Askeri Ceza Kanunu 114. Madde

Askeri Ceza Kanunu 114. Madde

askeri ceza kanunu 114 madde

Askeri Ceza Kanunu 114. Madde

Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası

Kanunen emir veya seyis eri almaya hakkı olmayanlara emir veya seyis eri verenlerle bu emir veya seyis erini alıp istihdam edenler asker olsun olmasın bir aydan 3 aya kadar hapis olunur.

Emir veya seyis eri almak hakkını haiz olanlardan kendi emir veya seyis erini askerlik şeref ve haysiyetine uymayan şekillerde süfli hizmetlerde çalıştıranlar veyahut bunların vazifesi dışında kendi sanat, meslek veya şahsi işlerinde çalışmasına müsaade veya müsamaha edenler bir aydan 6 aya kadar hapis- olunur.

Yukardaki haller haricinde askerleri hizmetçiliğe veya sair suretlerle çalışmaya verenlerle asker olsun olmasın alan veya çalıştıranlar 2 aydan bir seneye kadar hapis olunur.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

[/vc_message][vc_row][vc_column][vc_column_text]

askeri ceza kanunu 114
askeri ceza kanunu 114

Askeri Ceza Kanunu 114. Madde Açıklaması

Maddede birden çok suç düzenlemiştir. Bu suçlar şunlardır:

 1. Maddenin 1.fıkrasında kanunen emir ve seyis eri almaya hakkı olmayanlara emir veya seyis eri vermek, hakkı olmadığı halde verilen emir veya seyis erini alıp istihdam etmek.
 2. Maddenin 2.fıkrasında emir veya seyis erlerini süfli işlerde veya kendi özel işlerinde çalıştırmak veya çalışmasına izin vermek.
 3. Maddenin son fıkrasında erleri hizmetçiliğe vermek.
 • Kanunen Emir ve Seyis Eri Almaya Hakkı Olmayanlara Emir veya Seyis Eri Vermek, Hakkı Olmadığı Halde Verilen Emir veya Seyis Erini Alıp İstihdam Etmek

Suçun kanuna aykırı olarak hizmet veya seyis eri vermek şeklinde işlenmesi halinde seyis eri vermekle suç oluşacağından teşebbüsten bahsedilemez. Aynı şekilde suçun hizmet veya seyis eri almak şeklinde işlenmesi halinde suçun oluşması için almak yeterli olmayıp bu kişilerin istihdam edilmeleri yani özel işlerde çalıştırılmaları da gerekmektedir.

 • Emir veya Seyis Erlerini Süfli İşlerde veya Kendi Özel İşlerinde Çalıştırmak veya Çalışmasına İzin Vermek

Hizmet veya seyis eri alanların bu kişiler, kendi özel işlerinde veya süfli işlerde çalıştırmaları ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Türkçe sözlükte süfli kelimesi “aşağılık, bayağı, adi” anlamlarına gelmektedir. Bu suçla korunan hukuki yarar askerlik mesleğinin onur ve şerefidir.

 • Askerleri Kanuna Aykırı Olarak Hizmetçiliğe Vermek

Askerler ibaresi erbaş ve erleri kapsar. Bu hükümle bir taraftan askerlik mesleğinin onu ve şerefi korunmak istenirken diğer taraftan rütbe ve makam sahiplerinin nüfuzlarını kötüye kullanmaları engellenmek istenmiştir. Ayrıca askerlerin kamusal bir nitelik taşıyan askeri hizmeti yerine özel işlerde çalıştırılması askeri hizmeti aksatabileceği gibi askeri disipline de zarar vereceğinden söz konusu fiiller suç sayılmak suretiyle askerlik hizmetinin sürekliliği ve askeri disiplinin korunması amaçlanmıştır.

Askeri Ceza Kanunu 114. Madde Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 30.04.2015-44/55

 • Askeri Ceza Kanunu 114. Madde
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası

Sanığın görev nedeniyle yanında yaşadığı tabancasının her an hizmete hazır olmasının gerekmesi nedeniyle temizletilmesi yönünde verilen emirlerin hizmete ilişkin olduğu, bu nedenle sanığın tabancasını bazı erlere temizletmesi eyleminin erleri kanuna muhalif olarak hizmetçilikte kullanmak suçunu oluşturmadığı anlaşılmıştır.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 29.05.2013-912/906

 • Askeri Ceza Kanunu 114. Madde
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası

Acemi erlerin birlik içindeki hurdalıktan toplayıp bir çuvalın içine koydukları odun parçalarını, Uzm. Çvş. rütbesini taşıyan E.U.’nun Nizamiyedeki otoparkta bulunan özel aracına koymaları sanığın bu konuda emir vermemiş olması erlerin kendiliklerinden hareket etmiş olmaları dikkate alındığında eylemin Askeri Ceza Kanunu 114/3.maddesinde yazılı suçu oluşturmayacağı sonucuna varılmıştır.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 27.04.2011-0369/0382

 • Askeri Ceza Kanunu 114. Madde
 • Erleri Kanuna Muhalif Olarak Hizmetçiliğe Verenlerin Cezası

Sanığın, mağduru, lojmanında değişik zamanlarda birden çok özel işlerini yaptırmak suretiyle çalıştırması zincirleme erleri kanununa muhalif olarak hizmetçiliğe vermek suçunu oluşturur.


Askeri Kanunu 114. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık