0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

11sure tutum dilekcesi

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesi tarafından aleyhine verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini içeren karara itiraz dilekçesidir. Süre tutum dilekçesi istinaf veya itiraz kanun yoluna başvurulması amacıyla ilgili mahkemeye verilir. Ceza yargılamasında her ne kadar kanuni bir düzenleme bulunmasa bile, tefhim ile süreler işlemeye başladığından dolayı süre tutum dilekçesi verilmektedir. Süre tutum dilekçesi istinaf veya itiraz kanun yoluna başvurulması amacıyla kararı veren mahkemeye verilir. Bu dilekçeye her ne kadar uygulamada süre tutum dilekçesi dense de, aslında istinaf başvuru dilekçesidir. Sadece ayrıntılı itiraz gerekçeleri gerekçeli karar açıklandıktan sonra mahkemeye tekrar sunulmaktadır.

Tefhim ile süreler başlasa bile, ceza mahkemelerinin kısa kararı açıklaması neticesinde gerekçe belirtilmediğinden dolayı hangi gerekçeye binaen kararı üst yargı yoluna götürüleceği hususu mesnetsiz kalmaktadır. Fakat ceza yargılamasında sürelerin tefhim yani yüze karşı okuma ile başladığından dolayı, süre tutum dilekçesi verilmesi tercih edilmektedir. Hukuk yargılamasında ise süreler gerekçeli kararın taraflara tebliği ile başladığından bu husus hukuk mahkemeleri için geçerli olmayacak olsa bile, taraflarca verildiği görülmektedir. İdari Yargıda süre tutum işlememekte olup, tarafların kararı istinaf etmeleri için kararın tebliğinden itibaren 30 gün süresi bulunmaktadır.

sure tutum dilekcesi nedir
sure tutum dilekcesi nedir

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre tutum dilekçesi, yerel mahkeme tarafından verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini ileten karara itiraz dilekçesine denir. Süre tutum dilekçesinin verilmesinin amacı istinaf veya itiraz kanun yoluna başvurulması konusunda kanunda öngörülen sürenin durdurulması ve hak kaybına uğranmasının engellenmesidir. Mahkeme kararının kesinleşmesini engeller (CMK 275. madde) ve gerekçeli karar tebliğ edilene kadar yasal istinaf süresini askıya alır niteliktedir. Anayasa Mahkemesinin son kararlarında Karara buradan ulaşabilirsiniz. (https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/2784)uygulama olan fakat kanun bir yeri olmayan süre tutum dilekçesinin bir öneminin olmadığını belirtildi. İstinaf ve temyiz sürelerinin gerekçeli karar ile birlikte başlayacağı açık şekilde kararda belirtildi.

Ceza mahkemelerinde istinaf ve itiraz süresi, bazı hukuk mahkemelerinde de istinaf süresi kısa kararın tefhiminden yani duruşmada bulunan tarafların yüzüne okunmasından itibaren başlamaktadır. Ceza mahkemelerinde yerel mahkemece verilmiş olan karara karşı istinaf veya itiraz kanun yoluna başvuru, kararın tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde, hukuk mahkemelerinde ise kanunda belirtilen sürelerde kararı veren mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılır. Tefhim ile süreler başlasa bile, ceza mahkemelerinin kısa kararı açıklaması neticesinde gerekçe belirtilmediğinden dolayı hangi gerekçeye binaen kararı üst yargı yoluna götürüleceği hususu mesnetsiz kalmaktadır. Fakat ceza yargılamasında sürelerin tefhim yani yüze karşı okuma ile başladığından dolayı, süre tutum dilekçesi verilmesi tercih edilmektedir.

Hukuk Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi Örneği

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

                    Gönderilmek Üzere

ANKARA (..) AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO   : 2022/.. Esas

KARAR NO  : 2022/.. Karar

DAVA CI       : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ         : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

KONU          : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Ankara (..) Aile Mahkemesinin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında ../../2022 tarihinde vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilinceye kadar süre tutum isteğimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. ../../2022

           Davacı Vekili

    Av. Umur YILDIRIM

sure tutum dilekcesi ornegi
sure tutum dilekcesi ornegi

Ceza Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi Örneği

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

                            Gönderilmek Üzere

ANKARA (..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO        : 2022/.. Esas

KARAR NO       : 2022/.. Karar

MÜŞTEKİ/MAĞDUR     : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ               : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

KONU                 : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

Ankara (..) Asliye Ceza Mahkemesinin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında ../../2022 tarihinde vermiş olduğu karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebep ve gerekçelerimizi sunulacaktır.

Usul ve kanun gereği, kısa karar tefhim olduğundan, tarafımızca süre tutum dilekçesi verme zarureti hâsıl olmuştur. Gerekçeli kararın tebliği ile gerekçeli istinaf dilekçemizi sunacak olup,  gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilinceye kadar, istinaf süresinin işlememesi adına işbu dilekçe ile süre tutum talebinde bulunmaktayız.

SONUÇ ve İSTEM  : Yukarıda izah edilen nedenlerle gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilinceye kadar süre tutum isteğimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. ../../2022

            Müşteki/Mağdur Vekili

               Av. Umur YILDIRIM

Sıkça Sorulan Sorular

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesi tarafından aleyhine verilen kararın üst mahkemece incelenmesi talebini içeren karara itiraz dilekçesidir.

Süre tutum dilekçesi, ilk derece mahkemesi tarafından aleyhine verilen kararın üst mahkemeye taşınmasını sağlar. Aslında bir istinaf veya temyiz başvuru dilekçesidir.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın