Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu

Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu

akyurt avukat hukuk burosu

Akyurt avukat ve hukuk büroları, Ankara Akyurt bölgesinde çeşitli hukuki alanlarda uyuşmazlık, dava, danışmanlık, icra takipleri ve sözleşme süreçlerini yürütmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu, bu kapsamda ceza, idare ve özel hukuk başta olmak üzere tüm hukuk dallarında müvekkillerine Akyurt bölgesinde de hukuki hizmet sunmaktadır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu;

 • Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Asliye Ceza Mahkemeleri
 • Çocuk Ceza Mahkemeleri
 • Sulh Ceza Hakimliği
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf)
 • Yargıtay (Temyiz)

görülen davalara bakar. Avukat olabilmek için hukuk eğitimi veren 4 yıllık bir hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Mezuniyeti takiben bir yıllık avukatlık stajı yapılarak avukatlık ruhsatı alınır ve mesleğe başlanır. Avukatlık stajının ilk 6 ayı adliyede çeşitli mahkemelerde, ikinci 6 ayı 5 yılını doldurmuş bir avukatın yanında yapılmaktadır. Avukatlık mesleğinin icrası için bir baroya kaydolunmak zorunludur. Türkiye’nin her ilinde en az bir adet baro bulunmaktadır. Bağımsızlık unsuru avukatlık mesleğinin idame edilebilmesi için önemli bir unsur olduğundan barolar ile avukatlar arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişki değildir. Barolar bir meslek kuruluşu olarak avukatlar arasındaki dayanışmayı sağlamak, avukatların haklarını korumak ve avukatlık mesleğinin gereği gibi yerine getirilebilmesi için bir çaba sarf etmekle yükümlüdür.

polatli avukat kadim hukuk

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu Faaliyet Alanları

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukat Umur Yıldırım, Avukat Ege Yalçın ve Avukat Fatih Aydın tarafından Ankara’da kurulmuş, avukatlık ve danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hukuki desteği yerli ve yabancı müvekkillerine sunmaktadır. Başta ceza davaları, idari davalar, hukuk davaları, icra takibinde bulunma, sözleşme hazırlık süreçlerini yürütme ve çeşitli hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ankara merkezli olasına rağmen Türkiye’nin başta İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Şanlıurfa gibi pek çok ilinde bulunan hukuk büroları ile çalışmaktadır. Hukuk büromuz gerek ulusal gerek uluslar arası anlamda her türlü hukuki konuda hizmet vermektedir. Yukarıda da detaylı izah edildiği üzere farklı hukuk dallarında çalışmalar sürdüren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosunun temel bazı faaliyet alanlarını belirtmekte fayda vardır. Bunlar:

 • Ceza soruşturma ve kovuşturma evreleri
 • Ceza davası temyiz ve istinaf süreçleri
 • Miras davaları
 • Yabancılar hukuku kapsamında yapılacak izin başvuruları ve davalar
 • Gayrimenkul davaları ve tapu işlemleri
 • İcra ve iflas hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Tüketici hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Gayrimenkul ve kira hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Şirketler hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • Boşanma avukatı ve aile hukuku kapsamında dava ve işlemler
 • İş hukuku kapsamında işçi ve işveren talepleri kaynaklı dava ve sözleşmeler
 • İdare hukuku kapsamında dava ve işlemler.

Akyurt Avukat İletişim ve Adres Bilgileri

Akyurt Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553

Akyurt Avukat Adres: Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu Çalışma Prensipleri

Ankara Akyurt ilçesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, Avukatlık Kanunu kapsamında belirtilen temel ilkeler ve prensiplere uygun hizmet vermektedir. Bu temel ilke ve prensipler:

 • Dava ve hukuki süreçlerin işleyişinde dikkat, özen ve gizlilik ilkeleri kapsamında hareket edilir.
 • Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması her zaman ilk sıradadır.
 • Dava ve hukuki süreçler hakkında müvekkil bilgilendirilir.
 • Dava ve hukuki süreçlerde müvekkil ile şeffaf bir iletişim süreci yürütülür.
 • Süreç içerisinde müvekkile ait kişisel bilgiler meslek etiği kapsamında mutlaka gizli tutulur.

Akyurt ilçesinde hukuki faaliyetlerini sürdürmekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık genel ilke ve prensiplerini belirttikten sonra çalışma usul ve yöntemlerini de belirtmekte fayda vardır.

 • Kadim Hukuk ve Danışmanlık, iletişim kuran müvekkil adayı dikkatle dinlenip, tarafların uygun olduğu zaman dilimine randevu vererek görüşme sağlar.
 • Önem ve aciliyeti olan konularda, müvekkil ile acil noktalara dair görüşülüp yapılması gerekenlere ilişkin hukuki görüş bildirir ve derhal sürece dahil olunur.
 • Dava veya hukuki uyuşmazlığa dair bilgi ve belgeler müvekkilden alınarak detaylıca incelir.
 • Detaylı inceleme yapıldıktan sonra müvekkil adayı bilgilendirilir ve sürecin gidişatından haberdar edilir.
 • Müvekkil adayı ile sağlanan iletişim süreci neticesinde avukat müvekkil ilişkisi kurulması durumunda noterden vekalet vermesi istenir.
 • Vekaletin alınmasının ardından yargılama sürecine derhal dahil olunur ve yargılama süreci boyunca gerekli çalışmalar yapılır.
 • Tüm süreç boyunca Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat ve Hukuk Bürosu, müvekkile bilgilendirmelerde bulunur ve hukuki sürecin akışına dair kendisini haberdar eder.
 • Yargılama sürecinin bitmesiyle birlikte eğer hükmün icraya konulması gerekiyorsa bunun için gereken hukuki adımlar atılır.
akyurt avukat ucretleri
akyurt avukat ucretleri

Akyurt Avukat Ücreti

Akyurt avukat ücreti, müvekkil ile Akyurt avukat arasında Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çerçevesinde serbest şekilde belirlenir. Ankara Barosu tarafından her sene güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde her bir hukuki dava ve iş kalemleri için ayrı ayrı avukatlık ücret listesi yayınlar. Bahsedilen bu ücret tavsiye niteliğinde olup her hukuki işin niteliği ve kapsamı birbirinden farklı olduğundan her bir iş için farklı ücretler söz konusu olmaktadır.

Akyurt avukat ücreti belirlenirken; işin kapsamı, avukatı emek ve hukuki birikimi, sürecin zorluğu, ne kadar süreceği, taraf sayısı ve kapsamın gibi hususlar göz önünde bulundurularak ve Ankara Barosu tarifesinin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılabilir.

 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 10.000,00 TL
 • Mirasta Defter Tutulması 8.815,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 6.000,00 TL
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları 13.625,00 TL
 • El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 11.690,00 TL
 • Müdahil Vekilliği 11.500,00 TL
 • Sanık Vekilliği 20.815,00 TL
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 11.500,00 TL
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 7.815,00 TL
 • İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar Duruşmasız 16.315,00 TL
 • Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin Duruşmasız 19.315,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi Müdahil Vekilliği 14.315,00 TL
 • İş Davalarında Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 11.315,00 TL
 • Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 38.315,00 TL
 • Büroda Sözlü Danışma 2.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir.) Yazılı Danışma 4.000,00 TL
 • Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 4.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir.)
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 3.375,00 TL
 • Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak);
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 33.315,00 TL

Ankara Akyurt Avukatlık Hizmetleri

Ankara’nın Akyurt ilçesinde de faaliyet göstermekte olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık, çeşitli hukuki alanlarda müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Aşağıda bunlardan bazıları sıralanmıştır. Fakat özellikle ifade etmek gerekir ki Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisinin faaliyet gösterdiği alanlar, aşağıda listelenenlerle sınırlı değildir.

Akyurt İş Hukuku Avukatı

Ankara Akyurt bölgesinde iş hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, söz konusu alanda çeşitli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

Dava Öncesiİstifa veya işten çıkarmanın hukuka uygun olup olmadığı, arabuluculuk sürecinin başvuru, takip ve sonuçlandırılması, çeşitli ihtarların çekilmesi, Dava açmadan önce hazırlık.
Davanın Açılmasıİş davasına ilişkin sürecin tespiti ve dava dilekçelerinin hazırlanması. Dava dosyasına delillerin eklenmesi ,Dava süresince gelecek bilirkişi raporlarına itiraz edilmesi.
İşçinin Alacaklarına İlişkin UyuşmazlıklarKıdem, ihbar, kötüniyet, fazla mesai, işe başlatmama tazminatı, işçi alacakları, ugbt gibi davalar, hizmet tespit davası açılması, işe iade davası.
İşverenin Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarİş sözleşmelerinin hazırlanması ve uyarlanması, fesih bildirimi yapılması, işçi dosyalarının takibi ve iş davalarının yürütülmesi
Sendikal UyuşmazlıklarSendika ile işçi yahut işveren arasında doğan tüm hukuki süreçler 12 aya kadar ücret olmak üzere Sendikal Tazminat talebi

Akyurt Boşanma ve Aile Avukatı

Akyurt boşanma ve aile avukatı olarak Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat kadrosu, bu alanda uyuşmazlık yaşayan müvekkillerinin hak ve menfaatlerinin korunması adına gereken tüm hukuki adımları atarak müvekkillerinin haklarını korur. Aşağıda aile hukuku ve özellikle boşanma hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Dava ÖncesiBoşanma davası için gerekli hukuki zeminin oluşturulması,
ön hazırlık ve delillerin toplanması, gerekli mallara tedbir konulması ve koruma kararının aldırılması, evlilik rejimi tespit edilmesi
Dava SüreciDava dilekçesinin ve eklerinin hazırlanarak aile mahkemesinde davanın açılması, nafaka, ortak konutun kullanımı, velayet, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları gibi dava, bu davayla ile ilgili tedbirlerin alınması,  duruşmaların takibi,  nafaka ve tazminatların icrası, gerekli hallerde istinaf ve temyiz aşamaları ve mal paylaşımı davası tasarrufun iptali davası açılması.
Dava SonrasıNafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı gibi hususlarda icra işlemlerinin yapılması, mal paylaşımının sağlanması                       gerektiğinde ceza mahkemesine başvurulması.

Akyurt Ceza Avukatı

Ankara Akyurt bölgesinde ceza hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukatları faaliyet göstermektedir. Müvekkillerin ceza davalarında herhangi bir hak kaybına uğramaması adına süreci başından sonuna kadar titizlikle yürütür. Aşağıda ceza hukuku hususunda yürütülen avukatlık hizmetlerinden bazıları belirtilmiştir.

Soruşturma AşamasındaŞikayet dilekçesinin hazırlanması, tutuklama, el koyma ve adli kontrole itiraz, cezaevi işleri, ifadeye katılma, soruşturma işlemlerini yürütme, uzlaştırma sürecini yürütme
Kovuşturma AşamasındaCeza dosyasının takibi ve delil eklenmesi, sanık açısından etkin savunma yapılması, tutuklu sanıkla cezaevi görüşmeleri, tutukluluğa itiraz, duruşmaların takibi, bilirkişi raporuna beyan.
İstinaf  ve Temyiz Süreciİstinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması, başvuruları ve sürecin takibi, denetimli serbestlik takibi, haksız tutuklama tazminatı süreci,
hak ihlali halinde AYM başvurusu, infaz sürecinin takibi, BAM Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz sürecini yürütme (CMK 308/A Başvurusu).

Akyurt Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi oldukça önemlidir. Bu konuda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, güncel gelişmeleri takip ederek bilişim hukuku alanında müvekkillerine avukatlık hizmeti ve danışmanlık sağlamaktadır. Bunların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

KVKKŞirketlere KVKK eğitimi, KVKK uyumunun sağlanması ve güncellenmesi,
KVKK suçları ve şikayet süreçlerinin takibi, VERBİS kaydı ve sözleşmelerin hazırlanması.
Bilişim SuçlarıBilişim alanındaki suçlarla ilgili ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi, delil toplama faaliyeti.
Erişimin Engellenmesiİnternetten içerik kaldırma, erişimin engellenmesi, Google, Twitter, İnstagram, Youtube’dan video, haber ve içerik kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma vs. süreçler, Ekşi sözlük içerik kaldırma.
Online İtibar YönetimiBilişim mevzuatının sağladığı imkanlar çerçevesinde şirket veya şahısların internet ortamındaki olumsuz imaja neden olan içeriklere yönelik hukuki süreçler. Taraflar arasında ara bulma faaliyeti.

Akyurt Yabancılar Avukatı

Akyurt bölgesinde yabancılar hukuku alanında çeşitli uyuşmazlıklar yaşanmaktadır.  Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, bu kapsamda yabancılar hukuku alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu hukuki hizmetlerin bir kısmı ise aşağıda sıralanmıştır.

Çeşitli İzinlerOturma, çalışma, öğrenci izni gibi çeşitli izinlerin alınması,
vatandaşlık başvurusu ve sürecin takibi, Vize başvurusu ret işleminde hukuki destek sağlanması
Deport ve İdari Gözetim KararlarıYabancılar hakkında verilen sınırdışı kararına itiraz ve dava süreci, idari gözetim kararının kaldırılması, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.
Şirket, Gayrimenkul, Banka ve Hukuki HizmetlerTürkiye’de şirket kurulumu veya yabancı şirketin Türkiye’de şube açma işlemleri, Yabancıların gayrimenkul alım ve satımları,
Banka hesabı açmaları vb. hukuki işlemleri, Yabancı şirketlerin Türk rekabet hukukuna uyum sürecini yürütme

Akyurt Gayrimenkul Avukatı

Akyurt ilçesi gayrimenkul hukuku bakımından hukuki uyuşmazlıklar çok olduğu bir bölgedir. Bu sebeple gayrimenkul alanında çeşitli hukuki uyuşmazlıklarla da sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kapsamda Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Yürütülen faaliyetlerin bir kısmına ise aşağıda yer verilmiştir.

Gayrimenkul DavalarıOrtaklığın giderilmesi, Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası,
Miras paylaşımı, Kadastro işlemleri, Kira ve ecrimisil davaları. tapu davaları, Çifte vergilendirme sürecine ilişkin hukuki destek
Tapu İşlemleriİntifa, irtifak, geçit hakkı, kullanım hakkı, aile konutu şerhi, ipotek vb. şerhlerin konulması kaldırılması, Gayrimenkul alım – satımı vs. süreçler, taşınmaz siciline ihtiyadi tedbir kaydı konulması
Gayrimenkul Sözleşmeleriİpotek, kat karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, ölünceye kadar bakma vb. sözleşmelerin hazırlanması ve tapuda işlenmesi.

Akyurt İcra Avukatı

İcra hukuku alanında Ankara Akyurt bölgesinde Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, çeşitli hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet sağlamaktadır. Bölgede yaşanan hukuki yoğunluk da göz önünde bulundurulunca söz konusu faaliyetler, hukuki sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi oldukça önemlidir.

İcra Takibiİlamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, senetle icra takibi süreci, takibin kesinleştirilmesi, alacakların tahsili işlemleri, Kambiyo senetlerine özgü takip
Haciz İşlemleriMaaş, emekli ikramiyesi, gayrimenkul, araç ve banka hesap haczi işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili işlemleri, taşınır mal haczi
İcra Davalarıİtirazın iptali, itirazın kaldırılması, sıra cetveline itiraz, haczin kaldırılması,
memur muamelesini şikayet vs. davaların açılması ve takibi, borçtan kurtulma davası açılması

Akyurt Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Kurumsal nitelik taşıyan şirketlere kapsamlı hukuki danışmanlık verilirken, kurumsal nitelik taşımayan şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sağlanması, şirket kuruluşu, sözleşmelerin hazırlanması, şirket defterlerinin düzenlenmesi, şirket hak ve menfaatlerinin korunması için dava açılması, şirkete karşı açılan dava ve takiplerde şirketin savunulması, kurumsal nitelik taşıyan şirketlerin borçlularına karşı icra takipleri başlatılması ve takip işlemlerinin çağrı merkezimizin de katkısıyla yürütülmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Ankara Akyurt ilçesinde ticaret ve şirketler avukatı olarak faaliyet gösteren Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat, bu alanda hukuki uyuşmazlık yaşayan müvekkillerin hak ve menfaatlerini koruyarak süreçleri en doğru yürütmektedir. Bu çerçevede sağlanan avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

DanışmanlıkŞirketlere ve ticari işletmelere, sözlü veya yazılı, sürekli veya tek seferlik,
çeşitli usulde danışmanlık hizmeti, ticari defter tutulmasına ilişkin hukuki destek
Dava TakibiŞirketlerin ticari iş ve ilişkilerinden, işletmelerinden ve çalışanları ile arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklı davaların açılması ve takibi.

Akyurt İdare Hukuku Avukatı

Akyurt ilçesinde idare hukuku alanında Kadim Hukuk ve Danışmanlık I Akyurt Avukat faaliyet göstermektedir. İdari uyuşmazlıkları olan müvekkillerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Akyurt avukatı Kadim Hukuk ve Danışmanlık, idare hukuku alanında hizmet sağlamaktadır. Aşağıda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere idare hukuku alanında temel faaliyet alanları belirtilmiştir.

İptal Davaları ve İtirazlarİdari işleme karşı itiraz ve iptal davasının açılması, yürütme durdurma, vergi davalarının takibi ve istinaf ve temyiz süreçleri İYUK m.11 hükmü uyarınca üst makamlara başvuru yapılması
Tam Yargı Davaları (Tazminat)İdarenin fiilinden kaynaklı doğan zarardan ötürü idareye itiraz ve zararın tazmini talebi, devamında idareye karşı tam yargı (tazminat) davasının açılması ve takibi.

Akyurt Avukat ve Hukuk Bürolarında Hukuki Danışmanlık

Akyurt ilçesinde hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz. Hukuki uyuşmazlık ve süreçler ancak gerekli usullere uygun biçimde yürütülmesi ve doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda fayda sağlayabilir. Dolayısıyla, avukatlık ofisinin teknik ve profesyonel anlamda hukuki bilgi ile tecrübeye sahip olmak önem arz eder. Bu noktada avukatın önemi ortaya çıkmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık, hukuki bir uyuşmazlığın incelenmesinde takım çalışması yöntemini tercih etmektedir. Bu yöntem ile, tüm yönleri ile olayın tam ve doğru olarak kavranması sağlanıyor ve ileride doğması muhtemel hukuki problemler göz önüne alınarak, ivedi ve etkili çözümler getiriliyor.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık