Mirasın Reddi

9 Mart 2020
mirasin reddi

Reddi Miras

Reddi Miras Reddi miras ya da diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakan tarafından bırakılan mirastan tek taraflı bir irade beyanı yolu ile mirasçının mirastan payını almayacağını bildirmesidir. Mirası reddeden mirasçının sebep belirtmesine dahi gerek duyulmaksızın fakat reddedenin kendi alacaklarını zarara tutma amacı gütmemesine dikkat edilerek kayıtsız ve şartsız olarak mirastan kendilerine düşen payı almayacaklarını beyan etmeleri reddi miras olarak tanımlanmıştır. […]