0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Hukuk Bürosu Nedir? Ne İş Yapar?

11hukuk burosu

Hukuk bürosu, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını elde etmek veya haklarını koruma altına almak için başvurdukları avukatların hukuki olarak kişilere hizmet verdiği ofisler ve bürolardır. Hukuk bürolarında avukatlar tarafından gerçek ya da tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunulduğu gibi kişilerin dava takip işleri de yürütülür. Hukuk bürolarında avukatlar mesleki faaliyetlerini icra eder ve bu nedenle hukuk büroları toplum avukatlık bürosu olarak da adlandırır. Hukuk bürosu, gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması ve kişilerin sahip oldukları haklarına yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi, durdurulması için kişilerin hukuki işlemlerini yürüten ve hukuki süreçlerinin takibini sağlayan bürodur. Hukuk bürolarında, gerçek veya tüzel kişilere bir veya birden fazla avukat hizmet verir. Hukuk bürosu, avukatların çalışma alanı olup özel nitelikli olmasının yanında kamu hizmeti verilmesi nedeniyle kamusal nitelikli de bir alandır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak Ankara ilinde yer alan hukuk büromuzda, seçkin avukat kadromuz ile hem gerçek hem de tüzel kişilere haklarının korunması ve haklarını elde edebilmeleri adına hizmet verilmektedir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, yerli ve yabancı müvekkillerine 2017 yılından bu yana Ankara’da hizmet vermektedir. Kurumsallaşma ve uzmanlaşma planlamalarımız neticesinde büyüyen kadromuzla faaliyetlerimize Koç İkiz Kulelerindeki ofislerinde devam etmektedir. Ceza, idare, vergi ve özel hukuk gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren Kadim Hukuk ve Danışmanlık, ayrıca uluslararası hukuk büroları ile temas halinde yabancı firmaların Türkiye’deki hak ve menfaatlerinin korunması için çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin büyük şehirlerinden İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır’da bulunan hukuk büroları ile irtibat halinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yürütülen dava, sözleşme ve projelerden doğabilecek anlaşmazlıkları kısa sürede önleyebilme ve çözümleyebilme alt yapısına sahiptir. Deneyimli ekibi sayesinde, en karışık ve acil davaları dahi, en uygun ve etkili bir şekilde sonuçlandırabilmektedir.

Hukuk Bürosu Nasıl Açılır?

Ülkemizde hukuk bürosu diğer adıyla avukatlık bürosu açabilmek için avukatlık ruhsatı şarttır. Avukatlık ruhsatını hukuk fakültesi mezunu olan ve mezuniyet sonrasında 1 yıllık avukatlık stajını tamamlamış olan kişiler alabilir. Avukatlık stajı herhangi bir ilin barosunda yapılabilir.  Avukatlık stajı tamamlandıktan sonra kişiye avukatlık ruhsatı verilir. Avukatlık ruhsatı ile kişi herhangi bir ildeki baroya kayıt yaptırıp hukuk bürosu açabilir. Hukuk bürosu açabilmek için bir avukat olması yeterlidir. Avukatlık mesleğinde, hukuk bürosu açılabilmesi için birden fazla kişi şartı olmamak ile birlikte hukukun her alanında kapsamlı bir bilgi aktarabilmek adına birden fazla avukat birlikte hukuk bürosu açmayı tercih eder. Hukuk bürosu bünyesinde bulunan her avukatın, avukatlık ruhsatı mevcuttur.

Türkiye’nin en büyük 2. barosu Ankara Barosu’dur. Ankara avukat sayısı bakımından dünyanın da en büyük barolarından biridir. Ankara avukat sayısı yaklaşık olarak 35.000 civarındadır. Doğal olarak Ankara hukuk bürosu sayısı ve avukat yetkinliği konusunda da Türkiye’de bir merkez konumundadır. Yine bakanlıkların, yargının üst mahkemelerinin merkezi Ankara’da olması sebebiyle bir çok uyuşmazlığın görüldüğü ana merkez konumundadır. Bu nedenle Ankara’da hukuk bürosu açmak son derece önemlidir.

hukuk burosu nedir
hukuk burosu nedir

Hukuk Bürosu Ne İş Yapar?

Hukuk bürosunda, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin haklarının korunması ve kişilerin sahip oldukları haklarına yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi, durdurulması için çalışılır. Hukuk bürosu dava açmak, şikayette bulunmak, icra takibi başlatmak gibi hizmetler ile kişilerin markası ya da firması ile ilgili yapılan saldırıları önlemek ve yapılan saldırıları savunma işlemlerini yürütür. Türkiye hukuk büroları, ister Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isterse yabancı bir ülkenin vatandaşı olsun, avukatlık meslek etik ilkelerine göre; yani, Avukatlık Havana Kuralları, Avrupa Birliği Meslek Etik Kuralları ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kurallarına göre çalışmak zorundadır.

Avukatlık ruhsatı alan avukat, hukukun her alanında çeşitli davalarda müvekkilini temsil edebilir. Avukatlık mesleğinde alan sınırlaması yoktur. Avukatlar, hukuk alanında birçok konuda müvekkilleri temsil eder. Hukuk bürosu bünyesindeki avukatlar, gerçek ve tüzel kişilerin yargı makamına intikal etmiş dosyası olması durumunda avukatlar davalarda müvekkili temsil ederken yargıya intikal etmemiş olay ve durumlarda ise kişilere danışmanlık hizmeti verir. Hukuk bürosu görevleri arasında dava takibi, icra takibi, danışmanlık hizmeti, finans yönetimi, iletişim yönetimi ve birçok konuda müvekkili temsil yer alır.

Hukuk Danışmanlığı Nedir?

Hukuk danışmanlığı, gerçek ve tüzel kişilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri hukuki problemler karşısında haklarının savunulması ve yardım alabilmek için ihtiyaç duydukları bir hizmettir. Hukuk bürosunda verilen danışmanlık hizmetiyle gerçek ve tüzel kişilerin hukuksal problemleri hakkında ve belli bir ücret karşılığında avukatların problem hakkında yazılı veya sözlü düşüncesi, bilgisi alınır. Hukuk danışmanlığında, hukuk bürosu bünyesindeki avukatlar var olan veya gelecekte çıkması muhtemel olan hukuki sorunlar karşısında verdikleri danışmanlık hizmetinde sorunun çözümünde karşılaşılabilecek tüm olumlu ve olumsuz sonuçları danışanlarına bildirir. Hukuk danışmanlığı sayesinde danışanlar hukuki sorun karşısında çözüm olarak doğru ve etkin olan yolu seçebilirler.

Avukat, müvekkile dair bilgileri gizli tutmalıdır. Avukat, mesleğini bırakmak zorunda kalsa dahi müvekkillerine dair sır saklama yükümlülüğü hayatının sonuna kadar devam eder. Hukuk bürosu, menfaatleri tamamen birbirine zıt kişilerin davasına bakamaz. Davasına baktığı kişilerden bazılarının menfaati birbiriyle çelişiyorsa, derhal birini tercih ederek diğer kişilerin avukatlığından istifa edilmesi gerekir.

Hukuk Büroları Nasıl Çalışır?

Hukuk bürosunda, yargıya intikal etmiş dosyalar ile ilgili müvekkilleri avukatlar yargı makamı önünde temsil eder. Yargıya intikal etmiş bu dosyalar “Savcılık Soruşturmaları, Ceza Davaları, Hukuk Davaları, İdari Davalar, Vergi Davaları, İcra Takipleri, Tahkim Dosyaları, Hakem Heyeti Dosyaları” gibi hukuki uyuşmazlığın yargıya taşındığı dosyalardır. Bunun yanında yargıya intikal etmemiş ancak hukuki olarak uyuşmazlık çıkmış veya çıkma olasılığı bulunan durumlar ve olaylarda ise hukuk bürosu “danışmanlık hizmeti” verir.

Hukuk bürosu danışmanlık hizmeti kapsamında kişi veya kurumlara karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali olduğu hukuki uyuşmazlıklar hakkında bilgi ve tavsiyeler verir. Hukuki konuya açıklık getirir ve danışanlarına hukuki yolda izlemeleri gereken çözüm yolunda hukuki sınırlarda bilgilendirme yapar. Hukuk bürosu danışanlarına icra, dava ve şikayet gibi hukuki süreç konusunda bilgilendirme yaptığı gibi gerektiği durumlarda konuya danışanlarını temsilen müdahil olur.

Hukuk büroları, her türlü hukuki çalışmayı yaparken bağımsız hareket etmek zorundadır. Mesleki faaliyetini icra eden avukatlara hiçbir kurum telkinde bulunamaz. Avukat müvekkilinin talimatlarıyla bağlı olmasına rağmen, mesleğini nasıl icra edeceği konusunda avukatlık meslek ilkeleri çerçevesinde müvekkilinden bağımsız hareket etmek zorundadır. Hukuk bürosu, müvekkili ile şeffaf bir ilişki kurmalıdır. Avukatlık meslek ilkelerine göre avukat, yaptığı işi müvekkiline anlatmalı ve yapılacak işi anlamasını sağlamalıdır. Avukat, müvekkilini her aşamada bilgilendirmelidir.

Türkiye Barolar Birliği İnternet Sitesi: https://www.barobirlik.org.tr/

hukuk burosu ne is yapar
hukuk burosu ne is yapar

Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Hukuk bürosu açılabilmesi için bir avukat yeterli olmasına rağmen hukuk alanında birçok konu mevcut olduğu için birden fazla avukatı bünyesinde barındıran hukuk büroları sayıca daha fazladır. Avukatların bilgi birikimi kapsamında kişi ve kurumlara hukukun her alanında hukuki destek sağlanır. Hukuk bürolarında hizmet verilen alanlar;

  • İdari davalar,
  • Ceza davaları,
  • Hukuki danışmanlık,
  • Şirket danışmanlığı,
  • İcra davaları,
  • İş davaları,
  • İflas davaları,
  • Boşanma davaları,
  • Miras davaları,
  • Ticari davalar şeklinde sıralanabilir.

Hukukun geniş ve kapsamlı alanları karşısında bir avukatın mevzuat ve uygulamaya her konuda hakim olması mümkün değildir. Bu nedenle hukuk büroların hizmet konusunda alan sınırlaması yapılabileceği gibi hukuk büroları kendi içinde departmanlara ayrılarak hukukun her alanında hizmet verebilir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak hukuk büromuz bünyesinde bulunan avukatlarımız ile hukukun birçok alanında hukuki destek sağlanır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık, “Ceza, İdare, Hukuk, İcra” olmak üzere departmanlara ayrılmış olup her bir bölümde alanında uzmanlaşmış avukatlarımız ile danışanlarımıza ve müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Hukuk Bürosu ve Avukatın Yükümlülükleri

Avukatlık mesleği icra edilirken avukatların ve hukuk bürolarının danışanlarına ve müvekkillere karşı uyması gereken birtakım ilkeler ve kurallar mevcuttur. Avukatlık meslek ilkelerine göre avukat, müvekkiline vekalet ilişkisi kapsamında yaptığı işi anlatmalı ve müvekkilinin yapılacak iş karşısında onayını alıp çözüm yolunu anlamasını sağlamalıdır. Avukat, müvekkilin talebi halinde yaptığı iş ile ilgili her aşamada müvekkiline bilgi verir. Hukuk bürosu, hukuki hizmet karşılığında yapılacak masrafı önceden müvekkile bildirir ve müvekkilin onayını alındıktan sonra işe başlanır.

Hukuk bürosu ve bünyesinde bulunan her avukat, müvekkillere ve danışanlara dair bilgileri gizli tutmalıdır. Gizlilik kapsamında kimlik bilgileri, dava ile ilgili bilgiler bulunur. Hukuk bürosu bünyesindeki herkes avukatlar ve diğer yardımcı elemanlar, müvekkil tarafından kendilerine verilen her türlü evrağı ve bilgileri sır olarak saklamak zorundadır. Sır saklama yükümlülüğü avukatın hayatının sonuna kadar devam eder.

Hukuk Bürosu ve Barolar

Hukuk bürosu, gerçek veya tüzel kişilerin haklarının korunması ve sahip oldukları haklarına yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi, durdurulması için kişilerin hukuki işlemlerini yürüten ve hukuki süreçlerinin takibini sağlayan bürodur. Hukuk bürolarında, gerçek veya tüzel kişilere bir veya birden fazla avukat hizmet verir. Hukuk bürosu, avukatların çalışma alanı olup özel nitelikli olmasının yanında kamu hizmeti verilmesi nedeniyle kamusal nitelikli de bir alandır.

Barolar, avukatların kayıtlı olduğu meslek kuruluşudur. Avukatlar, avukatlık ruhsatını alıp bir baroya kayıt yaptırdıktan sonra hukuk bürosu açabilirler ve avukatlık mesleğini icra edebilirler. Baroya kaydolunmadan avukatlık mesleği icra edilemeyeceği gibi hukuk bürosu da açılamaz. Türkiye’nin her ilinde baro bulunur. Barolar, avukatların mesleki faaliyetlerine müdahale edemezler. Barolar, avukatlık mesleğinde birliği, avukatlar arasında dayanışmayı sağlamak için kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre ülkemizde avukatlar bağımsızdır. Avukatlık mesleğinin faaliyetlerinin kapsamı, mesleğin ilkeleri ve kuralları, mesleğin nasıl icra edileceği, avukat ile müvekkil ilişkileri Avukatlık Kanunu ile düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku ve Hukuk Bürosu

Hukuk bürolarının ve avukatların temel faaliyet alanlarından birisini ceza hukuku oluşturur. Ceza soruşturmaları ve yargılamaları, hukuk alanında geniş bir yere sahiptir. Ülkemizde halk arasında, ceza soruşturmaları ve yargılamalarında hukuki destek veren avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilir. Kanunda ağır ceza avukatı terimi yer almasa da ağır ceza avukatı terimi ceza alanında dosya takip eden avukatlar için halk arasında sıklıkla kullanılır.

Hukuk bürosunda ceza hukuku kapsamında ceza avukatları, suç işlenmesiyle başlayan soruşturma aşaması ile soruşturma neticesinde dava açılması neticesinde başlayan kovuşturma aşamasında müvekkillerini temsil ederler. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak ceza hukuku alanında kamuoyunda gündem olmuş birçok ceza dosyasında müvekkillerimizi temsil ettiğimiz gibi ceza alanında uzman kadromuz ile hukuki destek hizmeti vermeye devam etmekteyiz.

İdare Hukuku ve Hukuk Bürosu

İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk alanıdır. Hukukun her alanında olduğu gibi idare hukukunda da en iyi avukat kim ise ondan hukuki destek alıp yola çıkmak, dava açmak istenir. İdare hukuku bir kamu hukuku dalıdır. İdare hukuku kuralları, özel hukuk ve ceza hukukunda olduğu gibi tek bir metin halinde değildir. Diğer hukuk dallarını düzenleyen metinler de dahi idare hukukuna ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür. Bu nedenle idare hukuku kapsamlı bir hukuk dalı olarak nitelendirilmektedir.

İdare hukuku avukatı seçerken dikkatli ve titiz olmak gerekir. İdare avukatı veya halk arasında idare hukuku avukatı, idare yani kamu kurum/kuruluşları ile hukuki uyuşmazlık yaşayan kişilerin, bu uyuşmazlığı en kısa sürede çözmek için başvurdukları avukattır. İdare hukuku alanında çalışan avukatın tüm idari mevzuata hakim olması önemlidir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukat kadromuz ile idari uyuşmazlıklardan doğan her türlü davada hizmet verilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hukuk bürosu, gerçek veya tüzel kişilerin haklarını elde etmek veya haklarını koruma altına almak için başvurdukları avukatların hukuki olarak kişilere hizmet verdiği ofisler ve bürolardır.

Hukuk bürosunda, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin haklarının korunması ve kişilerin sahip oldukları haklarına yapılan haksız müdahalelerin önlenmesi, durdurulması için çalışılır. Hukuk bürosu dava açmak, şikayette bulunmak, icra takibi başlatmak gibi hizmetler ile kişilerin markası ya da firması ile ilgili yapılan saldırıları önlemek ve yapılan saldırıları savunma işlemlerini yürütür.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın