Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi Tahliye

Ceza Hukuku

Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi

Ceza yargılamasında en ağır koruma tedbirlerinden biri olan kişinin hürriyetini kısıtlayan ancak belirli şartların halinde (örneğin delilleri karartma şüphesi gibi) tutukluluk tedbiri için yasa koyucu tutukluluk halinin en kısada sonlanması için bazı düzenlemeler yapmıştır. Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 103,104,105 ve 108. Maddelerinde tutukluluk hali ve son bulması ile ilgili çeşitli hükümler…

Daha Fazla Bilgi
En yukarı çık