Askeri Ceza Kanunu 115. Madde

Askeri Ceza Kanunu 115. Madde

askeri ceza kanunu 115 madde

Askeri Ceza Kanunu 115. Madde

Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Emir vermek yetkisini veya memuriyet nüfuzunu kötüye kullanarak mevzuatın tayin ettiği ahvalden başka bir suretle herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yahut astı hakkında keyfi bir işlem yapan yahut yapılmasını emreden amir veya üst, bir aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 Bu işlem, siyasi bir amaçla yahut kişisel bir çıkar sağlamak için yapılmış veya yapılması emredilmiş ise, fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 
askeri ceza kanunu 115
askeri ceza kanunu 115

Askeri Ceza Kanunu 115. Madde Açıklaması

Birinci fıkrada emir verme yetkisinin yani amirlik sıfatının veya memuriyet nüfuzunun genel olarak kötüye kullanılması suretiyle hukuka aykırı ve keyfi bir işlem yapılması veya yapılmasının emredilmesi suç olarak düzenlenmiştir. İkinci fıkrada keyfi işlemin siyasi bir amaçla veya kişisel bir çıkar sağlamak için yapılması ya da yapılmasının emredilmesi suçun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

Korunan hukuki yarar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetim kademesinde görevli olan amir ve üstlerin güvenirliği, emir verme yetkisini hizmet dışında kullanmalarının önlenmesi, görevlerini dürüstlük içinde sürdürmeleri ve böylece askeri disiplinin korunmasıdır.

Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmak suçunun oluşabilmesi için failin üstlük nüfuz ve otoritesini amirlik ve üstlük sıfatını, rütbesini kötüye kullanması, asta manevi baskı yapması, astın da bu nüfuz, otorite ve manevi baskıdan çekinerek failin kanunsuz emrine ya da isteğine boyun eğmek zorunda kalması gerekmektedir.

Memuriyet nüfuzunun sair hallerde kötüye kullanılması suçu kasıtlı suçlardandır. Suçun basit halinin oluşması için genel kast yeterlidir. Ancak suçun nitelikli halinin oluşması için özel kastın varlığı aranır. Failin keyfi işlem yaparken siyasi bir amaç taşıması veya çıkar sağlamak amacıyla hareket etmesi gerekir.

Askeri Ceza Kanunu 115. Madde Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 17.04.2014-3/32

 • Askeri Ceza Kanunu 115. Madde
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Sanığın yetkisi olmadığı halde bir erbaş ve iki eri her hafta sonu evci iznine çıkarması, Askeri Ceza Kanunu’nun 115.Maddesinde düzenlenen zincirleme memuriyet nüfuzunu sair suretle kötüye kullanmak suçunu oluşturur.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 27.02.2014-8/9

 • Askeri Ceza Kanunu 115. Madde
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Mevzuatta yer almamakla birlikte Filo Komutanı olan sanığın, bir sefere mahsus olmak üzere katılanın da aralarında bulunduğu rastgele seçtiği bir grup askeri öğrenciye fasulye ayıklatmasında, nüfuz kullanılmasından ve keyfi davranışta bulunmasından söz edilemeyeceği kararına varılmıştır.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 02.06.2011-58/51

 • Askeri Ceza Kanunu 115. Madde
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Baştabip vekilinin bilgisi ve Nöbetçi Amirinin sevki ile Atğm. Y.Ö.’yü  muayene edip bu muayene sonucu, kendi uzmanlık alanına giren rahatsızlığı nedeniyle Atğm. Y.Ö.’ye reçete yazıp beş gün süreli istirahat raporu düzenleyen sanığın, keyfi ve mevzuata aykırı hareket etmesi söz konusu değildir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 10.02.2011-10/10

 • Askeri Ceza Kanunu 115. Madde
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Suç tarihinde Top. Tb. Nö. Sb. olan sanık Teğmen’in, içtima sırasında ve akşam yemeği sonrasında başka askerler arasında gerçekleşen olayı görmediğini söylemesine rağmen Askeri Savcılıkta ifade vermek üzere bekleyen mağdurdan kendi doldurduğu ifade tutanağında yazıldığı şekilde ifade vermesini istemesi, Askeri Ceza Kanunu’nun 115.maddesinde yazılı suçu oluşturur.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 01.10.2014-0680/0781

 • Askeri Ceza Kanunu 115. Madde
 • Memuriyet Nüfuzunun Sair Suretle Kötüye Kullanılması

Sanığın birliğini denetleyen Alb. C.S.’ye yemek verilecek olması nedeniyle, sosyal kasa hesabından 500tl almasının sosyal kasa tüzüğüne uygun olduğu, sosyal kasa tüzüğünden kaynaklanan hakkı çerçevesinde bir talepte bulunduğu ve talebinin de bu çerçevede sosyal kasa sorumlusu Bşçvş. Ç.Ö. tarafından karşılandığı, dolayısıyla kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele yapılmasını emrettiğinden söz edilemez.


Askeri Kanunu 115. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

X