hukuku

Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, borcunun doğması ve sonlamasına ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür.

 
11

Miras Hukuku

Miras hukuku, gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığını ve geleceğini inceleyen hukuk dalıdır.

 
 
11

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan özel hukuk dalıdır.

11

İş Hukuku

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen karma nitelikte bir hukuk dalıdır.

11

Enerji-Maden Hukuku

Enerji ve madencilik hukuku, ulusal ve küresel alanda enerji sözleşme ve yatırımlarına ilişkin ihtilafları ele alan hukuk dalıdır.

11

Sözleşme Hukuku

Sözleşme hukuku; mal, hizmet, para ve mülkü değiştiren, yasal olarak bağlayıcı tüm kuralları inceleyen özel hukuk dalıdır.

 
11

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili faaliyetleri düzenleyen, mevzuatın bütününü inceleyen özel hukuk dalıdır.

 
11

İcra Hukuku

İcra hukuku, özel hukuktan doğan ve rızayla ödenmeyen borçların devlet gücüyle yerine getirilmesini sağlayan hukuktur.

 
11

Askeri Ceza Hukuku

Askeri ceza hukuku, Askeri Disiplin Kanunu, İç Hizmet Kanunu, Askeri Ceza Kanununu kapsamına alan hukuk dalıdır.

 
11

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, rekabet ihlallerine engellemek, ihlalleri ortadan kaldırmak için gerekli normları içeren hukuk dalıdır.

 
 
 
11

İmar-İnşaat Hukuku

İmar hukuku, bir arazi ya da arsa üzerinde planlanan resmi ya da özel yerleşim yerlerinin nitelik ve kurallarını düzenler.