Tesis Güvenlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? (MSB – NATO)

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? (MSB – NATO)

tesis guvenlik belgesi nedir

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir. Savunma sanayi ve NATO ile ilgili konular başta olmak üzere, gizlilik derecesi verilen projelerde görev alacak kişi ve kuruluşlardan, projenin gizlilik derecesine uygun “Kişi Güvenlik Belgesi” ve “Tesis Güvenlik Belgesi” istenilmektedir. Diğer bir deyişle bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların tesis güvenlik belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu yazımızda tesis güvenlik belgesi ile ilgili temel konular ana hatlarıyla ele alınacaktır. Tesis güvenlik belgesi 2 çeşittir. Bunlar;

 • Milli Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Milli Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Belge de Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.
 • NATO Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu Dışişleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına yapılır ve denetim Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Belge de Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.

Tesis güvenliği belgesini özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

Kişi güvenlik belgesi hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/kisi-guvenlik-belgesi-milli-nato-nedir-nasil-alinir/

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir?

Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir. 5202 sayılı Kanun’un “Gizlilik dereceli bilgilerin verilmesi” başlıklı 6. maddesine göre “Millî Savunma Bakanlığı’ndan; gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için “Kişi Güvenlik Belgesi” ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de “Tesis Güvenlik Belgesi” alınması zorunludur.

5020 sayılı Kanun; Tesis Güvenlik Belgesi’ni; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belge olarak tanımlamaktadır.

Kişi güvenlik belgelerinin alınması dahil olmak üzere NATO ve Milli Tesis Güvenlik Belgesi alınma ortalama süresi ortalama 6 – 8 aydır.

Tesis güvenlik belgesini özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tabi Tutulacak Harp Silah ve Mühimmatı Sanayi Listesi’nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis güvenlik belgesini alması zorunludur. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir.

milli tesis guvenlik belgesi nedir
milli tesis guvenlik belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

Ön Keşif: Şirketin ziyaret edilerek ön keşif yapılması.

 • Tesis güvenlik belgesi ile ilgili genel bilgilendirme
 • Firma tarafında tüm süreçlerden sorumlu olacak olan Tesis Güvenlik Koordinatörü’nün seçilmesi.
 • Firmanın fiziksel ön şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için detaylıca firma içerisinde keşif yapılarak Tesis Güvenlik Belgesini alınabilmesi için yapılacak tüm fiziksel değişiklikler hakkında detaylı bilgilendirme.

Özel Güvenlik İzin Belgesi Başvurusu: Özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni (Özel Güvenlik İzin Belgesi) için başvuru evraklarının hazırlanması. Özel Güvenlik İzin Belgesi almak üzere valiliğe başvurulur. Bu başvurunun sonuçlanması yaklaşık 4-6 hafta sürmektedir. Başvurunuz alındıktan sonra, valiliğe bağlı olan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce başvurunuz incelenir ve ayda bir defa olmak üzere toplanan komisyonda değerlendirilir.

Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi Başvuru Klasörlerinin Hazırlanması: Özel Güvenlik İzin Belgesi süreci sonuçlanıncaya kadar eş zamanlı olarak; Tesis Güvenlik Belgesi (TGB), Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) ve Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) başvuru klasörleri olmak üzere toplam 3 adet başvuru klasörü hazırlanarak MSB’ye teslim edilecek hale getirilir.

Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi Başvurularının Yapılması: Valilikten Özel Güvenlik İzin Belgesi alındıktan sonra, firmanın Güvenlik Koordinatörü 3 başvuru klasörünü Teknik Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ederek Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvurularını gerçekleştirir. Tesis Güvenlik Belgesi için yönergede belirtilen miktarda para ödenir ve başvuru dosyası MSB ye teslim edilir. Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurunun yapıldığına dair Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi başvuru üst yazılarının bir suretlerini onaylayarak Güvenlik Koordinatörüne geri verir.

Başvurunun İncelenmesi: Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurudan 1-2 hafta sonra, başvurunuz ile eksiklikler varsa bunları bildirir ve en kısa sürede eksiklikleri gidermenizi talep eder. Eksiklikler giderildikten sonra, Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı kesin başvurunun kabul edildiğini belirtir. Daha sonra, Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılan kişiler için Emniyet ve MİT soruşturmaları başlatılır. Kişi Güvenlik Belgesi soruşturması yapılan personelin ticari davalar dışında kesinleşmiş veya devam eden davaları veya soruşturmaları varsa veya çok fazla personel için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmışsa, soruşturma süresi uzayabilmektedir. MSB; Kişi Güvenlik Belgesi başvurularının tamamının olumlu sonuçlanması durumunda, firmanızı arayarak, denetimin yapılacağı günü bildirir.

Denetim Hazırlıkları: İster Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu yapıldıktan hemen sonra, istenirse denetim günü kesinleştiğinde aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmak üzere gerekli hazırlıklar yapılır.

Fiziki Güvenlik İçin Alınan Önlemler : (Çevre Güvenliği, Tesis İçi Fizikî Güvenlik): Bina ve tesis içerisi fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalı. Özel güvenlik Görevlisi çalıştırılmalı. (özel güvenlik görevlisi, özel şirketlerden hizmet alınmak sureti ile sağlanır ve valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırmak için izin almak gerekir). Tesisin giriş çıkışlarını ve önem arzeden bölgelerine giriş çıkışı gösteren kameralar olmalı ve kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş çıkışları için elektronik sistem olmalı, ziyaretçi giriş çıkışları kaydedilmeli, ziyaretçi kartları verilmeli, ziyaretçilerden telefon silah vb. emanetleri binaya girişte alınmalı. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalı. Bunun gibi tesisin güvenliğini sağlayacak sistemler kurulur.

Yangına Karşı Alınan Önlemler: Yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemi olmalı, bunları anlatan dokümanlar hazırlanmalı, yangın ekibi oluşturulmalı ve profesyonel yangın eğitimi alınmalı.

Toplantı Odası/Odaları İçin Alınan Önlemler: Tesis içerisinde toplantı yapılacak odalarda alınacak önlemler açıklanmalı. Toplantı giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, güvenliğinin sağlaması, dışarıdan nüfusun önlenmesi gibi.

Personel Güvenliği İçin Alınan Önlemler: Personel için kişi güvenlik belgesi alınması, altı ayda bir adli sicil belgelerinin yenilenmesi, güvenlik önlemleri hakkında eğitilmeleri, giriş çıkışlarının kayıt altına alınması vb. tesis için gerekli önlemleri içerir.

Evrak, Doküman ve Malzeme Güvenliği İçin Alınan Önlemler: Gizlilik dereceli evraklar üzerinde nasıl çalışma yapılır, evraklar nasıl kaydedilir, gelen ve giden evrak saklanması nasıl yapılır, gizlilik dereceli evraklar nerede saklanır vb. önlemlerden bahsedilir.

Kontrollü Bölge/Bölgelerin Güvenliği İçin Alınan Önlemler: Gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yerlerdir. Buralarda çalışmalar nasıl yapılır, kimler girmeye yetkilidir? vb. işlemler anlatılır. Bu bölgelerin girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi belirtilmelidir. Girişler elektronik sistem olmalıdır.

Kontrollü Oda Güvenliği İçin Alınan Önlemler: Gizlilik dereceli evrak dokümanın saklandığı yerdir. Giriş çıkışların kaydedildiği, şifreli ve çift kilit sistemi ile korunan bir yer olması gerekir. Girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunur. Evrak, cd vb. önemli ve gizli kayıt ortamlarının saklanması için kasa, çelik dolap gibi malzemeler alınmalıdır.

Bilgi Sistemleri İçin Alınan Önlemler: Server, Internet vb. elektronik iletişim için alınacak önlemleri kapsar. TEMPEST kurulması, virus taraması, bilgisayar şifreleri vb. önlemler anlatılır.

Ziyaretler: Tesise gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar anlatılır. Fotoğraf video çekmek yasak, ziyaretçi kartı kullanmak, cep telefonunu emanete bırakmak vb. yabancı ziyaretçiler geldiğinde MSB’ na bilgi verilir. Gizlilik dereceli proje için gelen ziyaretçiler olduğunda 21 iş günü öncesinde MSB’ den izin alınır.

Alt Yüklenici Seçim Kriterleri: Tesis Güvenlik Belgesi şartı olan bir projede çalışıldığında alt yüklenici kullanılırsa, alt yüklenicinin de Tesis güvenlik belgesi olması şartı aranır. Bu projede çalışacak bütün alt yüklenici personelinin de Kişi güvenlik belgesi olması şartı aranır.

Gizli; Hizmete Özel; Tasnif Dışı gibi kaşeler hazırlanır bütün evraklar yazışmalar gizlilik sınıfına göre kaşelenir, Evrak Kaydı yapılır, kopyaları saklanır. Ziyaretçi kayıt defteri ile gelen ziyaretçiler kayıt altına alınır.

Eğitim: Tesis Güvenlik Koordinatörü ve firmada çalışan personel, denetim için eğitilir.

İç Denetim: MSB denetiminden önce herhangi bir eksikliğin kalmaması için tarafımızca İç Denetim yapılır.

Milli Savunma Bakanlığı Denetimi: MSB denetimi gerçekleştir. Denetim başarıyla geçilir. 1-2 hafta sonra Milli Tesis Güvenlik Belgesi firmaya teslim edilir. MSB firmanın denetiminin başarılı geçtiğini Dış İşleri Bakanlığı’na bildirir, genellikle de aynı gün Dış İşleri Bakanlığı, NATO Tesis Güvenlik Belgesini hazırlayarak firmaya iletir.

tesis guvenlik belgesi sureci
tesis guvenlik belgesi sureci

NATO ve MSB Tesis Güvenlik Belgesi Kim Tarafından Verilir?

Milli gizlilik dereceli belgelendirme talepleri ile anılan taleplerin ilgili makamlar ile koordineli olarak incelenmesi ve sonuçlandırılması ve ilgili belgelerin tanzimi konusunda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı yetkilidir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı, Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığıdır.

NATO’yu ilgilendiren iş ve projeler konusunda çalışan kuruluşlara NATO Tesis Güvenlik Belgesi tanzim etmekten sorumlu olan makam, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığıdır. Milli – NATO gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi ve Millî/NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi, en fazla 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde tanzim edilir. Kişi güvenlik belgesi, bu projelerde çalışacak personelde bulunması gerekli görülen bir belge iken tesis güvenlik belgesi ise bu projenin yürütüleceği tesisin gerekli şartlara sahip olup olmadığını gösteren belgedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Ücreti

Savunma Sanayi Milli Güvenlik biriminden; gizlilik dereceli bilgi, belge proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayi konuları ile ilgisi olan her kişi için kişi güvenlik belgesi ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de tesis güvenlik belgesi alınması zorunludur. Tesis güvenlik belgesi ücreti altta belirtildiği gibi devlete ödenen ücret ve danışman firmaya ödenen ücret olmak üzere 2 kalemden oluşur. Danışman firma kendisi bu ücreti belirlemektedir. Devlete ödenen ücret ise sabittir.

Sadece Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine katılmak isteyen şirketlerin MSB Tesis Güvenlik Belgesi, NATO ihalelerine katılmak isteyen şirketlerin ise, NATO Tesis Güvenlik Belgesi alması gerekir. Fakat; biz Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak, her 2 tesis güvenlik belgesi için aynı anda başvuru yapmanızı önermekteyiz. Çünkü; Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi başvuruları için yapılacak tüm hazırlıklar birbirinin aynısıdır ve her 2 belge için MSB tarafından tek denetim yapılır. Devlete ödenecek başvuru ücreti dışında  ekstra bir belge masrafı yoktur. Ayrıca biz Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak NATO Tesis Güvenlik Belgesi almanız için ekstra bir danışmanlık ücreti talep etmemekteyiz. Şayet, Milli Tesis Güvenlik Belgesi aldıktan bir süre sonra, NATO Tesis Güvenlik Belgesi de almak isterseniz, yaklaşık 1 yıl sürecek tüm sürece en başından başlamanız gerekir.

Kontrole Tabi Liste(KTL) kapsamında faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar ile Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde tanımlı Gizlilik Dereceli projelerde yer almak isteyen kuruluşlarca; ofisleri, iş yerleri veya tesisleri için Tesis Güvenlik Belgesinin gizlilik derecesi ve faaliyette bulunulacak tesisin fiziki yerleşim durumu belirtilerek, bir önceki sayfada örneği yer alan Başvuru Yazısı (Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi EK-İ) ve istenen bilgi ve belgelerden oluşan dosya ile Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamına Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunulur.

Tesis Güvenlik Belgesi Neden Alınır?

5202 sayılı Kanun’a göre gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için Milli Savunma Bakanlığından “Kişi Güvenlik Belgesi” ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de “Tesis Güvenlik Belgesi” alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez.

5202 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği’nin 16. maddesinde; Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeleri üretmek ve/veya hizmet vermek amacıyla Tesis Güvenlik Belgesi talep eden kuruluşların en az yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için Kişi Güvenlik Belgesi alınır. Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretim yapmayan ancak bu alanda yaptığı faaliyet nedeniyle, savunma sanayii alanında gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz eden Kuruluşların da Tesis Güvenlik Belgesi ve en az yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için Kişi Güvenlik Belgesi alınır.” denilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik’in 8/11. maddesi göre; yabancı firma ve kuruluşlara açık olan ve ihtiyaç makamınca gizlilik derecesi verilen uluslararası ihalelerde, ülkeler ile yapılan antlaşma hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu ihalelere katılmaya istekli kuruluşlar ve kişilerden kendi ülkelerinin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş ve onaylanmış uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi veya bunların yerine geçen muadili belgeler istenmektedir. Yerli firmalardan ise Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından verilen Kişi Güvenlik Belgesi ile Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı veya Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca verilen Tesis Güvenlik Belgesi istenmektedir.

5202 sayılı Kanun’a göre gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ise; kriptografik ve atomal bilgi ve malzeme de dahil olmak üzere, gizlilik dereceli içeriğe sahip her türlü kaydı, yazılı ve sözlü haberleşme ortamını, mesajları, belgeleri ve silah, mühimmat, araç ve gereç gibi her çeşit malzeme ile bunların parça ve kısımlarını, yazılım ve donanımları içermektedir.

Gizlilik dereceli proje ise; savunma ihtiyacı olan ve gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden her türlü harp silah, araç ve gereçleri ile bunların önemli ve kritik alt sistemlerinin ve parçalarının alımını ve satımını, her tip üretim faaliyeti ile araştırmasını ve geliştirmesini, bunlarla ilgili hizmet ve alt yapı tesis ve faaliyetlerini kapsayan çalışmaların bütününü belirtmektedir.

nato tesis guvenlik belgesi nedir
nato tesis guvenlik belgesi

Hangi Firmalar Tesis Güvenlik Belgesi Almalıdır?

Dolayısıyla 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu’na ve bu Kanun’a dayanak çıkarılan Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği kapsamında;

 • Kontrole tabi listede yer alan malzemeleri üretmek, ithal veya ihraç etmek isteyen
 • Üretim yapmasa bile bu alanda faaliyet göstermek isteyen
 • Savunma sanayi ve NATO ile ilgili konular başta olmak üzere, gizlilik derecesi verilen projelerde görev almak isteyen,
 • Yabancı firma ve kuruluşlara açık olan ve ihtiyaç makamınca gizlilik derecesi verilen uluslararası ihalelere katılmaya istekli,
 • Savunma sanayi konusunda danışmanlık hizmeti vermek isteyen,
 • İhaleyi kazanan Tesis Güvenlik Belgesi’ne sahip firma ile arasında alt yüklenici kapsamında sözleşme yapmak isteyen,
 • Savunma sanayi alanında geçici veya kalıcı olarak personel çalıştırmak isteyen,
 • Kuruluş İzin Belgesi, Kişi Güvenlik Belgesi, İthalat İzin Belgesi, Üretim İzin Belgesi, İhracat İzin Belgesi almak isteyen

kişi ve kuruluşlar, projenin gizlilik derecesine uygun Tesis Güvenlik Belgesi almak zorundadır.

Tesis Güvenlik Belgesi Almak İçin Ön Şartlar Nelerdir?

 • Tesis Güvenlik Belgesi komple bir tesise ve bir tesisin sadece tek bir bölümüne alınabilir. Tesis güvenlik belgesi alınmak istenen binanın şirkete ait olmasına gerek yoktur, kiracı da olunabilir. Ayrıca, binanın iskan veya imar planının olması da gerekmemektedir. Fakat şirketin ait en az net 100 m2’lik bir alana sahip olunması gerekir.
 • Tesis Güvenlik Belgesi alınacak adreste başka bir ticari kuruluşun olmaması gerekir. Bu durumda ticaret odasından diğer firmaların başka bir adrese taşınması sağlanmalıdır.
 • Şirket ortakların yüz kızartıcı, vatana ihanet vb. konularda kesinleşmiş veya devam eden mahkemelerinin veya soruşturmalarının olmaması gerekir. Yani şirket ortaklarının kişi güvenlik belgesi almasında sıkıntı olmamalıdır.

Tesis Güvenlik Belgesi Alan Firmalar

 • Adalı Holding Serka İnşaat ve Aş.
 • Ags Enerji İletişim Sistemleri ve Sav.
 • Tekno. Müh. Taaahhüt, inş. San. ve tic. Ltd. Şti.
 • Aksa San. Aş
 • Aksa San. Aş
 • Aksan Çelik Dövme San.ve Tic. Aş
 • Aktürk Yapı End. ve Tic. Aş
 • Alp Havacılık Aş
 • Altay Kollektif Şirketi
 • Altek Döküm Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret Şti.
 • Altınova Yat İnşaatcılar Sanayi ve Ticaret Aş
 • Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik Aş
 • Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. Aş
 • Aselsan Elektronik San. ve Tic. Aş
 • Aselsan Elektronik San.ve Tic. Aş
 • Aspilsan San.ve Tic. Aş
 • Atard Savunma Ve Havacılık Sanayi  İleri Teknoloji Uygulamaları  Araştırma Ve Geliştirme A.ş
 • Barış Elektrik Endüstrisi Aş
 • Bilgi Coğrafi Bilgi Dönüşüm Ve Yönetim Sistemleri Tic.Ltd.Şti.
 • Odtü Teknokent
 • Bilkent Ünversitesi Güvenli Tesisleri
 • Bmc San.ve Tic. Aş
 • Btt Bilgi Tekno.Tasarım Ltd. Şti.

Tesis Güvenlik Belgesi Verilmesi Süreci

Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca, başvuru bilgi ve belgelerinin alınmasını müteakip yapılan inceleme sonucunda, varsa belirlenen eksiklikler kuruluşa bildirilir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından başvuru dokümanında belirlenen eksiklikleri üç ay içinde gidermeyen veya altı aya kadar verilebilen ek süreyi talep etmeyen kuruluşun başvurusu iptal edilir ve kuruluşa bilgi verilir.

Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk veya eksiklik olmadığının belirlenmesini müteakip kuruluşa ait tesis, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak planlamaya uygun bir tarihte Denetim Heyetince denetlenir. Tesiste yapılan denetimde; Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından belirlenen denetim kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı, Kuruluş tarafından hazırlanan Tesis Özel Güvenlik El Kitabında yer alan hususların uygulanıp uygulanmadığının kontrolü yapılarak, denetim raporu tanzim edilir.

Denetim raporunun olumlu olması durumunda; her iki tarafça da imzalanan protokol, kuruluş tarafından hazırlanan ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından onaylanan Tesis Özel Güvenlik El Kitabı ile birlikte kuruluşa gönderilir. Tesis Güvenlik Belgesi tanzimi ile ilgili olarak protokolde belirtilen hususların sağlanması ve anılan belgenin verilmesine ilişkin Belgelendirme Tetkik Kurulu Kontrol Formunun onaylanmasını müteakip, Millî gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından tanzim edilerek, kuruluşa gönderilir.

NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi için, Denetim Heyetince yapılan denetim sonucu tanzim edilen denetim raporunun olumlu olması durumunda, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına denetim raporu gönderilerek bilgi verilir. Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi tanzim edilerek ilgili kuruluşa gönderilir ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir.

Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda; kuruluşa ait tesiste yapılan denetimde tespit edilen ve denetim raporunda belirtilen eksiklikler, yazılı olarak kuruluşa bildirilir ve belirtilen eksikliklerin tamamlanması için kuruluşa altı aya kadar süre verilir. Kuruluş tarafından, denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin tamamlandığının yazılı olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilmesini müteakip, tesis, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yapılacak planlamaya uygun bir tarihte ikinci kez Denetim Heyetince denetlenir. İkinci kez yapılan denetim sonucunun olumlu olması durumunda; belge tanzimi için gerekli işlemler yapılır.

İlk denetim sonucunda tespit edilen ve yazılı olarak kuruluşa bildirilen eksikliklerin, kuruluş tarafından, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirtilen süre içerisinde tamamlandığının yazılı olarak bildirilmemesi ya da tesiste yapılan ikinci denetimin de olumsuz sonuçlanması durumunda başvuru iptal edilir. Tesis Güvenlik Belgesi başvurusu iptal edilen kuruluş tarafından, altı aydan önce aynı tesis için yeniden başvuruda bulunulamaz.

nato tesis guvenlik belgesi
tesis guvenlik belgesi

MSB Tesis Güvenlik Belgesi Yönergesi

5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu’nun  (5202 sayılı Kanun) kapsamı; savunma sanayii kapsamında yapılan anlaşmalarda yer verilen ve doğrudan satın alma, müşterek proje programlarına katılım, teşvik veya yatırım yolu ile tedarik edilecek veya savunma sanayii, teknoloji ve teçhizatı sahasında araştırma, geliştirme, imalat ve montaj yapan gerçek ve tüzel kişilerle bu konularda çalışan şahıslara ait her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili yerlerin güvenliğinin ve korunmasının sağlanmasıdır.

Bu kanun kapsamında savunma sanayi ve NATO ile ilgili konular başta olmak üzere, gizlilik derecesi verilen projelerde görev alacak kişi ve kuruluşlardan, projenin gizlilik derecesine uygun Kişi Güvenlik Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesi istenilmektedir. Diğer bir deyişle bu alanlarda faaliyet gösteren firmaların Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuzu gerektiren savunma sanayii konuları ile ilgisi olan her kişi için Milli Savunma Bakanlığından “Kişi Güvenlik Belgesi” ve projenin uygulanacağı tesis veya yer için de “Tesis Güvenlik Belgesi” alınması zorunludur. Bu belgeler temin edilmeden, ilgililere, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzeme açıklanamaz ve verilemez; bunların bulunduğu yerlere ve tesislere girilemez; gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden anlaşma, sözleşme veya alt sözleşme çalışmalarına ve uygulamalarına iştirak edilemez.

NATO Tesis Güvenlik Belgesi

Denetim Heyetince yapılan denetim sonucu tanzim edilen denetim raporunun olumlu olması durumunda, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına denetim raporu gönderilerek bilgi verilir. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı tarafından, NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi tanzim edilerek ilgili kuruluşa gönderilir ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir.

 • Denetim sonucunun olumsuz olması durumunda; kuruluşa ait tesiste yapılan denetimde tespit edilen ve denetim raporunda belirtilen eksiklikler, yazılı olarak kuruluşa bildirilir ve belirtilen eksikliklerin tamamlanması için kuruluşa altı aya kadar süre verilir. Kuruluş tarafından, denetim esnasında tespit edilen eksikliklerin tamamlandığının yazılı olarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilmesini müteakip, tesis, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yapılacak planlamaya uygun bir tarihte ikinci kez Denetim Heyetince denetlenir. İkinci kez yapılan denetim sonucunun olumlu olması durumunda; Yönetmeliğin 22. maddesinin (ç) ve (d) bentlerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.
 • İlk denetim sonucunda tespit edilen ve yazılı olarak kuruluşa bildirilen eksikliklerin, Kuruluş tarafından, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca belirtilen süre içerisinde tamamlandığının yazılı olarak bildirilmemesi ya da tesiste yapılan ikinci denetimin de olumsuz sonuçlanması durumunda başvuru iptal edilir. T. Güvenlik Belgesi başvurusu iptal edilen kuruluş tarafından, altı aydan önce aynı tesis için yeniden başvuruda bulunulamaz.
 • Tesis Güvenlik Belgesi verilen kuruluş, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yılda en az bir defa olmak üzere haberli veya habersiz ara denetime tabi tutulur. Yapılacak ara denetimde eksik bulunan hususlar Kuruluşa yazılı olarak bildirilir. Söz konusu eksikliklerin en geç üç ay içerisinde giderilerek sonucun Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilmemesi veya bildirim sonucunda yapılacak doğrulama denetiminde eksikliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, kuruluşa ait Tesis Güvenlik Belgesi iptal edilir. Kuruluş, T. Güvenlik Belgesi iptal edilen tesis için altı aydan önce yeniden başvuru yapamaz.

Tesis Güvenlik Belgesinin İptali (Yönetmelik m.22)

Tesis Güvenlik Belgesinin iptalini gerektiren hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kuruluşun, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık bakımından sakınca doğuran hâllerinin tespit edilmesi,
 • Kuruluşa ait tesisin yerinin veya adresinin değiştirilmesi, tasfiyesi, kuruluşun iflâs etmesi veya tüzel kişiliğinin değişmesi,
 • Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli projenin uygun Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayan şahıslara ya da T. Güvenlik Belgesi olmayan kuruluşlara verildiğinin veya açıklandığının tespit edilmesi,
 • Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemenin, diğer ülkelere ya da gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine izinsiz olarak satışı veya bunlara ait teknoloji transferi yapıldığının tespit edilmesi,
 • Tesiste, tesis güvenliğini etkileyen grev veya lokavt hareketleri olduğunun tespit edilmesi,
 • T. Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesiste, basın ve yayım organları vasıtasıyla, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının izni olmaksızın çekim ve tanıtım yapılması,
 • Kuruluşun tüzel kişiliğinde, sermaye yapısında ve ortaklık durumunda değişiklik olması halinde, değişikliği takip eden bir ay içinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilmemesi,
 • Kuruluşun T. Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen tesisinde, bir veya birden fazla farklı tüzel kişiliğin konuşlanması ve aynı adresin farklı tüzel kişilikler ile paylaşılması.

Tesis Güvenlik Belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda; iptal edilen T. Güvenlik Belgesi kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına iade edilir. T. Güvenlik Belgesinin iptal edilmesini müteakip Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Millî Savunma Bakanlığının tedarikten sorumlu makamları ve ihtiyaç duyulan diğer ilgili makamlara bilgi verilir. Tesisin yeri değişmemekle birlikte yerel idare tarafından yapılan düzenleme neticesi meydana gelen adres değişikliklerinde, denetim yapılmaksızın belge yeniden düzenlenebilir.

Tesis Güvenlik Belgesi İle İlgili Davalar

Tesis Güvenlik Belgesi başvurularının kabul edilmemesi, reddedilmesi, cevapsız bırakılması ya da iptal edilmesi idari işlem niteliğinde olup tüm idari işlemler gibi yargı denetimine tabi bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğranmaması için tesis güvenlik belgesi başvurusu ile ilgili işlemlere karşı süresi içinde görevli ve yetkili mahkemede usulüne uygun bir şekilde dava açılması gerekmektedir. Bu işlemin kişiye veya kuruma tebliğinden itibaren 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gereklidir. Bu süre hak düşürücü süre olup idare hukuku avukatı ile yürütülmesi sürecin sağlıklı ve lehe sürdürülmesi bakımından önemlidir.

Tesis güvenlik belgesi iptal davası ile birlikte tazminat da talep edilebilir. Zira idari işlemin iptali davası ile birlikte tam yargı davası dediğimiz tazminat davası da birlikte açılabileceği gibi idari işlemin iptali davası sonlandıktan sonra da tazminat davası açılabilecektir. Tazminat talebi olarak idarenin hukuka aykırı işlemi dolayısıyla ilgili işletmenin iş yapamadığı ve kazanç kaybı yaşadığı parasal değerler tazminat olarak idareden talep edilebilecektir. İdare yapmış olduğu hukuka aykırı işlemin iptali ile bu işlem iptal olmadan önce vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulacak ve tazminat yükümlüsü olabilecektir

X