Subaylık Başvurularında Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder