Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu

Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu

kahramankazan avukat hukuk burosu

Kahramankazan avukat ve hukuk büroları, Ankara Kahramankazan bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Kahramankazan bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar.

Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlemiştir. Avukat, baroya kayıtlı, belli vasıflara sahip ve kamu hizmeti ifa eden kişidir. Avukat, gerçek ya da tüzel kişi müvekkili adına; yargılama öncesinde ve mahkeme sürecinde, hukuki danışmanlık hizmeti vererek, yasalar çerçevesinde müvekkilinin yüksek menfaatini korumak için gerekli tüm hukuki prosedürü ifa eder.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara’da avukatlık ve hukuki danışmalık hizmetine başlayan Kadim Hukuk Bürosu, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında faaliyet gösteren Hukuk Büroları ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Siirt, Artvin, Samsun, Diyarbakır, Kırşehir, Bursa gibi ülkemizin birçok şehrinde müvekkillerimizin dava dosyaları layıkıyla takip edilmektedir. Yukarıda  izah ettiğimiz üzere, farklı hukuk dallarında yenilikçi, çözüm odaklı çalışmalar yapan Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Kahramankazan Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Kahramankazan Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Kahramankazan Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Kahramankazan ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Kahramankazan ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olurnur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
kahramankazan avukat ucretleri
kahramankazan avukat ucretleri

Kahramankazan Avukat Ücreti

Danışanlarımız tarafından merak edilenler arasında yer alan, Kahramankazan avukat ücreti, müvekkil gerçek ya da tüzel kişi ile Kahramankazan avukat arasında avukatın bağlı olduğu Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ait olduğu yıla ilişkin tutar çerçevesinde belirlenmektedir. Her dava ve her hukuki işlem, farklı prosedürlere tabii olduğundan; tek ve değişmez avukatlık ücreti ile belirlenmemektedir. Çünkü her hukuki iş, her dava birbirinden farklıdır. Ankara Barosu tarafından tayin edilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen ücret,  tavsiye ücreti mahiyetinde olup, taraflar bu hususu serbestçe takdir edebilirler.

Kahramankazan avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava d Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 11.690,00 TL değerinin %15’i
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 9.190,00 TL
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Önalım (Şufa) Davaları 15.315,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Bedel Artırımı Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 15.315,00 TL
 • Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 9.815,00 TL
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 3.375,00 TL

Ankara Kahramankazan Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Kahramankazan İş Hukuku Avukatı

Ankara Kahramankazan bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİşçinin istifası ya da işçiyi işten çıkarma prosedürünün hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecine başvuru, takip ve sonuçlandırılması aşamaları, dava açmadan önce hazırlık aşamalarının tekamülünün sağlanması.
Davanın AçılmasıAçılacak iş davasının konusuna göre sürecin değerlendirilmesi ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi, tanık listesi oluşturulması.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötü niyet, fazla çalışma, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, UGBT gibi davalar, işe iade davası. İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimleri ve ihtarnamelerin hazırlanması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, işçi ile ilgili tutanakların hazırlanması.
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan sendikal ihtilaflardan kaynaklanan  tüm hukuki süreçlere ilişkin takibin yapılması.

Kahramankazan Boşanma ve Aile Avukatı

Kahramankazan boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi              Boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumlarına göre, davayla ilgili
ön hazırlık yapılması ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması,
Nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, boşanma davasında geçici nafaka verilmesi durumunda ara kararla ilgili icra takibi başlatılması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası,  gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması. Velayet davalarında mahkeme kararına riayet etmeyen tarafla ile ilgili hukuki süreç başlatma.

Kahramankazan Ceza Avukatı

Ankara Kahramankazan bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaCumhuriyet Savcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinin hazırlanması,
tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, müvekkil sanık açısından lehine kanun hükümlerinin uygulanması adına etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, müvekkilin tutuksuz yargılanması için gerekli işlemlerin yapılması, duruşmaların takibi.
İstinaf  ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin süresinde ve titizlikle hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, AİHM başvurusu, infaz sürecinin takibi.

Kahramankazan Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi ve KVKK ihlali durumunda yaptırımlara ilişkin sürecin takibi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki TCK’nın 243 ve 245.maddelerinde düzenlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler ve Sulh Ceza Hakimliği kararının icraası sürecinin takibi.
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik eylemlere ilişin hukuki süreçlerin takibi.

Kahramankazan Yabancılar Avukatı

Kahramankazan bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması sürecinin takibi, konusuna göre alınan izinlerin süresinin uzatılmasına ilişkin sürecin takibi, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi.
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz, deport kararı hakkında yürütmeyi durdurma talebi ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu için gerekli belgelerin ve başvuruların takibi veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Kahramankazan Gayrimenkul Avukatı

Kahramankazan ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıTapuda isim tashihi  davaları, Ortaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri,
Kira ve ecrimisil davaları, Tapu davaları.
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Tapu kaydında dava sonuçlanıncaya kadar konulan ihtiyat-i tedbirler, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler.
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi. Taşınmaz takas sözleşmesi.

Kahramankazan İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Kahramankazan bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kiralanan taşınmazların ilamsız tahliyesi, icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi,  alacakların tahsili işlemleri.
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, taşınır ve taşınmaz üzerindeki haczin fekki işlemlerinin yürütülmesi.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet , istihkak davaları vs. davaların açılması ve takibi.

Kahramankazan Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Kahramankazan ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı hukuki danışmanlık hizmeti vermek. KİK’le ilgili ihale süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek.
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi. Şirketlere 3.kişi sıfatıyla gönderilen haciz ihbarnameleri ve akabindeki süreci takip etmek.

Kahramankazan İdare Hukuku Avukatı

Kahramankazan ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Kahramankazan Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Kahramankazan avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı süresi içerisinde itiraz ve iptal davasının açılması,
yürütme durdurma talep edilmesi ve YD hakkında verilen kararlara karşı hukuki işlemlerin takibi, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri.
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin haksız fiilinden kaynaklı doğan zarardan dolayı idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı, idari başvuru süreci ve idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Kahramankazan Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Kahramankazan ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık