Bilisim Suclari Nereye Nasil Sikayet Edilir

Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir? Bu soruların cevabı internette sürekli aranmaktadır. Bilişim suçlarının nereye ve nasıl şikayet edileceği sorusuna cevap vermeden önce bilişim suçlarının neler olduğunun doğru tespit edilmesi önemlidir. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 245. maddelerinde “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Ancak bu suç türleri arasına girmese de niteliği itibari ile internet veya bilişim sistemleri üzerinden işlenebilen suçlar bilişim suçu olarak nitelendirilmektedir.

5237 sayılı TCK’nin 16. Bölümü (TCK 243-246) “Bilişim Alanında Suçlar” başlığını taşımaktadır. Bu kısımdaki suçlar;

 • Bilişim sistemine girme (TCK 243. madde)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK 244. madde)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK 245. madde)
 • Yasak program ve hack (TCK 245. madde)

bilisim suclari nereye nasil sikayet edilir

Bilişim suç; bilişim sistemlerinin ve/veya verilerin kullanıldığı ya da bu sistem ya da verilere karşı işlenen her türlü suçtur. Diğer bir tanımla bilişim suçu ise, verilere ve/veya bilişim sistemlerine veya sistemin/verilerin düzgün ve işlevsel işleyişine, güvenliğine ya da bütünlüğüne karşı işlenen suçlardır. Bilişim sistemlerinin kullanıldığı diğer suçlar için ise “suçun işlenmesinde bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı suçlar” olarak tanımlanabilir.

Bunun yanında TCK’de düzenlenen bir çok suç tipi bilişim sistemleri aracılığı ile işlenebilir. Bu durumda verilen ceza arttırılır. Bu suç tiplerine örnek verecek olursak;

 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık,
 • Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle bahis oynanması ve aracılık edilmesi

Siber suçlar şikayet et ile başlar. Sonrasında savcılık soruşturma başlatır. Devamında savcılık takipsizlik kararı verebilir ve dosyayı kapatabilir. İkinci ihtimalde iddianame düzenler ve kovuşturma aşamasına geçilir.

Bilişim Suçlarına Örnekler

Bilişim Suçları Nereye Nasıl Şikayet Edilir? sorusuna cevap vermeden önce bilişim suçlarına örnekler vermek daha doğru olacaktır. Türk Ceza Kanununda düzenlenen bilişim suçları;

 • intihara Yönlendirme (TCK Madde 84)
 • Çocukların Cinsel istismarı (TCK Madde 103)
 • Cinsel Taciz (TCK Madde 105)
 • Tehdit (TCK Madde 106)
 • Şantaj (TCK Madde 107)
 • Haberleşmenin Engellenmesi (TCK Madde 124)
 • Hakaret (TCK Madde 125)
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal (TCK Madde 132)
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 133)
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK Madde 134)
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Madde 135)
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Madde 136)
 • Nitelikli Hırsızlık (TCK Madde 142/2 e)
 • Nitelikli Dolandırıcılık (TCK Madde 158/1)
 • Müstehcenlik (CK Madde 226)
 • Fuhuş (TCK Madde 227)
 • Kumar Oynanması için Yer ve imkan Sağlama (TCK Madde 218)

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Bilişim suçlarının tamamı şikayete bağlı değildir. Bazı suçlar şikayete bağlı olmaksızın ihbar üzerine savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulur. Soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar Türk Ceza Kanunu’nda ilgili suçun düzenlendiği maddede belirtilir. Bu bağlamda söz konusu suç için şikayet öngörülmüş ise suçun şikayet süresi geçmeden derhal şikayet edilmesi gerekmektedir. Ancak suç türü için şikayet öngörülmemiş ise yine şikayet formatında bir dilekçeyle Cumhuriyet Başsavcılığına veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ihbarda bulunulabilir, suç duyurusu yapılabilir veya bu ihbar sözlü şekilde yapılabilir.

Bilişim suçları hazırlanacak bir siber suçlar şikayet dilekçesi ile bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına veya bulunduğunuz yerdeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine yapılabilir. Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Ancak bulunduğunuz yer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçenizi ibraz etmeniz üzerine dilekçeniz yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Süreci hızlandırmak adına bu husus bir üst yazı ile belirtilmelidir.

Bilişim Suçları İçin Nereye Başvurulur?

Siber suçlar şikayet mail üzerinden yapılamaz. Cimer üzerinden başvuru yapılabilir. Bu durumda Cimer başvurunuz savcılığa yönlendirilecektir. Cimer sadece idari başvuru olarak değerlendirip konuyla ilgili birime yönlendirecektir.

Bilişim suçları için;

 • Cumhuriyet savcılıklarına
 • Emniyet veya jandarma karakollarına
 • Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne
 • Cimer ile şikayette bulunabilirsiniz.

Bilişim Suçları Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim suçlarının şikayeti; suç duyurusu veya şikayet dilekçesi ile yapılır. Şikayet hakkı süresi içinde kullanılmalıdır. Şikayet süresi suç fiilinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve 6 aydır. Şikayet süresinin başlaması için hem suç fiilinin hem de suç failinin öğrenilmesi gerekmektedir. Ancak şikayetçi bunlardan birini bildiği takdirde de şikayette bulunabilir.

Siber suçlar şikayet dilekçesi ile başvurulur. Siber suçlar şikayet dilekçesi detaylı olarak hazırlanmalıdır. Çünkü savcılık bu dilekçe ile araştırmaya başlayacaktır. Bu nedenle bilişim avukatı ile çalışmanız önerilir.

Bilişim suçunun şikayetinin yapıldığı şikayet dilekçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile bilişim suçları nasıl şikayet edilir sorusunun cevabı şunlardır:

 • Dilekçeye başlarken şikayet dilekçesinin gönderilmesini istediğiniz Cumhuriyet Başsavcılığını başlık olarak belirtmelisiniz.
 • Şikayette bulunan kişi adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını ve adresini dilekçede yazmalıdır. Böylece soruşturmanın ileriki safhalarında yapılacak tebligatlar adınıza ve adresinize yapılabilmektedir.
 • Şikayete konu suçun failinin başka bir deyişle suçu işleyenin kim olduğu biliniyorsa adı soyadı belirtilmelidir. Ancak ceza soruşturmalarında şüphelinin tespiti zordur ve şüpheli her zaman şikayetçi tarafından tanınmayabilir. Bu durumda kimlik tespiti savcılık tarafından yapılacaktır.
 • Şikayet dilekçesinde aleyhinize hangi bilişim suçunun işlendiğini açıkça belirtmelisiniz. Ceza soruşturmasının yürütülebilmesi için hangi bilişim suçunun işlendiğinin tespiti önemlidir.
 • Suçun gerçekleştiği tarihin belirtilmesi de soruşturma açısından önemlidir. Öncelikle suç tarihinin belirtmeniz şikayetin süresinde yapılıp yapılmadığının tespiti açısından önemlidir. Ayrıca suç tarihinin bilinmesi durumunda savcılık yapacağı soruşturmada hangi tarihlere ilişkin araştırma yapacağını bilir ve sürecin hızlı yürütülmesine yardımcı olmuş olursunuz.
 • Bu bilgilerin ardından suça konu olay ayrıntılarıyla açıklanarak şüpheli hakkında ve olay hakkında detaylı bilgiler verilmelidir.
 • Dilekçenin sonunda ileri sürülebilecek hukuki deliller belirtilmelidir. Bilişim suçu internet üzerinden işlendiyse buna dair ekran görüntüsü ve saire bilgi ve belgeler Savcılığa sunulmalıdır.
 • Sonuç ve istem kısmında ise şikayetin kabulü, (şüpheli bilinmiyorsa) şüphelinin kimlik tespiti, soruşturma başlatılması ve kamu davası açılmasına hükmedilmesi istemlerinde bulunularak dilekçe sonlandırılmalıdır.
 • Dilekçeye tarih ve imza atmak unutulmamalıdır.

Bilişim hukuku günümüzde yeni ve gelişmekte olan bir alandır. Bilişim suçları da bu alanın bir alt kategorisidir. Bilişim suçlarına ilişkin olarak yapacağınız şikayetler için veya hakkınızda yapılan şikayetlere karşı bilişim hukukunda avukatlar ile çalışmanızın sürecin yararınıza sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Siber Suçlar Şikayet Süreci Nasıl İlerler?

Siber suçlar  şikayetinizi emniyet veya savcılığa yapabilirsiniz. Sonrasında savcılık adli süreci başlatır. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı dosya kapsamında delilleri toplar. Delilleri emniyet aracılığıyla toplar. Siber suçlar yapısı gereği soruşturması zor suç tiplerindedir. Zira delillerin toplanması veya bulunması oldukça zordur. Örnek olarak internet üzerinden hakaret suçuna maruz kaldığınızda ekran görüntüsü ve videosu almanız önemlidir. Zira sonrasında kişi bu paylaşımı kaldırabilir ve delil kaybolabilir. Bu nedenle hızlı olunmalıdır.

İkinci bir husus ise bilgisayar, telefon veya diğer dijital materyallerin incelenmesidir. Siber suçlar genel olarak bu aletler ile işlenmektedir. Bu nedenle incelenmesi hayati öneme sahiptir. Soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı, Sulh Ceza Hakiminden izin alarak şüphelinin telefon ve bilgisayar incelemesini yaptırabilir. Bunun için izin şarttır.

Son olarak siber suçlar ile karşı karşıya kaldığınızda e-noter aracılığıyla internet ortamında bulunan veriyi noter onaylı hale getirebilirsiniz.

Bilişim Suçlarında Savcılık Neler Yapar?

 • Şüphelinin ifadesini alma
 • Tanıkların beyanlarını alma
 • Whois sorgusu
 • İnternet sitesinden kullanıcı bilgilerinin sağlanması
 • Hesaba ait email ve telefon bilgilerinin tespit edilmesi
 • Şüphelinin log in ip adresi bilgisinin talebi
 • Servis sağlayıcısından ip adresi tespiti
 • Kripto para hareketleri
 • Banka hesap dökümleri ve kamera kayıtları
 • Dijital materyallerine el koyma
 • Arama işlemi
 • Telefona el konulması ve inceleme işleminin yapılması
 • Şüphelinin iletişiminin denetlenmesi ve HTS kayıtlarının istenmesi
 • Meslek ve faaliyetlerinin incelemenesi
 • Masak raporu
 • Para transferleri

Bu işlemler hariç savcılık maddi gerçekliğe ulaşmak için farklı delillere başvurabilir.
Paylaş