0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Katalog Suçlar Nelerdir?

11katalog suclar nelerdir

Katalog suçlar , 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Katalog suçlar; bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Katalog suçlardan birinin işlenmesi halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var olduğu kabul edilir. Yani eğer şüpheli veya sanık katalog suçlardan birisini işlerse hakimin tutuklama nedenlerini araştırarak ölçülülük ilkesi çerçevesinde vermesi gereken tutuklama emrini bu araştırmaya gerek kalmadan direkt olarak bu sebepleri var kabul ederek tutuklama kararı verebilir. Katalog suçlara dair uygulanabilecek koruma tedbirleri;

 • Gözaltı,
 • Tutuklama,
 • Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma,
 • Postada el koyma,
 • Şirket yönetimi için kayyım tayini,
 • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
 • Teknik araçla izleme,
 • Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesidir.

Katalog Suçlar Nelerdir?

Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suça denir. Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 maddesinde yer alır. Bunlar:

 • Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
 • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
 • Kasten Öldürme
 • Kasten Yaralama ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama
 • İşkence
 • Cinsel Saldırı
 • Çocukların Cinsel İstismarı
 • Hırsızlık ve Yağma
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Düşmanla İşbirliği Yapmak
 • Devlete Karşı Savaşa Tahrik
 • Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım
 • Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı
 • Silah Kaçakçılığı Suçları
 • Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu
 • Kasten Orman Yakma Suçu
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu
 • Kaçakçılık Suçlarının Tamamı
 • Sağlık Personeline Yönelik İşlenen Kastan Yaralama Suçu
cmk katalog suclar nelerdir
cmk katalog suclar nelerdir

Katalog Suçlarda Tutuklama

Katalog suçlardan birini işleyen sanığın tutuklanması için hakimin tutuklanma nedenlerini araştırarak tutuklama kararı vermesi gerekmez. Zira kişi katalog suçlardan birini işlediğinde direkt olarak tutuklama nedenleri var sayılacağından tutuklama emri direkt verilir. Ancak bu bir karinedir. Yani aksi ispatlanıncaya kadar tutuklama nedenlerinin var olduğu kabul görür. Burada aksini ispatlamakla yükümlü olan sanıktır. Sanığın kaçma veya delil karartma ihtimali olmadığını, müşteki üzerinde baskı kurma gibi bir durumunun olmadığını somut verilerle ispat ederek bu karineyi çürütmesi mümkündür. Bu doğrultuda bir kişi katalog suç işlemiş olmasına rağmen tutuklanmaması mümkündür.

Katalog suçlar hangi maddede düzenlenmiştir?

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3. madde düzenlenmiştir.

Katalog Suçlarda Adli Kontrol ve Diğer Tedbirler

Ceza soruşturma ve kovuşturmasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. Maddesinde belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Adli kontrol kararı verilebilmesi için gerekli şartlardan birisi de Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesinin 3. fıkrasında yer alan katalog suçlardan birinin işlenmiş olduğu hususunda kuvvetli şüphenin bulunmasıdır. Bunun yanı sıra katalog suçların sayıldığı koruma tedbirleri şunlardır:

 • Gözaltı
 • Tutuklama
 • Şirket yönetimi için kayyım tayini
 • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması
 • Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi
 • Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma
 • Teknik araçla izleme
 • Postada el koyma
 • Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi

Yukarıda katalog suç nedir, katalog suçlar nelerdir, cmk katalog suçlar gibi soruları cevaplandırdık ve konunun bilinmesi gereken bazı özelliklerine değindik.  Ceza yargılaması karmaşık yapısı gereği her olayda o olaya özgü hukuki strateji oluşturmayı gerektirir. Bu nedenle tecrübeli ceza avukatları ile birlikte çalışmakta yarar vardır.

CMK Katalog Suçlar

Katalog Suç Kanun Maddesi
Soykırım Suçu ve Örgütlü İşlenmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 76 ve m. 78
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi 5237 sayılı TCK m. 77 ve m. 78
Göçmen Kaçakçılığı Suçu 5237 sayılı TCK m. 79
İnsan Ticareti Suçu 5237 sayılı TCK m.80
Kasten Öldürme Suçları 5237 sayılı TCK m. 81, 82, 83
Silahla İşlenen Nitelikli Yaralama Suçu 5237 sayılı TCK m. 86/3-e
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu 5237 sayılı TCK m. 87
İşkence Suçu 5237 sayılı TCK m. 94
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış İşkence Suçu 5237 sayılı TCK m. 95
Cinsel Saldırı Suçunun Basit Bedensel Temas ve Sarkıntılık Haricinde Kalan Kısmı 5237 sayılı TCK m. 102
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu 5237 sayılı TCK m. 103
Hırsızlık ve Nitelikli Suçu 5237 sayılı TCK m. 141, 142
Yağma ve Nitelikli Yağma Suçu 5237 sayılı TCK m. 148, 149
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu 5237 sayılı TCK m. 188
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu 5237 sayılı TCK m. 220 (2, 7 ve 8. fıkralar hariç)
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak 5237 sayılı TCK m. 302
Düşmanla İşbirliği Yapmak 5237 sayılı TCK m. 303
Devlete Karşı Savaşa Tahrik 5237 sayılı TCK m. 304
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma 5237 sayılı TCK m. 307
Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım 5237 sayılı TCK m. 308
Anayasayı İhlal 5237 sayılı TCK m. 309
Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı 5237 sayılı TCK m. 310
Yasama Organına Karşı Suç 5237 sayılı TCK m. 311
Hükümete Karşı Suç 5237 sayılı TCK m. 312
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silahlı İsyan 5237 sayılı TCK m. 313
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 5237 sayılı TCK m. 314
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlere Silah Sağlama 5237 sayılı TCK m. 315
Silah Kaçakçılığı Suçları 6136 sayılı Kanun m. 12
Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Diğer Mensupları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/3
Yönetici Olsun veya Olmasın Bankanın Gerçek Kişi Ortakları Tarafından İşlenen Zimmet Suçu 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 22/4
Kaçakçılık Suçlarının Tamamı (Hapis Cezası Gerektirenler) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ilgili maddeler
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 68
İzinsiz Araştırma, Kazı ve Sondaj Suçu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu m. 74
Kasten Orman Yakma Suçu 6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/4
Devletin Güvenliğine Karşı Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Devlet Ormanı Yakma Suçu 6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/5
Tehlikeli Bazı Belirli Maddelerle veya Yüzünü Örtmek Suretiyle Toplantı ve Yürüyüşe Katılmak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-a
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Sırasında Yasadışı Örgütlere Ait Bazı Belirli Simgeleri Kullanmak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 33/1-b
Terör Örgütü Propagandasına Dönüştürülen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinde Kimlik Gizlemek Amacıyla Yüzü Gizleme Suçu 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu m. 7/3

Sıkça Sorulan Sorular

Katalog suçlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenmiştir. Katalog suçlar; bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suça denir.

Katalog suçlar 5271 sayılı CMK 100/3 maddesinde düzenlenmiştir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın