Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu

Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu

golbasi avukat hukuk burosu

Gölbaşı avukat ve hukuk büroları, Ankara Gölbaşı bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme hazırlanması süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Gölbaşı bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

gibi mahkemelerde görülen davalara bakar. Müdafi; ceza yargılamasına şüpheli veya sanığın savunmasını yapan, ona hukuki yardımda bulunan avukata denir. Şüpheli veya sanık ceza yargılamasının her aşamasında müdafi yardımından faydalanabilir. Kadim Hukuk olarak yargı yerlerindeki tüm hukuki süreç takip ederek ve müvekkil bilgilendirmesi yapar. Yargılamanın her evresinde hak kayıpları olmaması adına özen yükümlülüğü dahilinde hukuki destek ve avukatlık hizmeti verir.

kadim hukuk avukat
kadim hukuk avukat

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler dâhil olmak üzere tüm Türkiye’de avukatlık faaliyeti yürütülmektedir. Yalnızca ülkesel hukukla sınırlı kalmayarak, uluslararası hukuk ve uluslararası ticaret ve çeşitli hukuki uyuşmazlıklar da hukuki hizmet ve danışmanlığa dâhildir. Belirtildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Gölbaşı Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Gölbaşı Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Gölbaşı Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Gölbaşı ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Gölbaşı ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dâhil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekâlet vermesi istenir.
 • Vekâletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dâhil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
golbasi avukat ucretleri
golbasi avukat ucretleri

Gölbaşı Avukat Ücreti

Gölbaşı avukatlık ücreti taraflar arasında serbestçe takdir edilebilmektedir fakat serbestçe takdir edilen tutar TBB’nin yayınlamış olduğu asgari tutarın altında kalamamaktadır. Tarafların serbestçe tayin edebildiği avukatlık hizmet ve hukuki danışmanlık ücreti için Ankara Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret listesi ise talep edilmesi gereken optimum ücreti göstermektedir.

Gölbaşı avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 10.000,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 9.500,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 8.000,00 TL
 • Tespit İstemleri 6.190,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 12.190,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş Sahibinden alacağın %10’u
 • Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 7.815,00 TL
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 7.815,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 11.315,00 TL
 • Sulh Ceza Hâkimliği ve İnfaz Hâkimliği 9.790,00 TL
 • Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 6.690,00 TL
 • Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 9.815,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 8.190,00 TL

Ankara Gölbaşı Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Gölbaşı İş Hukuku Avukatı

Ankara Gölbaşı bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİş sözleşmesinin sona erme nedenlerinin hukuka uygunluk değerlendirmesi, İstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması.
Dava açmadan önce hazırlık
Davanın AçılmasıZorunlu arabuluculuk akabinde İş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi iş sözleşmesinin sona ermesinden doğan alacaklara ilişkin davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması, uyarlanması ve toplu iş sözleşmelerinde gerekli hukuki destek fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler ile Grev ve Lokavtın hukuki sonuçları

Gölbaşı Boşanma ve Aile Avukatı

Gölbaşı boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, mal kaçırma durumuna karşı gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması ile çekişmeli yahut anlaşmalı boşanmanın değerlendirilmesi
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın yahut karşı davanın açılması, itirazların ileri sürülmesi, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması,
mal paylaşımının sağlanması ile istinaf yahut temyiz incelemesi için dosyanın tevdiinin sağlanması

Gölbaşı Ceza Avukatı

Ankara Gölbaşı bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaSoruşturma aşaması için gerekli ihbar veya şikayetin müvekkil yerine yapılması, dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme.
Kovuşturma Aşamasındaİddianamede isnad edilen suçlara ilişkin itiraz ve savunma ve Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması,
tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, katılan sıfatını haiz olma, duruşmaların takibi
İstinaf

ve Temyiz Süreci

İstinaf ve temyiz yargılaması için kararların üst mahkemelere süresi içerisinde gitmesini sağlama, dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Gölbaşı Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikâyet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması, şirketlere bilgilendirme formunun hazırlanması, vatandaşlara KVKK kurumu dâhilinde korunan haklarının neler olduğunun bildirimi
Bilişim SuçlarıTCK’ da düzenlenen bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi,
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube gibi çeşitli sosyal mecralardan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikâyet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler ile çeşitli yöntemlerle itibarsızlaştırmanın engellenmesi

Gölbaşı Yabancılar Avukatı

Gölbaşı bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerGerekli olan oturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları,Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına karşı yetkili mercilere başvurulması ile bu mercilere yapılacak itirazların ve dava sürecinin yürütülmesi, idari gözetim kararının kaldırılması,
ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri ve bunlara karşı açılacak davalara karşı savunma ve dilekçe hazırlanması, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Gölbaşı Gayrimenkul Avukatı

Gölbaşı ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıTaşınmaza bağlı ortaklığın giderilmesi davası, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları vs
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin tapuya işlenmesini sağlanması yahut kaldırılması, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, gayrimenkul satışı, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Gölbaşı İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Gölbaşı bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri yahut sıra cetveli düzenletme
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri ile icra kanalı ile değerlerin bireysel satışını önlemek
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, borçtan kurtulma davası, memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi.

Gölbaşı Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Gölbaşı ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik, çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, konkordato başvurusu, kredi sözleşmeleri, iflas ve tasfiye sürecinde hukuk danışmanlığı sağlanması
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi ile usulsüz şirket devirlerinin önlenmesi, Sözleşmelerden doğan davaların takibi,

Gölbaşı İdare Hukuku Avukatı

Gölbaşı ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Gölbaşı Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Gölbaşı avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarHukuka aykırı tesis edilen idari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin hukuka aykırı fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Gölbaşı Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Gölbaşı ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık