0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Devlet Memurları Kanunu 14. Madde (DMK)

11devlet memurları kanunu 14 madde

Devlet Memurları Kanunu 14. Madde (DMK)

Mal Bildirimi

Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

Devlet Memurları Kanunu 14. Madde Açıklaması

Anayasanın 71’inci maddesinde, “Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.” Hükmü yer almaktadır. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde hazırlanan; 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanma ulus ve esaslarının belirlendiği “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” 10.08.1990 tarih ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Görevlerine devam edenler sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merciler tarafından memurun önceki yıllara ait bildirimleri ile karşılaştırılır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 14. Madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

devlet memurları kanunu 14 madde dmk
devlet memurları kanunu 14 madde dmk

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın