0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 109. Madde

11askeri ceza kanunu 109 madde

Askeri Ceza Kanunu 109. Madde

Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası

  1. Rütbe veya makam ve memuriyetinin nüfuz ve salahiyetini suiistimal ederek madununa bir suçun yapılmasını teklif eden, amir veya mafevk iki seneye kadar hapis olunur.
  2. Suç yapılır veya yapılmağa teşebbüs edilirse faili asliye muayyen olan ceza, emir veren hakkında (M. 50) artırılarak hükmolunur.

Askeri Ceza Kanunu 109. Madde Açıklaması

Amir veya üstün emir verme yetkisinin sınırları: Amir veya üste tanınan emir verme yetkisi, askeri hizmetin yerine getirilmesi ve disiplinin sağlanması gibi askeri menfaatler doğrultusunda askeri mevzuata ve hukuka uygun olarak kullanılmalıdır. Ayrıca asker kişilerin suç işlemesi ile askeri disiplinin bozulacağında kuşku yoktur Askeri hizmetin yerine getirilmesinde ast/üst arasındaki güven ilişkisinin önemi dikkate alındığında, suçun, amir veya üstün emriyle işlenmiş olmasının disiplini daha da ağır bir şekilde ihlal edeceği açıktır.

Maddeyle korunan hukuki yarar, amir veya üstün kanun ve nizamlara uygun davranmasını sağlamak ve bu suretle askeri disiplinin korunmasıdır. Astına suç işlemesi için emir vermek askeri suçtur. Suçun faili suç işlemesi emredilen kişinin amir veya üstüdür.

Maddenin 2.fıkrasında emredilen veya teklif edilen suçun ast tarafından işlenmesi halinde emir veren amir veya üstün ceza sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre, teklif edilen suç işlenmiş ise amir veya üst iştirak kuralları gereği azmettiren olarak değil, 109/2.madde uyarınca sorumludur. Astına suç işlenmesi konusunda emir vermek kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşması bakımından genel kast yeterlidir. Astına suç yapılmasını teklif etmek suçu, sırf hareket suçu olup suç teklifinin yapılması ile oluşur. Bu nedenle teşebbüse müsait değildir.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 109
askeri ceza kanunu 109

Askeri Ceza Kanunu 109. Madde Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 2.Daire: 24.09.2014-859/853

  • Askeri Ceza Kanunu 109. Madde
  • Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası

Emir gereğince işlenen, teşebbüs edilen ya da teklif edilen suçun şikayete tabi olması Askeri Ceza Kanunu m.109’da düzenlenen suçu şikayete tabi kılmaz. İşlenen ya da teşebbüs edilen suçun şikayete tabi olması ancak şikayetin bulunmaması halinde, Askeri Ceza Kanunu m.109/2’nin uygulanma olanağını ortadan kaldırır.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 17.09.2014-0664/0667

  • Askeri Ceza Kanunu 109. Madde
  • Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası

Askeri Ceza Kanunu m.109’da yazılı suçun oluşması için amir veya üstün suça fail olarak katılmaksızın rütbe, makam ve memuriyetinin sağladığı nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak astına bir suçun işlenmesi için emir vermesi gerekir.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 10.09.2014-0650/689

  • Askeri Ceza Kanunu 109. Madde
  • Madununa Suç Yapmak İçin Emir Verenlerin Cezası

Askeri Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarında, 109.maddenin son fıkrasında yer alan “Faili asliye muayyen olan ceza” ibaresi, asli fail için belirlenmiş sonuç ceza olarak kabul edilmiş ve artırımın bu ceza üzerinden yapılması öngörülmüştür.


Askeri Kanunu 109. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın