Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu

Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu

altindag avukat hukuk burosu

Altındağ avukat ve hukuk büroları, Ankara Altındağ bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Altındağ bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukatlık mesleği milatta öncesine kadar dayanmaktadır. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olmak ve mezuniyet sonrasında 1 yıllık yasal stajı başarıyla bitirip avukatlık ruhsatını almak gerekmektedir. Avukatlık yapabilmek için ikametgah adresinin bulunduğu baroya kaydolmak gerekmektedir. Avukatlık mesleği niteliği gereği bağımsız olması elzem olan mesleklerden birisidir bu sebeple baro ile avukat arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Barolar, avukatların haklarını korumak ve mesleğin işlevine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak için çabalamaktadır.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Büromuz Ankara’da kurulmuş olmasına rağmen özellikle İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa gibi büyük şehirlerde bulunan hukuk büroları ile işbirliği şeklinde çalışmaktadır. Büromuz hem ulusal hem de uluslararası alanda işleri yürütmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu hukukun farklı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Büromuzun başlıca faaliyet alanları şu şekildedir:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler.

Altındağ Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Altındağ Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Altındağ Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Altındağ ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Altındağ ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
altindag avukat ucretleri
altindag avukat ucretleri

Altındağ Avukat Ücreti

Altındağ avukat ücreti, müvekkil ile Altındağ avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. Ankara Barosu her sene güncelleyerek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarifede her dava ve hukuki iş için ayrı bir avukatlık ücreti belirlenmektedir. Ancak bu tarifeyle belirlenen ücret sadece tavsiye ücret niteliğindedir. Altındağ avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.375,00 TL
 • Tahliye Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %15’i
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.815,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 10.190,00 TL
 • Tenfiz 14.000,00 TL
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 12.190,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları, Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi 19.125,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Nafaka Davaları 7.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 9.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şikayet ve Takibi 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • İstihkak Davaları 11.500,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmalı 19.315,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 7.000,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.500,00 TL
 • Şirket/ Kuruluş/Tür Değiştirme/ Birleşme İşleri 20.815,00 TL
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.500,00 TL

Ankara Altındağ Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Altındağ ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Altındağ İş Hukuku Avukatı

Ankara Altındağ bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması.
dava açmadan önce hazırlık, mobbingin olup olmadığı.
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması,  dava dosyasına delillerin eklenmesi, tanık beyanlarına itiraz edilmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama, ayrımcılık tazminatı, işçi alacakları, ugbt,  gibi davalar, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi, arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi.
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler ve sendikal sebeple fesih sebebiyle işçi ile işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler

Altındağ Boşanma ve Aile Avukatı

Altındağ boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması, babalık davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması.
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması, duruşmaların takibi, nafaka ve tazminatların icrası, soybağının tespiti için rapor istenmesi gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası.
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması ve nüfus kaydının düzeltilmesi için gerekli işlemlerin yapılması.

Altındağ Ceza Avukatı

Ankara Altındağ bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, elkoyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme, SYOK itiraz.
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri,
tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi, tanık beyanına beyan yazılması.
İstinaf  ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci, hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi, yargılanmanın yenilenmesi.

Altındağ Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi, KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi,
VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, delillerin toplanması.
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Tumblr, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler.
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkânlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler.

Altındağ Yabancılar Avukatı

Altındağ bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, iltica başvurusu.
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi ve buna ilişkin işlemler.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri.

Altındağ Gayrimenkul Avukatı

Altındağ ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. Tapu davaları, tahliye için açılan davalar.
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek, vefa vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler,
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma, kira vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Altındağ İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Altındağ bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, taşınmazın tahliyesi işlemleri.
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri.
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması, memur muamelesini şikayet, ihalenin feshi vs. davaların açılması ve takibi.

Altındağ Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Altındağ ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik,
sözleşmelerin hazırlanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmeti,
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Altındağ İdare Hukuku Avukatı

Altındağ ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Altındağ Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Altındağ avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi, İYUK m.10 başvurusu ve istinaf ve temyiz süreçleri
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Altındağ Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Altındağ ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık