Vazife Malulü Nedir? – Ne Kadar Maaş Alır?

Vazife Malulü Nedir? – Ne Kadar Maaş Alır?

vazife malulu sartlari

Vazife malullüğü; kamu personeli, subay, astsubay, polis, uzman er ve erbaş vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilmektedir.

Kamu personeli, subay, astsubay, polis, uzman er ve erbaş vazife malulü sayılabilmesi için;

 • Aktif olarak çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara
 • İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]Adi malul hakkında bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/adi-malul-nedir-ne-kadar-maas-alir/[/vc_message]

[vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]Harp malullüğü hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/harp-malulu-nedir-ne-kadar-maas-alir/[/vc_message]

Harp malullüğü hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden okuyabilirsiniz.

vazife malulu nasil olunur
vazife malulu nedir

Vazife Malullüğü Şartları

 • Vazifelerini yaptıkları sırada,
 • Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,
 • Çalıştıkları yerin menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,
 • İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,
 • İşyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilmektedir. 

Hangi Hallerde Vazife Malullüğü Verilmez?

Vazife malullükleri;

 1. Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,
 2. Mevzuat ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,
 3. Yasak fiilleri yapmaktan,
 4. İntihara teşebbüsten,
 5. Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından,

doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz.

Kamu idareleri vazife malullüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, SGK’ya da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. SGK’ya bildirim, aynı süre içerisinde sigortalılar veya hak sahiplerince de yapılabilir. Kurum Sağlık Kurulu tarafından verilmiş olan vazife malullüğü ve adi malullük kararlarına karşı Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilirler.

tsk vazife malulu nedir
tsk vazife malulu

Kuruma bildirim süresi;

a) Vazife malullüğüne sebep olan olayın meydana geldiği tarihten,

b) Hastalıklarının sebep ve mahiyetleri dolayısıyla haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanacaklar için, hastalıklarının tedavisinin imkânsız olduğuna dair düzenlenen kati raporun onay tarihinden,

c) Esirlik ve gaiplik hallerinde ise, bu hallerin sona erdiği tarihten başlar.

Vazife malullüğü aylığı, vazife malullerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,

b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,

en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle hesaplanacak aylıklara, malullük derecelerine göre ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

[vc_row][vc_column][vc_column_text][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]Vazife malullüğü aylığı almakta iken veya vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malullüğü zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.[/vc_message]

Vazife Malullüğü Çeşitleri

Uygulanan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, kamu görevlilerinin (subay, astsubay, polis, erbaş ve erler dahil) malul hale gelmeleri veya hayatlarını kaybetmelerine neden olan olay veya kazanın niteliğine, bu olay ve kazaların oluşmasına neden olanların amaçlarına ya da meydana geliş yer ve zamanına göre farklı adlar ile anılmaktadır. Vazife malullüğü;

 • Normal vazife malullüğü
 • TSK vazife malullüğü
 • Harp malullüğü
 • 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü
 • 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malullüğü olmak üzere sınıflandırılmaktadır.

Vazife Malulü Maaşı 2021 – TSK Vazife Malulü Maaşları

Vazife malulü aylığı, vazife malullerinden itibari hizmet süreleri eklenmek suretiyle bulunacak prim ödeme gün sayısı toplamı;

a) 10800 güne kadar olanlara 10800 gün üzerinden,

b) 10800 günden fazla olanlara, toplam prim ödeme gün sayıları üzerinden,

en son prime esas kazancı esas alınmak suretiyle hesaplanacak aylıklara, malullük derecelerine göre aşağıda yazılı oranlarda ayrıca zam yapılmak suretiyle bağlanır:

            Malullük Derecesi                                       Zam nispeti

                         1                                                           % 30

                         2                                                           % 23

                         3                                                           % 15

                         4                                                             % 7

                         5                                                             % 3

                         6                                                             % 2

Vazife Malulü Aylığı İle Diğer Aylıklar Alınabilir mi?

Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının her ikisinden de aynı anda aylık ve gelire  hak sahibi olunması durumunda, kişiye yardımın nasıl yapılacağı 5510 sayılı  Kanunu’nun. 54. maddesinde  düzenlenmiştir.

Bağlanacak aylık ve gelirlerin birleşmesi durumunda;

 • Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı,
 • Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı,
 • Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,
 • Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,
 • Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
 • Vazife malulü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi,
 • Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylığı, bağlanır.

Vazife Malulü Hakları

Vazife mamullerine tanınan en önemli hak vazife malullüğü aylığıdır. Vazife malulleri ayrıca faizsiz konut kredisi, eğitim öğretim yardımı ve çeşitli ek ödemelerden yararlanabilmekte, malullükten kaynaklanan diğer hak ve imkanlardan faydalanabilmektedir.

 • Nakdi tazminat
 • Özel harekat ve operasyon tazminatı
 • Aylık bağlanması
 • Emekli ikramiyesi
 • Ek ödeme
 • Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaması
 • Ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma
 • Evlenme yardımı
 • Aylıkların kesilmemesi
 • İkinci emeklilik
 • Genel sağlık sigortası priminin alınmaması
 • TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları  (Erbaş /erlere yapılan)
 • Maluliyet yardımı
 • Ölüm yardımı
 • Doğum yardımı
 • Çocuk ölüm yardımı
 • Malul gazi ve engelli bakım yardımı
 • Bakım ve öğrenim yardımı
 • Kurban bayramı yardımı
 • OYAK yardımları
 • Kısmi maluliyet yardımı
 • Tam maluliyet yardımı
 • Devlet Övünç madalyası verilmesi
 • Göreve devam etme
 • Kardeşin askerlik hizmetinden muafiyeti
 • Kamu konutlarından yararlanma
 • Kira Bedelinin Devlet tarafından ödenmesi
 • Faizsiz konut kredisi
 • Parasız yatılı / burslu okuma
 • Özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma
 • Elektrik ücreti indirimi
 • Su ücreti indirimi
 • Hususi damgalı pasaport verilmesi
 • Çocukların askeri okullara öncelikli alınması
 • Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Yurtlardan öncelikli yararlanma
 • Yükseköğrenim Kredilerinden Öncelikli yararlanma
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Silah Bulundurma ve taşıma ruhsatlarında vergi ve harç muafiyeti
 • Emlak vergisi muafiyeti
 • Devlet memuru olarak görev yapan malul gazi ve yakınlarının atanması
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden yararlanma
 • Milli Piyango İdaresi Bayilik ruhsatı verilmesi
 • Müsabaka yerlerine girme
 • İstihdam hakkı
 • Gelir vergisi indirimi

Son olarak vazife malulü olan kişiler OYAK’tan yardım alabilmektedir. OYAK tarafından verilen bu yardım rütbe, malullük oranı ve çalışılan süreye bağlı olarak değişmektedir.

 • Vazife Malulü Çocuğu Hakları

Vazife malullüğü aylığı almakta iken veya vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin, hak sahiplerine, müstahak olmaları halinde harp malullüğü zammı da dahil olmak üzere prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Ayrıca hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği de verilir. Vazife malullerinin çocuklarına eğitim öğretim yardımı da ödenmektedir.

 • OYAK Maluliyet Yardımı

OYAK üyelerine 205 sayılı OYAK Kanunu kapsamında maluliyet yardımı yapılmaktadır. OYAK maluliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenmektedir:

Tam ve daimi malullük: Her hangi bir kaza, hastalık ve engellilik neticesinde bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum kaldığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler tam ve daimi malul sayılmaktadır. Tam ve daimi maluliyet yardımı son aylık tutarının 12 katıdır. Ayrıca bu yardıma ilave olarak emeklilik yardımı da verilir.

Kısmi malullük: Üyelerden birisi her hangi bir kaza dolayısıyla daimi ve fakat kısmi bir maluliyete uğradığı takdirde Kanunda belirtilen oranlar dâhilinde kısmi maluliyet yardımına hak kazanmaktadır. Kısmi maluliyet yardımı hesabında, son olarak alınan maaş tutarının 12 katı esas alınır ve Kanunda belirtilen oranlara göre ödeme yapılır. Kısmi maluliyet görevden ayrılmayı gerektiriyorsa biriken emeklilik yardımı da iade edilir.

[vc_message]Oyak hakkında detaylı bilgiyi sitesi https://www.oyak.com.tr/ alabilirsiniz.[/vc_message]

Maluliyet yardımından faydalanabilmek için tespit tarihinden itibaren bir yıl ve maluliyetin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık