Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 111 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması

  1. Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra hakim veya mahkeme 110. maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir.
  2. Adli kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde Gerekçesi

Madde, 110. maddede Cumhuriyet savcısına verdiği yetki ile orantılı olarak şüpheli ve sanığa da her zaman adlî kontrolün kaldırılmasını istemek olanağını tanımıştır. Böyle bir istek ileri sürüldüğünde hâkim önce Cumhuriyet savcısının görüşünü alacak ve sonra 110. maddenin ikinci fıkrasında yer alan yetkilerini kullanacaktır. Bu husus, maddede ayrıca tekrarlanmıştır. Hakim, istem üzerine yukarıda belirtilen içerikteki kararlarını beş gün içinde verecektir. Maddenin son fıkrasında, adlî kontrol kararlarına itiraz edilebileceği hükmü yer almış bulunmaktadır.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Emsal Kararlar

 Yargıtay 16. Ceza Dairesi E: 2015/1235 K: 2015/2483

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde
  • Adli Kontrol Kararının Kaldırılması

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2, 62 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adlî kontrol koruma tedbirine tabi tutulmasına dair …Ağır Ceza Mahkemesinin 05.08.2013 tarihli ve 2009/191 esas, 2013/95 sayılı kararını müteakip, sanık müdafii tarafından adli kontrol kararına yapılan itirazın reddine ilişkin … Ağır Ceza Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2014/872 değişik iş sayılı kararına itirazın reddine dair … Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2014 tarihli ve 2014/1055 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;

Dosya kapsamına göre; sanık hakkında hükümle birlikte verilen yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararına yönelik adli kontrol kararının kaldırılması talebinin reddine ilişkin … Ağır Ceza Mahkemesinin 18.07.2014 tarihli ve 2014/872 değişik iş sayılı kararına sanık müdafii tarafından 01.09.2014, 13.08.2014, 15.09.2014 tarihli dilekçelerle itiraz edilmiş olması karşısında, dosyanın aslı ya da onaylı örneğinin merciinden getirtilmesi veya UYAP üzerinden dosyanın incelenmesi suretiyle itiraz konusu hakkında karar verilmesi gerekirken 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesine aykırı olacak şekilde dosyanın Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderildiği gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu … Müdürlüğünün 29.12.2014 gün ve 2014-23437/77761 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.01.2015 tarih ve 2015/10199 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla,

Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, … Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2014 tarih ve 2014/1055 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 14.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 111. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık