Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 20 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde

Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri

Yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılmaz.

Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde Gerekçesi

Madde yetkili olmayan hakim veya mahkemece yapılan işlemlerin, hukukî değerini belirleyen ilkeyi saptamaktadır. Buna göre yetkili olmayan hakim veya mahkemenin işlemleri, yetkili merci tarafından sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılamayacaktır. Bunun anlamı, yetkili merciin söz konusu işlemleri değerlendireceği ve takdirine göre bunları geçerli sayabileceğidir. Böylece madde, söz konusu hükümlerin, sadece şekli bakımdan hükümsüz sayılamayacağını belirtmiş olmaktadır.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 20 madde cmk

ceza muhakemesi kanunu 20 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri Emsal Kararlar

Yargıtay 7. Ceza Dairesi E: 2007/37598, K: 2007/4485

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde
  • Yetkili Olmayan Hakim veya Mahkemenin İşlemleri

Mahkemece duruşma açılarak yargılama yapılması gerektiğinden, Ceza Kararnamesi düzenlenmesi kanun yolunu değiştirmeyeceği kabul edilerek yapılan temyiz incelemesinde;

Kamu davası üzerine sanıklar hakkında yetkisiz mahkemece duruşma açıldığı suç ve karar tarihinde yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 19. maddesi ile 5271 sayılı CMUK ‘un 20. maddesine göre “yetkili olmayan mahkemece yapılan işlemler sadece yetkisizlikten dolayı hükümsüz sayılamayacağı” cihetle yargılamaya devamla sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Ceza Kararnamesi ile yazılı şekilde hüküm tesisi verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 20. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık