Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu

Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu

gudul avukat hukuk burosu

Güdül avukat ve hukuk büroları, Ankara’nın Güdül ilçesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Güdül bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hâkimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

yargı yerlerinde görülen davalara bakar ve süreci takip eder. Yargılama bir bütün olarak en ince ayrıntısıyla yürütülmesi gereklidir. Bu sebeple kak kayıpları yaşanmadan hukuki sürecin en başından yetkinlikle ilerlemesi ve istenilen sonuca ulaşma adına gerekli önemleri alır.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ankara ilinde hizmetine başlamıştır. Ülkenin çeşitli illerinde bilfiil avukatlık hizmeti vermekte gerekli durumlarda diğer hukuk büroları ile de avukatlık hizmetini kesintisiz olarak müvekkillerine sunmaktadır. Bu bağlamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Güdül Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Güdül Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Güdül Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Güdül ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Güdül ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dâhil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekâlet vermesi istenir.
 • Vekâletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dâhil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
gudul avukat ucretleri
gudul avukat ucretleri

Güdül Avukat Ücreti

Avukatlık mesleği de diğer tüm meslekler gibi kazanç elde etmek amacıyla gerçekleştirilir. Ücretsiz iş görme yasağı çerçevesinde avukatlık hizmetleri ücrete tabidir. Bahsedilen ücret avukatlık asgari ücret tarifesi altında kalmamak kaydı ile taraflarca serbestçe belirlenebilir. Güdül avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL
 • Tasarrufun İptali Davaları 11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Taşınmaz Mal İhlalleri 10.500,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 7.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmasız 19.315,00 TL
 • Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmalı 23.125,00 TL
 • Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 11.690,00 TL
 • Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 7.815,00 TL
 • Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 4.190,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 22.625,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 14.315,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Vekilliği 19.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 11.315,00 TL
 • Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 9.790,00 TL
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 6.690,00 TL
 • geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir.) Yazılı Danışma 4.000,00 TL
 • Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 4.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir.)
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 3.375,00 TL
 • Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 3.375,00 TL
 • Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 7.000,00 TL
 • Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 17.125,00 TL
 • Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 11.500,00 TL
 • Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 14.000,00 TL
 • Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.190,00 TL
 • Sayıştay’da Görülen Davalar 11.690,00 TL
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL
 • Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 8.000,00 TL

Ankara Güdül Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Güdül ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Güdül İş Hukuku Avukatı

Ankara Güdül bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİşveren tarafından haksız veya geçerli olmayan fesih veya işten çıkarma ve istifanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, dava açmadan önce hazırlık
Davanın AçılmasıDava şartı arabuluculuk süreçleri sonrasında iş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması, dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi işçilik alacaklarına dair davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, düzenlenmesi,
fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi ile ibraname düzenlenmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler ile bu süreçlerin takibi

Güdül Boşanma ve Aile Avukatı

Güdül boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiÇekişmeye yahut anlaşmaya dayanan boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması.
Dava SüreciDava dilekçesinin düzenlenmesi. Dava dilekçesine eklerin eklenmesi ile hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması,
duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası ile ileride çocuğun üstün yararının değişmesi durumunda hukuki destek
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması, çocuk teslimi ve çocuk görüş saatlerinin takibi

Güdül Ceza Avukatı

Ankara Güdül bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, savunma dilekçesi hazırlanması
tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme ve delil toplanmasını sağlama
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tanığın dinlenmesinin sağlanması tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi .
İstinaf  ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi,
denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infazın hesaplanması, infaz erteleme talepleri, infaz sürecinin takibi

Güdül Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK Gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerinin belirtilmesi, Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, KVKK suçları ve şikâyet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube gibi çeşitli sosyal medyadan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikâyet kaldırma, Sulh Ceza Hâkimliği kararının uygulanması vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik kaldırma ve mahkeme kararının uygulanmasına dair hukuki süreçler

Güdül Yabancılar Avukatı

Güdül bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlere dair bilgi ve belgelerin toplanmasıyla izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi ile Geri Gönderme Merkezlerindeki süreçlerin yürütülmesi
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, merkez taşıma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları, banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Güdül Gayrimenkul Avukatı

Güdül ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, İstihkak ve El Atmanın Önlenmesi Davası, Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Tapu Müdürlüğüne Başvuru, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, emlakçılık sözleşmesi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Güdül İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Güdül bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, itirazlar
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, vergi icra işlemleri
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, ihalenin feshi davaları, memur muamelesini şikâyet vs. davaların açılması ve takibi.

Güdül Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Güdül ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı,  sürekli veya tek seferlik,
çeşitli usulde danışmanlık hizmeti ve gerektiğinde şirketlere sunum yapılması, şirket ana sözleşmeleri ve bilumum ticari sözleşmelerin hukuk çerçevesinde düzenlenmesi,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi. Arabuluculuk toplantılarına katılma, Yönetim kuruluna karşı açılacak davaların takibi, Genel kurul kararlarının iptali davaları, Ortaklıktan çıkma ve çıkarılmaya ilişkin davaların takibi

Güdül İdare Hukuku Avukatı

Güdül ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Güdül Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Güdül avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdarelere başvuru akabinde İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri yahut dilekçe yazımı
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, delil araştırılması, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Güdül Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Güdül ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık