0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu

11ayas avukat hukuk burosu

Ayaş avukat ve hukuk büroları, Ankara Ayaş bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Ayaş bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlık tarihin tozlu sayfalarına kadar dayanan çok önemli bir meslektir. Bir avukat, müvekkiline hukuki hizmet vermekte ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ancak avukatın müvekkiline karşı da bağımsızlığı söz konusudur. Yani istediği işi seçebileceği gibi müvekkilinden aldığı işi istediği zaman bırakabilecektir.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Büromuz, ülkemizin pek çok yerinde ama özellikle Sakarya, İzmir ve Kahramanmaraş gibi büyükşehirlerde faaliyet gösteren hukuk büroları ile uyumlu olarak çalışan Ankara temelli bir bürodur. Büromuzun faaliyet gösterdiği alanlar hem ulusal hem de uluslararasıdır. Yukarıda da değinildiği üzere Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk bürosu hukukun farklı alanlarında faaliyet göstermekte olup bu faaliyetlerden bazıları şunlardır:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler

Ayaş Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Ayaş Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Ayaş Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Ayaş ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Ayaş ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
ayas avukat ucretleri
ayas avukat ucretleri

Ayaş Avukat Ücreti

Ayaş avukat ücreti Ankara Barosu’nun belirlemiş olduğu Asgari Ücret üzerinden serbestçe belirlenmektedir. Bu ücret, Ankara Barosu tarafından her sene güncellenmektedir. Bu tarifede her hukuki işlem birbirine benzer olmadığı için farklı dava ve hukuki iş kalemleri için farklı avukatlık ücretlerine yer verilmiştir. Bu tarifede belirtilen ücret tavsiye niteliğindedir.

Ayaş avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.375,00 TL
 • Kayyım ve Veraset Davaları 7.815,00 TL
 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 12.190,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının %10’u
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 10.000,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • YİDK Karar İptali Davası 7.690,00 TL
 • Hükümsüzlük Davası 13.315,00 TL
 • Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 17.125,00 TL
 • Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 19.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İcra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 7.815,00 TL
 • Tasarrufun İptali Davaları 11.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İhalenin Feshi Davaları, Taşınır Mal İhlalleri, 7.815,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Taşınmaz Mal İhlalleri 10.500,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen.

Ankara Ayaş Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Ayaş ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Ayaş İş Hukuku Avukatı

Ankara Ayaş bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesi İstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı,
Arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması.
Dava açmadan önce hazırlık, müvekkille iletişim halinde olma
Davanın Açılması İş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi, gerekli belgelerin talep edilmesi
İşçinin Alacaklarına İlişkin Uyuşmazlıklar Kıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama, sendikal tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklar İş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, işyeri için personel yönetmeliğinin hazırlanması
Sendikal Uyuşmazlıklar Sendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler, sendikal fesih sürecinde arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi

Ayaş Boşanma ve Aile Avukatı

Ayaş boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava Öncesi Boşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması, ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması, anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması
Dava Süreci Dava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, tanıkları bildirme, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası,
gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası
Dava Sonrası Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması, yabancılar için tenfiz

Ayaş Ceza Avukatı

Ankara Ayaş bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma Aşamasında Şikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme, ön ödeme sürecini yönetme
Kovuşturma Aşamasında Ceza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, sanığın haklarının korunması, duruşmaların takibi
İstinaf ve Temyiz Süreci İstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi

Ayaş Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKK Şirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikâyet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması
Bilişim Suçları Bilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Erişimin Engellenmesi İnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler,
Online İtibar Yönetimi Bilişim mevzuatının sağladığı olanaklar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Ayaş Yabancılar Avukatı

Ayaş bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinler Oturma, çalışma, şirket kurma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması, vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi,
Deport ve İdari Gözetim Kararları Yabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki Hizmetler Türkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri, şirket sözleşmesi hazırlama.

Ayaş Gayrimenkul Avukatı

Ayaş ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul Davaları Ortaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları, rehin davaları vs.
Tapu İşlemleri İntifa, irtifak, geçit hakkı, üst hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması,
Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleri İpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, taşınmaz karşılığında ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Ayaş İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Ayaş bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibi İlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, nafakaya yönelik takip
Haciz İşlemleri Maaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, açık artırma işlemlerinin alınması
İcra Davaları İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet, istirdat vs. davaların açılması ve takibi.

Ayaş Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Ayaş ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Şirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik,
rekabet konusunda ve diğer önemli hususlarda danışmanlık hizmeti,
Dava Takibi Şirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi, ikmalen tarh işlemi nedeniyle açılan davaların takibi

Ayaş İdare Hukuku Avukatı

Ayaş ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Ayaş Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Ayaş avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlar İdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat) İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan türü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Ayaş Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Ayaş ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayaş avukat; Ayaş bölgesinde avukatlık ve hukuki hizmet sunan avukata denir.

Ayaş Avukat ve Hukuk Bürosu; ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Ayaş'da hukuki hizmet sunmaktadır.Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın