Askeri Ceza Kanunu 61. Madde

Askeri Ceza Kanunu 61. Madde

askeri ceza kanunu 61 madde

Askeri Ceza Kanunu 61. Madde

Seferberliği Geciktirenlerin ve İhlal Edenlerin Cezası

  1. Her kim kasten seferberliği geciktirip veya askeri bir hizmet ve vazifeyi ihlal edip bu suretle düşman teşebbüsatının kolaylaşmasına ve terakkisine ve yahut muharip Türkiye Cumhuriyeti ve müttefikleri kıtalarına zarar ve tehlike gelmesine sebep olursa muvakkat ağır hapis ve yahut üç seneden fazla hapis cezasıyla cezalandırılırlar.
  2. Az vahim hallerde veya vazife ve hizmeti ihlal kasten vuku bulmamış ise, üç seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 61. Madde Açıklaması

Seferberlikle ilgili görevin ihmaliyle görevin ihmali, tehlike suçu olup Milli Savunma aleyhine işlenen suçlardandır. Bu suç asker kişiler tarafından işlendiği gibi, asker olmayan kişiler tarafından da işlenebilir. Seferberlikle ilgili görevin barış zamanında ihlali 5237 sayılı TCK’nın 324. maddesinde ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Askeri Ceza Kanunu m.61, fıkra 2’de söz konusu suçun, taksirle işlenmiş olması veya zarar tehlikesinin bulunmaması hafifletici neden olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla, TCK’nın 324.maddesiyle yapılan düzenleme, Askeri Ceza Kanunu’nun 61.maddesini yürürlükten kaldırmamıştır.

Askeri Kanunu 61. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
askeri ceza kanunu 61
askeri ceza kanunu 61

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık