0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Devlet Memurları Kanunu 18. Madde (DMK)

11devlet memurları kanunu 18 madde

Devlet Memurları Kanunu 18. Madde (DMK)

Güvenlik

Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Devlet Memurları Kanunu 18. Madde Açıklaması

Yönetimde istikrar ve güven ilkelerinin gereği olarak asli ve sürekli görevlerde istihdam edilen memurların güvenlikleri, Anayasa ve 657 sayılı kanun ile güvence altına alınarak sıkı bir statü hukukuna tabi kılınmışlardır.

Memurların; hukuksal statüleri, görev ve yetkileri, nitelikleri, hak, ödev ve sorumlulukları, görevlerine son verilme halleri ile özlük hakları 657 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Memurlara bu güvenin sağlanması Anayasanın 128’inci maddesi ile zorunlu kılınmıştır. Güvenlik hakkı memurlara görevlerinin yürütülmesinde kendilerine özgüven sağlayarak kişi veya kurumsal baskılardan uzak çalışmalarını sağlamaktadır. Görevlerini Devlet adına yapan memurlar arkalarında Devlet güvencesini hissederek güven içinde bu görevlerini yürütürler. Ancak bu güven görevlerin yerine getirilmesinde istismar edilmemelidir. Memurlara sağlanan bu koruma ve güven ilkeleri hizmetlerin yürütülmesine olumsuz etki yapmamalıdır. Görevin yürütülmesinde kayıtsızlık gösteren memurlara da bu güven ve korumanın sağlanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 18 madde dmk
devlet memurları kanunu 18 madde dmk

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın