Kamuoyunda, oldukça tepki gören özellikle kadına karşı işlenen suçlarda takım elbiseye, kravata verilen indirim olarak toplumda bilinen ve ifade edilen birçok davada ve medyada karşımıza çıkan iyi hal indirimi, Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesinde, Takdiri İndirim Nedenleri Başlığı’nın altında, “(1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; [...]