emniyet rütbe terfi yönetmeliği

31 Aralık 2019
Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları Mesleki hak ve menfaatleri doğrudan etkilemeleri nedeniyle rütbe terfi işlemleri sıklıkla idari dava konusu olmaktadır. Rütbe terfi mahkeme kararları aşağıda yer verilmektedir. Rütbe terfi mahkeme emsal kararı tek tek esas numarasıyla ele alınmıştır. Emniyet rütbe terfi davaları emsal kararları; Danıştay 5. Dairesinin 06.02.2019 tarihli ve 2016/7444 E.  ,  2019/757 K. sayılı kararından: Dava konusu istem: Komiser […]