yasa disi bahis sucu ve cezasi

Ülkemizde bahis oynatma devlet veya izin verdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir. İzin alan kurumlar tarafından işletilen bahis yerleri veya internet siteleri yasal kabul edilmektedir. Bu durum haricinde kalan tüm web sitesi ve bahis yerleri yasa dışıdır. Sadece oynatan değil oynayanlara da yüksek oranda cezalar verilir. Yasa dışı bahis oynama, oynatma veya bahis oynanması için yer ve imkan sağlanması 7258 sayılı kanun kapsamında suçtur. Bu suçların hepsinin cezası birbirinden farklıdır. Yasa dışı bahis suçu ve cezasında tüm suçların ne şekilde oluşacağı, cezası ve yasa dışı bahis suçu hakkında verilmiş yargı kararlarını ele alacağız.

Yasa dışı bahis siteleri genellikle internet üzerinden  yurtdışı merkezli siteler üzerinden oynanmaktadır. Yasadışı bahisle mücadele kapsamında ülkemizde sıkı önlemler alınmaktadır. Fakat internet çağının faydalarından yararlanan suçlular her seferinde başka bir yol üretmektedir. Yasal olmayan veya halk diliyle “ kaçak bahis siteleri veya kaçak bahis yerleri” illegaldir. Bu durumda olan yerler ve web site sahipleri cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu ve 7258 sayılı kanun uyarınca izinsiz kaçak bahis ve kaçak kumar oynatmak, web sitesi açmak veya aracılık etmek suçtur.

Yasadışı bahis oynayan, oynatan veya internet sitesi ile aracılık yapanların banka hesabına bloke konulmaktadır.

Aşağıda detaylı olarak açıklanacak olsa da bu suçların alt sınırı 2 yıldan fazla olduğu için cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma açılması durumunda derhal ile çalışmanız önerilir. Ceza avukatı arıyorsanız bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/ceza-avukati/

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5. madde: Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Yani ;

 • Yasa dışı bahis oynanması,
 • Yasa dışı şekilde bahis oynatılması,
 • Oynanmasına yer ve imkan sağlanması,
 • Yasa dışı bahis sitelerine internet aracılığıyla erişim sağlanması,
 • Kaçak bahis sitelerindeki para nakline aracılık edilmesi,
 • Reklam yayınlamak suretiyle yasa dışı bahsin teşvik edilmesi.

şeklinde 6 suç tipi cezalandırılır.

yasa disi bahis sucu ve cezasi

Yasa Dışı Bahis Oynamanın Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca; yasa dışı bahis oynamanın, oynatmanın, web sitesi açmanın, para transferine aracılık etme suçlarının cezası birbirinin farklıdır. Yasadışı bahis oynama suçu idari para cezasını gerektirir. Aslında burada oynayan mağdur konumundadır. Ayrıca oynayan kişiler ilk başta oynadıkları belirlenemediği için ceza soruşturmasında şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalıyorlar. Aynı şekilde hesaplarına bloke konulmakta ve yurtdışı yasağı getirilmektedir.

Bu durumda oynayıcı durumunda olduğunuzu kanıtlamak için avukatta hukuki destek almanız önemlidir. Aksi takdirde aşağıda belirtilecek hapis cezaları ile karşılaşmanız muhtemeldir.

 • Yasa dışı bahis oynama cezası ne kadar?

Beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.  2019 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığınca 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen %23,73 (Yirmiüç virgül yetmişüç) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

Yani yasa dışı bahis oynama cezası 2019 yılı için 8.546 TL-34.190 TL arasındadır.

 • Yasa dışı bahis oynama cezasını kim verir?

Mahalli mülki amir. Yani illerde vali, ilçelerde kaymakam.

 • Yasa dışı bahis oynama cezasına nereye itiraz edilir?

Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

 • Yasa dışı bahis oynama cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynamaktan idari para cezası aldıysanız e devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Aynı zamanda vergi borcu sorgulatarak da öğrenebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken husus bu bir idari para cezasıdır. Yani adli bir ceza değildir. İdari para cezaları adli sicilinize işlenmez. Bu karardan dolayı hapse girmezsiniz.

Yasa Dışı Bahis Suçları (Oynatma, Yer Sağlama, Para Transferi)

Üstte belirttiğimiz gibi yasa dışı bahis oynatma cezası idari para cezasıdır. Fakat yasa dışı bahis oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan ve para nakline aracılık eden kişiler hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu üç durumu açıklamaya geçmeden önce 7258 sayılı kanun 5. madde kapsamında birkaç açıklama yapmak isteriz.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, elde edilen para ve her türlü mal varlığa, oynatılan yer ve eşyalara, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir. Yani elkonulur.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, açılan internet siteleri ve her türlü web sitesine erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.  Yani internet siteleri kapatılır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

7258 sayili yasa

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı bahis oynatma veya oynanmasına yer sağlama bir suçtur. 5-a uyarınca;

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

 • Yasa dışı bahis oynatma cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasa dışı bahis oynatma cezası cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasa dışı bahis oynatma cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasa dışı bahis oynatma cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

İnternet Üzerinden Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı bahis web sitesi açmak suçtur. Kaçak bahis siteleri illegaldir. Burada internet sitesinin yurtdışında faaliyet gösteren internet sitesi önemlidir. Yani Türkiye’de faaliyet göstermemesi gerekir. Aşağıda görüleceği üzere internet üzerinden bahis oynatmanın cezası yasa dışı bahis oynanması için yer sağlama suçundan daha fazladır.

7258 numaralı kanun 5-b uyarınca;

“Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

 • Yasa dışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası ne kadar?

Dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasa dışı bahis oynatmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Kaçak bahis oynatmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasa dışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasa dışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasa dışı bahis oynatmak için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap ( https://vatandas.uyap.gov.tr/main/index.jsp ) üzerinden veya e devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ ) üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Yasa Dışı Bahis İçin Para Nakline Aracılık Etme Suçu ve Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca yasa dışı oynanması amacıyla para nakline aracılık etmek suçtur.  Kaçak iddia oynatanlar genellikle para transferleri için kendi hesaplarını kullanmazlar. Başkalarının hesaplarını kullanarak o hesap sahiplerine komisyon verirler. Yasa dışı bahiste paranın transferi genelde aracı hesaplar veya sanal para üzerinden yapılmaktadır. Bu şekilde kişiler hem kimliklerini gizlemekte hem de paranın takibini zorlaştırmaktadır. Kanun bu düzenleme ile bahis parasına aracılık etmeyi de suç kapsamına almıştır. 5-c uyarınca;

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

 • Yasa dışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası ne kadar?

Üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır

 • Yasa dışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasa dışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasa dışı bahis oynanması amacıyla para nakline aracılık etme suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis oynatma cezasına ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Bahis Siteleri Reklamı Yapma Suçu ve Cezası

7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahsi oynamaya teşvik etmek yani reklam almak veya vermek suçtur. Yani reklam yapılması bahis oynanmasına teşvik edilmesi kapsamına alınmıştır. Türk hukukunda izinsiz olarak kaçak bahis ve kaçak kumar sitesi kurmak suç olduğu kadar reklam yapmakta suçtur. İlgili kanunun 5/ç maddesi;

“Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

 • Yasa dışı bahis reklamı yapma suçu cezası ne kadar?

Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 • Yasa dışı bahis reklamı yapmak için açılan internet sitesi kapatılır mı?

Yasa dışı bahis reklamı yapmak için açılan web sitesi derhal kapatılır. BTK resen veya savcılığına talimatı doğrultusunda ilgili internet sitesine kapatır.

 • Yasa dışı bahis reklamı yapma suçu cezasını kim verir?

Savcılık tarafından soruşturma açılır. Devamında iddianame düzenlenir ve Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama yapılır. Cezayı Asliye Ceza Mahkemesi verir.

 • Yasa dışı bahis reklamı yapma suçu cezasına nereye itiraz edilir?

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebilirsiniz.

 • Yasa dışı bahis reklamı için internet sitesi açma suçu cezası sorgulama nasıl yapılır?

Yasa dışı bahis reklamı suçuna ilişkin sorgulamayı Uyap üzerinden veya e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Burada ceza kısmında asliye ceza mahkemeleri kısmını seçmeniz gereklidir. Soruşturma aşamasında dosyalar görünmez.

Yasa Dışı Bahis Suçu Nedeniyle Banka Hesabına Bloke ve Malvarlığına El Konulması

Yasadışı bahis oynama veya oynatma suçu genellikle MASAK tarafından yapılan araştırma sonucunda banka hesaplarındaki hareketlerden yasadışı bahis oynatılan sitelerin banka hesabına para aktarılması veya para giriş çıkışı olduğu tespit edilerek ortaya çıkarılmaktadır.

Yasadışı bahis sebebiyle son zamanlarda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bir çok banka hesabına bloke konulmaktadır. MASAK tarafından yasa dışı iddia oynandığı şüphesi uyandıran hesap anında bloklanmaktadır. Bu konuda elde edilen malvarlıklarına el konulması işlemi yapılmaktadır.

MASAK tarafından hesaba bloke konulduğunda derhal savcılığa bu durum bildirilir. Savcılık tarafından hakkınızda adli soruşturma başlatılır. Savcılık MASAK tarafından konulan blokeyi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla artık soruşturma evresi boyunca sürekli hale getirir. Gerek görürse yurtdışına çıkma adli kontrolü uygular.

MASAK tarafından konulan hesap blokesi ve savcılık tarafından uygulanan yurtdışı yasağının kaldırılması için avukat ile itiraz edilmelidir. Zira maaş kartlarınız gibi tüm hesaplarınız blokeli olacağı için hayatınız çok zor duruma düşecektir.

Kaçak Bahis Siteleri

Kaçak bahis siteleri üstte detaylıca açıkladığı üzere illegaldir. Kaçak bahis siteleri sahipleri 7258 sayılı kanun kapsamında cezalandırılır. Fakat bu site sahiplerini tespit etmek zordur. Çünkü;

 • İllegal bahis siteleri iletişi adresi veya telefon bilgileri yer almaz. Bulunsa dahi kendilerine ait değildir.
 • Alan ismi (Whois) bilgileri gizlidir.
 • Yurtdışı merkezli hosting kullanırlar.
 • Yazılı kanıt bırakmamak için konuşmaları internet siteleri üzerinden yaparlar. Whatsapp veya email gibi yazılı delil bırakan iletişim araçları kullanmazlar.
 • Gerçek isim, soyisim veya hesap bilgileri görünmemesi için üyelere aracı hesap bilgilerinin verirler. Bu aracı hesaplar sürekli değiştirilir.
 • Aracılık eden hesap sahipleri belli bir oranda parayı alır kalan kısmı kaçak site sahibine verir.
 • Yasa dışı iddia oynayan kişilere yurtiçinde olsalar dahi yurtdışında oldukları imajı vererek yasal yollara başvurduklarında sonuç alamayacakları imajı verirler.
 • Son olarak TMK kapsamında kumar borcu eksik borç niteliğinde olup ödenmediği takdir de hiçbir yasal yola başvurulamaz.Paylaş